Indsætte en RTF-tekstboks

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis brugerne skal kunne indsætte formateret tekst, afsnitsskift, tabeller, fotografier eller multimedieklip i et dataindtastningsfelt, kan du anvende en RTF-tekstboks i Microsoft Office InfoPath-formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Hvornår skal jeg bruge en RTF-felt

Brugeroplevelsen

Overvejelser om kompatibilitet

Indsætte en RTF-boks

Tip til layout

Hvornår bruges en RTF-tekstboks

Du kan bruge en RTF-tekstboks, når du vil gøre følgende:

 • Gøre det muligt for brugerne at fremhæve, understrege eller formatere den tekst, der skrives i en formular.

 • Gøre det muligt for brugerne at indsætte tabeller eller billeder i et tomt område på formularen

 • Få vist RTF-oplysninger indeholdt i en database eller en anden datakilde.

 • Gemme formaterede data som XHTML i formularskabelonens underliggende datakilde.

I nedenstående illustration anvendes der en RTF-tekstboks til at indsamle detaljerede noter fra brugerne.

Formateret tekst i RTF-felt på formular

Relaterede kontrolelementer

InfoPath indeholder kontrolelementer, som ligner RTF-tekstbokse, men som bruges til andre formål. Der henvises til nedenstående liste, så du kan bestemme, hvilke kontrolelementer er mest velegnet til formularskabelonen:

Tekstboks    Ligesom en tekstboks i RTF-format gør en tekstboks det muligt for brugerne at skrive, redigere eller få vist tekst. Modsat en RTF-tekstboks kan en tekstboks som standard kun vise en enkelt linje med tekst, og brugerne kan ikke tilføje formateringselementer i en tekstboks, f.eks. fed eller kursiv, billeder eller tabeller.

Feltet udtryk    Et felt til udtryk bruges normalt til at få vist skrivebeskyttet tekst, til at vise værdien af et andet kontrolelement i formularskabelonen, eller til at oprette formler, der er baseret på XPath-udtryk. I modsætning til en RTF-tekstboks, et udtryk felt ikke gemme eller gemme data. Derfor skal du bruge et felt til udtryk, kun, hvis du ikke vil gemme dens værdi eller referere til den i en anden formel.

Toppen af siden

Brugeroplevelsen

Ligesom en almindelig tekstboks er en RTF-tekstboks blot en pladsholder i en formular, f.eks. en kommentarboks, hvori brugerne kan skrive tekst. Når brugerne skriver tekst i en RTF-tekstboks, har de adgang til mange af de formateringsfunktioner, de er vant til at bruge i andre Microsoft Office-systemdokumenter. Brugerne kan f.eks. indsætte et billede eller en tabel i en RTF-tekstboks eller anvende en gul fremhævning på et bestemt afsnit af teksten.

For at finde ud af, om teksten i et bestemt felt i en formular kan formateres, skal brugerne anbringe deres markør i feltet eller markere teksten i feltet. Hvis indstillingerne på værktøjslinjen Formatering er aktive i stedet for nedtonede, kan brugerne formaterer teksten, ligesom de ville i alle andre Microsoft Office-systemdokumenter.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge en bestemt kompatibilitetstilstand til at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når en webbrowserkompatibel formularskabelon er udgivet på en server med InfoPath Forms Services og derefter browseraktiveret, kan formularer, der er baseret på formularskabelonen ses i en webbrowser. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er nogle kontrolelementer ikke er tilgængelige i opgaveruden kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser.

Selv om RTF-tekstbokse er tilgængelige, når du udformer en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du være opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Delvis RTF-formatering understøttes ikke i webbrowserversionen af RTF-tekstbokse. Hvis du ser en fejl om ikke-kompatible RTF-indstillinger i opgaveruden Designkontrol, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver kun webbrowserkompatible indstillinger i dialogboksen Egenskaber for RTF-tekstboks. Når du gør dette, bliver de korrekte RTF-indstillinger automatisk valgt.

 • Du kan aktivere sammenkædede billeder til en RTF-tekstboks i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Men integrerede billeder understøttes ikke.

 • Til RTF-tekstbokse, alle typer formateringsindstillinger er kun tilgængelige i understøttede versioner af Internet Explorer, herunder Microsoft Internet Explorer 6.0 og Windows Internet Explorer 7.0. Det er muligt for brugerne at redigere tekst i et RTF-felt i andre understøttede browsere, som 1,5 Firefox eller Safari 2.0, men formateringsindstillinger er ikke tilgængelige, herunder ændre farven på teksten og anvende tegnformatering.

Toppen af siden

Indsætte en RTF-tekstboks

Fremgangsmåden til indsætning af en RTF-tekstboks varierer, afhængigt om du udformer en ny, tom formularskabelon, eller om du baserer designet af formularskabelonen på en database eller en anden ekstern datakilde.

I nedenstående illustration vises, hvordan en RTF-tekstboks ser ud, når den er valgt i designtilstand.

RTF-tekstfelt valgt i designtilstand

Kontrolelementer kan være bundne eller ubundne. Når et kontrolelement er bundet, har det forbindelse til et felt eller en gruppe i datakilden, så de data, der angives i kontrolelementet, gemmes i den underliggende formularfil (.xml). Når et kontrolelement er ubundet, har det ikke forbindelse til et felt eller en gruppe, og de data, der angives i kontrolelementet, gemmes ikke. Når du vælger eller flytter markøren over et kontrolelement, vises tekst og et bindingsikon i øverste højre hjørne af kontrolelementet. Teksten angiver den gruppe eller det felt, som kontrolelementet er bundet til i datakilden. Ikonet angiver, om kontrolelementet er korrekt bundet til gruppen eller feltet. Når bindingen er korrekt, vises et grønt ikon. Hvis der er noget i vejen med bindingen, vises et blåt eller rødt ikon i stedet.

Datakilde til formularskabelonen består af felter og grupper, der vises i en hierarkisk oversigt i opgaveruden Datakilde. RTF-bokse er altid bundet til felter. Feltet Bemærkninger i formularen er bundet til feltet discussionItemNotes i opgaveruden Datakilde i eksemplet nedenfor.

Relation mellem RTF-tekstboks på formularskabelon og tilsvarende felt i datakilde

Indsætte en RTF-tekstboks i en ny, tom formularskabelon

Når du designer en ny, tom formularskabelon, er afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer markeret som standard. Herved kan InfoPath automatisk oprette felter og grupper i datakilden, efterhånden som du føjer kontrolelementer til formularskabelonen. Disse felter og grupper er repræsenteret af mappe- og filikoner i opgaveruden Datakilde.

 1. Anbring markøren det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på RTF-tekstboks under Indsæt kontrolelementer.

 4. Hvis du vil angive den type tekst i RTF-format, som brugerne kan skrive, skal du dobbeltklikke på den RTF-tekstboks, der er indsat i formularskabelonen, klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne under Tilgængelig formatering.

 5. For at føje en etiket til kontrolelementet skal du skrive teksten oven over eller til venstre for kontrolelementet, efterfulgt af et kolon (:).

Indsætte en RTF-tekstboks i en formularskabelon, som er baseret på en eksisterende datakilde

Hvis du baserer designet af din formularskabelon på en eksisterende Extensible Markup Language (XML)-fil, database eller webtjeneste, henter InfoPath felterne og grupperne i opgaveruden Datakilde fra denne, eksisterende datakilde. I dette scenarie skal indsætte du en RTF-tekstboks, ved at trække et felt fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen eller ved at indsætte en RTF-felt fra opgaveruden kontrolelementer i stedet, som beskrevet i følgende procedure:

 1. Placer markøren det sted i formularskabelonen, hvor du vil indsætte kontrolelementet.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Klik på RTF-tekstboks under Indsæt kontrolelementer.

 4. I dialogboksen Binding af RTF-tekstboks skal du markere det felt, du vil lagre RTF-data i, og derefter klikke på OK.

 5. Hvis du vil angive den type tekst i RTF-format, som brugerne kan skrive, skal du dobbeltklikke på den RTF-tekstboks, der er indsat i formularskabelonen, klikke på fanen Vis og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne under Tilgængelig formatering.

 6. InfoPath bruger navnet på feltet eller gruppen som etikette til kontrolelementet. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre teksten til etiketten.

  Tip!: Du kan også anvende opgaveruden Datakilde til at indsætte kontrolelementer. Højreklik i opgaveruden Datakilde på det felt, som RTF-tekstboksen skal bindes til, og klik derefter på RTF-tekstboks i genvejsmenuen.

Toppen af siden

Tip til layout

Brug nedenstående tip som en hjælp til at forfine udseendet, størrelsen og andre aspekter af en RTF-tekstboks:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på flere RTF-tekstbokse på én gang, skal du markere tekstboksene, hvis størrelse du vil ændre, klikke på Egenskaber i menuen Formater, klikke på fanen Størrelse og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • For at formindske standardbredden, hvormed tekstbokse med RTF-format indsættes i InfoPath skal du klikke på Vis egenskaber i menuen Vis. Under fanen Generelt skal du markere afkrydsningsfeltet Benyt en brugerdefineret layoutbredde i denne formularskabelon og derefter indtaste et mindre tal i boksen Brugerdefineret layoutbredde.

 • For at ændre kanten eller farven på flere RTF-tekstbokse på én gang skal du markere de tekstbokse, du vil ændre, og klikke på Kanter og skygge i menuen Formatering, klikke på fanen Kant og derefter foretage de nødvendige justeringer.

 • For at tilpasse teksten, som vises i en RTF-tekstboks, skal du anvende boksene Skrifttype og Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering. Hvis du vil ændre skrifttypen og skriftstørrelse på alle RTF-tekstbokse i formularskabelonen på én gang, skal du markere den RTF-tekstboks, der indeholder den ønskede formatering, og derefter klikke på Anvend skrifttype på alle RTF-tekstbokse i menuen Formater.

 • For at få vist hvordan dine RTF-tekstbokse vil se ud med tekst skal du klikke på Eksempeldata i menuen Vis. Så får du en ide om, hvordan formularen vil se ud, når brugerne udfylder den.

 • Brug marginer til at justere afstanden omkring en RTF-tekstboks. Brug marginer til at justere afstanden omkring teksten inden i en RTF-tekstboks.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×