Indsætte en vandret gentaget tabel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du ønsker brugerne skal kunne tilføje ekstra kolonner til en tabel, kan du bruge en vandret gentaget tabel i din Microsoft Office InfoPath-formularskabelon.

I denne artikel

Hvornår skal jeg bruge en vandret gentaget tabel

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en vandret gentaget tabel

Tip til layout

Hvornår skal jeg bruge en vandret gentaget tabel

Bruge en vandret gentaget tabel, når data skal angives eller i et format, strukturerede, tabelformat, og når brugerne skal kunne tilføje flere kolonner med data, hvis det er nødvendigt. For eksempel kan du bruge en vandret gentaget tabel til at samle salgsdata for hvert kvartal. Hvis din formularskabelon er knyttet til en database, kan du også bruge en vandret gentaget tabel til at få vist eller arbejde med poster fra den pågældende database.

En vandret gentaget tabel består af en gentaget afsnit i en layouttabel. Gentaget sektion har en gentages vandret indstilling aktiveret, som viser en kolonne i en tabel.

I eksemplet nedenfor kan brugere tilføje flere kolonner i tabellen, hvis de vil registrere salgsdata for forskellige kvartaler.

Salgstal indtastet i en vandret gentaget tabel i formularen

En vandret gentaget tabel består af to dele:

 • Kolonneoverskrifter    Når du indsætter en vandret gentaget tabel i en ny, tom formularskabelon, kolonnen sidehoved vises som standard. Du typisk Brug denne kolonne til at angive etiketter, der vises i venstre side af tabellen. Hvis du ikke har brug for disse etiketter, højreklik på kolonnen, peg på Slet i genvejsmenuen og klik derefter på kolonner.

 • Datakolonne    Datakolonnen er den kolonne, der kan 'Gentag' i formularen så mange gange, som det er nødvendigt. Som skabelon formulardesigneren se du typisk blot en enkelt kolonne i designtilstand, når du indsætter en vandret gentaget tabel. Den person, der udfylder en formular, der er baseret på skabelonen, men kan tilføje flere kolonner i formularen, ved at trykke på CTRL + ENTER, ved at klikke på kommandoer på en genvejsmenu eller ved at klikke på Indsæt element vejledende tekst i formularen, som du kan tilpasse.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder andre kontrolelementer, der minder om vandret gentagne tabeller, men, der har et andet formål. Hvis du vil finde ud af, hvilken af disse kontrolelementer fungerer bedst i formularskabelonen, referere til listen nedenfor:

Gentaget tabel    Hvis du vil brugere skal kunne tilføje flere rækker i en tabel i stedet for flere kolonner, skal du bruge en gentaget tabel i stedet for en vandret gentaget tabel.

Gentaget sektion    Brug en gentaget sektion eller et andet gentaget kontrolelement til at oprette en sektion, som brugerne kan indsætte på en formular flere gange (som en post i en database). Når brugerne indsætter en gentaget sektion i en formular, de enkelte sektioner indsættes lodret, eller én ad gangen, ned længden på formularen. Denne funktionsmåde adskiller sig fra den gentagne sektion i en vandret gentaget tabel, hvor individuelle sektioner er indsat vandret eller side om side i formularen.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

En genvejsmenuknap vises, når brugerne flytter markøren over en kolonne i en vandret gentaget tabel. Brugere skal du klikke på knappen for at få vist en genvejsmenu med kommandoer til at indsætte eller fjerne en kolonne.

Genvejsmenu til vandret gentaget tabel

Brugerne kan også indsætte en ny kolonne ved at klikke på Indsæt element teksten, der vises under den vandret gentaget tabel i formularen. Du kan tilpasse eller fjerne denne tekst, når du designer formularskabelonen. En af de kolonner, der overskrider bredden af layouttabel, der indeholder kontrolelementet gentaget sektion ombrydes til den næste linje.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er vandret gentaget tabel kontrolelementer ikke er tilgængelige i opgaveruden kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en vandret gentaget tabel

Fremgangsmåden til indsættelse af en vandret gentaget tabel varierer en smule, afhængigt af om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af din formularskabelon på en database eller en anden ekstern datakilde.

Følgende illustration viser, hvordan en vandret gentaget tabel ser ud, når du flytter markøren hen over det i designtilstand.

Markeret gentaget afsnit i en vandret gentaget tabel

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Vandret gentagne tabeller er som regel bundet til gentagne grupper i formularskabelonens datakilde, selvom de kan også være bundet til gentagne felter.

I eksemplet nedenfor er tabellen formularskabelonen bundet til kvartal gentaget gruppe i opgaveruden Datakilde. Tekstbokse i tabellen – Golfafdelingen, Tennis og Windsurfing – er bundet til felter, der er en del af kvartal gentaget gruppe.

Forholdet mellem en vandret gentaget tabel i formularskabelonen og en gentaget gruppe i datakilden

Indsætte en vandret gentaget tabel på en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Under Indsæt kontrolelementer, skal du klikke på Vandret gentaget tabel.

 4. Angiv antallet rækker, du vil tabellen har som standard i feltet antal rækker.

 5. Vandret gentaget tabel er oprettet med en tekstboks i hver række i datakolonnen. For at konvertere en tekstboks til en anden type kontrolelement, skal du højreklikke på den tekstboks, du vil konvertere, peg på Skift til i genvejsmenuen, og klik derefter på det kontrolelement, du vil.

Indsætte en vandret gentaget tabel i en formularskabelon, der er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal du indsætte en vandret gentaget tabel ved at trække en gentaget gruppe fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte en vandret gentaget tabel fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i den følgende fremgangsmåde:

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Under Indsæt kontrolelementer, skal du klikke på Vandret gentaget tabel.

 4. Klik på den datakilde, du vil bruge på listen datakilde på den første side i guiden gentaget tabel Binding, og klik derefter på den gentagne gruppe Ikonbillede , du vil binde tabelrækkerne til.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny gentaget gruppe, skal du højreklikke på den gruppe, som du vil føje den gentagne gruppe, skal du klikke på Tilføj i genvejsmenuen, og angiv derefter egenskaberne for den gentagne gruppe i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 5. Klik på Næste.

 6. På den anden side i guiden gentaget tabel indbinding, skal du dobbeltklikke på felterne på listen Data indbinding, du vil tilføje som kolonner i tabellen.

  Tip!: For at oprette et nyt felt på listen Data indbinding, skal du højreklikke på den gruppe, hvortil vandret gentaget tabel er bundet til, klik på Tilføj i genvejsmenuen, og angiv derefter egenskaberne for feltet i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 7. Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonnerne, Vælg en kolonne på listen rækker i tabellen, og klik derefter på Flyt før eller Flyt efter.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip til at forfine udseendet, størrelsen eller andre aspekter af en vandret gentaget tabel og objekter inden for det:

 • Tilbagekalde, en vandret gentaget tabel består af en gentaget sektion i en layouttabel. Den højre kant i layouttabellen definerer det punkt, hvor kolonnerne i tabellen Ombryd til den næste linje, når brugerne indsætter flere kolonner. Du kan styre kolonne ombrydning, kan du trække den højre kant af tabelcellen layout, der omslutter kontrolelementet gentaget sektion til højre eller venstre.

 • En vandret gentaget tabel kan være praktiske henblik på udskrivning. Kolonner i kontrolelementet ombrydes til den næste linje i formularskabelonen, så alle oplysninger i tabellen udskrives. Men hvis formularskabelonen henvender sig primært til visning på skærmen og overveje at placere vandret gentaget tabel i en rulleområde i formularskabelonen. På den måde, hvis brugerne angive en stor mængde data i en vandret gentaget tabel, kan de rulle for at få vist den i stedet for at se alle i formularen.

 • Vælg tekstfelterne hvis størrelse, du vil ændre, skal du trykke på ALT + ENTER, klikke på fanen størrelse og derefter foretage de nødvendige ændringer for at ændre størrelsen på flere tekstbokse på én gang.

 • Ændre størrelsen på tekstfelter i formularskabelonen til at medtage længden af den tekst, du forventer, at brugerne til at skrive i dem.

 • Du vil ændre kanten eller farven af mange tekstbokse på én gang, Vælg de felter, du vil ændre, i menuen Formater skal du klikke på kanter og skygge, skal du klikke på fanen kanter og foretag derefter de nødvendige ændringer.

 • For at tilpasse den tekst, der vises i et tekstfelt, skal du bruge felterne skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen formatering. For at ændre skrifttypen og skriftstørrelsen for alle tekstfelter i formularskabelonen på én gang, skal du vælge den tekstboks, der indeholder den formatering, du vil, og klik derefter på Anvend skrifttypen på alle tekstboks-kontrolelementer i menuen Formater.

 • Hvis du vil se, hvordan dine tekstfelter ser ud med faktiske tekst i dem, skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. Dette giver dig en ide om, hvordan en formular, der er baseret på skabelonen ser ud, når brugerne udfylder.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×