Importere kontakter til Outlook

Først skal du sikre dig, at du bruger en pc-version af Outlook – 2007, 2010, 2013 eller 2016. Se på billedet nedenfor for at kontrollere, at du bruge en af disse apps:

Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.

Kig nu på Outlook på computeren:

 • Hvis båndet indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du en pc-version af Outlook, og du er kommet det rigtige sted hen! Se en af nedenstående procedurer.

 • Hvis båndet ikke indeholder indstillingen Filer i øverste venstre hjørne, bruger du ikke en pc-version af Outlook. Se Hvilken version af Outlook har jeg? for at finde importinstruktionerne til din version af Outlook.

Vælg fra følgende liste med importinstruktioner. Hvis du vil lære, hvordan du eksporterer kontakter, skal du se Eksportere kontakter fra Outlook.

En .csv-fil er en fil med Kommaseparerede værdier.

 1. Vælg Filer øverst på dit Outlook 2013- eller 2016-bånd.

  Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.
 2. Vælg Åbn og eksportér > Importér/eksportér.

  Du kan oprette din Outlook-pst-fil ved at vælge Filer, derefter vælge Åbn og Eksportér, og derefter Importér/Eksportér

 3. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og vælg derefter Næste.

  Guiden Importér og eksportér – importere fra et andet program eller en anden fil

 4. Vælg Kommaseparerede værdier, og vælg derefter Næste.

  Guiden Eksportér i Outlook – vælge en CSV-fil

 5. I feltet Importér en fil skal du gå til din fil med kontakter og derefter dobbeltklikke for at vælge den.

  Gå til kontakternes csv-fil, og vælg, hvordan du vil håndtere dubletter

 6. Vælg et af følgende punkter for at angive, hvordan Outlook skal håndtere duplikerede kontakter:

  • Erstat dubletter med de importerede elementer Hvis en kontakt allerede findes i både Outlook og din fil med kontakter, vil Outlook ignorere de oplysninger, som det har om kontakten, og bruge oplysningerne fra din fil med kontakter. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i din fil med kontakter er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i Outlook.

  • Tillad oprettelse af dubletter Hvis en kontakt findes i Outlook og din fil med kontakter, opretter Outlook dublerede kontakter: én med de oprindelige oplysninger fra Outlook, og én med de oplysninger, der er importeret fra din fil med kontakter. Du kan kombinere oplysningerne for disse personer på et senere tidspunkt, så du slipper for dubletter. Det er standardindstillingen.

  • Importér ikke dubletter    Hvis en kontakt findes i Outlook og i din fil med kontakter, bevarer Outlook de oplysninger, som det har om kontakten, og ignorerer oplysningerne fra din fil med kontakter. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Outlook er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i din fil med kontakter.

 7. Klik på Næste.

 8. Rul til toppen af feltet Vælg en destinationsmappe, hvis det er nødvendigt, og vælg mappen Kontakter > Næste. Hvis du har flere mailkonti, skal du vælge mappen Kontakter, som findes under den mailkonto, der skal være knyttet til kontakterne.

  Når du importerer Google Gmail-kontaktpersoner i din Office 365-postkasse, skal du vælge Kontakter som destination

 9. Vælg Finish.

  Når du importerer Gmail-kontakter til Office 365-postkassen, skal du klikke på knappen Afslut for at starte overførslen

  Outlook begynder straks at importere dine kontakter. Importen er færdig, når statusfeltet for importen lukkes.

 10. Vælg ikonet Personer nederst i Outlook for at få vist dine kontaktpersoner.

  Vælg ikonet Personer nederst på siden.

Hvis du endnu ikke har eksporteret dine kontakter, skal du se disse instruktioner for at eksportere kontakter fra Outlook 2010 som en .pst fil.

 1. Vælg fanen Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Klik på fanen Filer i Outlook 2010.

 2. Vælg Åbn > Importér.

  Vælg Åbn, og vælg derefter Importér.

 3. Klik på Importér fra et andet program eller en anden fil i Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.

  Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil.

 4. Hvis du vil importere en .csv-fil, skal du vælge Kommaseparerede værdier (Windows). Hvis du vil importere en .pst-fil, skal du vælge Outlook-datafil (.pst). Vælg Næste.

  Vælg .pst import

 5. Vælg Gennemse, vælg den .csv- eller .pst-fil, du vil importere, og vælg derefter Næste.

  Bemærkninger:  Hvis de importerede oplysninger skal erstatte dubletter, som allerede findes i Outlook, skal du vælge det under indstillinger, Ellers skal du vælge Importér ikke dubletter.

  Søg efter den .pst-fil, du vil importere.

 6. Hvis Outlook-datafilen (.pst) er adgangskodebeskyttet, skal du angive adgangskoden og derefter klikke på OK.

 7. Angiv indstillingerne for import af elementer. Vælg Filter, hvis du kun vil importere bestemte mails Vælg fanen Flere valgmuligheder, hvis du vil kun importere mails, der er læst eller ulæst.

  Som regel skal du ikke ændre standardindstillingerne. Den øverste mappe – som regel dine personlige mapper, Outlook-datafilen eller din mailadresse – vælges automatisk.

  Vælg Filter, hvis du kun vil importere bestemte mails.

 8. Medtag undermapper vælges som standard. Alle mapper under den valgte mappe importeres.

 9. Standardindstillingen Importér emner til den samme mappe i sammenligner mapperne i den importerede fil med mapperne i Outlook. Hvis en mappe ikke findes i Outlook, oprettes den.

 10. Vælg Udfør. Outlook importerer dine data. Importen er færdig, når statusfeltet lukkes.

 11. Vælg Kontaktpersoner nederst i Outlook-navigationsmenuen for at få vist dine kontaktpersoner.

  Vælg "Kontaktpersoner" nederst i Outlook-navigationsmenuen for at få vist dine kontaktpersoner.

Tip!   Hvis du kun vil importere eller gendanne nogle få elementer fra en Outlook-datafil (.pst), kan du åbne Outlook-datafilen og derefter klikke og trække elementerne fra mapperne i Outlook-datafilen til de eksisterende mapper i Outlook i navigationsrude.

Hvis du har en masse arbejdsrelaterede eller private kontaktoplysninger i et regneark, kan du importere disse oplysninger direkte i Outlook 2013 eller Outlook 2016 til Windows. Det kræver kun en smule klargøring. Der er tre vigtige trin:

 1. Gem din Excel-projektmappe som en .csv-fil.

 2. Importer dine kontakter

 3. Knyt kolonnerne i Excel-regnearket til de relevante felter i Outlook.

Trin 1: Gem din Excel-projektmappe som en .csv-fil

Du kan importere csv-filer, men ikke projektmapper med flere ark. Så du skal begynde med at gemme Excel-projektmappen som en .csv-fil. Sådan gør du:

 1. Klik på det regneark i projektmappen, som indeholder de oplysninger, du vil importere i Outlook.

 2. Klik på Filer > Gem som.

 3. Vælg, hvor du vil gemme filen.

 4. Vælg CSV (kommasepareret) (*.csv) i feltet Filtype, og klik på Gem.

  Du får vist meddelelsen "Den valgte filtype indeholder ikke projektmapper, der kan indeholde flere ark". Dette fortæller blot, at der er begrænsninger i .csv-filen – der sker ikke noget med din oprindelige projektmappe (.xlsx-filen).

 5. Klik på OK.

  Du får vist meddelelsen "Nogle funktioner i projektmappen kan gå tabt, hvis du gemmer den som CSV". Dette fortæller blot, at der er begrænsninger i .csv-filen. Du kan ignorere dette.

 6. Klik på Ja for at gemme projektmappen som en .csv-fil. Den oprindelige projektmappe (.xlsx-filen) lukkes.

 7. Luk csv-filen.

Du er nu færdig i Excel og kan starte importen i Outlook.

Bemærk:  Nogle landestandarder benytter forskellige listeseparatorer som standard. F.eks. er semikolon den tyske standardseparator. Men Outlook understøtter ikke semikolon som feltseparator. Det kan derfor være nødvendigt at erstatte eventuelle semikoloner i CSV-filen med komma, før du går til næste trin.

Trin 2: Importer dine kontakter

Bemærk: SeImportere kontakter til en Outlook.com-konto, hvis du vil importere .csv-filen til en Outlook.com-konto (eller en anden Exchange ActiveSync-konto) i Outlook 2013.

 1. Vælg Filer øverst på dit Outlook-bånd.

  Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.
 2. Vælg Åbn og eksportér > Importér/eksportér.

  Du kan oprette din Outlook-pst-fil ved at vælge Filer, derefter vælge Åbn og Eksportér, og derefter Importér/Eksportér

 3. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og klik derefter på Næste.

  Guiden Import og eksport

  Tip: Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, og du ikke har angivet en, skal du klikke på Annuller for at gå til næste vindue.

 4. Vælg Semikolonseparerede værdier, og klik på Næste.

 5. Søg efter den .csv-fil, du vil importere.

 6. Under Indstillinger kan du vælge, om du vil erstatte dubletter (eksisterende kontakter), oprette dubletter eller undlade at importere dubletter.

 7. Klik på Næste, og vælg den mappe, hvor kontakterne skal gemmes. Kontakter bør være markeret som standard, men hvis ikke, skal du rulle op eller ned, indtil du finder den. Du kan også vælge en anden mappe eller oprette en helt ny.

 8. Klik på Næste.

 9. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet ud for Importér "MineKontakter.csv" (hvis du har kaldt filen det) er markeret.

 10. Du skal ikke klikke på Udført endnu, da du skal knytte nogle af kolonnerne i csv-filen til kontaktfelterne i Outlook. Tilknytningen gør, at de importerede kontakter bliver vist, ligesom du vil have det.

Trin 2: Knyt kolonnerne i din csv-fil til kontaktfelter i Outlook

 1. Klik på knappen Forbind brugerdefinerede felter. Feltet Forbind brugerdefinerede felter vises.

  • Under Fra kan du se et felt med kolonnenavnene fra den .csv-fil, du importerer.

  • Under Til kan du se de felter, der som standard bruges til kontakter i Outlook. Hvis et felt stemmer overens med en kolonne i csv-filen, vises kolonnen under Forbundet med.

  • Felterne Navn, Fornavn og Efternavn er standardfelter i Outlook for kontakter, så hvis kontaktoplysningerne i din fil indeholder et af disse kontaktnavne, er du klar til at gå videre.

   Tilknytning af en kolonne fra Excel til et Outlook-kontaktfelt

 2. Der bliver sandsynligvis brug lidt manuel tilknytning. I denne importerede fil findes kontaktens mobilnummer i en kolonne med navnet "Cell Ph". Der vil ikke være et tilsvarende felt i Outlook. Men du kan finde et relevant felt på følgende måde:

  1. Rul ned i ruden til højre, hvor du finder Anden adresse. Der findes et plustegn (+) ud for det.

  2. Klik på plustegnet for at udvide sektionen. Her finder du et relevant felt, nemlig Mobiltelefon.

 3. Træk Cell Ph i ruden til venstre, og slip det oven på Mobiltelefon i højre rude.

  Cell Ph vises nu ud for Mobiltelefon i kolonnen Forbundet med.

  Cell ph er forbundet med feltet Mobiltelefon i Outlook

 4. Træk resten af værdierne i venstre rude til de relevante Outlook-felter i den højre rude ét felt ad gangen. Du kan f.eks. trække Adresse til enten Gade (privat) eller Gade (arbejde), afhængigt af typen af adresser.

 5. Klik på Udfør.

  Dine kontaktpersoner importeres til Outlook.

 6. Vælg ikonet Personer nederst på navigationslinjen for at få vist dine kontaktpersoner i Outlook 2016.

  Vælg ikonet Personer nederst på siden.

Denne vejledning forudsætter, at du har allerede eksporteret dine kontakter fra Google til en .csv-fil. Nu er du klar til at importere dem.

 1. Vælg Filer øverst på dit Outlook 2013- eller 2016-bånd.

  Sådan ser båndet ud i Outlook 2016.

 2. Vælg Åbn og eksportér > Importér/eksportér.

  Du kan oprette din Outlook-pst-fil ved at vælge Filer, derefter vælge Åbn og Eksportér, og derefter Importér/Eksportér

 3. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og vælg derefter Næste.

  Guiden Importér og eksportér – importere fra et andet program eller en anden fil

 4. Vælg Kommaseparerede værdier, og vælg derefter Næste.

  Guiden Eksportér i Outlook – vælge en CSV-fil

 5. Find den fil, du gemte på trin 7 i den forrige procedure, i feltet Importér en fil, og dobbeltklik på den for at vælge den.

  Gå til kontakternes csv-fil, og vælg, hvordan du vil håndtere dubletter

 6. Vælg et af følgende punkter for at angive, hvordan Outlook skal håndtere duplikerede kontakter:

  • Erstat dubletter med de importerede elementer   Hvis en kontakt findes i både Outlook og Gmail, vil Outlook ignorere de oplysninger, som det har om kontakten, og bruge oplysningerne fra Gmail. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Gmail er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i Outlook.

  • Tillad oprettelse af dubletter Hvis en kontakt findes i Outlook og Gmail, opretter Outlook dublerede kontakter: én med de oprindelige oplysninger fra Outlook, og én med de oplysninger, der er importeret fra Gmail. Du kan kombinere oplysningerne for disse personer på et senere tidspunkt, så du slipper for dubletter. Det er standardindstillingen.

  • Importér ikke dubletter   Hvis en kontakt findes i Outlook og Gmail, bevarer Outlook de oplysninger, som det har om kontakten, og det ignorerer oplysningerne fra Gmail. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Outlook er mere komplette eller nyere end kontaktoplysningerne i Gmail.

 7. Klik på Næste.

 8. I feltet Vælg en destinationsmappe skal du rulle til toppen, hvis det er nødvendigt, og vælge mappen Kontakter > Næste.

  Når du importerer Google Gmail-kontaktpersoner i din Office 365-postkasse, skal du vælge Kontakter som destination

 9. Vælg Finish.

  Når du importerer Gmail-kontakter til Office 365-postkassen, skal du klikke på knappen Afslut for at starte overførslen

  Outlook importerer dine kontakter.

 10. Vælg ikonet Personer nederst i Outlook 2016 for at få vist dine kontaktpersoner.

  Vælg ikonet Personer nederst på siden.

Du kan finde en vejledning til at eksportere alle dine kontaktpersoner fra iCloud, i Eksportere dine iCloud-kontaktpersoner til en .vcf-fil (vCard). Kunder eksporterer ofte kun én kontaktperson fra iCloud, selv om hensigten er at eksportere dem alle.

Lad os antage, at du allerede har eksporteret dine iCloud-kontaktpersoner til en vcf-fil, skal du konvertere dem fra .vcf-filformatet til .csv-filformatet. Det betyder, at du skal importere dem til Windows og derefter eksportere dem til csv-filen. Hvis du har mere end ca. 50 kontaktpersoner, er det en tidskrævende proces, fordi du skal trykke på OK for hver kontaktperson, du vil importere til csv-filen. Der findes ikke nogen metode til at angive et samlet OK og importere dem alle til csv-filen samtidigt.

Bemærk: Hvis du vil anmode om, at masseimport fra en vCard-fil understøttes i Outlook, skal du gå til forslagskassen for Outlook og angive din feedback i gruppen Outlook 2016. Outlooks mail- og kalenderteam overvåger aktivt dette forum.

Konvertere en .vcf-fil til .csv (importere dem til Windows og derefter eksportere dem til en .csv-fil)

 1. På din pc skal du åbne Stifinder (eller Windows Stifinder, hvis du bruger en tidligere version af Windows).

 2. Gå til mappen Kontaktpersoner:

  C:Brugere\ <brugernavn> \Kontaktpersoner

 3. Øverst på siden skal du vælge Importér.

  Gå til mappen Kontaktpersoner, og vælg derefter Importér.

 4. Vælg vCard (VCF-fil) > Importér.

  Vælg vCard, og vælg derefter Importér.

 5. Gå til den .vcf-fil, du eksporterede fra iCloud, og vælg derefter Åbn.

  Vælg den vCard-fil, som du vil importere til .csv.

 6. For hver kontaktperson, som du vil importere til .csv-filen, skal du vælge OK.

  Klik på OK for hver kontakt, du vil importere til csv-filen.

 7. Når du er færdig, skal du vælge Luk.

 8. Øverst på Stifinder-siden skal du vælge Eksportér.

 9. Vælg CSV-fil > Eksportér.

  Vælg CSV, og vælg derefter Eksportér.

 10. Vælg Gennemse ... for at navngive csv-filen.

  Vælg Gennemse for at give din fil et navn.

 11. I feltet Filnavn angiver du navnet på .csv-filen. I dette eksempel har jeg navngivet min fil "Mine kontaktpersoner fra iCloud".

  Skriv et navn til csv-filen, og vælg derefter Gem.

 12. Vælg de felter, du vil eksportere til .csv-filen, og vælg derefter Udfør. Det anbefales, at du accepterer standardindstillingerne for nu. Du kan altid oprette en anden csv-fil, hvis du vil have andre felter.

  Vælg de felter, du vil eksportere til din csv-fil, og vælg Udfør.

 13. Du får en afsluttende meddelelse om, at kontaktpersonerne er eksporteret til en .csv-fil.

  Du får vist en afsluttende meddelelse om, at dine kontakter er blevet eksporteret til en csv-fil.

 14. Du kan anvende Excel til at åbne .csv-filen med, hvis du vil se, hvad den indeholder. Du kan tilføje flere oplysninger i csv-filen, hvis du vil, men sørg for ikke at ændre den øverste række af overskrifter. Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med .csv-filen i Opret en liste over kontaktpersoner i en csv-fil manuelt.

 15. Nu, hvor dine kontakter er i .csv-format, kan du importere dem til Outlook. Se Importere kontakter fra en .csv-fil i dette emne.

Se også

Løs problemer med at importer kontakter til Outlook

Importer kontakter til en Outlook.com-konto

Importer mail, kontakter og kalender fra en Outlook .pst file

Eksporter kontakter fra Outlook

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×