Importere mail, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil

Importere mail, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil

Når en Outlook-app - f.eks. Outlook 2016 - er installeret på computeren, kan du bruge den til at flytte mail, kontakter og kalenderelementer fra én mailkonto til en anden.

Lad os f.eks. sige, at du har en Office 365-postkasse og en Gmail-konto. Du kan føje dem begge til Outlook 2016. Derefter kan du bruge Outlook 2016 til at eksportere elementer fra din Gmail-konto og importere dem til din Office 365-postkasse.

Sådan importerer du mail, kontakter og kalender til Outlook fra en .pst-fil

Vælg fra følgende liste over importinstruktioner. For at oprette en .pst-fil skal du læse instruktionerne til at eksportere dine maildata fra Outlook.

Du kan føje din Office 365-postkasse til en Outlook-app, f.eks. Outlook 2016 eller 2013. Derefter kan du bruge Outlook til at flytte mail, kontakter og kalenderelementer til din Office 365-postkasse. Her kan du se, hvad du skal gøre:

 1. Tilføj din "kildemailkonto" til Outlook. Du kan f.eks. tilføje din Gmail-konto i Outlook 2016. Vent et øjeblik, indtil alle dine mails og kontakter bliver vist.

 2. Tilføj din Office 365-mailkonto i Outlook. Når du har gjort dette, synkroniseres Outlook automatisk med Office 365. Du får vist indholdet af din Office 365-postkasse i Outlook.

 3. Vælg fra eksportinstruktioner for at eksportere dine mails fra din kildekonto til en .pst-fil.

  Hvis du f.eks. har Outlook 2010, skal du vælge "Outlook 2010: Eksportér Outlook-elementer til en .pst-fil".

 4. Vælg fra importinstruktionerne (nedenfor) i denne artikel for at importere din mail til Office 365.

  Hvis du f.eks. har Outlook 2016, skal du vælge "Outlook 2013 og Outlook 2016: Importer Outlook-elementer fra en .pst-fil".

  Da Outlook er synkroniseret med din Office 365-mailkonto, flyttes mail direkte til din Office 365-mailkonto, når du importerer din mail med instruktionerne.

Denne vejledning forudsætter, at du allerede har eksporteret din mail, kontakter og kalender i Outlook fra en anden forekomst af Outlook, og nu vil importere dem til din Outlook 2013-, Outlook 2016- eller Office 365-postkasse.

 1. Vælg Filer øverst på dit Outlook 2016- eller 2013-bånd.

  Hvis dit bånd ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du ikke en Outlook-app, der er installeret på din computer. Se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde din version af Outlook og få de rigtige importinstruktioner.

  Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.
 2. Vælg Åbn og eksportér > Importér/eksportér. Dette starter guiden.

  Vælg Åbn og Eksportér, og vælg derefter Import/eksport.

 3. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.

  Guiden Import og eksport

 4. Vælg Outlook-datafil (.pst), og klik på Næste.

 5. Søg efter den .pst-fil, du vil importere. Under Indstillinger skal du vælge, hvordan du vil håndtere dubletter, og derefter vælge Næste.

  Vælg den .pst-fil, du vil importere.

 6. Hvis Outlook-datafilen (.pst) er adgangskodebeskyttet, skal du angive adgangskoden. Klik derefter på OK.

 7. Vælg den pågældende postkasse her for at importere indholdet af din .pst-fil til din Office 365-postkasse.

  Hvis du IKKE importerer til din Office 365-postkasse, skal du vælge Importér elementer til den aktuelle mappe. På denne måde importeres dataene til den mappe, der aktuelt er markeret.

  Vælg den pågældende postkasse her for at importere mail, kontakter og kalender til din Office 365-postkasse.

 8. Vælg Udfør. Outlook starter øjeblikkeligt import af indholdet af din .pst-fil. Importen er færdig, når statusfeltet lukkes.

  Hvis du vil importere .pst-filen til din Office 365-postkasse, kan du få vist en meddelelse om, at der forsøges på at oprette forbindelse til Office 365. Dette sker, når forbindelsen til internettet bliver afbrudt, selv efter et øjeblik. Når din internetforbindelse er genetableret, fortsætter Outlook med at importere .pst-filen.

Tip!:  Hvis du kun vil hente nogle få mails eller kontakter fra en Outlook-datafil (.pst), kan du åbne Outlook-datafilen og derefter klikke og trække mails eller kontakter fra .pst filen til dine eksisterende mapper i Outlook i navigationsrude.

Hvis du tror, at din .pst-fil er beskadiget, kan du se Reparer Outlook-datafiler (.pst og .ost).

Denne vejledning forudsætter, at du allerede har eksporteret din mail, kontakter og kalender i Outlook fra en anden forekomst af Outlook, og nu vil importere dem til din Outlook 2010- eller Office 365-postkasse.

 1. Vælg fanen Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Hvis dit bånd ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du ikke en version af Outlook, der er installeret på din computer. Se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde din version af Outlook og få de rigtige importinstruktioner.

  Vælg fanen Filer i Outlook 2010.

 2. Vælg Åbn > Importér. Dette starter guiden.

  Vælg Åbn, og vælg derefter Importér.

 3. Klik på Importér fra et andet program eller en anden fil i Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.

  Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil.

 4. Vælg Outlook-datafil (.pst), og klik derefter på Næste.

  Vælg .pst import

 5. Vælg Gennemse, vælg den .pst-fil, du vil importere, og vælg derefter Næste.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis de importerede oplysninger skal erstatte dubletter, som allerede findes i Outlook, skal du vælge dette under Indstillinger. Ellers skal du vælge Importér ikke dubletter.

  • Søg efter den .pst-fil, du vil importere.

 6. Hvis Outlook-datafilen (.pst) er adgangskodebeskyttet, skal du angive adgangskoden og derefter klikke på OK.

 7. Angiv indstillingerne for import af elementer. Vælg Filter, hvis du kun vil importere bestemte mails Vælg fanen Flere valgmuligheder, hvis du vil kun importere mails, der er læst eller ulæst.

  Som regel skal du ikke ændre standardindstillingerne. Den øverste mappe – som regel dine personlige mapper, Outlook-datafilen eller din mailadresse – vælges automatisk.

  Vælg Filter, hvis du kun vil importere bestemte mails.

 8. Inkluder undermapper vælges som standard. Alle mapper under den valgte mappe importeres.

 9. Vælg en af destinationsindstillingerne:

  • Importér elementer til den aktuelle mappe – Importerer dataene til den mappe, der aktuelt er markeret.

  • Importér elementer til den samme mappe i – Importerer dataene til destinationsmappen med samme navn som kildemappen, f.eks. fra Indbakke til Indbakke. Hvis en mappe ikke findes i Outlook, oprettes den.

 10. Vælg Udfør. Outlook importerer dine data med det samme. Importen er færdig, når statusfeltet lukkes.

Tip!:  Hvis du kun vil hente nogle få mails eller kontakter fra en Outlook-datafil (.pst), kan du åbne Outlook-datafilen og derefter klikke og trække mails eller kontakter fra .pst filen til dine eksisterende mapper i Outlook i navigationsrude.

Hvis du tror, at din .pst-fil er beskadiget, kan du se Reparer Outlook-datafiler (.pst og .ost).

Denne vejledning forudsætter, at du allerede har eksporteret dine elementer i Outlook 2007 som en sikkerhedskopifil og nu vil gendanne dem, eller at du vil importere dem til din Office 365-postkasse.

 1. Vælg Filer øverst på båndet i Outlook 2007.

  Hvis dit bånd ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du ikke en version af Outlook, der er installeret på din computer. Se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde din version af Outlook og få de rigtige importinstruktioner.

  Vælg fanen Filer i Outlook 2007.

 2. Vælg Importér og eksportér. Dette starter guiden.

  Vælg Import og eksport.

 3. I Guiden Import og eksport skal du klikke på Importér fra et andet program eller en anden fil, og derefter klikke på Næste.

 4. Klik på Privatmappefil (.pst), og klik derefter på Næste.

 5. Klik på Gennemse, og vælg derefter den fil, der skal importeres.

  Bemærk!: Det anbefales, at du klikker på Importér ikke dubletter under Indstillinger, medmindre de importerede oplysninger skal erstatte de elementer, der allerede findes i Outlook, eller du vil tillade dublerede elementer.

 6. Klik på Næste.

 7. Hvis der er angivet en adgangskode for privatmappefilen (.pst), bliver du bedt om at indtaste adgangskoden og derefter klikke på OK.

 8. Angiv indstillingerne for import af elementer. Som regel kan standardindstillingerne bruges.

  • Den øverste mappe – som regel Private mapper eller din mailadresse – vælges automatisk.

  • Inkluder undermapper vælges som standard. Alle mapper under den valgte mappe importeres.

 9. Vælg en af destinationsindstillingerne:

  • Importér elementer til den aktuelle mappe – Importerer dataene til den mappe, der aktuelt er markeret.

  • Importér elementer til den samme mappe i – Importerer dataene til destinationsmappen med samme navn som kildemappen, f.eks. fra Indbakke til Indbakke. Hvis en mappe ikke findes i Outlook, oprettes den.

 10. Klik på Udfør.

Tip!: Hvis du kun vil hente nogle få elementer fra en Privatmappefil (.pst), kan du åbne Privatmappefilen (.pst) og derefter trække og slippe mails og kontakter fra Privatmappefilen (.pst)-mapper til dine eksisterende mapper i Outlook i navigationsrude.

Hvornår skal jeg eksportere/importe en .pst-fil?

Pst-filer oprettes, når du eksporterer eller sikkerhedskopierer mail, kontakter og kalendere til en Outlook .pst-fil. Du skal eksportere/importere en .pst-fil i følgende tilfælde:

 • Du vil flytte mail fra én mailkonto til en anden mailkonto.

  Lad os f.eks. antage, at du har en gammel Yahoo-mailkonto, jakobsol77@yahoo.com. Du vil så gerne flytte dine mails til en ny Office 365-mailkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Du kan bruge Outlook på dit skrivebord, tilføje begge konti til Outlook. Vent et øjeblik på, at alle dine mails vil vise sig (hvis du har mange, kan det tage lang tid). Derefter skal du bruge Outlook til at eksportere mailen fra din Yahoo-konto til en .pst-fil. Til sidst skal du importere .pst-filen til din Office 365-konto.

 • Du flytter fra pc til pc: Du flytter dine mails fra én computer med Outlook på den til en anden computer med Outlook.

  Lad os f.eks. antage, at din gamle computer har Outlook 2007, og du lige har fået ny computer med Outlook 2016. Eksportér dine maildata fra Outlook 2007, og importér (beskrevet i denne artikel) dem til Outlook 2016.

 • Du flytter fra en pc til en Mac: For eksempel når du flytter dine mails fra Outlook på en pc og importerer til Outlook 2016 på en Mac.

 • Hvis du kun vil flytte eller sikkerhedskopiere dine kontakter (mailadresser), behøver du ikke udføre en .pst-eksport/import. Se i stedet Eksportere kontakter fra Outlook. Heri kan du se en forklaring på, hvordan du eksporterer (hvilket faktisk er en kopi) dine kontakter til en .csv-fil, og derefter kan du importere dem til Outlook, Gmail eller en anden mailudbyder.

 • Hvis du kun vil hente et par mails og kontakter fra en .pst-fil, skal du åbne .pst-filen og derefter trække og slippe mails til de aktuelle mapper i Outlook. Når du er færdig, kan du lukke .pst-filen igen.

Hvilke data importeres?

Pst-filer oprettes, når du eksporterer eller sikkerhedskopierer mail, kontakter og kalendere til en Outlook .pst-fil. Outlook opretter en kopi af din mail til .pst-filen.

 • Når Outlook eksporterer mails til en .pst-fil, indeholder den eventuelle vedhæftede filer. Så når du importerer en .pst-fil, får du vist de vedhæftede filer.

 • Outlook eksporterer ikke metadata, f.eks. mappeegenskaber (visninger, tilladelser og indstillinger for autoarkivering), meddelelsesregler og lister over blokerede afsendere. Derfor importeres de heller ikke.

 • Når Outlook eksporterer mail, kontakter og kalenderoplysninger til en .pst-fil, oprettes der en kopi af oplysningerne. Intet bliver slettet fra Outlook. Du kan stadig se og har adgang til mail, kontakter og kalender i Outlook.

Virkede det ikke?

Se Ret problemer med at importere en Outlook .pst-fil for at få en liste over almindelige problemer og løsninger.

Relaterede emner

Importér og eksportér Outlook-mail, -kontakter og -kalender

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×