Indsætte en gentaget tabel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis brugerne skal kunne indtaste oplysninger i en tabel, kan du indsætte en gentaget tabel i Microsoft Office InfoPath-formularskabelonen. I gentagne tabeller vises normalt kun én række som standard. Når brugerne udfylder en formular, som er baseret på formularskabelonen, kan de indsætte flere rækker efter behov. Du kan f.eks. bruge en gentaget tabel i en udgiftsrapportformular til at indsamle udgiftsbilag fra medarbejderne. Den person, der udfylder formularen, kan kun tilføje det nødvendige antal udgiftsposter. Hvis formularskabelonen indeholder en dataforbindelse til en ekstern datakilde, f.eks. en database, kan du bruge en gentaget tabel til automatisk visning af flere poster i formularen.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge en gentaget tabel

Brugeroplevelsen

Indsætte en gentaget tabel

Tip til layout

Hvornår bruges en gentaget tabel?

Du kan bruge en gentaget tabel, når du vil gøre følgende:

 • Gøre det muligt for brugerne at skrive data i en struktureret tabel i tabelformat.

 • Indsamle linjeelementer, numeriske data og andre typer data, som bedst vises i en tabel

 • Spare plads i formularskabelonen ved kun at vise de rækker, som indeholder aktuelle data

 • Vise eller arbejde med poster i en database, webtjeneste eller andre datakilder i en tabel i formularskabelonen

I nedenstående billede anvendes en gentaget tabel til indsamling af linjeelementer i en udgiftsrapportformular

Gentaget tabel, som bruges til at samle linjeelementer i en udgiftsrapport

En gentaget tabel består af tre dele:

 • Hovedrække    Når du indsætter en gentaget tabel i en ny, tom formularskabelon, vises hovedrækken som standard. Du anvender typisk hovedrækker til kolonneoverskrifter. Hvis du ikke har brug for kolonneoverskrifter, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Medtag sidehoved i dialogboksen Gentagne tabelegenskaber .

 • Datarække    Datarækken er den række, der kan "gentages" i formularen lige så mange gange, der er brug for. Som formulardesigner vil du kun se en enkelt række i designtilstand, når du indsætter en gentaget tabel. Den person, som udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen, kan dog tilføje flere rækker i formularen ved at trykke på CTRL+ENTER, klikke på kommandoerne i en genvejsmenu eller ved at klikke på Indsæt element neden under den sidste række i tabellen.

 • Fodrække    Du kan anvende fodrækker til at tilføje tekstbokse eller udtryksbokse, som opsummerer værdierne i en kolonne. Fodrækken vises ikke som standard i den gentagne tabel. For at aktivere fodrækken skal du markere afkrydsningsfeltetMedtag sidefod i dialogboksen Gentagne tabelegenskaber.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder andre kontrolelementer, der ligner gentagne tabeller, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Gentaget sektion    Brug en gentaget sektion i stedet for en gentaget tabel for at oprette en mindre struktureret sektion, som brugerne kan indsætte i en formular flere gange (f.eks. en post i en database).

Vandret gentaget tabel    Brug en vandret gentaget tabel i stedet for en almindelig gentaget tabel, hvis brugerne skal kunne tilføje ekstra kolonner i en tabel i stedet for ekstra rækker.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

En genvejsmenuknap vises, hver gang brugerne flytter musemarkøren hen over rækkerne i en gentaget tabel. Brugerne skal klikke på knappen for at få vist en genvejsmenu med kommandoer til indsætning og fjernelse af rækker.

Genvejsmenu til gentaget tabel

Brugerne kan også indsætte en ny række ved at klikke på Indsæt element, som vises under den gentagne tabel i formularen. Du kan tilpasse eller redigere denne tekst, når du udformer formularskabelonen.

Toppen af siden

Indsætte en gentaget tabel

Fremgangsmåden til indsætning af en gentaget tabel varierer, afhængigt af om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller på en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan en gentaget tabel ser ud i designtilstand

Gentagende tabel i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Gentagne tabeller er som regel bundet til gentagne grupper i formularskabelonens datakilde, selvom de kan også være bundet til gentagne felter.

I nedenstående eksempel er tabellen Detaljerede udgifter i formularens tabel bundet til den gentagne gruppe post i opgaveruden Datakilde. Tekstboksene inden i tabellen — Dato, Beskrivelse, Kategori og Omkostning — er bundet til felter, som er en del af den gentagne gruppe post.

Forholdet mellem en gentaget tabel i formularskabelonen og en gentaget gruppe i datakilden

Indsætte en gentaget tabel i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Gentaget tabel under Indsæt kontrolelementer.

 4. Angiv det ønskede antal tabelkolonner i boksen Antal kolonner.

 5. Den gentagne tabel oprettes med en tekstboks i hver kolonne. Hvis du vil konvertere tekstboksen til et kontrolelement af en anden type, skal du højreklikke på tekstboksen, pege på Omdan til i genvejsmenuen og derefter klikke på det ønskede kontrolelement.

Indsætte en gentaget tabel i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal kan du indsætte en gentaget tabel ved at trække en gentaget gruppe fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte en gentaget tabel fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i følgende procedure:

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Gentaget tabel under Indsæt kontrolelementer.

 4. Klik på den datakilde, du vil bruge på listen datakilde på den første side i guiden gentaget tabel Binding, og klik derefter på den gentagne gruppe Ikonbillede , du vil binde tabelrækkerne til.

  Tip!: Hvis du vil oprette en ny gentaget gruppe, skal du højreklikke på den gruppe, du vil føje den gentagne gruppe til, klikke på Tilføj i genvejsmenuen og derefter angive den gentagne gruppes egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 5. Klik på Næste.

 6. Tilføj de kolonner, du vil medtage i tabellen, ved at dobbeltklikke på felterne på listen Databinding på den anden side i guiden Binding af gentaget tabel.

  Tip!: Hvis du vil oprette et nyt felt på listen Databinding, skal du højreklikke på den gruppe, tabellen er bundet til, klikke på Tilføj i genvejsmenuen og derefter angive feltets egenskaber i dialogboksen Tilføj felt eller gruppe.

 7. Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonnerne, skal du vælge en kolonne på listen Kolonner i tabel og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip, så du kan forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter for kontrolelementerne inden i en gentaget tabel:

 • Hvis du vil ændre størrelsen af flere tekstbokse på én gang, skal du markere de tekstbokse, hvis størrelse du vil ændre, ved at klikke på Egenskaber i menuen Formater og derefter foretage de nødvendige justeringer under fanen Størrelse.

 • Tilpas tekstboksene i formularskabelonen, så de passer til længden af den tekst, du tror brugerne vil skrive i boksene.

 • For at ændre kanten eller farven på kontrolelementer i den gentagne tabel skal du markere de tekstbokse, du vil ændre, og klikke på Kanter og skygge i menuen Formater og derefter klikke på fanen Kant for at foretage de nødvendige justeringer.

 • Anvend boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering for at tilpasse størrelsen af den tekst, der vises i en tekstboks inden i en gentaget tabel. For at ændre skrifttypen og skriftstørrelsen på alle tekstbokse i formularskabelonen på én gang skal du markere den tekstboks, der indeholder den ønskede formatering, og derefter klikke på Anvend skrifttype på alle tekstbokse i menuen Formater.

 • Hvis du vil se, hvordan tekstboksene vil se ud med tekst i, skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. Så får du en ide om, hvordan en formular, som er baseret på formularskabelonen, vil se ud, når brugerne udfylder den.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×