Indsætte en liste

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge en liste i en Microsoft Office InfoPath- formularskabelon til at præsentere en liste over valg, som udelukker hinanden, til brugeren.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges en liste?

Brugeroplevelsen

Indsætte en liste

Tip til layout

Hvornår bruges en liste?

Du kan bruge en liste, når du vil:

 • Gøre det muligt for brugerne at foretage ét valg på en liste med foruddefinerede elementer.

 • Vise de værdier, der er hentet fra en fast liste fra formularskabelonens datakilde eller fra en ekstern datakilde, f.eks. en database eller listen over Microsoft Windows SharePoint Services.

I nedenstående illustration har brugerne kategoriseret deres udgifter i en udgiftsrapportformular ved at vælge værdier fra en liste.

Element valgt på listen

Efter at du har indsat en liste i formularskabelonen, skal du angive de værdier, du vil have vist på listen. Ellers vil brugerne kun se en tom liste, når de åbner en formular, som er baseret på formularskabelonen. I dialogboksen Egenskaber for liste kan du selv skrive værdierne, eller du kan konfigurere listen, så den henter posterne fra en database eller fra en anden datakilde.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner lister, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Rulleliste    Ligesom en liste tilbyder rullelisten en række forskellige valgmuligheder. Men på en rulleliste er listeelementerne skjulte, indtil brugeren klikker på en pil ved siden af listen. Hvis du vil tilbyde mange valgmuligheder på en liste, eller hvis pladsen i formularskabelonen er begrænset, er en rulleliste en god ide.

Kombinationsboks    Ligesom en liste tilbyder kombinationsboksen en række forskellige valgmuligheder. Men i en kombinationsboks er listeelementerne skjulte, indtil brugeren klikker på en pil ved siden af boksen. Brugerne kan selv skrive i en kombinationsboks eller foretage et valg på en liste med foruddefinerede elementer.

Flervalgsliste    Hvis brugerne skal kunne vælge mere end et element på en liste, kan du benytte en flervalgsliste i stedet for en almindelig liste. På flervalgslisten angiver brugerne deres valg ved at markere et eller flere afkrydsningsfelter i stedet for at klikke på en værdi på en liste. Ligesom med standardlister er posterne på en flervalgsliste kun synlige, når brugerne har åbnet formularen.

Alternativknapper    Ligesom en liste tilbyder en gruppe af alternativknapper en række forskellige valgmuligheder fra en liste over valg, som udelukker hinanden. Men med alternativknapper skal brugerne klikke på en lille cirkel for at foretage et valg i stedet for at klikke på et element på en liste.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Lister er et af de mest almindeligt anvendte kontrolelementer til formularer, så de fleste brugere ved, hvordan de benyttes.

For at vælge noget på en liste skal brugerne blot klikke på det ønskede element. Listen er "åben", så brugerne kan se hele listen over valgmuligheder uden at skulle klikke på et kontrolelement. Hvis valgmulighederne på listen er længere end boksens højde, vises et rullepanel til højre for kontrolelementet. Hvis brugerne anvender et tastatur til at udfylde formularen, kan de trykke på PIL OP og PIL NED for at rulle ned igennem listeelementerne.

Toppen af siden

Indsætte en liste

Fremgangsmåden til indsætning af en liste varierer, afhængigt om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan en liste ser ud, når den er valgt i designtilstand, før der tilføjes etiket og poster.

Liste valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Lister er altid bundet til felter. I eksemplet nedenfor er listen kategori formularskabelonen bundet til feltet kategori i opgaveruden Datakilde.

Relation mellem listeboks på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupper i opgaverudenDatakilde fra denne, eksisterende datakilde.

Indsætte en liste

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i opgaveruden Kontrolelementer:

  • Hvis du automatisk vil have oprettet et felt i datakilden, som er bundet til listen, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

  • Hvis listen skal bindes til et eksisterende felt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

   Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, betyder det, at datakilden er låst. Hvis du f.eks. baserer designet af din formularskabelon på et XML-skema, kan du muligvis ikke tilføje nye felter eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrænsning er med til at forhindre, at du utilsigtet foretager ændringer i skemaet, der kan gøre det ugyldigt.

 4. Klik på Liste under Indsæt kontrolelementer.

 5. Hvis du har fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk under trin 3, skal du markere et felt i dialogboksen Binding af liste, som listen skal bindes til.

 6. For at føje en etiket til listen skal du i formularskabelonen skrive teksten oven over eller til venstre for listen, efterfulgt af et kolon (:).

 7. Hvis du vil angive værdier, der skal bruges som poster på listen, skal dobbeltklikke på listen i formularskabelonen.

 8. Klik på fanen Data.

 9. Gør et af følgende for at fylde listen:

  Skriv selv de ønskede værdier til listen

  Denne indstilling er praktisk, når du har et forudbestemt, begrænset sæt af værdier, og du ikke forventer, at disse værdier ændres i fremtiden. Hvis værdierne skulle blive ændret, er du nødt til at udgive en opdateret version af formularskabelonen, så brugerne kan se og bruge de nyeste elementer på listen.

  1. Klik på Tilføj.

  2. Skriv den tekst, du vil gemme, hvis en bruger vælger dette element, i feltet Værdi.

  3. Skriv den tekst, du vil have vist for dette element, i feltet Vist navn, og klik derefter på OK.

  4. Gentag trin 1 til 3 for hvert element, du vil tilføje på listen.

  5. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

  Brug værdierne fra en anden del af formularen

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på listen skal ændres afhængigt af andre værdier, som brugerne indtaster i formularen.

  1. Klik på Slå værdier op i formularens datakilde under Poster på liste.

   Elementerne på listen skal være knyttet til en bestemt gentaget gruppe eller et bestemt gentaget felt i formularskabelonen.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Poster. Klik derefter på det gentagne felt eller den gentagne gruppe, der indeholder de felter, der skal levere værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

  Brug værdierne fra en database, en webtjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-websted

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på en liste skal være opdaterede eller blive opdateret jævnligt. Værdierne gemmes normalt i en database eller en anden ekstern datakilde, og de hentes, hver gang formularen åbnes.

  1. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du allerede har tilføjet en dataforbindelse, skal du klikke på den i feltet Dataforbindelse.

   • Klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse, og følg derefter anvisningerne i guiden Dataforbindelse.

    Elementerne på listen skal være knyttet til et bestemt gentaget felt eller en bestemt gentaget gruppe.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster, og klik på den gruppe eller det felt, der indeholder de felter, som leverer værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Klik derefter på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  5. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at forfine udseendet, størrelsen eller andre aspekter af en liste:

 • Overvej af udvide listen, så den bliver et par mellemrum bredere end normalt. På denne måde er listeelementerne ikke delvis skjulte.

 • Hvis du vil ændre bredden på flere lister ad gangen, skal du markere de lister, der skal ændres, trykke på ALT+ENTER, klikke på fanen Størrelse og derefter skrive et nyt tal i boksen Bredde.

 • Hvis du vil ændre baggrundsfarven på flere lister ad gangen, skal du først markere de lister, der skal ændres, klikke på Kanter og skygge i menuen Formatering og derefter foretage de nødvendige justeringer under fanen Skygge.

 • Brug boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering for at tilpasse den skrifttype, der vises på en liste. For at ændre skrifttype og skriftstørrelse af alle lister i formularskabelonen skal du klikke på den liste, der indeholder den ønskede formatering, og klikke på Anvend skrifttype på listebokselementer i menuen Formatering.

 • Hvis du vil justere afstanden mellem en liste og dens omgivende objekter i formskabelonen, kan du justere margenindstillingerne i dialogboksen Egenskaber for liste (fanen Størrelse). Brugen af marginer til at øge afstanden giver mere kontrol end brugen af afsnitsskift.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×