Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis Tablet PC-brugere skal tegne og skrive hen over et billede eller i et tomt område i en Microsoft Office InfoPath-formular, kan du benytte et kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge en håndskrevet objekt

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsæt en håndskrevet objekt

Tip til layout

Hvornår bruges et kontrolelement til et håndtegnet billede?

Du kan bruge et kontrolelement til et håndtegnet billede, når du vil:

 • Give Tablet PC-brugere et dedikeret felt i formularen, hvor de kan skrive eller tegne. Dette er nyttigt, hvis dine brugere skal kunne tegne noget, som er rimeligt vanskeligt tilgængeligt eller teknisk, f.eks. matematiske formler eller et diagram af en bestemt forretningsprocedure.

 • Du kan lagre brugerens håndtegning som pennestrøg – dvs. som binær data, der er kodet i brugerens formularfil (.xml). Ved at gemme håndtegningen kan brugeren redigere den igen senere. Fordi de kodede data gemmes i et gyldigt GIF-billede, kan de bruges igen i en database eller et andet miljø.

I følgende eksempel benyttes et kontrolelement til et håndtegnet billede til at hente skitsen fra en bilulykke i en formularskabelon til anmeldelse af forsikringsskader.

Blækbilledekontrol til indsamling af skitser fra brugere

Når du føjer et kontrolelement til et håndtegnet billede til formularskabelonen, indsætter InfoPath et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede som standard. Brugere kan tegne eller skrive i det tomme kontrolelement til et håndtegnet billede, når de udfylder formularer, som er baseret på formularskabelonen. Afhængigt af dine behov, kan du føje et billede til baggrunden af dette kontrolelement. På denne måde kan brugerne tegne direkte hen over billedet med deres tavlepen. Forsikringsmanden kan f.eks. indtegne de beskadigede steder på billedet af bilen fra en bilulykke i en formularskabelon til anmeldelse af forsikringsskader.

Sikkerhedsnote : Håndskrift billedelementer er ikke en sikker metode til indsamling og lagring af brugersignaturer. Hvis du vil samle og gemme signaturer fra brugere, anbefaler vi, at du bruger digitale signaturer til at gøre dette.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner kontrolelementer til håndtegnede billeder, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Billedelement    Et billedelement ser ud og virker som et kontrolelement til et håndtegnet billede. Men et billedelement gør det muligt for brugere at indsætte digitale billeder i en formular. Brugerne kan ikke oprette tegninger med en tavlepen i et billedelement. Både kontrolelementer til håndtegnede billeder og billedelementer lagrer base64-kodede data, som er den teknologi, der anvendes til lagring og visning af binære XML-data.

RTF-tekstfelt    Hvis din formularskabelon indeholder kontrolelementer i RTF-format, og disse kontrolelementer i RTF-format understøtter den fulde område af RTF-formateringsindstillinger, trykke Tablet PC-brugere kan indsætte Håndtegning og håndskrift Knapflade på værktøjslinjen håndskrift til at indsætte en Håndtegning og håndskriftssektion i disse felter. En Håndtegning og håndskriftssektion er et dedikeret område, hvor brugerne kan tilføje håndskrevet eller tegnet i hånden indhold. De kan for eksempel bruge denne funktion til hurtigt at skitsere en ide eller notere en tanken. Medmindre du angiver andet, gemmer InfoPath bruger tegninger eller håndskrift som håndskrift når formularen er gemt.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Hvis du indsætter et kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen, ser brugerne som standard en tom boks, de kan skrive eller tegne i. Normalt bruges etikettekst til at give brugerne instruktioner i, hvad de kan gøre inden i et kontrolelement til et håndtegnet billede.

Hvis du indsætter et standardbillede inden i et kontrolelement til et håndtegnet billede, ser brugerne billedet i formularområdet, når de åbner en formular, der er baseret på formularskabelonen. De kan bruge tavlepennen til at skrive eller tegne på billedet.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er kontrolelementer til håndtegnede billeder ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede

Fremgangsmåden til indsætning af et kontrolelement til et håndtegnet billede varierer, afhængigt om du designer en ny, tom formular, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede ser ud, når det vælges i designtilstand.

Håndskrevet billedkontrolelement valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Håndskrift billedelementer er altid bundet til felter. Skitse af ulykkessted kontrolelementet formularskabelonen er bundet til feltet accidentSketch i opgaveruden Datakilde i eksemplet nedenfor.

Relation mellem kontrolelement for håndskrevet billede og tilsvarende felt i datakilde

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Håndtegnet billede under Indsæt kontrolelementer.

  Som standard indsættes et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen.

 4. For at tilføje et baggrundsbillede, som brugerne kan tegne direkte ovenpå med deres tavlepen, skal du gøre følgende:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til det håndtegnede billede.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Brug et baggrundsbillede under Binding.

  4. Klik på det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

 5. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Indsætte et kontrolelement til et håndtegnet billede i en formularskabelon i en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal indsætte du en håndskrevet objekt, ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte en håndskrevet objekt fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i følgende procedure:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Håndtegnet billede under Indsæt kontrolelementer.

 4. Marker det felt, du vil gemme data til kontrolelementet til det håndtegnede billede i dialogboksen Binding af kontrolelement til håndtegnet billede og klik derefter på OK.

  Som standard indsættes der et tomt kontrolelement til et håndtegnet billede i formularskabelonen.

 5. For at tilføje et baggrundsbillede, som brugerne kan tegne direkte ovenpå med deres tavlepen, skal du gøre følgende:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til det håndtegnede billede.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Brug et baggrundsbillede under Binding.

  4. Klik på det ønskede billede i dialogboksen Indsæt billede.

 6. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter af et kontrolelement til et håndtegnet billede:

 • Brug af en layouttabel til at arrangere dit arbejde er altid en god ide, lige meget hvilke kontrolelementer du arbejder med.

 • Hvis du regner med, at brugerne skal tegne meget store billeder, skal du ændre størrelsen på kontrolelementet til det håndtegnede billede.

 • Indsætning af et kontrolelement til et håndtegnet billede i et rulleområde kan være nyttigt, hvis du ønsker et felt i formularskabelonen, som ruller igennem store tegninger eller billeder.

 • Hvis du vil ændre bredden på flere kontrolelementer til håndtegnede billeder på én gang, skal du markere de kontrolelementer, du vil ændre, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og derefter indtaste et nyt tal i boksen Bredde.

 • Hvis du vil ændre kanten eller farven på et kontrolelement til et håndtegnet billede, skal du markere den i formularskabelonen, klikke på Kanter og skygge i menuen Formatering og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • Du kan ikke skrive tekst inden i et kontrolelement til et håndtegnet billede. Hvis du vil tilføje ekstra vejledende tekst til brugerne, som f.eks. "Tegn en cirkel omkring beskadigelserne", skal du føje en etiket til kontrolelementet i formularskabelonen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×