Indsætte et ActiveX-objekt

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du opretter og distribuerer et ActiveX-objekt, kan du spare tid og kræfter for andre designere af formularskabeloner, samtidig med at du giver funktionalitet, der ikke er tilgængelig i Microsoft Office InfoPath. Du kan gøre Microsoft ActiveX-objekter tilgængelige i designtilstand og derefter bruge disse objekter på de formularskabeloner, du opretter.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges et ActiveX-objekt

Brugeroplevelsen

Kompatibilitetsovervejelser

Indsætte et ActiveX-objekt på en formularskabelon

Tip om sikkerhed

Hvornår bruges et ActiveX-objekt

Normalt bruger du et ActiveX-objekt, når du ønsker at inkludere et element fra brugergrænsefladen på formularskabelonen, som ikke er tilgængeligt i InfoPath, f.eks. en skyder, der kommer fra Microsoft Windows.

Din organisation kan også oprette sine egne tilpassede ActiveX-objekter til et bestemt forretningsformål. Et hospital kan f.eks. udvikle et ActiveX-objekt, der kan bruges til at vise medicinsk grafik på en formular. Eller antag, at dine sælgere skal holde styr på antallet af komponenter, der er blevet solgt i løbet af en bestemt måned. Opdatering af en tekstboks ved at skrive i den, kan være besværligt og kan resultere i fejl, når det tages i betragtning, at sælgerne skal forøge den med én mange gange. Et tilpasset ActiveX-objekt, som selv tæller op med et klik med musen, reducerer den tid, der bruges til at holde styr på disse oplysninger, og kan reducere antallet af fejl.

Øverst på siden

Brugeroplevelsen

Hvad brugeren ser på formularen, afhænger helt af den type ActiveX-objekt, du bruger på formularskabelonen.

Når du udgiver en formularskabelon, der indeholder et ActiveX-objekt, skal objektet installeres og registreres på brugernes computere, før de kan åbne formularer, der er baseret på formularskabelonen. Nogle ActiveX-objekter, f.eks. dem fra Microsoft Windows, er måske allerede installeret og registreret på brugernes computere. Andre ActiveX-objekter som f.eks. brugerdefinerede objekter, du har udviklet, er måske ikke installeret og registreret. I så fald skal du sørge for at installere og registrere dem for brugerne.

Hvis formularskabelonen skal installeres med et brugerdefineret installationsprogram, kan du installere og registrere det tilpassede ActiveX-objekt på dette tidspunkt. Som alternativ kan du angive en eksisterende kabinetfil (.cab) i guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement, som bruges til at installere kontrolelementet på brugernes computere.

Når du bruger guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at gøre et ActiveX-objekt tilgængeligt for dine brugere, skal du angive, om du vil pakke en eksisterende .cab-fil sammen med formularskabelonen. Med denne kabinetfil kan objektet blive installeret og registreret på brugernes computere. Hvis du medtager en .cab-fil sammen med formularskabelonen, og brugerne endnu ikke har installeret ActiveX-objektet, beder InfoPath dem om at installere objektet, når de første gang åbner den formular, der er baseret på formularskabelonen.

InfoPath installerer og registrerer automatisk objektet for brugerne, hvis begge disse betingelser er opfyldt:

 • .cab-filen er signeret med et digitalt certifikat, der opretter en digital signatur for filen.

 • Den digitale signatur stammer fra en formularudvikler eller anden udgiver, der er tillid til. Hvis .cab-filen er signeret, men der endnu ikke er tillid til udgiveren på brugerens computer, vises en sikkerhedsadvarsel, som kræver, at brugeren udviser tillid til udgiveren.

Øverst på siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er ActiveX-objekter ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Hertil kommer, at ActiveX-objekter ikke er tilgængelige i skabelondele.

Øverst på siden

Indsætte et ActiveX-objekt på en formularskabelon

Før du kan tilføje et ActiveX-objekt til formularskabelonen, skal du gøre det tilgængeligt i opgaveruden kontrolelementer. InfoPath indeholder en brugerdefineret kontrolelement guiden Tilføj, der fører dig gennem processen med at vælge ActiveX-objektet, herunder en installation .cab-fil med formularskabelonen, hvis det er nødvendigt og angive indstillingerne indbinding og andre egenskaber for ActiveX-objektet.

Tilføje et ActiveX-objekt i opgaveruden Kontrolelementer

Hvis du udvikler et ActiveX-objekt til brug i InfoPath, skal du angive, at objektet både er sikkert at initialisere og sikkert til scripting, før du kan fuldføre den følgende procedure.

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Klik på Tilføj eller fjern brugerdefinerede kontrolelementer nederst i opgaverudenKontrolelementer.

 3. Klik på Tilføj i dialogboksen Tilføj eller fjern brugerdefinerede kontrolelementer.

 4. Klik på ActiveX-objekt på den første side i guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement, og klik derefter på Næste.

 5. Brug den næste side i guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at klikke på det ønskede kontrolelement på listen Marker et kontrolelement, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: På listen Marker et kontrolelement vises de ActiveX-objekter, der aktuelt er registreret på computeren, herunder ActiveX-objekter fra Microsoft Windows. Hvis du har oprettet dine egne ActiveX-objekter, skal du registrere dem for at få dem vist på listen Marker et kontrolelement. Hvis ActiveX-objekterne ikke er kompatible med InfoPath eller regnes for at være usikre, kan du ikke tilføje dem i InfoPath.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder på den næste side i guiden:

  • Klik på Medtag en .cab-fil, angiv den fil, du ønsker at bruge for at medtage en .cab-installationsfil på formularskabelonen, og klik derefter på Næste.

  • Hvis du vil installere ActiveX-objektet ved hjælp af et tilpasset installationsprogram, eller hvis ActiveX-objektet allerede er installeret på dine brugeres computere, skal du klikke på Medtag ikke en .cab-fil og derefter klikke på Næste.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Bindingsegenskab:

  • Hvis du vil binde en egenskab for ActiveX-objektet til et felt i datakilden, skal du klikke på et element.

   Bemærk!: Hvis ActiveX-objektet indeholder en egenskab for en Værdi , vælger InfoPath automatisk denne, men du kan vælge at ændre den.

  • Hvis ActiveX-objektet ikke skal være bundet, skal du klikke på (bind ikke).

 8. Klik på Næste.

 9. Afhængigt af den type ActiveX-objekt, du vælger at tilføje, vises listen Egenskab for aktivering eller deaktivering muligvis. I dette tilfælde skal du klikke på en egenskab og derefter klikke på Næste.

  Bemærk!: Hvis kontrolelementet indeholder en egenskab for en Værdi, vælger InfoPath automatisk denne, men du kan vælge at ændre den.

 10. Hvis du har angivet en egenskab for binding i trin 7, skal du angive de ønskede bindingsindstillinger.

  Hvordan?

  Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Felt- eller gruppetype:

  • Hvis du vil binde ActiveX-objektet til et felt med en enkel datatype, skal du klikke på Felt (element eller attribut). Denne type binding bruges af enkle ActiveX-objekter som f.eks. skyderen i Microsoft Windows. Hvis du vælger denne indstilling, skal du angive en standarddatatype for ActiveX-objektet samt evt. andre datatyper, som ActiveX-objektet kan bindes til.

  • Hvis du vil binde ActiveX-objektet til et felt med en brugerdefineret datatype, skal du klikke på Felt (element med brugerdefineret datatype). Denne type binding bruges af ActiveX-objekter, der fungerer som editor for en bestemt indholdstype, f.eks. en ligningseditor til redigering af MathML. Hvis du vælger denne indstilling, skal du også angive et navneområde til XML-redigering.

  • Hvis du vil binde ActiveX-objektet til et felt eller en gruppe af enhver datatype, skal du klikke på Felt eller gruppe (vilkårlig datatype). Denne type binding bruges af ActiveX-objekter, der analyserer data, som indtastes et andet sted på den samme formular, f.eks. i et diagram, og af ActiveX-objekter, der arbejder direkte med XML-data.

 11. Klik på Udfør.

 12. Gennemse bekræftelsesmeddelelsen, og klik derefter på Luk for at afslutte guiden.

 13. Klik på OK i dialogboksen Tilføj eller fjern brugerdefinerede kontrolelementer.

Når ActiveX-objektet vises i opgaveruden Kontrolelementer, kan du indsætte det i formularskabelonen.

Indsætte et ActiveX-objekt på en ny, tom formularskabelon

Når du indsætter et Microsoft ActiveX-objekt på formularskabelonenen, indsætter InfoPath et brugerdefineret kontrolelement, der er bundet til enten et felt eller en gruppe i datakilden, afhængigt af de indstillinger du har angivet i guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement.

Bemærk!: Hvis andre formularskabelondesignere skal bruge det samme ActiveX-objekt i deres formularskabeloner, og hvis objektet ikke er installeret på deres computere, kan du oprette et brugerdefineret installationsprogram, f.eks. en Microsoft Windows Installer-pakkefil (.msi). Dette installationsprogram kan hurtigt installere og registrere ActiveX-objektet for formularskabelondesignere.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på navnet på det ActiveX-objekt, du vil indsætte, under Indsæt kontrolelementer.

  Sikkerhedsnote!: Vær forsigtig, når du tilføjer ActiveX-objekter på formularskabelonen. ActiveX-objekter kan være designet på en måde, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor bør du kun bruge objekter fra kilder, du har tillid til.

 4. Enhver egenskabsside, der er specifik for ActiveX-objektet, vises sammen med InfoPath-standardegenskabssiderne for ActiveX-objekter. Hvis du vil have vist disse egenskabssider, skal du dobbeltklikke på ActiveX-objektet på formularskabelonen.

Indsætte et ActiveX-objekt på en formularskabelon, der er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal indsætte du et ActiveX-objekt, ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte ActiveX-objektet fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i følgende procedure:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på navnet på det ActiveX-objekt, du vil indsætte, under Indsæt kontrolelementer.

 4. I dialogboksen Binding af kontrolelement skal du vælge det felt, du ønsker at gemme kontrolelementets data i, og derefter klikke på OK.

Øverst på siden

Sikkerhedstip

Når du udformer formularer, der indeholder ActiveX-objekter, skal du være opmærksom på følgende sikkerhedsspørgsmål:

 • ActiveX-objekter, der anvendes i InfoPath, har begrænsninger, der er strengere end dem for ActiveX-objekter, der anvendes i Windows Internet Explorer. F.eks. kræver InfoPath, at ActiveX-objekterne markeres som både sikre til scripting og sikre til initialisering. Hvis du udvikler tilpassede ActiveX-objekter på formularskabeloner, skal du implementere grænsefladen ObjectSafety, så InfoPath kan se, at et bestemt kontrolelement er markeret som sikkert til scripting og sikkert til initialisering.

 • Vær forsigtig, når du tilføjer ActiveX-objekter på formularskabelonen. ActiveX-objekter kan være designet på en måde, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Derfor bør du kun bruge objekter fra kilder, du har tillid til.

 • ActiveX-objekter kan ikke installeres af eller køres i formularskabeloner, der har et begrænset tillidsniveau (angives i dialogboksen Formularindstillinger i designtilstand).

 • Oplysninger om design af mere sikre ActiveX-objekter finder du på webstedet Microsoft Developer Network (MSDN).

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×