Importere oplysninger til Outlook til Mac 2011

Du kan importere mail, kontakter og andre elementer til Outlook fra andre programmer, f.eks. Outlook til Windows og Entourage.

Bemærk: Hvis dine meddelelser gemmes på en mailserver (f.eks. til en Microsoft Exchange-konto-, POP- eller IMAP-konto), kan du konfigurere disse konti i Outlook og derefter hente meddelelserne i stedet for at importere dem.

Gør et af følgende:

Importere en Outlook-datafil (.pst eller .olm)

Du kan importere en Outlook til Windows-datafil (.pst) eller en Outlook til Mac Data File (.olm). Disse datafiler kan indeholde store mængder data af flere elementtyper. Outlook-datafiler bruges ofte som et arkiv eller til at overføre data mellem computere.

 1. I Outlook til Mac-menuen Filer skal du klikke på Importer.

 2. Klik på Outlook-datafil, og klik derefter på den højre pil.

 3. Vælg en datafiltype, og klik derefter på den på højre pil.

 4. Find datafilen på computeren, og klik derefter på Importer.

 5. Når importen er færdig, skal du klikke på Udført.

  De importerede elementer vises i Navigationsrude under På denne computer.

  Bemærk: Outlook til Mac kan kun importere Unicode-baserede .pst-filer, som er standardformatet for filer i Private mapper i Outlook (til Windows) 2003 og nyere versioner. ANSI-formaterede .pst-filer, også kaldet Outlook 97-2002-filer i Private mapper, var standardformatet for private mapper til lagring af data i Outlook til Windows i 97-2002-versionerne. Dette filformat kan ikke importeres i Outlook til Mac. Hvis du har den gamle version af en ANSI-formateret .pst-fil, findes der ingen automatiseret procedure til at konvertere filen til det nyere filformat. Du kan dog oprette en ny Outlook-datafil (.pst) i Microsoft Outlook til Windows 2003 eller nyere og derefter importere elementer fra den ældre fil til den nye fil. Derefter kan du importere den nye .pst-fil i Outlook til Mac. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter .pst-filer og importerer elementer, i Hjælp i din version af Outlook til Windows.

Importere Entourage-oplysninger fra et arkiv eller en tidligere version

Du kan importere oplysninger som f.eks. mails, kontakter og begivenheder fra Entourage 2004, Entourage 2008 eller Entourage 2008, Web Services Edition. Du kan også importere fra et Entourage-arkiv, som har filtypenavnet .rge.

 1. I Outlook til Mac-menuen Filer skal du klikke på Importer.

 2. Klik på Entourage-oplysninger fra et arkiv eller en tidligere version, klik på højre pil, og følg vejledningen.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du anvender en Microsoft Exchange-konto med Entourage, hentes alle elementer i Exchange-kontoen fra Exchange-serveren, efter importen er udført. Alle regler eller tidsplaner, som er relateret til Exchange-kontoen, skal omkonfigureres i Outlook.

  • Hvis du importerer elementer fra Entourage 2004 eller Entourage 2008, importeres kategorioplysninger for elementer i en Exchange-konto ikke til Outlook. Men med Entourage 2008, Web Services Edition, hentes kategorioplysninger fra Exchange-serveren.

  • Outlook omfatter ikke Projektcenter. Hvis du har brugt Projektcenter i Entourage og derefter importerer dine Entourage-oplysninger i Outlook, konverteres Projektcenter-tilknytninger til kategorier. Hvis du f.eks. har føjet elementer til et projekt med titlen "Forskningsartikel" i Entourage, tildeles disse elementer en kategori i Outlook, der kaldes "Forskningsartikel". Du kan få mere at vide om funktioner i Outlook, som du kan bruge til at organisere projekter, i Projektcenter er ikke tilgængeligt i Outlook.

  • Brugerdefinerede visninger, søgeindstillinger og rejsetidsoplysninger for begivenheder fra Entourage importeres ikke til Outlook. Outlook-begivenheder omfatter ikke eventuelle rejsetidsoplysninger.

Importere kontakter fra en tekstfil

Du kan importere kontakter, som er gemt i en særlig type tekstfil, som nogle gange kaldes en CSV-fil. En CSV-fil indeholder elementer, der er adskilt med kommaer eller faner. Mange mailtjenester og mailprogrammer kan eksportere kontaktoplysninger i tekstfiler. For oplysninger om, hvordan du eksporterer kontakter til en tekstfil, skal du se i Hjælp i din mailtjeneste eller dit program med kontakter.

 1. I mailtjenesten eller programmet, som du vil eksportere fra, skal du eksportere kontakter som en tekstfil og derefter gemme tekstfilen på din Mac.

  Bemærk: Hvis du eksporterer kontakter, der har et notefelt, kan du imødegå eventuelle problemer ved at ###fjerne afsnittet fra Noter.

 2. I Outlook til Mac-menuen Filer skal du klikke på Importer.

 3. Klik på Kontakter eller meddelelser fra en tekstfil, og klik derefter på den højre pil.

 4. Klik på Importer kontakter fra en tabulator- eller semikolonsepareret tekstfil, og klik derefter på den højre pil.

 5. Vælg den tekstfil, du vil importere, og klik derefter på Importer.

  PÅ skærmbilledet Importer kontakter viser boksen Tilknyttede felter de felter, som Outlook har matchet. Den venstre kolonne i boksen Tilknyttede felter viser de felter, der er tilgængelige i Outlook. Højre kolonne af boksen viser felterne i den importerede tekstfil.

 6. Træk felter fra boksen Ikke-tilknyttede felter til højre kolonne i boksen Tilknyttede felter. Træk f.eks. feltet "Forretningstelefon" til højre kolonne i boksen Tilknyttede felter ud for feltet "Arbejdstelefon 1".

  Du kan også trække felter inde i højre kolonne i boksen Tilknyttede felter.

 7. For at få vist andre kontaktpersonposter og bekræfte, at dataene er tilknyttet korrekt, skal du klikke på Næste eller Forrige.

  Tip: For at undgå tab af data skal du markere afkrydsningsfeltet Importer ikke-tilknyttede felter i "Noter".

 8. Når du er færdig med at tilknytte felter, skal du klikke på Importer.

Importere kontakter fra Apple-adressekartoteket

Du kan eksportere kontakter fra Apple-adressekartoteket som en vCard og derefter trække vCard-filen til Outlook for at importere dine kontakter.

Tip: Som alternativ til at importere kontakter fra Apple-adressekartoteket kan du aktivere Synkroniseringstjenester for dine kontakter i Outlook. Når du aktiverer Synkroniseringstjenester, synkroniseres dine Outlook-kontakter med Apple-adressekartoteket, MobileMe og andre programmer eller enheder, du konfigurerer i Apple iSync.

 1. I Apple-adressekartoteket skal du vælge de kontakter, du vil eksportere, og trække det valgte til skrivebordet.

  Kontakterne gemmes som en vCard-fil, der indeholder alle kontakterne.

 2. I Outlook til Mac skal du nederst i Navigationsrude klikke på Kontakter Knappen Kontaktvisning .

 3. Træk vCard-filen fra skrivebordet til Kontakter stykliste.

  Bemærk: Kontaktgrupper i Apple-adressekartoteket konverteres til kategorier i Outlook.

Se også

Tilføje en Exchange-konto

Om tilføjelse af konti

Elementer fra Entourage vises ikke

Eksportere eller arkivere Outlook-elementer manuelt

Importere iCal eller elementer fra adressekartoteket til Outlook

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×