Indsætte en liste

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge en liste i et Microsoft Office InfoPath-formularskabelon til at præsentere en liste over udelukker for en bruger.

I denne artikel

Hvornår skal jeg bruge en liste

Brugeroplevelsen

Indsætte en liste

Tip til layout

Hvornår skal jeg bruge en liste

Bruge en liste, når du vil:

 • Aktivere brugere til at vælge et enkelt valg på en liste med foruddefinerede elementer.

 • Vise værdier, der er hentet fra en fast liste, fra formularskabelonens datakilde eller fra en ekstern datakilde, f.eks. en database eller en Microsoft Windows SharePoint Services-liste.

I nedenstående illustration har brugerne kategoriseret deres udgifter i en udgiftsrapportformular ved at vælge værdier på en liste.

Element valgt på listen

Når du har indsat en liste i formularskabelonen, skal du angive de værdier, der skal vises i den. Ellers skal får brugere vist en tom liste, når de åbner en formular, der er baseret på skabelonen. I dialogboksen Egenskaber for liste kan du angive elementerne dig selv eller konfigurere listen for at hente elementer fra en database eller en anden datakilde.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, der minder om lister, men, der har et andet formål. Hvis du vil finde ud af, hvilken af disse kontrolelementer fungerer bedst i formularskabelonen, referere til listen nedenfor:

Rullemenuen liste    Som en rulleliste indeholder en liste på rullelisten brugere en liste med valgmuligheder. Men i en rulleliste, listeelementer er skjult, indtil brugeren klikker på en pil ud for listen. Hvis du vil tilbyde mange valgmuligheder på listen, eller hvis plads på din formularskabelon er begrænset, en rulleliste boks kan være et godt valg.

Kombinationsboks    Som en rulleliste indeholder et kombinationsfelt brugere en liste med valgmuligheder. Men i en kombinationsboks listeelementer er skjult, indtil brugeren klikker på en pil ud for kombinationsboksen. Brugere kan skrive deres egen er trådt i en kombinationsboks eller vælge på en liste med foruddefinerede poster.

Flere markeringer liste    Hvis du vil have brugere skal kunne vælge mere end ét element på en liste, kan du bruge en liste med flere markeringer i stedet for en liste. På en liste med flere markeringer angiver brugere et valg ved at vælge en eller flere afkrydsningsfelter i stedet for at klikke på en værdi på en liste. Som med almindelige lister, er posterne på en liste med flere markeringer synlige, når brugerne først åbner formularen.

Alternativknapper    Som en rulleliste, en gruppe alternativknapper giver brugerne mulighed at vælge på en liste over udelukker. Dog med alternativknapper, brugerne klikker på en lille cirkel for at foretage et valg i stedet for at klikke på et element på en liste.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Lister er en af de mest almindeligt anvendte formularkontrolelementer, så de fleste brugere, hvordan du bruger dem.

For at vælge noget på en liste, brugerne skal du blot klikke på det element, de vil. Listen er "åbne", så brugerne kan se listen over valgmuligheder uden at klikke på kontrolelementet. Hvis valgmulighederne på listen overskrider højden på det felt, der indeholder dem, vises der et rullepanel i højre side af kontrolelementet. Hvis brugere bruger tastaturet til at udfylde formularen, kan de trykke på pil op og pil ned for at flytte gennem de forskellige elementer på listen.

Toppen af siden

Indsætte en liste

Fremgangsmåden til indsættelse af en liste varierer en smule, afhængigt af om du designer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af din formularskabelon på en database eller en anden ekstern datakilde.

Følgende illustration viser, hvordan en liste ser ud, når den er markeret i designtilstand, før der tilføjes en etiket og poster.

Liste valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Lister er altid bundet til felter. I eksemplet nedenfor er listen kategori formularskabelonen bundet til feltet kategori i opgaveruden Datakilde.

Relation mellem listeboks på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende XML-fil (Extensible Markup Language), database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupper i opgaverudenDatakilde fra denne, eksisterende datakilde.

Indsætte en liste

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i opgaveruden Kontrolelementer:

  • Hvis du automatisk vil have oprettet et felt i datakilden, der er bundet til listen, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

  • Hvis listen skal bindes til et eksisterende felt, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk.

   Bemærk!: Hvis afkrydsningsfeltet ikke er tilgængeligt, betyder det, at datakilden er låst. Hvis du f.eks. baserer designet af din formularskabelon på et XML-skema, kan du muligvis ikke tilføje nye felter eller grupper til datakilden i InfoPath. Denne begrænsning er med til at forhindre, at du utilsigtet foretager ændringer i skemaet, der kan gøre det ugyldigt.

 4. Klik på Liste under Indsæt kontrolelementer.

 5. Hvis du har fjernet markeringen afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i trin 3, vælge et felt i dialogboksen Binding af listen, du vil binde listefeltet.

 6. Skriv teksten over eller til venstre for listefeltet, efterfulgt af et kolon (:) for at føje en etiket til listen, på formularskabelonen.

 7. For at angive værdier, du vil bruge som poster på listen, skal du dobbeltklikke på listen i formularskabelonen.

 8. Klik på fanen Data.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at udfylde listen:

  Skriv selv værdier til listen

  Denne indstilling er praktisk, når du har et forudbestemt, begrænset sæt af værdier, og du ikke forventer, at disse værdier ændres i fremtiden. Hvis værdierne skulle blive ændret, er du nødt til at udgive en opdateret version af formularskabelonen, så brugerne kan se og bruge de nyeste elementer på listen.

  1. Klik på Tilføj.

  2. Skriv den tekst, du vil gemme, hvis en bruger vælger dette element, i feltet Værdi.

  3. Skriv den tekst, du vil have vist for dette element, i feltet Vist navn, og klik derefter på OK.

  4. Gentag trin 1 til 3 for hvert element, du vil tilføje på listen.

  5. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

  Brug værdierne fra en anden del af formularen

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på listen skal ændres afhængigt af andre værdier, som brugerne indtaster i formularen.

  1. Klik på Slå værdier op i formularens datakilde under Poster på liste.

   Elementerne på listen skal være knyttet til en bestemt gentaget gruppe eller et bestemt gentaget felt i formularskabelonen.

  2. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Poster. Klik derefter på det gentagne felt eller den gentagne gruppe, der indeholder de felter, der skal levere værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip!: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

  Brug værdierne fra en database, en webtjeneste, et XML-dokument eller et SharePoint-websted

  Denne indstilling er nyttig, når du ønsker, at værdierne på en liste skal være opdaterede eller blive opdateret jævnligt. Værdierne gemmes normalt i en database eller en anden ekstern datakilde, og de hentes, hver gang formularen åbnes.

  1. Klik på Slå værdier op i en ekstern datakilde.

  2. Gør et af følgende:

   • Hvis du allerede har tilføjet en dataforbindelse, skal du klikke på den i feltet Dataforbindelse.

   • Klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse, og følg derefter anvisningerne i guiden Dataforbindelse.

    Elementerne på listen skal være knyttet til et bestemt gentaget felt eller en bestemt gentaget gruppe.

  3. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Poster, og klik på den gruppe eller det felt, der indeholder de felter, som leverer værdierne til listen, i dialogboksen Markér et felt eller en gruppe. Klik derefter på OK.

  4. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for feltet Værdi. Klik på det felt, der indeholder de mulige værdier for elementerne på listen, og klik derefter på OK. En af disse værdier gemmes i den underliggende XML, når en bruger klikker på et element på listen.

  5. Klik på Vælg XPath Knappen Datakilde ud for boksen Vist navn. Klik på det felt, der indeholder de værdier, der vises på listen, og klik derefter på OK.

   Tip!: Markér afkrydsningsfeltet Vis kun poster med entydige visningsnavne for at undgå, at værdierne for de viste navne vises flere gange på listen.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip til at forfine udseendet, størrelsen eller andre aspekter af en liste:

 • Overvej at udvidelse listefeltet, så det er et par mellemrum, der er større end gennemsnitlige bredden af elementerne på listen. På denne måde ikke er listeelementerne delvist skjult.

 • Hvis du vil ændre bredden af flere lister på én gang, Vælg lister, hvis størrelse, du vil ændre, skal du trykke på ALT + ENTER, klikke på fanen størrelse og derefter skrive et nyt tal i boksen bredde.

 • For at ændre baggrundsfarven for flere lister på én gang, Vælg de lister, du vil ændre. Klik på kanter og skygge i menuen Formater, og foretag derefter de nødvendige ændringer under fanen skygge.

 • For at tilpasse den skrifttype, der vises på en liste, skal du bruge felterne skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen formatering. Hvis du vil ændre skrifttypen og skriftstørrelsen for alle lister på din formularskabelon på en gang, skal du klikke på den liste, der indeholder den formatering, du vil, og klik derefter på Anvend skrifttypen på alle listeobjekter i menuen Formater.

 • Hvis du vil justere afstanden mellem en liste og de objekter, der omgiver den formularskabelonen, kan du tilpasse margenindstillingerne i dialogboksen Egenskaber for liste (fanenstørrelse ). Bruge margener til at øge afstanden giver et bedre graden af kontrolelementet end ved hjælp af afsnitsskift for at øge afstanden.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×