Importere og eksportere forretningsdata i Business Contact Manager 2007

Du kan bruge guiden Import og eksport af forretningsdata til at importere data til eller eksport data fra Business Contact Manager til Outlook 2007.

Tip: Du kan importere og eksportere forretningsdata fra eller til alle gyldige lagringsenheder eller flytbare medier, f.eks. en anden computer, et USB-hukommelsesmodul, en cd, en diskette, et zip-drev eller firmanetværk.

Hvad vil du foretage dig?

Importere data

Eksportere data

Bruge guiden til at opdatere en eksisterende database med oplysninger fra en anden database

Toppen af siden

Importere data

Du kan importere følgende typer datafiler fra andre programmer og bruge dem i Business Contact Manager til Outlook:

Business Contact Manager til Outlook-data (.bcm)

Indeholder data fra Konto, forretningskontakt, Salgsmulighed, Forretningsprojekt og deres kommunikationsoversigtsdata fra tidligere versioner af Business Contact Manager til Outlook.

Bemærk: Når du importerer firmaer eller forretningskontaktpersoner, kan du vælge at importere alle post, herunder den tilhørende kommunikationsoversigt, eller kun udvalgte poster. Når du importerer udvalgte firmaer eller forretningskontaktpersoner, importeres deres sammenkædede firmaer eller forretningskontaktpersoner ikke.

Business Contact Manager-tilpasninger (.bcmx)

Indeholder tilpassede data fra de brugerdefineret feltværdier. Men det er kun databaseejer eller en administrator af den computer, hvor databasen er placeret, som kan importere brugerdefinerede felter.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager E-mail Marketing Service contacts (.bcm)

To import your Business Contacts into the e-mailmarketingtjeneste, you need to sign in to the E-Mail Marketing Service service. Follow the instructions on the final page of the Business Data Import and Export wizard, and then import your file into the E-Mail Marketing Service.

Bemærk: If you previously imported Business Contacts from List Builder 1.0 (the former name for the E-Mail Marketing Service), you must first export these to a .bcm file format, and then import them into Business Contact Manager til Outlook.

Semikolonseparerede værdier (.csv)

Indeholder data i en CSV-fil (.csv), dvs. som er adskilt af semikolon, uanset hvilken listeseparator der findes i dit Windows-operativsystem. Listeseparatoren findes i Internationale og sproglige indstillinger under fanen Internationale indstillinger i Kontrolpanel. Formatering af data i .csv-filformatet er én måde at importere data til Business Contact Manager til Outlook på fra programmer som f.eks. Outlook Express.

Når du skal importer produkter og tjenester, skal du bruge guiden Import på listen produkter og tjenester. Du kan også gemme listen som en .csv-fil og derefter importere den.

Tip: Hvis du vil være sikker på, at kategorierne på den importerede liste stemmer overens med dem i Business Contact Manager til Outlook, skal du klikke på Liste over produkter og tjenester i menuen Business Contact Manager og kontrollere, hvilke kategorier der bruges.

Access-database (.mdb, .accdb)

Indeholder data i Microsoft Office Access-filformater.

Excel-projektmappe* (.xls, .xlsx)

Indeholder datafiler i Microsoft Office Excel-filformater (mindst Office 2003).

Tip: Hvis du vil bruge Office 2003 til at åbne dokumenter, der er oprettet i 2007 Office-systemets filformater som f.eks. .xslx, skal du hente Microsoft Office Kompatibilitetspakke til Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformater fra Microsofts websted.

Følgende oplysninger giver nogle forslag til kolonneoverskrifter, der kan bruges i Excel*. Du kan også prøve at få hjælp fra andre brugere ved at besøge diskussionsgruppen til Business Contact Manager til Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Bemærkninger: 

 • Mindst én kolonne i Excel-regnearket* bør indeholde en kolonneoverskrift som f.eks. By.

 • Kolonneoverskriftsrækken skal være den første række i regnearket. Værdierne for nogle af kolonneoverskrifterne kan være tomme. For eksempel Navn; <tom>; Gade; By.

 • Medtag ikke oplysninger over kolonneoverskriftsrækken.

 • Tilknyt kolonneoverskrifterne, så de svarer til etiketterne på Business Contact Manager-poster. Yderligere oplysninger om tilknytning af felter finder du i Tilknytte felter i Business Contact Manager.

*Den enkeltstående udgave af Business Contact Manager til Outlook 2007 kan bruges sammen med Excel 2007 eller Excel 2003.

Outlook-kontaktpersoner (.pst)

Indeholder kontaktpersoner i Microsoft Office Outlook-filformat ( .pst)

Oplysninger om, hvordan du kopierer eller flytter en enkelt kontaktperson til Business Contact Manager til Outlook, finder du i Kopiere eller flytte Outlook-kontaktpersoner til Business Contact Manager.

Bemærk: Kontaktpersoner i Outlook er adskilt fra forretningskontaktpersoner. Import, kopiering eller flytning af en Outlook-kontaktperson til Business Contact Manager til Outlook opretter en særskilt post i Business Contact Manager til Outlook, som ikke er synkroniseret med Outlook-kontaktpersonens post. Ændringer af en post for en forretningskontaktperson, der blev oprettet ud fra en Outlook-kontaktperson, afspejles ikke i Outlook-kontaktpersonens post eller omvendt.

Microsoft Sales Leads (.bcm)

Indeholder Microsoft Sales Leads-filer fra tidligere versioner af Business Contact Manager til Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

The ACT! application must be already installed on your computer before you can start importing data from an ACT! file format. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Bemærk: Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager til Outlook 2007 includes this support.

QuickBooks (.iif)

A file in the .iff format from any version of QuickBooks can be imported. The Business Data Import and Export wizard uses its conversion tool to convert this file type into Business Contact Manager file format, before importing the data.

Andre filtyper

Forretningskontaktpersoner fra programmer som f.eks. Outlook Express kan importeres til Business Contact Manager til Outlook, hvis dataene kan konverteres til en fil med CSV-fil (.csv). Se Hjælp til det program, som du vil importere data fra.

Importere en fil eller mappe ved hjælp af guiden Import og eksport af forretningsdata

 1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager, og klik derefter på Importer og eksporter.

 2. Klik på Importer en fil, og klik derefter på Næste.

 3. Marker den filtype, du vil importere, og klik derefter på Næste.

  If you select ACT! (.dbf. .pad) or QuickBooks (.iif) formats:

  Bemærk: Download and install Service Pack 1 for Office 2007 which includes support for importing business data from ACT! 2007/9 and improved support for ACT! 2006/8. The stand-alone edition of Business Contact Manager til Outlook 2007 includes this support.
  Importing business data from all versions of QuickBooks is supported.

  1. Click Convert Data to convert your data into Business Contact Manager file format. This tool functions like a wizard to help you import these types of files.

  2. In the Data Conversion Tool, click Next.

  3. Select the program that created the data that you want to convert, and click Next.

  4. Browse to the file that you want to convert, and click Next.

  5. Follow the instructions in the Data Conversion Tool.

   For assistance with a page in the wizard, click Help on that page.

  6. When the data conversion is completed, click Close to exit the Data Conversion Tool and return to the Business Data Import and Export wizard.

 4. Følg instruktionerne i guiden Import og eksport af forretningsdata.

  Hvis du vil have hjælp til en side i guiden, skal du klikke på knappen Hjælp på den pågældende side.

Eksportere data

Du kan eksportere data fra Business Contact Manager til Outlook til brug i andre programmer ved at konvertere dem til et af følgende formater:

Business Contact Manager-data (.bcm)

Dette kan være firmaer, forretningskontaktpersoner, salgsmuligheder, forretningsprojekter og deres kommunikationsoversigtsdata fra tidligere versioner af Business Contact Manager til Outlook.

Business Contact Manager-tilpasninger (.bcmx)

Denne filtype indeholder brugerdefinerede felter og data.

Semikolonseparerede værdier (.csv)

Denne filtype indeholder data, der er eksporteret fra Business Contact Manager til Outlook til .csv-format og er adskilt af semikolon, uanset hvilken listeseparator der findes i dit Windows-operativsystem. Listeseparatoren findes under fanen Internationale indstillinger i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel.

Data fra produkter og tjenester kan eksporteres ved at bruge filformatet med CSV-fil (.csv).

Tip: Eksportere til Excel Hvis du vil eksportere firmaer eller forretningskontaktpersoner til Excel, skal du benytte følgende fremgangsmåde til at eksportere forretningsdataene. Klik på Semikolonseparerede værdier (.csv) i guiden Import og eksport af forretningsdata. Den eksporterede .csv-fil kan åbnes i Excel.

Eksportere forretningsdata

 1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager, og klik derefter på Importer og eksporter.

 2. Klik på Eksporter en fil, og klik derefter på Næste.

 3. Marker den filtype, du vil eksportere til, og klik derefter på Næste.

  Bemærk: Du kan også medtage hele kommunikationsoversigten i den eksporterede fil. Oversigten indeholder sammenkædede firmaer, forretningskontaktpersoner og e-mails. Du angiver også placeringen til og navnet på den fil, som du eksporterer.

 4. Følg instruktionerne i guiden Import og eksport af forretningsdata.

  Hvis du vil have hjælp, mens du fuldfører en side i guiden, skal du klikke på Hjælp på den pågældende side.

  Oplysninger om, hvordan du eksporterer en enkelt firma- eller forretningskontaktpersonpost, finder du i emnet Foretage fejlfinding af import og eksport af forretningsdata i Business Contact Manager.

Toppen af siden

Bruge guiden til at opdatere en eksisterende database med oplysninger fra en anden database

Du kan bruge guiden Import og eksport af forretningsdata til at opdatere en eksisterende database med oplysninger fra en anden Business Contact Manager-database. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Sikkerhedskopier den aktuelle database. Data fra en anden database eller kildedatabase føjes til den aktuelle database, når du benytter denne fremgangsmåde.

  Sådan gør du:

  1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager, og klik derefter på Administrer database.

  2. Klik på Sikkerhedskopier database under fanen Sikkerhedskopier/Gendan.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om sikkerhedskopiering af databasen finder du i Sikkerhedskopiere Business Contact Manager-data. I Windows XP gemmes sikkerhedskopien af databasen som standard i: C:\Documents and Settings\<brugernavn>\Dokumenter\My Business\Backups. I Windows Vista gemmes sikkerhedskopien af database i: C:\Users\<brugernavn>\Dokumenter\My Business\Backups.

 2. Vælg kildedatabasen. Kildedatabasen indeholder de forretningsdata, som du vil importere til den aktuelle database.

  Sådan gør du:

  1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager.

  2. Klik på Opret eller vælg en database.

   Indstillingen Vælg en eksisterende database er markeret som standard.

  3. Skriv placeringen (eller computernavnet) af kildedatabasen, og klik derefter på Opret forbindelse.

   Bemærk: Hvis kildedatabasen er gemt på en anden computer, skal databasen være delt, før du kan oprette forbindelse til den.

  4. Vælg kildedatabasens navn, og klik derefter på Næste.

 3. Eksporter kildedatabasen.

  Sådan gør du:

  1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager, og klik derefter på Importer og eksporter.

  2. Klik på Eksporter en fil og derefter på Næste.

  3. Vælg Business Contact Manager-data (.bcm), og klik derefter på Næste.

  4. Vælg Eksporter alt eller de data, som du vil eksportere, og klik derefter på Næste.

  5. Skriv en placering til den eksporterede fil, og vælg de ønskede indstillinger under Eksporter oversigt og Eksporter produkter.

  6. Følg instruktionerne på skærmen.

 4. Når eksporten er afsluttet, skal du gendanne den oprindelige database.

  Sådan gør du:

  1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager, og klik derefter på Administrer database.

  2. Klik på Gendan database under fanen Sikkerhedskopier/Gendan, og følg instruktionerne.

 5. Importer kildedatabasen uden dubletter.

  Sådan gør du:

  1. Peg på Databaseværktøjer i menuen Business Contact Manager, og klik derefter på Importer og eksporter.

  2. Klik på Importer en fil og derefter på Næste.

  3. Vælg Business Contact Manager-data (.bcm).

  4. Naviger til den kildefil, som du oprettede tidligere, vælg Opdater dubletter, og vælg derefter, om emner i kommunikationsoversigten eller tilpasninger skal medtages.

  Bemærkninger: 

  • Det kan ikke anbefales at importere eller eksportere forretningsdata til eller fra forskellige egne af verden, eftersom visse datastrukturer og typer ikke er konvertible.

  • Før du begynder at importere, skal du tage en sikkerhedskopi af dine Business Contact Manager til Outlook-data. Importprocessen kan kun omgøres ved manuelt at slette de importerede data.

  • Brug værktøjet Import i Liste over produkter og tjenester til at importere Produkter og tjenester.

  • Før du begynder at eksportere, skal du sikkerhedskopiere din eksportfil. Eksportprocessen kan kun omgøres ved manuelt at slette de eksporterede data.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×