Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis brugerne skal kunne indsætte filer i en Microsoft Office InfoPath-formular, kan du bruge et kontrolelement til en vedhæftet fil på formularskabelonen. Brugerne kan bruge dette kontrolelement til at vedhæfte filer til din formular, og filerne kodes derefter og gemmes sammen med formulardataene.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge et kontrolelement til vedhæftede filer

Brugeroplevelsen

Indsætte et kontrolelement til vedhæftede filer

Oplysninger om sikkerhed

Sådan bruges et kontrolelement til en vedhæftet fil

Brug et kontrolelement til en vedhæftet fil, når du vil:

 • Give brugerne mulighed for at vedhæfte dokumenter, regneark og andre typer filer til din formular.

 • Vedhæfte en fil til din formularskabelon, såsom en fil, der indeholder supplerende oplysninger om din formularskabelon.

 • Arbejde med binær filer fra en database eller anden ekstern datakilde.

I følgende eksempel er et Microsoft Office Word 2007-dokument vedhæftet til en InfoPath-formular. Dokumentet indeholder oplysninger om den forslåede dagsorden til et international salgsmøde.

Fil vedhæftet formular via kontrolelementet Vedhæftet fil

Som standard kan brugerne gennemse, slette eller erstatte filer i et kontrolelement til en vedhæftet fil. Brugerne kan vedhæfte enhver type af fil til formularen bortset fra potentielt farlige filer, der kan indeholde virus, f.eks. .bat- eller .exe-filer. Hvis du ønsker det, kan du yderligere begrænse de filtyper, som brugerne kan indsætte i et kontrolelement til en vedhæftet fil på din formular.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner kontrolelementer til en vedhæftet fil, men de har forskellige formål. Se følgende liste for at beslutte, hvilke af disse kontrolelementer, der fungerer bedst på din formularskabelon:

Billedelement    Et billedelement er ligesom et kontrolelement til en vedhæftet fil, der giver brugerne mulighed for at gennemse, slette eller erstatte filer i deres formularer. Forskellen er, at du kun kan tilføje billedfiler til et billedelement, hvorimod et kontrolelement til en vedhæftet fil accepterer alle typer af filer, herunder billedfiler. Begge kontrolelementer bruger base64-datatype, der anvendes til at kode og afkode binære filer til lagring og visning.

Hyperlink    I stedet for at giver brugerne mulighed for at integrere filer i formularer, hvilket kan øge formularens filstørrelse, kan du bruge et hyperlinkelement på din formularskabelon, så brugerne kan indsætte links til nødvendige filer.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Afhængigt af de indstillinger, du angav til kontrolelementet for en vedhæftet fil, kan brugerne enten indsætte en fil i et tomt kontrolelement til en vedhæftet fil eller erstatte den vedhæftede fil, som allerede findes. I begge tilfælde skal brugerne klikke i kontrolelementet til en vedhæftet fil for at finde en fil. Når dialogboksen Vedhæft fil vises, kan de søge efter en fil af eget valg.

Du kan angive præcist hvilken type filer, som brugerne kan føje til kontrolelementer til en vedhæftet fil. Når du angiver de typer filer, som du vil tillade, skjuler InfoPath automatisk alle understøttede filer i dialogboksen Vedhæft fil. Hvis du f.eks. begrænser vedhæftede filer til .txt-filer, skjules .docx, .pptx og andre filtyper i dialogboksen, selvom de findes i mappen.

Hvis brugerne forsøger at indsætte en filtype, som er potentielt farlig, som en eksekverbar fil (.exe), får en sikkerhedsmeddelelse om dem, filtypen er usikre og forhindrer dem i at vedhæfte den til formularen. InfoPath blokerer disse filtyper usikre som standard. Se oplysninger om sikkerhed i denne artikel kan finde flere oplysninger om usikre filer.

Toppen af siden

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil

Proceduren med at indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil er lidt anderledes, afhængigt af om du fremstiller en ny, tom formularskabelon eller baserer designet af din formularskabelon på en database eller en anden ekstern datakilde.

Den følgende illustration viser, hvordan et kontrolelement til en vedhæftet fil ser ud, når det vælges i designtilstand.

Kontrolelementet Vedhæftet fil valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Kontrolelementer til vedhæftede filer er altid bundet til felter med et billede eller en vedhæftet fil (base64) datatype. I eksemplet nedenfor er vedhæftet fil formularskabelonen bundet til feltet discussionItemAttachment i opgaveruden Datakilde.

Relation mellem kontrolelement for vedhæftet fil på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Vedhæftet fil under Indsæt kontrolelementer.

 4. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

 5. Som standard kan brugerne vedhæfte enhver type fil til formularen, bortset fra filer som f.eks. .exe-filer, som InfoPath blokerer for af sikkerhedsmæssige årsager. Du kan vælge at begrænse de filtyper, som brugerne kan vedhæfte til deres formularer på følgende måde:.

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til en vedhæftet fil.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Giv kun brugeren tilladelse til at vedhæfte følgende filtyper under Validering og regler, og skriv derefter filtypenavnet på den filtype, som du vil tillade. Skriv f.eks. .docx, så brugerne kun kan vedhæfte Office Word 2007-filer til et kontrolelement til en vedhæftet fil på deres formular.

   Bemærk!: Hvis du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du ikke angive, hvilke filtyper, der er tilladt i et kontrolelement til en vedhæftet fil.

 6. Som standard indsættes et kontrolelement til en vedhæftet fil med pladsholdertekst i formularskabelonen.

 7. Du skal gøre følgende for at vise en almindelig vedhæftet fil i kontrolelementet i stedet for pladsholderteksten:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet for den vedhæftede fil.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Klik på Angiv standardfil under Binding og klik derefter på Gennemse.

  4. Klik på Indsæt i dialogboksen Vedhæft fil for at vælge den fil, der skal vises i boksen til den vedhæftede fil på formularskabelonen.

Indsætte et kontrolelement til en vedhæftet fil på en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. Du kan indsætte et kontrolelement til vedhæftede filer i dette scenarie skal ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte et kontrolelement til vedhæftede filer fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i følgende procedure:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Vedhæftet fil under Indsæt kontrolelementer.

 4. Vælg feltet i dialogboksen Binding af vedhæftet fil hvor du vil gemme data til vedhæftet fil, og klik derefter på OK.

 5. InfoPath bruger navnet på feltet eller gruppen som etikette til kontrolelementet. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten til etiketten.

 6. Som standard kan brugerne vedhæfte enhver type fil i formularen, bortset fra filer såsom .exe-filer, som InfoPath blokerer for af sikkerhedsmæssige årsager. Du kan begrænse de filtyper, som brugerne kan vedhæfte til deres formularer ved at føre følgende:.

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til vedhæftelse af en fil.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Giv kun brugeren tilladelse til at vedhæfte følgende filtyper under Validering og regler, og skriv derefter filtypenavnet på den filtype, som du vil tillade. Skriv f.eks. .docx, så brugerne kun kan vedhæfte Office Word 2007-filer til et kontrolelement til en vedhæftet fil på deres formular.

   Bemærk!: Hvis du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan du ikke angive, hvilke filtyper, der er tilladt i et kontrolelement til en vedhæftet fil.

 7. Som standard indsættes et kontrolelement til en vedhæftet fil med pladsholdertekst i formularen. Du kan vælge at få vist en standardfil på formularen i stedet for pladsholderteksten i formularskabelonen.

 8. Gør følgende, hvis du vil have, at en standardfil vises på formularskabelonen i stedet for pladsholderteksten:

  1. Dobbeltklik på kontrolelementet til vedhæftelse af en fil.

  2. Klik på fanen Data.

  3. Klik på Angiv standardfil under Binding, og klik derefter på Gennemse.

  4. Klik på Indsæt i dialogboksen Vedhæft fil for at vælge den fil, der skal vises i boksen til den vedhæftede fil på formularskabelonen.

   Tip!: Du kan også bruge opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på det felt, som du vil binde kontrolelementet til en vedhæftet fil til, og klik derefter på Vedhæft fil i genvejsmenuen. Hvis du ikke får vist Vedhæft fil som en valgmulighed i genvejsmenuen, skal du sikre dig, at feltet har vedhæftet et billede- eller en fildatatype.

Toppen af siden

Sikkerhedsoplysninger

InfoPath tillader ikke visse filtyper, såsom .exe, .com eller .bat at blive vedhæftet til en formular. Denne begrænsning er med til at forhindre skadelige eksekverbare filer i påvirke brugernes computere negativt. For at bestemme de filtyper, som betragtes som farlige, følger InfoPath en model, som er meget lig den, som Microsoft Office Outlook bruger.

Som standard betragtes følgende filtypenavne som farlige af InfoPath: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Systemadministratorer kan føje typer til denne liste ved at tilføje en bestemt nøgle til registreringsdatabasen og indstille værdien til en semikolonbegrænset liste med filtypenavne. De kan også fjerne filer fra den farlige liste.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×