Indsætte en valggruppe

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En valggruppe er et kontrolelement, der bruges til at præsentere en række valgmuligheder, der gensidigt udelukker hinanden. Som standard indeholder en valggruppe to valgsektioner, hvoraf den ene vises som standardvalg for brugerne af formularen.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge en valggruppe

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en valggruppe

Tip til layout

Hvornår bruges en valggruppe

Brug en valggruppe, når du vil:

 • Give brugerne mulighed for at vælge mellem to eller flere sektioner i en formular.

 • Designe en formularskabelon baseret på et eksisterende XML-skema, som indeholder et xsd: valgelement. I dette tilfælde giver en valggruppe dig mulighed for at indpasse det pågældende skemaelement i formularskabelonen, så brugerne kan arbejde med det.

Valggrupper indeholder to eller flere valgsektioner. Som standard vises en af disse sektioner på formularen, og brugerne kan vælge at fjerne den eller erstatte den med en anden sektion. Du kan f.eks. have en indkøbsrekvisitionsformular, hvor der som standard er en sektion til anmodning om anskaffelse af en ny stationær computer, men hvor brugerne kan fjerne hele denne sektion eller erstatte den med en sektion til anmodning om anskaffelse af en bærbar computer.

Valggruppe på formular med genvejsmenuen vist

Valgsektionen i valggruppen indeholder de kontrolelementer, som brugerne arbejder sammen med, når de udfylder formularen. Valggrupper findes altid i valgsektioner, så hvis du alene prøver at indsætte en valgsektion på en formularskabelon, opretter Microsoft Office InfoPath automatisk en valggruppe til den.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder andre kontrolelementer, der ligner valggrupper, men som tjener andre formål. Hvis du vil finde ud af, hvilke af disse kontrolelementer der fungerer bedst på formularskabelonen, henvises til følgende liste:

Sektion    Sektioner minder om valgsektioner i en valggruppe, fordi de bruges til at præsentere brugerne for relaterede grupper af kontrolelementer, men sektioner bruges udelukkende til at strukturere formularer - brugerne kan ikke fjerne eller erstatte dem, når de udfylder en formular, som de kan med valgsektioner.

Valgfri sektion    Når du føjer en valggruppe til en formularskabelon, vises standardsektionen altid, når brugeren åbner en formular, som er baseret på formularskabelonen. Valgfri sektioner skjules derimod som standard. Brugerne kan selv vælge, om de vil medtage en valgfri sektion på formularen. På den tidligere nævnte indkøbsformular kan nogle brugere f.eks. ønske at medtage kommentarer om den computer, de vil bestille. Du kan indsætte en valgfri sektion på formularskabelonen og tilføje en tekstboks i RFT-format med etiketten "Bemærkninger" i den pågældende valgfri sektion. Brugerne kan derefter tilføje notesektionen, når og hvis de ønsker det, ved at klikke på vejledende tekst i formularen.

Gentaget sektion    Ligesom gentagne valggrupper giver gentagne sektioner brugerne mulighed for at føje flere sektioner til formularen, afhængigt af deres behov. Du kan bruge en gentaget sektion på formularskabelonen, når du ønsker at give brugerne mulighed for at indsætte, men ikke erstatte, flere forekomster af en sektion.

Gentaget valggruppe    Gentagne valggrupper minder meget om valggrupper, men brugerne kan indsætte flere af dem på formularerne. I den indkøbsformular, der blev omtalt tidligere, kan brugerne f.eks. vælge at anmode om en stationær computer eller en bærbar computer, men i nogle tilfælde kunne det forekomme, at en bruger ville anmode om begge typer eller flere computere af hver type. Hvis der bruges en gentaget valggruppe på formularen, kan brugeren vælge først at udfylde den sektion, der drejer sig om stationære computere, og derefter indsætte endnu en forekomst af valggruppen for at udfylde den sektion, der drejer sig om bærbare computere.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Valggrupper minder både i udseende og funktion om sektioner og andre layoutrelaterede kontrolelementer. De væsentligste forskelle er, at brugerne kan erstatte standardsektionen i en valggruppe med en anden sektion eller slette hele valggruppen.

Når brugerne flytter markøren hen over standardvalget på formularen, vises en lille mørklilla knap i øverste venstre hjørne af sektionen. Når brugerne klikker på denne knap viser en genvejsmenu kommandoer til at fjerne eller erstatte standardsektionen.

Genvejsmenu for valggruppe

Tip!: Med en valggruppe kan brugerne fjerne eller erstatte standardsektionen, men de kan ikke indsætte flere forekomster af den på formularen. Hvis du ønsker, at brugerne skal kunne indsætte yderligere sektioner på formularen, skal du bruge en gentaget valggruppe i stedet for en valggruppe. Brugeren oplever det på samme måde, men foruden genvejsmenukommandoer til at fjerne eller erstatte standardsektionen vises nu også kommandoer til at indsætte flere forekomster af valggruppen.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er valggrupper og valgsektioner ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, da de ikke kan vises i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en valggruppe

Proceduren til indsættelse af en valggruppe på en formularskabelon er lidt anderledes, afhængigt at, om du designer en ny, tom formularskabelon eller baserer designet af formularskabelonen på en database eller anden ekstern datakilde.

Den følgende illustration viser, hvordan en valggruppe ser ud, når den vælges i designtilstand.

En valggruppe, der er markeret i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Valg sektioner er altid bundet til grupper. Hvert kontrolelement i en valgsektion er bundet til felt, der er en del af den valgsektion gruppe. I eksemplet nedenfor er valgsektion stationære computer formularskabelonen bundet til gruppen skrivebord i opgaveruden Datakilde.

Relation mellem valgsektion på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Indsætte en valgsektion i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

Når du indsætter en valggruppe, opretter InfoPath grupper, som er bundet til valgsektionen i den pågældende valggruppe. Desuden opretter InfoPath en bestemt slags gruppe til visuelt at indikere relationen mellem valggruppen på formularskabelonen og datakilden. Ved denne type af gruppe står ordet (valg) ved siden af etiketten i datakilden.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Valggruppe under Indsæt kontrolelementer.

  En valggruppe indeholder to valgsektioner, der vises på formularskabelonen.

 4. Hvis du vil indsætte flere valgsektioner i valggruppen, skal du anbringe markøren i valggruppen på formularskabelonen, og derefter klikke på Valgsektion under Kontrolelement.

 5. Hvis du vil tilføje kontrolelementer til valggruppens valgsektioner, skal du gøre følgende:

  • Hvis du vil føje kontrolelementer til standardvalgsektionen, skal du trække de ønskede kontrolelementer fra opgaveruden Kontrolelementer til den valgsektion på formularskabelonen, der hedder Valgsektion (standard).

  • Hvis du vil føje kontrolelementer til den alternative valgsektion, skal du trække de ønskede kontrolelementer fra opgaveruden Kontrolelementer til den valgsektion på formularskabelonen, der hedder Valgsektion.

Indsætte en valggruppe på en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. Antag, at du baserer designet af din formularskabelon på en XML-skema, og grupperne en xsd: valg element. I dette tilfælde kan du indsætte en valggruppe ved at trække den relevante gruppe fra opgaveruden Datakilde i formularskabelonen. Hvis du i stedet bruge opgaveruden kontrolelementer til at indsætte en valggruppe, beder dig om at binde valggruppen til en eksisterende gruppe i datakilden, i InfoPath, som beskrevet i følgende fremgangsmåde:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Valggruppe under Indsæt kontrolelementer.

 4. Marker en gruppe i dialogboksen Binding af valggruppe med ordet (valg) ved siden af navnet, og klik derefter på OK.

 5. Føj to eller flere valgsektioner til valggruppen på formularskabelonen, og bind dem derefter til de relevante grupper i datakilden.

  Bemærk!: Den gruppe, du vælger, skal være en del af gruppen (valg), som du valgte i trin 4.

 6. Føj kontrolelementer til hver valgsektion, og bind derefter disse kontrolelementer til de relevante felter i datakilden.

  Bemærk!: Felterne skal være en del af den gruppe, som du valgte i trin 5. InfoPath bruger navnene på disse felter til kontrolelementetiketter. Hvis det er nødvendigt skal teksten til etiketten ændres.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at finjustere valggruppens og valgsektionernes udseende, størrelse samt andre aspekter.

 • Da genvejsmenuknappen kun vises, når brugerne flytter markøren hen over en valgsektion, er det ikke sikkert, at nye brugere forstår, hvordan de skal erstatte standardvalgsektionen med en anden. Overvej at tilføje en kort forklaring oven over valgsektionen for at fortælle brugerne, hvordan de kan erstatte en valgsektion med en anden, når du udformer formularskabelonen.

 • Kanterne omkring valgsektionerne er ikke synlige for brugerne, når de udfylder formularen. Det betyder, at brugerne kun ser kontrolelementerne i sektionerne, når de åbner formularen. Du kan bruge dialogboksen Kanter og skygge til at føje kanter og farve til valgsektionerne i en valggruppe for at adskille en valgsektion fra teksten og kontrolelementerne omkring den visuelt eller for at henlede brugerens opmærksomhed på den pågældende sektion.

 • Du kan ændre størrelsen af mange valgsektioner på én gang ved at markere alle de valgsektioner, hvis størrelse du vil ændre. Klik på Egenskaber i menuen Formater, og foretag derefter de ønskede justeringer under fanen Størrelse.

 • En gang imellem vises teksten i kontrolelementerne i en valgsektion, og etiketterne til venstre for disse kontrolelementer er lidt ude af justering. Dobbeltklik på kontrolelementet, klik på Juster under fanen Størrelse og klik derefter på Anvend. Hvis du hurtigt vil justere etiketter og kontrolelementer, der befinder sig i forskellige celler i en layouttabel, skal du højreklikke på den celle, som indeholder etiketten, klikke på Egenskaber for tabel på genvejsmenuen og derefter klikke på Centreret under Lodret justering på fanen Celle.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×