Indsætte en datavisning som en formular

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Formularer er en vigtig del af alle Microsoft SharePoint-webprogrammer, i hvilke du ønsker at indsamle data fra brugere. Datavisninger bygger på ASP.NET-formularteknologi, således at du kan indsætte dem enten som skrivebeskyttede visninger af data eller som formularer, i hvilke brugere kan skrive tilbage til datakilden gennem at bruge browseren. Med brug af Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du hurtigt indsætte en datavisning som en formular, så at brugere kan gøre og gemme ændringer til disse typer af datakilder: lister og biblioteker, databaseforbindelser og lokale XML-filer. Bemærk, at en datavisning, der er indsat som en formular, kun kan bruges sammen med disse typer af datakilder.

I denne artikel kan du se, hvordan du kan indsætte en datavisning som en formular. Endvidere kan du i denne artikel se, hvordan du kan oprette en eksempel-XML-fil til at bruge som en datakilde, så du kan følge med i eksemplet.

Vigtigt!: I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du opretter en datavisning i et SharePoint-websted, der er placeret på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0. Denne funktionalitet er ikke tilgængelig, hvis dit websted ikke er placeret på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Hvorfor indsætte en datavisning som en formular?

Oprette en .XML-fil som en eksempel-datakilde

Indsætte en datavisning som en formular

Redigere dataene ved hjælp af browseren

Forslag til næste trin

Inden du begynder

Office SharePoint Designer 2007 har to forskellige funktioner, der gør det muligt for brugere at redigere dataene i en datavisning gennem at bruge browseren:

 • Indsætte en datavisning som en formular     Når du opretter en datavisning, kan du vælge at indsætte den som en formular med et eller flere elementer. Formularen er altid i redigeringstilstand og viser enten en post eller mange poster. Brugere kan redigere data og indsætte nye poster gennem browseren, men de kan ikke slette poster. Du ønsker måske en formular med flere elementer, hvis brugere har behov for hurtigt at redigere dataene i flere poster samtidigt.

 • Føje links til en eksisterende datavisning     Du kan tilføje links til en eksisterende visning af Data, så brugerne kan redigere, slette eller indsætte poster i datakilden. Brugere skal du klikke på redigeringshyperlinket for en post for at placere det i redigeringstilstand. Hvis du føjer links til en datavisning, der blev indsat som en formular, erstatter linkene knapperne formular. Desuden, hvis du føjer links til en datavisning, der blev indsat som en formular, vises datavisningen ikke længere formularfelter som standard. den vil kun vise data i en visning. Få mere at vide artiklen Rediger, Slet, eller indsætte poster i en datavisning.

Når du har indsat en datavisning som en formular, kan du filtrere, sortere og gruppere dataene, anvende betinget formatering eller oprette formelkolonner. Når brugere foretager ændringer af dataene og derefter gemme disse ændringer, vil gældende filter, sorteringsrækkefølge, betinget formatering eller formelkolonne, automatisk afspejle de opdaterede data. Du kan også tilføje indbyggede formularhandlinger til knapperne Gem eller Annuller, der vises på formularen som standard. Du kan finde et link til flere oplysninger om indbyggede formularhandlinger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Hvorfor indsætte en datavisning som en formular?

En datavisning er en visning af en datakilde, som kan tilpasses. Du kan indsætte en datavisning i en ASPX-side som enten en visning eller en formular. En datavisning, der er indsat som en visning, gør det muligt for dig at formatere præsentationen af data, men ikke at redigere selve dataene.

Hvis du imidlertid indsætter den samme datavisning som en formular, kan du redigere dataene gennem browseren og dine ændringer skrives tilbage til og lagres i den oprindelige datakilde. Med Office SharePoint Designer 2007 kan du hurtigt oprette en af tre typer af formularer fra en eksisterende datakilde:

 • En Formular med enkelt element viser en enkelt post som en formular – med hvert felt i dets egen række, og med feltnavnet som overskriften for den række – så at du kan redigere dataene for en post ad gangen. Formularen indeholder navigationslinks, som du kan klikke på for at få vist den næste eller forrige post.

  Datavisning indsat som en formular med enkelt element

 • En Formular med flere elementer viser flere poster som en formular – med hvert felt i sin egen kolonne, og med feltnavnet som overskriften for den kolonne – så at du hurtigt kan redigere dataene for flere poster og derefter gemme ændringerne samtidigt.

  Datavisning indsat aom en formular med flere elementer

 • En Ny elementformular viser tomme felter for en enkelt post – med hvert felt i dets egen række, og med feltnavnet som overskriften for den række – så at du kan tilføje data til en datakilde en post ad gangen. Du vil måske medtage alle de relevante felter for posten, så alle dataene kan gemmes samtidigt.

  Ny elementformular for en datavisning indsat som en formular

Datavisninger, der er indsat som formularer kan oprettes for SharePoint-lister og -biblioteker, databaseforbindelser og lokale XML-dokumenter. Når du indsætter en datavisning, henter Office SharePoint Designer 2007 data fra en datakilde i form af XML (Extensible Markup Language) og viser disse data ved at bruge XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). Som ved enhver anden datavisning kan du redigere en formular gennem at bruge Office SharePoint Designer 2007.

Når du indsætter en datavisning på en side, kan du også bruge disse WYSIWYG-værktøjer i Office SharePoint Designer 2007 til at tilføje eller fjerne kolonner, ændre skrifttypeformatering eller anvende farver. Når du formaterer en datavisning med WYSIWYG-værktøjerne i Office SharePoint Designer 2007, indsættes der XSL-kode direkte i HTML-koden. Det er muligt at redigere XSL-koden direkte i kodevisning, men du kan også bruge formateringsværktøjerne i Office SharePoint Designer 2007 til hurtigt og let at anvende XSL-kode uden at kende til XSL.

Toppen af siden

Oprette en .xml-fil som en eksempeldatakilde

Northwind Traders, et fødevaredistributionsfirma, overvåger lagerbeholdningen i en XML-fil. Når lagerbeholdningen er lav, ringer en medarbejder til leverandøren af dette produkt og placerer en ordre. Du foreslår, at de indsætter en datavisning som en formular, så det teammedlem, der placerer ordren, straks kan opdatere antallet af enheder i ordre. På den måde vil Northwind Traders altid have de mest opdaterede oplysninger om deres aktuelle lagerbeholdning..

De følgende fremgangsmåder kræver en .xml-fil som datakilde. Hvis du ikke har en .xml-fil på dit SharePoint-websted, skal du først oprette produktlisten for Northwind Traders. Når du har oprettet listen, kan du indsætte en datavisning som en formular til opdatering af dataene indeholdt i listen.

Oprette Produkter.xml

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Find og marker SharePoint-webstedet i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Skriv dit brugernavn og din adgangskode i dialogboksen Opret forbindelse til, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Ny i menuen Filer.

 5. Klik på Generelt på fanen Side i dialogboksen Ny i ruden længst til venstre, og dobbeltklik derefter på Tekstfil i den næste rude til højre.

  Der åbnes en ny tekstfil på webstedet.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved at markere dem og derefter trykke på CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. I Office SharePoint Designer 2007 skal du placere markøren øverst på siden, og derefter trykke på CTRL+V for at indsætte koden, som du netop kopierede, på siden.

 8. Klik på Gem som i menuen Filer.

 9. Skriv produkter.XMLi i dialogboksen Gem som, i feltet filnavn.

 10. Klik på XML på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Indsætte en datavisning som en formular

Når du indsætter en datavisning som en formular ved hjælp af opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde, skal du først indsætte en datavisning på siden. Derefter skal du vælge en datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, hvor du administrerer de tilgængelige datakilder for et SharePoint-websted. Når du har valgt en datakilde, åbnes opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde. I opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde vælger du de felter, du ønsker at få vist, og indsætter dem i datavisningen.

Dataformularer er baseret på ASP.NET 2.0-teknologi. Når du vil oprette en datavisning, skal du starte med en ASP.NET-side (.aspx-fil). I dette eksempel skal du oprette en ny ASP.NET-side og derefter indsætte en datavisning som en formular ved at bruge opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Klik på Generelt i dialogboksen Ny på fanen Side, og dobbeltklik derefter på ASPX.

  Der åbnes en ny side med en FORM Tag.

  ASP.NET-formularkode

 3. Klik på Indsæt datavisning i menuen Datavisning.

  Nu vises der en tom datavisning på siden, og opgaveruden Datakildebibliotek vises.

  Tom datavisning

  Nu har du indsat datavisningen og er klar til at tilføje data.

 4. Find den ønskede datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, klik på den, og klik derefter på Vis data.

  I dette eksempel skal du klikke på produkter.xml under XML-filer og derefter klikke på Vis data. Hvis overskriften XML-filer er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 5. Klik på de felter, du vil indsætte i datavisningen, i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

  Tip!: Hvis du vil markere flere felter, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på dem.

  I dette eksempel skal du klikke på Produktnavn under Produkter i mappen ProdukterRod. Tryk på CTRL, og hold den nede, mens du klikker på EnhederPåLager, EnhederIOrdre og Genbestillingsniveau.

  Felter markeret i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde

 6. Klik på Indsæt markerede felter som, og klik derefter på Formular med flere elementer for at indsætte de markerede data i datavisningen som en formular.

  Bemærk!: Formular med enkelt element viser en post ad gangen som en formular. Formular med flere elementer viser flere poster, med hvert felt i sin egen kolonne og feltnavnet som overskrift for den kolonne.

  De felter, du har markeret i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde, vises nu i en formular.

  Bemærk!: Da dette eksempel bruger en .xml-fil, kan alle felter i datavisningen redigeres. Afhængigt af typen af datakilde er det imidlertid muligt, at nogle felter ikke kan redigeres. Hvis din datakilde f.eks. er en SharePoint-liste, og du vælger at medtage systemfelter som Oprettet af eller Ændret af i formularen, kan disse felter ikke redigeres.

  Markerede data vist som en formular

  Når du har indsat en datavisning som en formular, kan du bruge forskellige WYSIWYG-værktøjer, f.eks. værktøjslinjen Formatering, til at redigere skrifttyper, justere tekst eller anvende farver. Når du anvender en ny formatering på et datapunkt i en datavisning, anvender Office SharePoint Designer 2007 formateringen på alle data på samme niveau i den pågældende XML ved at ændre det XSLT-typografiark, der er knyttet til siden. Hvis du f.eks. i den tidligere illustration markerer Chai og derefter klikke på Fed på værktøjslinjen Formatering, anvender Office SharePoint Designer 2007 den samme formatering på alt indhold i feltet Produktnavn.

  Den samme formatering anvendt på alle data på det samme niveau

 7. Klik på Gem som i menuen Filer.  Skriv et navn til din fil i boksen Filnavn i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Redigere dataene gennem at bruge browseren

Når du har gemt filen, der indeholder formularen, kan du få vist den i browseren og redigere dataene i formularen.

Felttyper og datainput

I dette eksempel bruges en XML-fil som datakilden. Da en XML-fil er en almindelig tekstfil, er det ikke muligt at angive, hvilken type værdier, som de individuelle felter skal indeholde. Der er f.eks. intet, der forhindrer dig i at indtaste og gemme tekst i et felt, der bør indeholde tal, som f.eks. EnhederIOrdre.

Men hvis din datakilde er en SQL-datakilde, som f.eks. en SQL-database eller en liste eller et bibliotek i SharePoint, kan typen af felter være angivet i selve datakilden. Hvis du i dette tilfælde bruger formularen til at indtaste tekst i et felt, som kræver tal, og derefter klikker på Gem, vises en fejlmeddelelse i browseren om, at datakildeobjektet ikke kunne udføre opdateringskommandoen. Dette betyder, at du indtaster værdier i formularen, som datakildefeltet ikke kan acceptere. Hvis du modtager en sådan fejlmeddelelse, skal du klikke på Tilbage i browseren, og derefter enten klikke på Annuller på formularen for at slette dine ændringer, eller indtaste værdier i formularfelterne, som datakilden kan acceptere.

Derfor vil du måske, når du designer din formular i Office SharePoint Designer 2007, medtage tekst i kolonneoverskrifterne, når et felt kræver specifikke typer af input.

Bruge formularen i browseren

 1. I Office SharePoint Designer 2007 skal du klikke på Vis i webbrowser i menuen Filer, og derefter klikke på den browsertype og -størrelse, som du ønsker at bruge.

  Tastaturgenvej Klik på den side, du vil have vist på mappelisten, og derefter trykke på F12.

  Siden med formularen vises i browseren.

  Formularen med flere poster som den vises i browseren

 2. Du kan nu redigere alle oplysningerne, der vises i et formularfelt i datavisningen. Du kan også ændre oplysninger i flere felter i flere poster samtidigt. Når du er færdig med at redigere dataene i formularen, klik enten på Gem for at sende dine ændringer til datakilden, eller klik på Annuller for at slette dine ændringer.

  Følge eksemplet med, i kolonnen ProductName i det felt, der indeholder ordet Chai, Placer markøren i slutningen af ordet Chai, Tryk på mellemrumstasten, og skriv derefter Te Koncentrer dig. I kolonnen UnitsOnOrder i den Chai post type 40. I kolonnen UnitsOnOrder i den kok Antons Cajun Seasoning post, Skriv 35, og klik derefter på Gem. Formularen med de opdaterede poster vises i browseren.

  Dataformularen med de opdaterede poster vises

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Datavisninger er dynamiske visninger af data, som kan tilpasses efter behov. Nu, hvor du har lært, hvordan du indsætter en datavisning som en formular, har du sikkert også lyst til at vide, hvordan du gør følgende:

 • Filtrere data i en datavisning    Du kan let filtrere dataene i en datavisning, så de viste data er præcis de data, du vil have vist. Se filtrere data i en datavisningkan finde flere oplysninger.

 • Sortere og gruppere data i en datavisning    Du kan hurtigt sortere eller gruppere data i en datavisning. For eksempel kan du nemt sortere listen i alfabetisk rækkefølge. Du kan finde flere oplysninger, se sortere og gruppere data i en datavisning.

 • Anvende betinget formatering til en datavisning    Du kan anvende bestemt formatering på en datavisning, når dataene i datavisningen opfylder bestemte betingelser. Du kan finde flere oplysninger anvende betinget formatering til en datavisning.

 • Oprette en formelkolonne i en datavisning    Du kan oprette en beregnet kolonne, der viser resultatet af en beregning af data i en datavisning. Du kan for eksempel gange enhedsprisen med antallet enheder på lager og få vist den samlede værdi af elementerne i en separat kolonne. Få mere at vide under oprette en formelkolonne i en datavisning.

 • Rediger kolonner i en datavisning    Du kan hurtigt og nemt tilføje, fjerne eller omarrangere kolonnerne i en datavisning. Se redigere kolonnerne i en datavisningkan finde flere oplysninger.

 • Vis eksempeldata i en datavisning    Du kan nemt få vist eksempeldata i en datavisning.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×