Indsætte en datovælger

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En datovælger er et kontrolelement, som giver brugerne mulighed for hurtigere at skrive datoer i en Microsoft Office InfoPath-formular ved at klikke på en lille pop op-kalender. Du kan f.eks. bruge en datovælger til at indsamle fødselsdatoer fra personer på en forsikringsformular. Du kan også bruge en datovælger til at vise forudindstillede datoer som f.eks. den aktuelle dato.

Denne artikel indeholder

Hvornår bruges en datovælger

Brugeroplevelsen

Kompatibilitetsovervejelser

Indsætte en datovælger

Vise den aktuelle dato i datovælger

Vise den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i en datovælger

Tip til layout

Hvornår bruges en datovælger

Brug en datovælger, når du vil:

 • Sætte brugerne i stand til at skrive datoer efter eget valg i en formular som f.eks. såsom start- og slutdato for et bestemt projekt.

 • Brug funktionerne i dag og nu for at vise dags dato og klokkeslæt i en formular.

 • Vise datoer fra en ekstern datakilde som f.eks. fakturerings- og afsendelsesdatoer fra en database med kundeordrer.

I følgende illustration anvendes en datovælger på en rejseformularskabelon til at vælge afrejsedato for et fly.

Afgangsdato indtastet i kontrolelement for datovælger på formular

Du kan tilpasse datovælgeren, så den passer til dine behov, ved at dobbeltklikke på formularskabelonen og derefter ændre dens egenskaber. Du kan f.eks. angive en standarddato eller ændre den måde, datoen vises på formularen.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Datovælgere ligner tekstbokse, bortset fra at en lille kalenderikon vises til højre for boksen. Brugerne skal klikke på kalenderikonet for at åbne pop op-kalenderen. Når kalenderen vises, kan brugerne klikke på den ønskede dato på kalenderen eller bruge de højre og venstre pileknapper til at rulle gennem månederne. Hvis brugerne vil indsætte den aktuelle dato, kan de klikke på knappen I dag nederst på kalenderen.

Pop op-kalender

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge en bestemt kompatibilitetstilstand til at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når en webbrowserkompatibel formularskabelon er udgivet på en server med InfoPath Forms Services og derefter browseraktiveret, kan formularer, der er baseret på formularskabelonen ses i en webbrowser. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er nogle kontrolelementer ikke er tilgængelige i opgaveruden kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Selvom datovælgere er tilgængelige, når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du lægge mærke til følgende begrænsninger:

 • Datovælgere understøttes kun fuldt i Windows Internet Explorer-webbrowsere. I andre webbrowsere vises datovælgeren i en tekstboks, selvom formateringsindstillingerne til dato understøttes i tekstboksen.

 • Pladsholdertekst er tekst, der vises i et kontrolelement i en formularskabelon. Et eksempel på pladsholderteksten er "Klik her, og skriv". Selvom du kan lade pladsholder tekstindstillingerne for browserkompatible formularskabeloner, vises ikke teksten i en webbrowser.

Toppen af siden

Indsætte en datovælger

Proceduren til indsættelse af en datovælger er lidt anderledes, afhængigt af om du designer en ny, tom formularskabelon eller baserer designet af formularskabelonen på en database eller andre eksterne datakilder.

Den følgende illustration viser, hvordan en datovælger ser ud, når den vælges i designtilstand.

Datovælger valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. Datovælgere er altid bundet til felter. I eksemplet nedenfor er datovælgeren afgangsdato formularskabelonen bundet til feltet departureDate i opgaveruden Datakilde.

Relation mellem datovælger på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Indsætte en datovælger i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Datovælger under Indsæt kontrolelementer.

 4. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

 5. Dobbeltklik på datovælgeren, som blev indsat i formularskabelonen for at angive den måde, som datoen vises på formularen.

 6. Klik på fanen Data, og klik derefter på Format.

 7. Klik på det ønskede visningsformat på listen Vis datoen således i dialogboksen Datoformat.

  Bemærk!: Du kan kun ændre visningsformatet for datoen, hvis datatype er tekst, dato eller dato og klokkeslæt.

Indsætte en datovælger i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal tilføje du en datovælger, enten ved at trække et datofelt datovælger fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte datovælgeren ved hjælp af opgaveruden kontrolelementer, som beskrevet i følgende fremgangsmåde:

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på Datovælger under Indsæt kontrolelementer.

 4. Vælg det felt, hvor du vil gemme datovælgerdata i dialogboksen Datovælgerbinding, og klik derefter på OK.

 5. InfoPath bruger navnet på det felt eller gruppe som kontrolelementets navn. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre etikettens tekst.

 6. Hvis du vil angive den måde, datoen vises på i formularen, skal du dobbeltklikke på den datovælger, der var indsat i formularskabelonen.

 7. Klik på Format under fanen Data.

 8. Klik på det ønskede visningsformat på listen Vis datoen således i dialogboksen Datoformat.

  Bemærk!: Du kan kun ændre visningsformatet for datoen, hvis datatypen er tekst, dato eller dato og klokkeslæt.

Tip!: Du kan også bruge opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i det felt, som du vil binde datovælgeren til, i opgaveruden Datokilde, og klik derefter på Datovælger i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Vise den aktuelle dato i datovælger

Du kan bruge funktionen i dag sammen med et datovælgerkontrolelement til automatisk at indsætte den aktuelle dato i en formular, når brugeren åbner den.

 1. Indsætte en datovælger på formularskabelonen.

 2. Dobbeltklik på den datovælger, som du indsatte på formularskabelonen.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Indsæt formel under Standardværdi Knapflade .

 5. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 6. Klik på Dato og klokkeslæt på listen Kategorier i dialogboksen Indsæt funktion.

 7. Klik på i dag i listen Funktioner, og klik derefter på OK to gange for at returnere til dialogboksen Egenskaber for datovælger.

  Bemærk, at i dag() vises i boksen Værdi.

 8. Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Opdater værdien, når formlens resultat genberegnes under Standardværdi.

  Bemærk!: Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, opdateres datoen ikke automatisk, hver gang formularen åbnes. Dette er ideelt i situationer, hvor brugerne skal se den dato, hvor formularen blev oprettet. Du kan lade dette afkrydsningsfelt være markeret i situationer, hvor du har et felt Sidst opdateret den eller Sidst åbnet den, hvor du ønsker, at datoen skal ændres, hver gang formularen åbnes.

 9. Klik på OK for at returnere til formularskabelonen.

 10. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

 11. Kontroller, at den dato, der vises i datovælgeren, ser ud på den måde, som du ønsker. Hvis det ikke er tilfældet, kan du klikke på knappen Format i dialogboksen Egenskaber for datovælger og ændre, hvordan datoen eller klokkeslættet vises.

Toppen af siden

Vise den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i en datovælger

Du kan bruge funktionen nu sammen med et datovælgerkontrolelement for automatisk at indsætte den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i en formular, når brugerne åbner den.

 1. Indsætte en datovælger på formularskabelonen.

 2. Dobbeltklik på den datovælger, som du indsatte på formularskabelonen.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Dato og klokkeslæt (dateTime) på listen Datatype.

 5. Klik på Format.

 6. Klik på den ønskede indstilling på listen Vis datoen således i dialogboksen Dato- og klokkeslætsformat, og klik på OK.

 7. Klik på Indsæt formel under Standardværdi i dialogboksen Egenskaber for datovælger Knapflade .

 8. Klik på Indsæt funktion i dialogboksen Indsæt formel.

 9. Klik på Dato og klokkeslæt på listen Kategorier i dialogboksen Indsæt funktion.

 10. Klik på nu på listen Funktioner, og klik derefter på OK to gange for at returnere til dialogboksen Egenskaber for datovælger.

  Bemærk, at nu() vises i boksen Værdi.

 11. Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet Opdater værdien, når formlens resultat genberegnes under Standardværdi.

  Bemærk!: Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, opdateres datoen ikke automatisk, hver gang formularen åbnes. Dette er ideelt i situationer, hvor brugerne skal se den dato, hvor formularen blev oprettet. Du kan lade dette afkrydsningsfelt være markeret i situationer, hvor du har et felt Sidst opdateret den eller Sidst åbnet den, hvor du ønsker, at datoen skal ændres, hver gang formularen åbnes.

 12. Klik på OK for at returnere til formularskabelonen.

 13. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

 14. Kontroller, at den dato, der vises i datovælgeren, ser ud på den måde, som du ønsker. Hvis det ikke er tilfældet, kan du klikke på knappen Format i dialogboksen Egenskaber for datovælger og ændre, hvordan datoen eller klokkeslættet vises.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til finjustere udseende, størrelse samt andre aspekter af en kombinationsboks' kontrolelement:

 • I menuen Format skal du klikke på Egenskaber og derefter under fanen Størrelse og foretage de nødvendige justeringer, hvis du vil ændre størrelsen af flere datovælgere samtidigt, og vælge de datovælgere, hvis størrelse du vil ændre.

 • Klik på Kanter og skygge i menuen Format for at vælge datovælgeren, og foretag derefter de nødvendige justeringer for at ændre kanten eller farven for en datovælger.

 • Brug boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering for at tilpasse den tekst, som vises i en datovælger. Hvis du vil ændre skrifttypen og skriftstørrelsen for alle datovælgerne på formularskabelonen samtidigt, skal du dobbeltklikke på den datovælger, der indeholder den ønskede formatering, og derefter klikke på Anvend skrifttypen på alle kontrolelementer på genvejsmenuen.

 • Klik på Eksempeldata på menuen Vis for at se, hvordan datovælgeren vil se ud med aktuel tekst i. Det hjælper dig med at få en fornemmelse af, hvordan formularen vil se ud, når brugerne udfylder den.

 • En gang imellem vises teksten i en datovælger og etiketten til venstre for datovælgeren lidt ude af justering. Dobbeltklik på datovælgeren, klik på Juster på fanen Størrelse og klik derefter på Anvend for hurtigt at justere dem igen. Hvis etiketten og datovælgeren befinder sig i forskellige celler i en layouttabel, skal du højreklikke på den celle, som indeholder etiketten, klikke på Egenskaber for tabel på genvejsmenuen og derefter klikke på Centreret under Lodret justering på fanen Celle.

 • Dobbeltklik på datovælgeren, klik på fanen Data og klik derefter på knappen Format for at ændre den måde, som datoen vises på. Vælg et displayformat i dialogboksen Datoformat.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×