Indsætte et overordnet/detaljeret kontrolelement

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I Microsoft Office InfoPath kan du bruge et overordnet/detaljeret kontrolelement til at kæde et kontrolelement sammen med et andet, så valget i det første kontrolelement bestemmer, hvad der vises i det andet.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges et overordnet/detaljeret kontrolelement?

Kompatibilitetsovervejelser

Indsætte et overordnet/detaljeret kontrolelement

Ændre standardrelationen mellem overordnet og detaljeret

Hvornår bruges et overordnet/detaljeret kontrolelement?

Et overordnet/detaljeret kontrolelement er et par indbyrdes relaterede kontrolelementer. Et af disse kontrolelementer er defineret som overordnet, mens det andet er defineret som detaljeret. Det overordnede kontrolelement er altid en gentaget tabel. Det detaljerede kontrolelement kan enten være en gentaget tabel eller en gentaget afsnit.

Du kan bruge et overordnet/detaljeret kontrolelement, når du vil gøre følgende:

 • Give brugere mulighed for at udfylde formularer, der er baseret på en formularskabelon, så de kan arbejde mere effektivt med store datamængder.

 • Vise det, der svarer til en en-til-en-relation. Du kan f.eks. bruge et overordnet/detaljeret kontrolelement, når du designer en personaleformularskabelon, der er forbundet med en database, der indeholder medarbejderposter. Det overordnede kontrolelement kan vise en medarbejders navn og stilling, mens det detaljerede kontrolelement kan vise en medarbejders arbejdssted, ansættelsesdato og fødselsdato.

 • Vise det, der svarer til en en-til-mange-relation. Du kan f.eks. bruge det overordnede kontrolelement til at vise ét sæt poster (f.eks. kundenavne) og det detaljerede kontrolelement til at vise relaterede poster (f.eks. kundeordrer).

I følgende illustration klikker medarbejderne i en personaleafdeling på en række i en gentaget tabel for at få adgang til oplysninger om en medarbejder.

Medarbejderoplysninger i et overordnet og et detaljeret kontrolelement i formular

Når brugere klikker på en bestemt række i en gentaget tabel (det overordnede kontrolelement), vises en eller flere detaljeposter i en gentaget sektion eller gentaget tabel (det detaljerede kontrolelement) et andet sted i formularen.

InfoPath indeholder et foruddefineret overordnet/detaljeret kontrolelement, som du kan indsætte ved at bruge opgaveruden Kontrolelementer. Du kan også oprette et overordnet/detaljeret kontrolelement ved at indsætte en gentaget tabel og en gentaget sektion (eller to gentagne tabeller) og derefter ændre egenskaberne for kontrolelementerne.

Hvis formularskabelonen primært er beregnet til visning på skærm, kan du overveje at placere det detaljerede kontrolelement i et rulleområde i skabelonen. På den måde kan brugerne rulle ned gemmen data, når der er store datamængder. Bemærk, at det ikke er den bedste mulighed, hvis brugerne vil udskrive deres formularer, fordi data, der er skjult i rulleområdet på skærmen, også vil være skjult i den udskrevne formular.

Øverst på siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er overordnede/detaljerede kontrolelementer ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Selvom du kan få adgang til fanen Overordnet/detaljeret i dialogboksene Gentagne sektionsegenskaber og Gentagne tabelegenskaber, er ingen af indstillingerne på fanen tilgængelige (de vises nedtonede).

Du kan løse dette problem ved at designe formularskabelonen, så brugerne kan få vist to visninger: en "overordnet" visning, der indeholder visse elementer, og en "detaljeret" visning, der indeholder de udvidede oplysninger for hvert element i den overordnede visning.

Øverst på siden

Indsætte et overordnet/detaljeret kontrolelement

Fremgangsmåden til indsætning af et overordnet/detaljeret kontrolelement varierer, afhængigt af om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Når du indsætter et overordnet/detaljeret kontrolelement fra opgaveruden kontrolelementer, indsætter InfoPath en gentaget tabel og en gentaget sektion, der er bundet til den samme gentaget gruppe i datakilden. Som standard indeholder begge kontrolelementer andre kontrolelementer, der er bundet til felter i den pågældende gentaget gruppe.

Følgende illustration viser et overordnet/detaljeret kontrolelement i designtilstand.

Overordnet/detaljeret kontrolelement med det detaljerede kontrolelement markeret i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Overordnet/detaljeret kontrolelementer er altid bundet til gentagne grupper. Både det overordnede og det detaljerede kontrolelement er bundet til d:Employees gentaget gruppe i opgaveruden Datakilde i eksemplet nedenfor.

Forhold mellem overordnet/detaljeret kontrolelement i formularskabelon og gentaget gruppe i datakilde

Bemærk!: I en en-til-mange-relation er de overordnede og detaljerede kontrolelementer normalt bundet til forskellige gentagne grupper. Hvis du vil vide mere om at etablere en en-til-mange-relation i stedet for en en-til-en-relation, kan du læse Ændre standardrelationen mellem overordnet og detaljeret senere i denne artikel.

Indsætte et overordnet/detaljeret kontrolelement i en ny, tom formularskabelon

InfoPath indeholder et foruddefineret overordnet/detaljeret kontrolelement, som du kan indsætte ved at bruge opgaveruden Kontrolelementer. Du kan også oprette et overordnet/detaljeret kontrolelement ved at indsætte en gentaget tabel og en gentaget sektion (eller to gentagne tabeller) og derefter ændre egenskaberne for kontrolelementerne.

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Overordnet/detaljeret under Indsæt kontrolelementer.

 4. Angiv antallet af kolonner for det overordnede kontrolelement i boksen Antal kolonner i overordnet i dialogboksen Indsæt Overordnet/detaljeret.

 5. Angiv antallet af felter for det detaljerede kontrolelement i boksen Antal felter i detaljeret.

  Der indsættes to kontrolelementer i formularskabelonen. Det første har navnet Gentaget tabel (overordnet), og det andet hedder Gentaget sektion (detaljeret).

 6. Hvis du vil afprøve relationen mellem det overordnede og det detaljerede kontrolelement, skal du klikke på Eksempelstandardværktøjslinjen og derefter indsætte data i det overordnede kontrolelement. De relaterede data bør blive vist i det detaljerede kontrolelement.

Indsætte et overordnet/detaljeret kontrolelement i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal indsætte du et overordnet/detaljeret kontrolelement fra opgaveruden kontrolelementer, som det er beskrevet i følgende procedure.

Det overordnede og detaljerede kontrolelement kan bindes til den samme gentagne gruppe eller til forskellige gentagne grupper efter behov. De kontrolelementer, der vises i et overordnet/detaljeret kontrolelement, er bundet til felter i en gentaget gruppe.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Gentaget tabel under Indsæt kontrolelementer.

 4. Klik på den gentagne gruppe, du vil binde tabelrækkerne til, på den første side af guiden Binding af gentaget tabel, og klik derefter på Næste. Hvis tabellen kun har én kolonne, kan du vælge et gentaget felt i stedet for en gentaget gruppe.

  Tip!: Hvis du vil oprette en gentaget gruppe at binde tabellen til, skal du højreklikke på den gruppe, du vil føje den gentagne gruppe til, klikke på Tilføj i genvejsmenuen og derefter angive den gentagne gruppes egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 5. Du kan tilføje kolonner, der skal medtages i tabellen, ved at dobbeltklikke på felterne på listen Databinding.

  Tip!: Hvis du vil oprette et nyt felt, der skal tilføjes som en kolonne, skal du højreklikke på den gruppe, tabellen er bundet til, klikke på Tilføj i genvejsmenuen og derefter angive feltets egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 6. Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonnerne, skal du klikke på en kolonne på listen Kolonner i tabel, klikke på Flyt op eller Flyt ned og derefter klikke på Udfør.

 7. Dobbeltklik på Gentaget tabel under tabellen i formularskabelonen.

 8. Klik på fanen Overordnet/detaljeret.

 9. Klik på Angiv som overordnet, skriv et navn i boksen Id for overordnet, og klik på OK.

 10. Placer markøren på sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte den gentagne sektion (det detaljerede kontrolelement).

 11. Klik på Gentaget sektion under Indsæt kontrolelementer i opgaveruden Kontrolelementer.

  Bemærk!: Alternativt kan du bruge en anden gentaget tabel som det detaljerede kontrolelement.

 12. Klik på den gentagne gruppe, du vil binde sektionen til, på den første side af guiden Binding af gentaget sektion, og klik derefter på OK.

 13. Dobbeltklik på etiketten Gentaget sektion, der vises under sektionen i formularskabelon.

 14. Klik på fanen Overordnet/detaljeret.

 15. Klik på Angiv som underordnet, og klik derefter på navnet på det overordnede kontrolelement på listen Knyt til id for overordnet.

 16. For at ændre den standard, til-en relation af overordnet/detaljeret kontrolelement til en en-til-mange-relation, skal du klikke på efter nøglefelt under forhold mellem overordnet/detaljeret, og klik derefter på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for felterne nøglefelt (master) og nøglefelt (detaljeret) til at vælge de nøglefelter, du vil.

 17. Hvis du vil afprøve relationen mellem det overordnede og det detaljerede kontrolelement, skal du klikke på Eksempelstandardværktøjslinjen og derefter indsætte data i det overordnede kontrolelement. De relaterede data bør blive vist i det detaljerede kontrolelement.

Tip!: Du kan også anvende opgaveruden Datakilde til at indsætte overordnede/detaljerede kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på den gentagne gruppe, du vil binde det overordnede kontrolelement til, og klik derefter på Gentaget tabel i genvejsmenuen for at oprette det overordnede kontrolelement.

Øverst på siden

Ændre standardrelationen mellem overordnet og detaljeret

Når du indsætter et overordnet/detaljeret kontrolelement i en formularskabelon ved brug af opgaveruden Kontrolelementer, etablerer InfoPath en en-til-en-relation mellem det overordnede og det detaljerede kontrolelement. En en-til-en-relation betyder, at for hver markering i det overordnede kontrolelement vises et enkelt tilsvarende resultat i det detaljerede kontrolelement.

Du kan ændre relationen mellem det overordnede og det detaljerede kontrolelement fra en-til-en-standardrelationen til en en-til-mange-relation. En en-til-mange-relation betyder, at for hver markering i det overordnede kontrolelement kan flere tilsvarende resultater vises i det detaljerede kontrolelement.

Når du indsætter et overordnet/detaljeret kontrolelement i en formularskabelon, indsætter InfoPath som standard en gentaget tabel og en gentaget sektion. Begge kontrolelementerne er bundet til den samme gentagne gruppe i datakilden. Som standard indeholder begge kontrolelementerne andre kontrolelementer, som er bundet til felter i denne gentagne gruppe. I en en-til-mange-relation er de overordnede og detaljerede kontrolelementer imidlertid normalt bundet til forskellige gentagne grupper.

Hvis du har indsat et overordnet/detaljeret kontrolelement i en formularskabelon fra opgaveruden Kontrolelementer, og du vil etablere en en-til-mange-relation i stedet for en en-til-en-relation, kan du slette det detaljerede kontrolelement, som InfoPath opretter. Derefter kan du oprette et nyt detaljeret kontrolelement, som passer bedre til dine behov, som beskrevet i følgende fremgangsmåde:

 1. Marker den gentagne sektion, der er angivet som det detaljerede kontrolelement, og tryk derefter på DELETE.

 2. Indsæt en ny gentaget sektion i formularskabelonen.

  Hvordan?

  1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

  2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer.

  4. Klik på Gentaget sektion under Indsæt kontrolelementer.

 3. Indsæt de ønskede kontrolelementer i den gentagne sektion.

  Hvordan?

  1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

  2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer.

  4. Klik på det kontrolelement, du vil indsætte, under Indsæt kontrolelementer.

  5. Gentag trin 1 til 4 for hvert kontrolelement, som du vil indsætte.

 4. Dobbeltklik på den gentagne sektion i formularskabelonen.

 5. Klik på fanen Overordnet/detaljeret.

 6. Klik på Angiv som detaljeret under Indstillinger for overordnet/detaljeret.

 7. Klik på navnet på det overordnede kontrolelement på listen Knyt til id for overordnet.

 8. Klik på Efter nøglefelt under Forhold mellem overordnet/detaljeret.

 9. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet nøglefelt (master) og derefter klikke på det nøglefelt for det overordnede kontrolelement i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe, og klik derefter på OK.

 10. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet nøglefelt (detaljeret) og derefter klikke på det nøglefelt for det detaljerede kontrolelement i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe, og klik derefter på OK.

Tip!: Hvis du vil oprette en en-til-mange-relation samtidig med, at du opretter et overordnet/detaljeret kontrolelement, skal du overveje at oprette et overordnede/detaljerede kontrolelement manuelt i stedet for at bruge det foruddefinerede overordnede/detaljerede kontrolelement, der er tilgængeligt i opgaveruden Kontrolelementer. Du kan oprette kontrolelementer ved at etablere en overordnet/detaljeret-relation mellem en gentaget tabel og en gentaget sektion eller mellem to gentagne tabeller i en formularskabelon. For at gøre dette skal du åbne dialogboksen Egenskaber for begge kontrolelementerne og angive det ene kontrolelement som overordnet og det andet som detaljeret. Ved at redigere egenskaberne for det detaljerede kontrolelement kan du oprette en en-til-mange-relation ved hjælp af nøglefelter.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×