Indsætte eller opdatere en feltkode

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

I Word bruges felter som pladsholdere for de data i et dokument, der evt. ændres, og til at oprette standardbreve og ‑etiketter i brevfletningsdokumenter. Felter, også kaldet feltkoder, er forskellige fra den type felter, der bruges til at indtaste oplysninger, f.eks. i en formular. Word indsætter automatisk felter, når du bruger bestemte kommandoer, f.eks. når du indsætter et sidetal, når du indsætter et dokumentelement som f.eks. en forside, eller når du opretter en indholdsfortegnelse. Du kan også indsætte felter manuelt for at automatisere bestemte indstillinger og elementer i et dokument som f.eks. at flette data fra en datakilde eller foretage beregninger. Men i de fleste tilfælde er det nemmere at bruge kommandoer og indstillinger, der findes i Word, når du vil tilføje de ønskede oplysninger. Du kan f.eks. indsætte et link ved hjælp af feltet HYPERLINK, men det er nemmere at bruge kommandoen Link i menuen Indsæt.

Feltkoder vises mellem klammeparenteser { }. En felt opfører sig som en formel i Excel – feltkode er ligesom formlen (som er skjult), og feltresultatet svarer til den værdi, der er resultatet af formlen (som er synligt). Du kan skifte mellem at få vist feltkoder og resultater i dokumentet ved at trykke på Alt+F9. Når en feltkode vises i dokumentet, ser syntaksen sådan ud: { FELTNAVN valgfrie parametre for egenskaber}.

Syntaks

Beskrivelse

FELTNAVN

Navnet, der vises på listen over feltnavne i dialogboksen Felt.

Egenskaber

Instruktioner eller variabler, der anvendes i et bestemt felt. Ikke alle felter har parametre, og i nogle felter er parametre valgfrie i stedet for obligatoriske.

Valgfrie parametre

De valgfrie indstillinger, der er tilgængelige for et bestemt felt. Parametre er ikke tilgængelige for alle felter med undtagelse af de parametre, der styrer formateringen af feltresultater.

Du kan f.eks. placere filnavn og sti for dit dokument i sidehovedet eller sidefoden ved at indsætte feltet FILNAVN. Syntaksen for feltkoden FILNAVN med stien, der er inkluderet, ser sådan ud: { FILNAVN \p }

Gør et af følgende:

Indsætte et felt

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte et felt.

 2. I menuen Indsæt skal du klikke på Felt.

 3. I listen Feltnavne skal du vælge det felt, du ønsker at indsætte.

 4. For at angive yderligere parametre for feltet skal du klikke på Indstillinger, vælge et parameter og klikke på Føj til felt. Klik derefter på OK.

  Bemærkninger!: 

  • Da feltkoder kan være synlige for alle, der læser dokumentet, bør du sikre dig, at de oplysninger, du placerer i feltkoder, ikke er oplysninger, du vil holde for dig selv.

  • Hvis du vil indlejre et felt i et andet felt, skal du først indsætte det ydre felt (også kaldet containerfeltet) ved brug af dialogboksen Felt. I dokumentet skal du placere indsætningspunktet i feltkoden på det sted, hvor du vil indsætte det indre felt. Brug derefter dialogboksen Felt til at indsætte det indre felt.

  • Du kan ikke indsætte feltkodeparenteser ved at indtaste klammeparenteser på tastaturet. For at indsætte feltkodeparenteser skal du trykke på KOMMANDO + F9 og derefter skrive koden i parenteserne.

Opdatere et individuelt felt

Word opdaterer som standard automatisk felter, når et dokument åbnes. På den måde forbliver oplysningerne opdateret. I stedet for at lukke og derefter åbne Word for at opdatere et felt kan du opdatere et enkelt felt, mens du stadig arbejder i dokumentet.

 • Tryk på CTRL, klik på feltet, og klik derefter på Opdater felt.

Opdatere alle felter, når du udskriver

Du kan få Word til automatisk at opdatere alle felter, når du udskriver et dokument.

 1. Klik på IndstillingerWord-menuen.

 2. Under Output og deling skal du klikke på Udskriv Knappen Udskriftsindstillinger .

 3. Under Udskriftsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Opdater felter.

Låse et felt eller låse et felt op

Du kan forhindre Word i automatisk at opdatere et felt ved at låse det. Det kan f.eks. være, at du vil have datofeltet i overskriften til at afspejle en bestemt dato i stedet for automatisk opdatering til dags dato, hver gang dokumentet åbnes.

 • Gør et af følgende:

Hvis du vil

Skal du

Låse et felt

Klikke på feltet og trykke på KOMMANDO + F11 .

Låse et felt op

Klikke på feltet og trykke på KOMMANDO + Shift + F11 .

Ændre felternes skyggebaggrund

Som standard viser Word uden problemer feltresultaterne sammen med indholdet af dokumentet, så en person, der læser dokumentet, ikke kan se feltets indhold. Du kan dog angive, om du vil vise felterne med skraveret baggrund for at gøre dem mere synlige.

 1. Klik på Indstillinger i Word-menuen.

 2. Klik på Vis under Værktøjer til redigering og korrektur  Knappen Se indstillinger .

 3. Under Vis i pop op-menuen Feltskygge skal du vælge den ønskede indstilling.

Anvende tekstformatering for et felt

Du kan anvende tekstformatering for et felt på samme måde som enhver anden tekst.

 1. Marker det felt, du vil formatere.

 2. På fanen Startside under Skrifttype skal du anvende den ønskede formatering.

  Hvis du f.eks. vil understrege navnet, der indsættes af et FORFATTER-felt, skal du markere hele feltkoden inklusiv parenteser (eller markere hele feltresultatet) og derefter klikke på Understreget Skrifttypegruppe, knappen Understreg .

  Bemærk!: Hvis du opdaterer et felt, kan de formateringer, du har anvendt til feltresultater, gå tabt. For at bevare formateringen skal du medtage parameteret \* MERGEFORMAT i feltkoden. Når du indsætter felter ved hjælp af dialogboksen Felt, er parameteret \* MERGEFORMAT indeholdt som standard.

Se også

Oprette en indholdsfortegnelse

Oprette eller redigere et indeks

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×