Indsætte et baggrundsbillede, farve eller vandmærket på din PowerPoint-dias

Indsætte et baggrundsbillede, farve eller vandmærket på din PowerPoint-dias

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Formatering farver og baggrunden i dine slides er en god måde at opbygge mere interessant og virkelig gøre din præsentation din egen.

Bemærkninger: Denne artikel omhandler PowerPoint 2007 og PowerPoint 2010. Finde oplysninger om at arbejde med slidebaggrunde i PowerPoint 2013 og PowerPoint 2016, i:

 1. Klik på det dias du vil føje et baggrundsbillede til.

  Tip: Hvis du vil markere flere dias, skal du klikke på et dias og derefter trykke på Ctrl og holde knappen nede, mens du klikker på de andre dias.

 2. Gå til Design > Baggrundstypografier > Formatér baggrund.

 3. Vælg Udfyld > billed-eller strukturfyld.

  Baggrundstypografier

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte et billede fra en fil, klik på filer, og vælg derefter det billede, du vil bruge.

  • Klik på Udklipsholder for at indsætte det billede, du har kopieret.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil bruge billedet som baggrund for kun de dias, du har valgt, skal du klikke på Luk.

  • Hvis du vil bruge billedet som baggrund til alle dias i præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle

 1. Klik på det dias, du vil føje et baggrundsfarve til.

  Tip: Hvis du vil markere flere dias, skal du klikke på et dias og derefter trykke på og holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre dias.

 2. Gå til Design > Baggrundstypografier > Formatér baggrund.

 3. Markér Fyldfarve > Massiv udfyldning.

  Formatér baggrund

 4. Vælg farve knapflade , og vælg derefter den ønskede farve.

  Hvis du vil se flere farveindstilling, Vælg Flere farver, og derefter enten vælge en farve under fanen Standard eller blande en farve på opdateres fanen brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard ikke hvis du senere ændrer dokument tema.

  Tip!: Hvis du vil ændre baggrundens gennemsigtighed, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed.

  Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende farven på kun de dias, du har valgt, skal du klikke på Luk.

  • Hvis du vil anvende farven på alle dias i præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle.

 1. Klik på den slide, du vil føje et vandmærke til.

  Hvis du vil tilføje et vandmærke på alle dias i en tom præsentation, skal du gå til visningen > Slidemaster.

  Diasmastervisning

  Bemærk: Hvis den færdige præsentation indeholder et eller flere master-slides, vil du muligvis undgå at anvende baggrunden på dine masterslides, så der ikke opstår uønskede ændringer af præsentationen. Det er mere sikkert at føje baggrunden til én slide ad gangen.

 2. Vælg fanen Indsæt på båndet, og gør et af følgende.

  • Hvis du vil bruge et billede som et vandmærke, Vælg billede, Vælg det billede, du vil og klik derefter på Indsæt.

  • Hvis du vil indsætte et billede, som du kopierede, Vælg Udklipsholder.

 3. For at justere størrelsen på billedet, skal du højreklikke på billedet på diasset, og klik derefter på størrelse og placering i genvejsmenuen.

 4. Gå til ruden Størrelse, og øg eller reducer indstillingerne i felterne Højde og Bredde under Skalering.

  Tip!

  • Hvis du vil bevare forholdet mellem højde og bredde på billedet eller multimedieklippet ved skalering skal du markere afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold.

  • Hvis du vil centrere billedet på diasset, skal du markere afkrydsningsfeltet skala i forhold til oprindelig billedstørrelse.

 5. Hvis du vil flytte billedet eller multimedieklippet på diasset, skal du klikke på fanen Placering, og derefter angive indstillingerne for de placering, du ønsker, i felterne Vandret og Lodret.

 6. Klik på Farve i gruppen Juster under fanen Format i Billedværktøjer, og klik derefter på den ønskede farveudtoning under Omfarv.

  Justere gruppe

  Tip: Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Format, skal du kontrollere, at du har markeret billedet.

 7. Gå til Formatér under Billedværktøjer > rettelse >Indstillinger for billedkorrigering, og vælg derefter den lysstyrke procentdel, som du vil under lysstyrke og kontrast.

  vandmærke

  Placer bagest

 8. For at sende vandmærket til baggrunden i diasset, skal du gå til Formatér > Billedværktøjer, klik på pilen ud for Flyt bagud, og klik derefter på Placer bagest.

Du kan bruge tekst eller WordArt som vandmærke til at angive, at præsentationen er en kladde eller er fortrolig.

 1. Klik på den slide, du vil føje et tekstfelt- eller WordArt-vandmærke til.

  Hvis du vil tilføje et vandmærke på alle dias i en tom præsentation, først gå til Vis > Slidemaster.

  Diasmastervisning

  Bemærk: Hvis den færdige præsentation indeholder et eller flere master-slides, vil du muligvis undgå at anvende baggrunden på dine masterslides, så der ikke opstår uønskede ændringer af præsentationen. Det er mere sikkert at føje baggrunden til én slide ad gangen.

 2. Vælg under fanen Indsæt, og gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge en tekstboks, Vælg Tekstboks, og træk derefter for at tegne tekstfeltet i den ønskede størrelse.

  • For at bruge WordArt, skal du vælge WordArt.

   I gruppen Tekst

 3. Skriv teksten i tekstfeltet eller WordArt, der skal vises i vandmærket.

 4. Hvis du vil flytte vandmærket, skal du klikke på tekstboksen eller WordArt-elementet, og når markøren bliver til en Firdobbelt pil , skal du trække tekstboksen eller WordArt-elementet til den nye placering.

 5. For at sende vandmærket til baggrunden i diasset, skal du gå til Formatér > Billedværktøjer, klik på pilen ud for Flyt bagud, og klik derefter på Placer bagest.

  Tip: Hvis du ikke kan se fanerne Billedværktøjer eller Format, skal du kontrollere du har valgt en tekstboks eller WordArt.

 1. Klik på det dias du vil føje et baggrundsbillede til.

  Hvis du vil markere flere dias, skal du klikke på et dias og derefter trykke på Ctrl og holde knappen nede, mens du klikker på de andre dias.

 2. Klik på Baggrundstypografier i gruppen Baggrund under fanen Design, og klik derefter på Formatér baggrund.

  Fanen Design

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Billed- eller strukturfyld.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil indsætte et billede, skal du klikke på Filer og derefter finde det billede, du vil indsætte, og dobbeltklikke på det.

  • Klik på Udklipsholder for at indsætte det billede, du har kopieret.

  • Hvis du vil bruge clipart som baggrundsbillede, skal du klikke på Multimedieklip. I søgefeltet skal du derefter skrive et ord eller et udtryk, der beskriver det klip, som du ønsker, eller skrive hele eller en del af filnavnet på klippet.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Tip: Hvis du vil justere billedets relative forhold af lys (lysstyrke) eller forskellen mellem de mørkeste og lyseste områder (kontrast), skal du i dialogboksen Formatér baggrund klikke på ruden Billede og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil bruge billedet som baggrund for de dias, du har valgt, skal du klikke på Luk.

  • Hvis du vil bruge billedet som baggrund til alle dias i præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle

 1. Klik på det dias, du vil føje et baggrundsfarve til.

  Hvis du vil markere flere dias, skal du klikke på et dias og derefter trykke på og holde Ctrl nede, mens du klikker på de andre dias.

 2. Klik på Baggrundstypografier i gruppen Baggrund under fanen Design, og klik derefter på Formatér baggrund.

  Fanen Design

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

  Bemærk: Du kan også, hvis du vil bruge en farvet graduerings- eller strukturfyld, skal du klikke på enten gradueringsfyld eller billede-eller strukturfyld og vælge de ønskede indstillinger.

 4. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

  Hvis du vil skifte til en farve, som ikke findes i temafarver, skal du klikke på Flere farver og derefter enten klikke på den farve, du vil have, under fanen Standard eller blande din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

 5. Hvis du vil ændre baggrundens gennemsigtighed, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed.

  Du kan regulere gennemsigtighedsprocenten fra 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtig).

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil anvende farven på det dias, du har markeret, skal du klikke på Luk.

  • Hvis du vil anvende farven på alle dias i præsentationen, skal du klikke på Anvend på alle.

 1. Klik på det dias du vil føje et vandmærke til.

  Hvis du vil føje et vandmærke til alle diassene i en tom præsentation, skal du klikke på Diasmaster i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Vis.

  Billede af PowerPoint-båndet

  Bemærk: Hvis den færdige præsentation indeholder et eller flere master-dias, vil du muligvis undgå at anvende baggrunden på masterdiassene, så der ikke opstår uønskede ændringer af præsentationen. Det er mere sikkert at føje baggrunden til ét dias ad gangen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt:

  Billede af gruppen Illustration på båndet

  • Hvis du vil bruge et billede som vandmærke, skal du klikke på Billede, finde det ønskede billede og derefter klikke på Indsæt.

  • Hvis du vil bruge clipart som vandmærke, skal du klikke på Multimedieklip. Skriv et ord eller udtryk, der beskriver det ønskede klip, i boksen Søg efter i opgaveruden Multimedieklip, eller skriv en del af eller hele navnet på klippet, og klik derefter på Søg.

   ClipArtDeprecation_2007-2010

   Skriv et ord eller en sætning, der beskriver det ønskede klip, i feltet Søgetekst, eller skriv hele klippets filnavn eller en del af det.

 3. Hvis du vil justere størrelsen af billedet eller multimedieklippet, skal du højreklikke på billedet eller mulitimedieklippet på diasset og derefter klikke på Størrelse og placering

 4. Øg eller mindsk værdierne i boksene Højde og Bredde under Skalering under fanen Størrelse.

  Hvis du vil bevare forholdet mellem højde og bredde på billedet eller multimedieklippet ved skalering skal du markere afkrydsningsfeltet Lås højde-bredde-forhold.

  Hvis du vil centrere billedet eller multimedieklippet på diasset, skal du markere afkrydsningsfeltet I forhold til oprindelig billedstørrelse.

 5. Hvis du vil flytte billedet eller multimedieklippet på diasset, skal du klikke på fanen Placering, og derefter angive indstillingerne for de placering, du ønsker, i felterne Vandret og Lodret.

 6. Klik på Omfarv i gruppen Juster under Billedværktøjer under fanen Formater, og klik derefter på den ønskede farveudtoning under Lyse variationer.

  Fanen Billedværktøjer

  Hvis du ikke kan se fanen Billedværktøjer eller Formater, skal du kontrollere, at du markerede et billede.

 7. Klik på Lysstyrke i gruppen Juster under Billedværktøjer under fanen Formater, og klik derefter på den ønskede lysstyrkeprocent.

  vandmærke

  Du kan nu trække vandmærket til den ønskede placering på baggrunden for dias, der allerede indeholder tekst, eller du kan føje tekst til et eller flere dias og derefter trække vandmærket til diasbaggrundene.

  Placer bagest

 8. Når du er færdig med at redigere og placere vandmærket og er tilfreds med udseendet, skal du placere vandmærket bagest på diasset ved at klikke på Placer bagest i gruppen Arranger under Billedværktøjer under fanen Formater.

Du kan bruge tekst eller WordArt som vandmærke til at angive, at præsentationen er en kladde eller er fortrolig.

 1. Klik på det dias, du vil føje en tekstfelt- eller WordArt-vandmærke til.

  Hvis du vil føje et vandmærke til alle diassene i en tom præsentation, skal du klikke på Diasmaster i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Vis.

  Billede af PowerPoint-båndet

  Bemærk: Hvis den færdige præsentation indeholder et eller flere master-dias, vil du muligvis undgå at anvende baggrunden på masterdiassene, så der ikke opstår uønskede ændringer af præsentationen. Det er mere sikkert at føje baggrunden til ét dias ad gangen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Tekst under fanen Indsæt:

  • Hvis du vil bruge en tekstboks, skal du klikke på Tekstboks og derefter trække for at tegne tekstboksen i den størrelse, du ønsker.

  • Klik på WordArt, hvis du vil bruge WordArt.

   Billede af PowerPoint-båndet

 3. Skriv teksten i tekstfeltet eller WordArt, der skal vises i vandmærket.

 4. Hvis du vil flytte vandmærket, skal du klikke på tekstboksen eller WordArt-elementet, og når markøren bliver til en Firdobbelt pil , skal du trække tekstboksen eller WordArt-elementet til den nye placering.

 5. Når du er færdig med at redigere og placere vandmærket og er tilfreds med udseendet, skal du placere teksten bagest på diasset ved at klikke på Placer bagest i gruppen Arranger under Tegnefunktioner under fanen Formater.

  Tegnefunktioner, fanen Formater

  Hvis du ikke kan se fanen Tegnefunktioner eller Formater, skal du kontrollere, at du markerede en tekstboks eller et WordArt-element.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Se også

Anvend et tema for at tilføje farve og typografi i din præsentation

Oprette og gemme en præsentation som en skabelon

Anvende en eller flere diasmastere til en præsentation

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×