Indsætte eller slette en webdel

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du indsætter og sletter webdele og webdelszoner ved hjælp af Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Der er også en beskrivelse og illustration af relationerne mellem webdele, webdelszoner og webdelssider.

Hvis du vil indsætte og slette webdele og webdelszoner på et Microsoft SharePoint-websted, skal du enten have tilladelsen Tilføj/fjern private webdele eller tilladelsen Tilføj og tilpas sider. Som standard tildeles medlemmer af webstedsgrupperne Bidragydere, Webdesignere og Administratorer mindst en af disse tilladelser. Kontakt serveradministratoren, hvis du ikke kan indsætte eller slette en webdel eller en webdelszone.

I denne artikel

Hvad er webdele, webdelszoner og webdelssider?

Indsætte en webdel

Slette en webdel

Hvad er webdele, webdelszoner og webdelssider?

Når du indsætter eller sletter en webdel, placerer du den på en webdelsside, og måske placerer du den i en webdelszone. Det kan være nyttigt at kende disse tre begreber:

 • Webdele    Webdele er modulære informationsenheder, der består af en titellinje, en ramme og selve indholdet. Webdele giver dig mulighed for at oprette personlige brugergrænseflader blot ved at trække enkelte webdele til en webside. De enkelte webdele gør et bestemt indhold eller bestemte data tilgængelig på en side og kan også gøre det muligt for en bruger at arbejde med eller redigere de pågældende data i browseren. Ved hjælp af de webdele, der findes på sider på et SharePoint-websted, kan brugerne få adgang til data både inden for og uden for deres egen organisation.

  Du kan f.eks. indsætte listen Opgaver på enhver side, hvorfra du ønsker at kunne få vist indholdet af listen Opgaver. Hvis du trækker listen Opgaver fra opgaveruden Webdele til siden, oprettes en webdel af typen Listevisning. Du kan indsætte en webdel på flere forskellige sider. Du kan endda indsætte den flere gange på samme side. Hver gang data på listen Opgaver ændres, afspejles ændringerne i alle forekomster af webdelen Listevisning på alle sider. Hvis der er en anden liste, hvis indhold du ønsker at kunne få vist ved siden af indholdet på listen Opgaver, kan du indsætte webdele for begge lister på en enkelt side, så du har samlet alle oplysningerne ét sted.

 • Webdelszoner    En webdelszone er en webdelsbeholder, der kan konfigureres til at styre strukturen og formatet af de webdele, der findes i den. Webdelszoner gør det muligt ikke blot at gruppere og arrangere webdele, men også at tilpasse dem i browseren og styre, hvem der kan redigere dem der. En webdel på en webdelsside kan være placeret i en webdelszone, men det er ikke nødvendigt:

  • Webdel placeret i en webdelszone    Når en webdel er placeret i en webdelszone, lagres webdelens egenskaber i indholdsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0, ikke på ASPX-siden. Hvis du indsætter en webdel i en webdelszone, gør du det således muligt for brugerne at arbejde med eller ændre den pågældende webdel i browseren.

  • Webdel, der ikke er placeret i en webdelszone    Når en webdel ikke er placeret i en webdelszone, lagres webdelens egenskaber i ASPX-siden og ikke i indholdsdatabasen i Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du indsætter en webdel uden at placere den i en webdelszone, giver du således brugerne mulighed for at få vist webdelen, men du forhindrer dem i at arbejde med eller ændre den pågældende webdel i browseren. Det kan være nyttigt, hvis du ikke ønsker, at brugerne skal kunne foretage ændringer af webdelen eller den måde, den vises på siden på.

 • Webdelssider    Webdele findes på en webdelsside, som er en særlig type ASPX-side (Microsoft ASP.NET), der indeholder mindst én webdel eller webdelszone. Når du bruger Office SharePoint Designer 2007 til at føje en webdel eller webdelszone til en tom ASPX-side, bliver den pågældende side automatisk til en webdelsside og får det nødvendige sidedirektiv, som identificerer den som en webdelsside.

Man kan opfatte alle disse tre elementer som indlejrede beholdere. Webdelene indeholder de data, du ønsker at få vist og måske ændre eller arbejde med. Webdelszonerne er valgfri underbeholdere på webdelssiden, og hver webdelszone indeholder en eller flere webdele – hvilket gør det muligt at gruppere og arrangere de pågældende webdele på siden, at tilpasse dem, mens de bliver vist i browseren, og at angive, hvem der har tilladelse til at få vist og tilpasse dem på den måde. Webdelssiderne indeholder både webdelene og webdelszonerne.

I følgende skematiske tegning af en webdelsside indeholder den ene af de tre skyggede webdelszoner kun én webdel, og de andre hver to. Bemærk, at inden for hver webdelszone kan flere webdele arrangeres vandret eller lodret. Bemærk også, at en af webdelene slet ikke er placeret i en webdelszone – et arrangement, der kan være acceptabelt, hvis brugerne ikke behøver at være i stand til at tilpasse den pågældende webdel i browseren.

Forholdet mellem webdele, zoner og sider

1. Webdelszone med en enkelt webdel

2. Webdelszone med to webdele arrangeret vandret

3. Webdel, der ikke er placeret i en webdelszone, og som derfor ikke kan tilpasses i browseren

4. Webdelszone med to webdele arrangeret lodret

Toppen af siden

Indsætte en webdel

Hver gang du indsætter en webdel på en webdelsside, skal du beslutte, om du vil indsætte den i en webdelszone. Der er flere fordele ved at bruge webdelszoner:

 • Tilpasning i browseren    Det er kun webdele, der er placeret i en webdelszone, der kan tilpasses af en bruger, som får dem vist i browseren.

 • Gruppere og arrangere    Brugen af webdelszoner giver dig større kontrol over, hvordan webdelene skal arrangeres på siden. Når du placerer flere webdele i én webdelszone, kan du enten stable dem lodret i zonen eller placere dem vandret ved siden af hinanden.

 • Format og udseende    En af de egenskaber, du kan styre for alle webdele i en enkelt webdelszone, er, om der kun skal vises en titellinje, om der både skal vise en titellinje og en ramme, eller om der ikke skal vises nogen af delene.

 • Adgang    For hver webdelszone kan du styre, om brugerne har lov til at gøre følgende:

  • Tilføje, slette, ændre størrelse på og flytte webdelene.

  • Ændre deres egne personlige indstillinger for webdele.

  • Ændre indstillingerne for webdele for alle brugere.

Indsætte en webdelszone

Indsætte en webdel

Indsætte en webdelszone

 1. Åbn den side, hvor du vil indsætte webdelszonen, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Webdele i menuen Opgaveruder for at åbne opgaveruden Webdele, hvis den ikke allerede er åben.

 3. Klik på det sted på siden, hvor du vil indsætte webdelszonen, i designvisning.

 4. Klik på Ny webdelszone nederst i opgaveruden Webdele.

  Den nye webdelszone indsættes på siden.

 5. Højreklik på den nye webdelszone, og klik derefter på Egenskaber for webdelszone i genvejsmenuen.

 6. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber for webdelszone:

  • Giv zonen en titel    Skriv et navn til den nye zone under Generelle indstillinger i boksen Navn på zone.

  • Vælg en rammetype    Klik på den ønskede type under Generelle indstillinger på listen Rammetype.

  • Vælg et layout til zonen    Klik på enten Øverst til nederst (lodret layout) eller Side om side (vandret layout) under Layout af webdele i zonen.

  • Styr ændringer foretaget i browseren    Marker afkrydsningsfelterne for at lade brugerne foretage de pågældende ændringer, når de får vist siden i en browser, under Indstillinger for webbrowser for webdele i zonen, eller fjern markeringerne i afkrydsningsfelterne for at forhindre brugerne i at foretage de pågældende ændringer.

 7. Klik på OK, når du er færdig.

Indsætte en webdel

 1. Åbn den side, du vil indsætte webdelen på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Åbn opgaveruden Webdele ved at klikke på Webdele i menuen Opgaveruder, hvis den ikke allerede er åben.

 3. Find den webdel, du vil indsætte, i opgaveruden Webdele ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Få vist andre webdele på den aktuelle liste    Klik på Næste eller Forrige.

  • Anvende et andet filter til det aktuelle galleri    Klik på Filtrer, og klik derefter på en indstilling i boksen Vis.

  • Gennemse et andet galleri    Klik på et andet galleri i gallerilisten.

   Opgaveruden Webdele

   1. Klik på et andet galleri for at gennemse det for webdele.

   2. Klik på Filtrer, og klik derefter på en indstilling i boksen Vis for at ændre, hvilke webdele i det aktuelle galleri der skal vises på listen.

   3. Klik på Næste (eller Forrige) for at få vist flere elementer på listen med den aktuelle filtrering.

   Bemærkninger!: 

   • Du kan klikke på titellinjen i opgaveruden Webdele for at få vist menuen Find webdele, der vises i følgende illustration. Med indstillingerne i denne menu kan du også importere webdele fra andre placeringer eller søge efter dem i alle tilgængelige gallerier på navn eller beskrivelse.

    Menuen Find webdele

   • Hvis du ikke kan finde den ønskede webdel, kan det måske skyldes, at administratoren for webstedet på højeste niveau har fjernet den eller ændret dens navn. Kontakt administratoren for webstedet på højeste niveau for at få assistance.

 4. Træk webdelen til det ønskede sted på siden.

  Når du trækker webdelen, viser en grå linje den aktuelle placering af indsætningspunktet.

  Grå linje viser indsætningspunktet

  Når du slipper museknappen, indsættes den nye webdel på siden.

  Ny webdel på plads

 5. Højreklik på den nye webdel, og klik derefter på Egenskaber for webdele i genvejsmenuen.

 6. Angiv de ønskede egenskaber for den nye webdel.

  Alle webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber. I de følgende tabeller vises og beskrives disse fælles egenskaber.

  De fælles egenskaber for webdele, du ser i værktøjsruden, kan være anderledes end det, der er vist her, af flere forskellige grunde:

  • Du skal have de rette tilladelser for at få vist afsnittet Avanceret i værktøjsruden.

  • For en bestemt webdel kan den person, der har udviklet den, have valgt ikke vise en eller flere af disse fælles egenskaber, eller vedkommende kan have valgt at oprette og vise yderligere egenskaber, der ikke vises nedenfor i afsnittene Udseende, Layout og Avanceret i værktøjsruden.

  • Nogle indstillinger for tilladelser og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdele.

   Egenskaber for udseende

Egenskab

Beskrivelse

Navn

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen skal vises på siden, når en bruger åbner webdelssiden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Det er kun titellinjen, der vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Layoutegenskaber

Egenskab

Beskrivelse

Luk webdelen

Angiver, om webdelen er åben eller lukket på siden. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er webdelen lukket. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, er webdelen åben.

At lukke en webdel er ikke det samme som at skjule eller slette den fuldstændig på siden. I Office SharePoint Designer 2007 er en lukket webdel stadig synlig på siden, men den vises nedtonet. I browseren vises en lukket webdel ikke på siden, men den lagres stadig i galleriet over lukkede webdele, hvorfra du kan åbne den igen. Der kan være flere grunde til at lukke en webdel, f.eks. følgende:

 • Du ønsker for øjeblikket ikke at bruge en bestemt webdel på siden, men du har foretaget tilpasninger af den, som du ikke ønsker at skulle konfigurere igen, hvis du skulle beslutte at sætte den tilbage på siden senere.

 • På samme måde kan du have en webdel, som du kun ønsker på en side på bestemte tidspunkter. Hvis du vil gøre webdelen inaktiv, når den er uønsket, kan du lukke den og senere åbne den igen, når du ønsker det.

 • Hvis du opretter en brugerdefineret webdel, som du vil gøre tilgængelig for brugere af en bestemt side, så de kan medtage den i deres personlige visninger af siden, men som du ikke ønsker at gøre tilgængelig i det større webdelsgalleri for hele webstedet, kan du føje webdelen til siden i delt visning, konfigurere webdelen på den ønskede måde og derefter lukke den.

 • Hvis en webdel, som du opretter eller tilpasser, medfører fejl på en side, kan du lukke den pågældende webdel, indtil du har rettet fejlen.

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner webdelssiden. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har teksten (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel, hvis du ønsker at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse men ikke ønsker at få vist webdelen.

Retning

Angiver tekstens retning i webdelens indhold. Arabisk og hebraisk er f.eks. højre mod venstre-sprog, og dansk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog.

Avancerede egenskaber

De følgende egenskaber gælder kun for en webdel, når den vises i browseren. Når du arbejder i Office SharePoint Designer 2007, har du altid fuld og ubegrænset tilladelse til sidens indhold (medmindre du arbejder som bidragyder).

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver, om webdelen skal være åben eller lukket på siden. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, er webdelen lukket. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, er webdelen åben.

At lukke en webdel er ikke det samme som at skjule eller slette den fuldstændig på siden. I Office SharePoint Designer 2007 er en lukket webdel stadig synlig på siden, men den vises nedtonet. I browseren vises en lukket webdel ikke på siden, men den lagres stadig i galleriet over lukkede webdele, hvorfra du kan åbne den igen. Der kan være flere grunde til at lukke en webdel, f.eks. følgende:

 • Du ønsker for øjeblikket ikke at bruge en bestemt webdel på siden, men du har foretaget tilpasninger af den, som du ikke ønsker at skulle konfigurere igen, hvis du skulle beslutte at sætte den tilbage på siden senere.

 • På samme måde kan du have en webdel, som du kun ønsker på en side på bestemte tidspunkter. Hvis du vil gøre webdelen inaktiv, når den er uønsket, kan du lukke den og senere åbne den igen, når du ønsker det.

 • Hvis du opretter en brugerdefineret webdel, som du vil gøre tilgængelig for brugere af en bestemt side, så de kan medtage den i deres personlige visninger af siden, men som du ikke ønsker at gøre tilgængelig i det større webdelsgalleri for hele webstedet, kan du føje webdelen til siden i delt visning, konfigurere webdelen på den ønskede måde og derefter lukke den.

 • Hvis en webdel, som du opretter eller tilpasser, medfører fejl på en side, kan du lukke den pågældende webdel, indtil du har rettet fejlen.

Tillad Skjul

Angiver, om webdelen kan skjules.

Du kan skjule en webdel, hvis du ønsker at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse men ikke ønsker at få vist webdelen.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel.

Fil URL-adresse

Angiver URL-adressen på en fil med yderligere oplysninger om webdelen. Denne fil vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens navn.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele, som vises, når du klikker på titellinjen i opgaveruden Webdele.

Hjælp URL-adresse

Angiver placeringen af en fil med Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Marker en af følgende indstillinger:

 • Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 • Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 • Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!: Selvom ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes standard-Hjælp-emner i Windows SharePoint Services 3.0 kun i et separat browservindue.

URL-adresse på katalogikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

URL-adresse på titelikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16x16 pixel.

Importer fejlmeddelelse

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Du kan finde hyperlinks til yderligere oplysninger om egenskaber for webdele, bl.a. oplysninger om egenskaber for bestemte webdele, i afsnittet Se også.

 1. Klik på OK, når du er færdig med at angive egenskaber.

Tip!: Du kan også indsætte en webdel ved at klikke på Indsæt markeret webdel nederst i opgaveruden Webdele, men det kan være vanskeligt at placere indsætningspunktet nøjagtigt på det ønskede sted, når en webdelszone indeholder flere webdele. Det anbefales, at du kun bruger knappen Indsæt markeret webdel til at indsætte en webdel i en webdelszone, der ikke indeholder andre webdele.

Toppen af siden

Slette en webdel

Det gælder generelt, at når du sletter en webdel fra en side, er det kun selve webdelen, der slettes fra siden. Det tilknyttede indhold og de tilknyttede data – f.eks. i en liste eller i et bibliotek – er stadig tilgængelig, og webdelen er stadig tilgængelig i galleriet og kan når som helst tilføjes igen. Undtagelser til denne regel er bl.a. webdelen Indholdsredigering og andre webdele, der kun indeholder statisk indhold, der kun er føjet til den aktuelle side. Indhold af denne type slettes permanent, hvis webdelen slettes.

Bemærk!: Når du sletter en webdelszone på en side, sletter du også alle webdele i zonen på den pågældende side.

Når du markerer en webdel eller en webdelszone til sletning, skal du sørge for kun at markere det objekt, du vil slette. Hurtig kodevælger, som findes øverst i dokumentvinduet og er vist i følgende illustration, gør det lettere at gøre det ved at identificere præcis det objekt, der aktuelt er markeret.

Hurtig kodevælger

Tip!: Det kan være mere praktisk at bruge piltasterne end musen til at justere markeringen, især når objekterne lapper over hinanden eller er placeret oven på andre objekter. Hver gang du trykker på en piltast, kan du kontrollere i Hurtig kodevælger for at se, hvordan markeringen er blevet ændret.

 1. Åbn den side, hvor du vil slette en webdel eller en webdelszone, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Hurtig kodevælger i menuen Vis for at få vist Hurtig kodevælger, hvis den ikke er synlig.

 3. Find den webdel eller webdelszone, du vil slette, i designvisning, og klik derefter på den for at markere den.

  Kontroller Hurtig kodevælger for at sikre dig, at du har markeret det rette objekt. Brug eventuelt piltasterne til at justere markeringen. I den følgende illustration viser Hurtig kodevælger f.eks., at det er en webdel, der er markeret, og ikke webdelszonen.

  Hurtig kodevælger med webdel markeret

  I den næste illustration er det webdelszonen, der er markeret, og ikke webdelen.

  Hurtig kodevælger med webdelszone markeret

 4. Tryk på DELETE, når du er sikker på, at markeringen er nøjagtig.

  Den markerede webdel eller webdelszone slettes på siden.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×