Indsætte en gentaget sektion

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du indsætter en gentaget sektion i en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, kan brugerne tilføje flere forekomster af den pågældende sektion, når du udfylder en formular, som er baseret på formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge en gentaget sektion

Brugeroplevelsen

Indsætte en gentaget sektion

Tip til layout

Hvornår bruges en gentaget sektion?

En gentaget sektion er et kontrolelement, som indeholder andre kontrolelementer, og som man kan gentage efter behov. Du kan bruge en gentaget sektion, når du vil gøre følgende:

 • Indsamle flere forekomster af samme datatype. Du kan f.eks. i en formularskabelon til en salgsrapport bruge en gentaget sektion til at indsamle salgsmål fra salgsteamet.

 • Få vist variable datamængder i en formular. Hvis formularskabelonen f.eks. har forbindelse til en database med medarbejderoplysninger, kan du bruge en gentaget sektion til at få vist overensstemmende poster, når en bruger sender en forespørgsel til databasen gennem InfoPath. Hvis der returneres én post, får brugeren kun vist én sektion i formularen. Hvis der returneres 10 poster, får brugeren vist 10 sektioner.

 • Undgå tomme pladsholderområder, som fylder kritisk plads i formularskabelonen.

Lad os antage, at du har en formularskabelon til en forsikringsansøgning, som ansøgerne skal skrive navne og aldre på deres børn i. På den trykte udgave af denne formular vil du måske se tre pladsholderfelter, hvor man går ud fra, at de fleste mennesker har tre eller færre børn. De, som har mere end tre børn, ville blive nødt til at presse oplysninger ind om yderligere børn neden under de eksisterende felter eller skrive bag på formularen.

I en InfoPath-version af denne formular kan du bruge en gentaget sektion, så ansøgerne let kan tilføje oplysninger om det ønskede antal børn. Følgende illustration viser, hvordan dette kunne se ud for den person, der udfylder formularen.

Gentaget afsnit på formular

Når du indsætter en gentaget sektion i formularskabelonen, indsætter du nærmest en tom beholder. Hvis du skal have gavn af den gentagne sektion, skal du indsætte andre kontrolelementer inden i den gentagne sektion.

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder andre kontrolelementer, som ligner gentagne sektioner, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Gentaget tabel    Hvis brugerne skal kunne tilføje flere rækker i en tabel, kan du overveje at bruge en gentaget tabel i stedet for en gentaget sektion i formularskabelonen. Du kan f.eks. præsentere specificerede data, som f.eks. fakturaposter, i et tabelformat, så brugere kan tilføje flere rækker i tabellen efter behov. Men i den sidste ende er valget af en gentaget tabel frem for en gentaget sektion et spørgsmål om præference. Du kan indsamle og få vist flere forekomster af samme type data ved hjælp af begge kontrolelementer..

Sektion    Sektioner bruges til at organisere grupper af sammenhørende kontrolelementer. Hvis du bruger en sektion i stedet for en gentaget sektion, kan brugerne ikke føje yderligere sektioner til formularen.

Gentaget valggruppe    Valggrupper indeholder to eller flere sektioner. En af disse sektioner vises som standard i formularen. Brugerne kan vælge at erstatte den med en anden sektion. Valggrupper kan også indsættes flere gange af brugeren i en formular.

Gentaget rekursiv sektion    Ligesom en gentaget sektion kan den gentagne rekursive sektion indsættes flere gange i en formular. Når brugerne indsætter flere forekomster af en gentaget sektion, indsættes hver ny sektion neden under den foregående sektion lige efter hinanden. Men med en gentaget rekursiv sektion indsættes hver ny sektion inden for en eksisterende sektion, og dermed får du en række indlejrede sektioner. Dette er nyttigt, når du vil oprette et hierarkisk indhold, som f.eks. en disposition.

Valgfri sektion    Hvis du tilføjer en gentaget sektion i formularskabelonen, vises sektionen altid på formularen, når en bruger åbner den første gang. Valgfrie sektioner er på den anden side altid skjulte som standard. Brugeren kan vælge at medtage den valgfrie sektion i formularen. Nogle brugere vil f.eks. gerne have mulighed for at kommentere de varer, de skal bestille på en bestillingsformular. Du kan indsætte en valgfri sektion og tilføje en RTF-boks mærket Noter inden i den valgfrie sektion. Hvis de har brug for det, kan brugerne tilføje den valgfrie sektion ved at klikke på vejledende tekst neden under den valgfrie sektion.

Liste    Lister er den enkleste type gentaget kontrolelement, og de er nyttige, når du vil give brugerne mulighed for at føje så mange elementer som nødvendigt til en punktopstilling, en punktopstilling med tal og bogstaver eller en almindelig liste. Du kan f.eks. bruge en punktopstilling til at samle flere handlingselementer i en liste over problemer.

Kontrolelementet Overordnet/Detaljeret    Et kontrolelement af typen overordnet/detaljeret er en gruppe med to relaterede kontrolelementer. Masterkontrolelementet er altid en gentaget tabel. Det detaljerede kontrolelement kan enten være en gentaget tabel eller en gentaget sektion. Du kan bruge et kontrolelement af typen overordnet/detaljeret til at sammenkæde to kontrolelementer, så valget i det første bestemmer, hvad der vises i det andet.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Når brugerne flytter musemarkøren hen over en gentaget sektion, vises en blå knap med en pil i øverste venstre hjørne. Dette er genvejstasten. Brugerne kan klikke på denne knap for at se indstillinger til indsætning og fjernelse af den gentagne sektion.

Genvejsmenu, der overlapper gentagne afsnit på formular

Toppen af siden

Indsætte en gentaget sektion

Fremgangsmåden for indsætning af en gentaget sektion kan variere lidt, afhængigt at om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

Nedenstående illustration viser, hvordan en gentaget sektion ser ud, når det er valgt i designtilstand.

Gentagede afsnit valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Gentagne sektioner er som regel bundet til gentagne grupper i formularskabelonens datakilde, selvom de kan også være bundet til gentagne felter.

I nedenstående eksempel er den gentagne sektion Underordnede celler i formularskabelonen bundet til den gentagne gruppe underordnede celler i opgaveruden Datakilde. Hvert kontrolelement i den gentagne sektion er bundt til et tilhørende felt, som er en del af den gentagne sektions gruppe.

Relation mellem gentaget afsnit på formular og gentaget gruppe i opgaveruden Datakilde

Indsætte en gentaget sektion i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Gentaget sektion under Indsæt kontrolelementer.

 4. Hvis du vil føje kontrolelementer til den gentagne sektion, skal du trække de ønskede kontrolelementer fra opgaveruden Kontrolelementer til den gentagne sektion i formularskabelonen.

  Bemærk: Du bør ikke flytte et kontrolelement, der allerede findes på formularskabelon til sektionen, medmindre kontrolelementets felt allerede er en del af sektionens gruppe i datakilden. Ellers kan muligvis ødelægge binding for kontrolelementet.

 5. Hvis du vil tilføje en etiket til kontrolelementet, kan du skrive en tekst over det.

Indsætte en gentaget sektion i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal tilføje du en gentaget sektion, enten ved at trække en gentaget gruppe fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte den gentagne sektion ved hjælp af opgaveruden kontrolelementer, som det er beskrevet i følgende procedure.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Gentaget sektion under Indsæt kontrolelementer.

 4. Vælg den gentagne gruppe, du vil lagre den gentagne sektion i, i dialogboksen Binding af gentaget sektion, og klik derefter på OK.

 5. Tilføj kontrolelementer til den gentagne sektion, og bind dem derefter til de relevante felter i datakilden.

 6. InfoPath bruger navnet på feltet eller gruppen som etikette til kontrolelementet. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten til etiketten.

  Tip: Du kan også anvende opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på den gentagne gruppe, du vil binde den gentagne sektion til, og klik derefter på Gentaget sektion i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Tip til layout

Før du indsætter kontrolelementer i den gentagne sektion, skal du tænke over, hvordan du vil arrangere kontrolelementerne. Du kan tilføje kontrolelementer som en kombinationstegning ved at trække dem hen til sektionen og placere dem frit heri. Eller hvis du vil have mere styr på layoutet, kan du tilføje en layouttabel inden i den gentagne sektion og derefter indsætte etiketter og kontrolelementer i de enkelte celler, så de justeres pænt. I nedenstående eksempel benytter formulardesigneren en layouttabel med én række og tre kolonner for at at arrangere kontrolelementerne inden i en gentaget sektion.

Layouttabel, der bruges til at arrangere kontrolelementer i gentaget afsnit

Ud over layouttabeller kan du gøre følgende:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på flere gentagne sektioner samtidigt, skal du markere den gentagne sektion, du vil ændre størrelsen på, klikke på Egenskaber i menuen Formater og derefter foretage de nødvendige justeringer under fanen Størrelse.

 • For at ændre kanten eller farven på en gentaget sektion skal du markere den i formularskabelonen og klikke på Kanter og skygge i menuen Formater, klikke på fanen Kanter og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • Hvis du vil se, hvordan kontrolelementerne vil se ud i den gentagne sektion med tekst, skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. Så får du en ide om, hvordan en formular, som er baseret på formularskabelonen, vil se ud, når en bruger udfylder formularen.

 • Nogen gange vil teksten inden i kontrolelementerne i en gentaget sektion og etiketterne til venstre herfor se ud, som om de ikke er justeret. For at justere dem igen skal du blot dobbeltklikke på kontrolelementet, klikke på Juster under fanen Størrelse og derefter klikke på Anvend. Hvis etiketten og kontrolelementet er anbragt i forskellige celler i en layouttabel, skal du højreklikke på den celle, der indeholder etiketten, klikke på Egenskaber for tabel i genvejsmenuen og derefter klikke på Centrer under Lodret justering under fanen Celle.

 • Indstillingen Gentag lodret er valgt som standard. Dette betyder, at efterhånden som brugerne tilføjer gentagne sektioner, vises disse sektioner i lodret format ned langs længden af formularen. Du kan vælge at udvide den gentagne sektion vandret i stedet for. Dette giver dig mulighed for at oprette helt forskellige layouts Du kan f.eks. oprette en formularskabelon, der ligner en kalender. Indstillingen Gentag vandret understøttes ikke i browserkompatible formularskabeloner.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×