Indsætte et symbol, en brøkdel eller et specialtegn

Nogle gange er du nødt til at indsætte et tegn, som ikke er på tastaturet, f.eks. et udenlandsk valutasymbol, et varemærke (™) eller en brøk, som f.eks. 1/3. Nogle få symboler indsættes af Autokorrektur blot ved, at du skriver dem. Alle andre symboler skal findes via Indsæt > Symbol.

Brug galleriet Symbol

 1. Hvis du vil indsætte symboler, skal du klikke på Indsæt > Symbol.

  Kommandoen Symbol under fanen Indsæt

  Så åbnes galleriet Symbol, som bl.a. indeholder flere valutasymboler.

 2. Markér et symbol for at indsætte det.

 3. Hvis du vil se flere symboler, skal du klikke på Flere symboler nederst i galleriet. Dialogboksen Symboler åbnes.

  Feltet Symbol i Word

 4. Rul gennem listen med tegn for at se, hvilke symboler der findes til din aktuelle skrifttype (normal tekst) i feltet Skrifttype. Bemærk mens du ruller, at navnet i rullelisten Undersæt ændres. Hvis du vil hoppe direkte frem til tegnet for ikke lig med, kan du f.eks. vælge Matematiske operatorer på listen Undersæt.

  Feltet Undersæt i feltet Symboler

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kan se rullelisten Undersæt, skal du kigge i nederste højre hjørne i dialogboksen og vælge Unicode (hex) på listen fra.

  • Unicode (hex) valgt i feltet Symboler

 5. Hvis du ikke ser det, du leder efter, skal du vælge en anden skrifttype i feltet Skrifttype.

 6. Når du finder et symbol, du vil bruge, skal du klikke på Indsæt > Luk. Hvis du ikke vil indsætte et symbol, skal du klikke på Annuller.

  Tip: For tekst, der ser ud som billeder, skal du skifte til en af Wingding-skrifttyperne i feltet Skrifttype.

Autokorrektur omdanner en række tastetryk til symboler. Her er nogle af de mest almindeligt brugte.

Skal du skrive

Hvis du vil indsætte

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Du kan se andre tasteslag, der omdannes til symboler, ved at klikke på Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur, og rul ned på listen under fanen Autokorrektur. Du kan også oprette dine egne autokorrekturtegn under fanen Autokorrektur ved at angive tastetryk i feltet Erstat og skrive det, der skal erstattes med, i feltet Med.

Nogle brøker (1/4, 1/2 og 3/4) ændres automatisk til et brøktegn, når du skriver dem (¼, ½, ¾). Men andre gør ikke (1/3, 2/3, 1/5 osv.).

 1. Hvis du vil skifte til et brøktegn, skal du klikke på Indsæt > Symboler > Flere symboler.

 2. Klik på Talsymboler i rullelisten Undersæt, og vælg en brøk.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du ikke kan se rullelisten Undersæt, skal du kigge i nederste højre hjørne i dialogboksen og vælge Unicode (hex) på listen fra.

  • Unicode (hex) valgt i feltet Symboler

 3. Klik på Indsæt > Luk.

  Tip!: 

  • I Word, Outlook, PowerPoint, Excel og OneNote kan du bruge Matematisk autokorrektur til automatisk at indsætte yderligere matematiske symboler. Klik på Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur. Klik på fanen Matematisk autokorrektur for at se en liste med tastaturgenveje, du kan skrive i dokumentet for at indsætte matematiske symboler. Sørg for at markere afkrydsningsfeltet Udskift teksten under skrivning. Afhængigt af hvor du er i dokumentet, er du muligvis nødt til at vælge indstillingen Brug regler for Matematisk autokorrektur uden for matematiske områder.

  • I Word, Outlook og PowerPoint kan du bruge Autoformat til at konvertere indtastede brøker til brøksymboler. Klik på Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur. På fanen Autoformat under skrivning under Erstat under skrivning skal du vælge Brøker (1/2) med brøktegn (½). Få mere at vide om Autoformat.

 1. Klik det sted, hvor du vil indsætte specialtegnet.

 2. Klik på Indsæt > Symbol > Flere symboler.

 3. I dialogboksen Symbol skal du klikke på fanen Specialtegn.

 4. Dobbeltklik på det tegn, du vil indsætte.

 5. Klik på Luk.

Når du vælger et ASCII-tegn (decimal) eller Unicode-tegn i dialogboksen Symbol, vises dets tegnkode i feltet Tegnkode. Hvis du allerede kender tegnkoden, kan du skrive den direkte i feltet Tegnkode for at finde ASCII- eller Unicode-tegnet.

Bemærk: Sørg for, at det korrekte tegnsæt – f.eks. ASCII (hex) – er valgt i feltet Fra. Ellers er det tegn, der vises, når du skriver en tegnkode, muligvis ikke det tegn, du ønsker.

Det navn, der vises før feltet Tegnkode, er det officielle tegnnavn i ASCII- eller Unicode-standarden.

 1. Klik det sted, hvor ASCII- eller Unicode-tegnet skal indsættes.

 2. Klik på Indsæt > Symbol > Flere symboler.

 3. Klik på den ønskede skrifttype i feltet Skrifttype i dialogboksen Symbol.

 4. I feltet Fra skal du klikke på ASCII (decimal), ASCII (hex) eller Unicode.

 5. Hvis feltet Delmængde er tilgængeligt, skal du klikke på en tegndelmængde.

 6. Dobbeltklik på det symbol, du vil indsætte.

 7. Klik på Luk.

Bemærk: Hvis du vil indsætte et ASCII-tegn (decimal) uden at åbne dialogboksen Symbol, skal du sikre dig, at Num Lock er aktiveret. Hold derefter Alt-tasten nede, mens du skriver 0 og tegnkoden på det numeriske tastatur (ikke på nummertasterne i den øverste række på tastaturet). Slip derefter Alt-tasten. Der kan kun skrives ASCII-tegnkoder (decimal) i en publikation.

Harvey balls er cirkulære symboler, som kan bruges til at sammenligne kvalitative oplysninger.

Harvey balls er cirkulære symboler, som bruges til at kommunikere sammenlignende kvalitative oplysninger.
 1. Klik det sted, hvor symbolet skal indsættes.

 2. Klik på Indsæt > Symbol. Eller klik på Indsæt > Symbol > Flere symboler.

  Dette åbner dialogboksen Symbol.

 3. Åbn den alfabetisk rulleliste Skrifttype, og vælg den Unicode-skrifttype, der er installeret sammen med din version af Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. I feltet Undersæt skal du vælge Geometriske figurer.

  Unicode-skrifttypen i dialogboksen Indsæt symbol indeholder Harvey ball-symboler
 5. Markér det symbol, du vil indsætte, og klik derefter på Indsæt.

 6. Klik på Luk, hvis du er færdig med at indsætte symboler.

Juster størrelsen

Når du har indsat symbolet, kan du ændre dets størrelse eller farve ved hjælp af fanen Hjem eller Filer på båndet. Se Skift skriftstørrelsen for at få specifikke instruktioner.

Sørg for, at symbolerne er inkluderet, hvis du vil dele præsentationen

Når du indsætter symboler som disse, anbefaler vi, at du også integrerer skrifttyper i dokumentet. Ellers vil symboltegnene muligvis ikke se ud som forventet, hvis dokumentet deles med andre og åbnes på en anden computer, som ikke har installeret de samme skrifttyper. Hvis du vil integrere skrifttyper, skal du vælge Filer > Indstillinger > Gem > Bevar pålideligheden, når der deles > Integrer skrifttyper i filen. Du kan få mere at vide i artiklen Integrer skrifttyper i Word, PowerPoint og Excel.

Se også

Indsæt matematiske symboler

Vælg indstillinger for Autokorrektur for brugen af store bogstaver, stavning og symboler

Konfigurer eller deaktiver automatisk tekstformatering (Autoformat)

Fanen Symboler   

Skrifttypen      angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt     angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse      Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. du markerer symbolet £, så vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode      Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Fanen Specialtegn   

Tegn      Viser et almindeligt brugt sæt specialtegn og tilhørende beskrivelser.

Genvejstast      Viser den tildelte genvejstast for hver af de særlige tegn på listen.

Skrifttype      Angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt      Angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse     Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. symbolet £ er valgt, vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode      Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Skrifttype      Angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt      Angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse      Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. du markerer symbolet £, så vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode     Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Skrifttype      Angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt      Angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse      Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. du markerer symbolet £, så vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode      Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Fanen Symboler   

Skrifttype      Angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt      Angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse      Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. du markerer symbolet £, så vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode      Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Fanen Specialtegn   

Tegn      Viser et almindeligt brugt sæt specialtegn og tilhørende beskrivelser.

Genvejstast      Viser den tildelte genvejstast for hver af specialtegnene på listen.

Skrifttype      Angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt      Angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse      Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. du markerer symbolet £, så vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode      Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Fanen Symboler   

Skrifttypen      angiver en skrifttype, hvis tegnsæt bruges til at indsætte symboler og specialtegn. Vælg et skrifttypenavn i feltet.

Undersæt     angiver et undersæt af specialtegn for den valgte skrifttype, hvis den er tilgængelig. En skrifttypes undersæt kan omfatte en udvidet liste af sprogtegn, f.eks. græsk eller russisk (kyrillisk), eller en tegnkategori, f.eks. Valutasymboler. Vælg et navn til undersættet i feltet.

Symbollisten     Repræsenterer den komplette liste over symboler, der kan indsættes fra den valgte Skrifttype og det valgte Undersæt.

Senest anvendte symboler      Viser de oftest benyttede symboler, som er blevet indsat.

Beskrivelse      Giver et beskrivende navn for det valgte symbol. Hvis f.eks. du markerer symbolet £, så vises beskrivelsen som PUNDTEGN.

Tegnkode      Viser eller accepterer indlæsning af en entydig kode, der repræsenterer et symbol.

fra      Angiver tegnsættet, som tegnkoden er baseret på. ASCII er en tegnkodningsstandard baseret på det engelske alfabet. Unicode er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for næsten alle skriftsprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt.

Autokorrektur     Viser dialogboksen Autokorrektur, hvor du kan angive en sætning, der kan erstattes med det symbol, der er markeret, når teksten indtastes.

Genvejstast      Viser dialogboksen Tilpas tastatur, hvor du kan tildele en tastaturgenvej, der skal knyttes til det valgte symbol.

Fanen Specialtegn   

Tegn      Viser et almindeligt brugt sæt specialtegn og tilhørende beskrivelser.

Genvejstast      Viser den tildelte genvejstast for hver af de særlige tegn på listen.

Autokorrektur      Viser dialogboksen Autokorrektur, hvor du kan angive en sætning, der skal erstattes med det valgte symbol, når teksten er skrevet.

Genvejstast     Viser dialogboksen Tilpas tastatur, hvor du kan tildele en tastaturgenvej, der skal knyttes til det valgte specialtegn.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×