Importere fra eller sammenkæde data med en SharePoint-liste

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hente data fra SharePoint til Access på en af to måder – ved at importere eller sammenkæde data. Når du publicerer en webdatabase, gemmes dine tabeller som lister i SharePoint.

Importprocessen opretter en kopi af SharePoint-listen i en Access-database. Under importen, kan du angive de lister, du vil kopiere, og for alle de valgte lister, kan du angive, om du vil importere listen hele eller en bestemt visning.

Sammenkædningen opretter forbindelse til data i et andet program, så du kan få vist og redigere de nyeste data både i SharePoint og i Access uden at oprette og vedligeholde en kopi af data i Access. Hvis du ikke vil have til at kopiere en SharePoint-liste til Access-databasen, men i stedet vil køre forespørgsler og oprette rapporter, der er baseret på indholdet af listen, skal du bruge kæde til dataene.

I denne artikel beskrives både import fra og sammenkædning med en SharePoint-liste. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Office SharePoint Designer 2010, i artiklen Hvad er nyt i SharePoint Designer 2010.

Se oprette en Access-database til deling på internettetkan finde flere oplysninger om webdatabaser.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en SharePoint-liste

Oprette en kæde til en SharePoint-liste

Importere en SharePoint-liste

Når du importerer data, der oprettes en tabel, kopierer kolonnerne og elementerne fra kildelisten (eller visning) i tabellen som felter og poster. I slutningen af importhandlingen, kan du vælge at gemme oplysningerne om importen som en specifikation. En importspecifikation hjælper dig med at udføre importen igen på et senere tidspunkt uden trinnene i guiden Import hver gang.

Nogle almindelige årsager til at importere en SharePoint-liste til en Access-database er som følger:

 • At flytte permanent data, som en liste over kontaktpersoner til en Access-database, fordi du ikke længere skal bruge oplysninger på SharePoint-webstedet. Du kan importere listen i Access, og slet derefter listen fra SharePoint-webstedet.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men du bliver indimellem henvist til en SharePoint-liste, hvor der er yderligere data, som skal flettes ind i dine databaser.

Fuldfør disse trin, før du importerer listen

 1. Find det SharePoint-websted, der indeholder de lister, du vil kopiere, og noter webstedets adresse.

  En gyldig webstedadresse starter med http:// efterfulgt af navnet på serveren, og slutter med stien til det specifikke websted på serveren.

 2. Identificer de lister, der skal kopieres til databasen, og angiv, om du vil kopiere hele listen eller kun en bestemt visning. Du kan kopiere flere lister i samme importhandling, men du kan kun kopiere én visning fra hver liste. Opret om nødvendigt en visning, der kun indeholder de kolonner og elementer, som du er interesseret i.

 3. Gennemse kolonnerne i kildelisten eller kildevisningen.

I tabellen nedenfor angives nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal importere forskellige elementer:

Element

Overvejelser

Kolonner

Access importerer kun de første 256 kolonner, da den understøtter kun 256 felter i en tabel. For at undgå dette problem skal oprette en visning og føje til den kun de kolonner, du ønsker, at sikre, at samlet overstiger antal kolonner ikke 256.

Mapper

Hver mappe i SharePoint-listen bliver en post i Access-tabellen. Elementer i en mappe vises også som poster, umiddelbart under den post, der svarer til den pågældende mappe.

Opslagskolonner

Hvis kildekolonnen søger efter værdier i en anden liste, har du to muligheder:

 • Importer visningsværdierne som en del af selve feltet. I så fald behøver du ikke at importere den relaterede liste.

 • Tving destinationsfeltet til at slå op i en anden tabel. I så fald skal du importere den relaterede liste, hvis databasen ikke indeholder en tabel, der kan levere opslagsværdierne.

Bemærk: En kildekolonne af typen Person eller Gruppe er en særlig type opslagskolonne. Den søger efter værdier i listen Brugeroplysninger, så du skal vælge, om listen Brugeroplysninger skal importeres sammen med de andre lister.

Beregnede kolonner

Resultatet i en beregnet kolonne kopieres til et felt, hvor datatypen afhænger af det beregnede resultats datatype. Det udtryk, der udfører beregningen, kopieres ikke.

Vedhæftede filer

Kolonnen med vedhæftede filer i listen kopieres til et felt med navnet Vedhæftede filer.

Kolonner med flere værdier

En kolonne af typen Valg eller Opslag kan indeholde flere værdier. Når du importerer en kolonne, der understøtter flere værdier, opretter Access en kolonne, som understøtter flere værdier.

RTF-formatering

Kolonner, som indeholder RTF-formatering er importeret til Access som notatfelter. Egenskaben Tekstformat for feltet notat er indstillet til RTF-format, og formateringen bevares.

Relationer

Access opretter ikke automatisk relationer mellem relaterede tabeller i slutningen af en importhandlingen. Du skal manuelt oprette relationer mellem de forskellige nye og eksisterende tabeller ved hjælp af indstillingerne på fanen relationer. At få vist fanen relationer på den Klik på fanen Databaseværktøjer i gruppen relationerrelationer Knapflade .

 1. Identificer den database, som listerne skal importeres til.

  Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i en eksisterende database, kan du oprette en tom database ved at klikke på den fil under fanen Ny og derefter tom database.

 2. Gennemse tabellerne i databasen.

  Importhandlingen opretter en tabel med det samme navn som SharePoint-listen. Hvis dette navn er allerede i brug, Access tilføjer "1" til det nye tabelnavn – for eksempel til Contacts1, hvis Contacts1 også allerede er i brug, Access kan oprette Contacts2, og så videre.

Bemærk: Access overskrives ikke en tabel i databasen som en del af en importhandlingen, og du føje ikke indholdet af en liste eller en visning til en eksisterende tabel.

Importere listen

 1. Åbn destinationsdatabasen, og klik på Flere i gruppen Importér og link under fanen Eksterne data, og klik derefter på SharePoint-liste.

 2. Angiv adressen på kildewebstedet i guiden.

 3. Markér Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på Næste.

 4. Vælg de lister, der skal importeres, på listen i guiden.

 5. Vælg den ønskede visning for hver af de valgte lister i kolonnen Elementer, der skal importeres.

 6. Afkrydsningsfeltet Importer visningsværdier i stedet for id'er til felter, der søger efter værdier, som er gemt i en anden liste styrer, hvilke data der importeres fra opslagskolonnerne i de valgte lister. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil importere visningsværdierne som en del af selve feltet, skal du markere afkrydsningsfeltet. I så fald søger feltet ikke efter værdier i en anden tabel.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for destinationsfeltet til at søge efter værdier på en anden tabel. Dette kopierer id'erne for de viste værdi rækker til destinationsfeltet. Disse id'er skal bruges til at definere et opslagsfelt i Access.

Når du importerer id'er, skal du importere de lister, der leverer værdier til opslagskolonnerne (medmindre destinationsdatabasen allerede indeholder tabeller, der kan fungere som opslagstabeller).

Importprocessen placerer id'erne i det tilsvarende felt, men det indstiller ikke alle de egenskaber, der er nødvendige for at feltet kan fungere som et opslagsfelt. Trinnene til at indstille egenskaberne for opslag er beskrevet under Indstille opslagsfelter i denne artikel.

 1. Klik på OK.

Access importerer listerne, og derefter viser status for handlingen på den sidste side i guiden. Hvis du planlægger at udføre importen igen på et senere tidspunkt, kan du gemme oplysninger som en importspecifikation af. Gå til næste trin til at udføre denne opgave.

Gemme importindstillingerne

Hvis du bruger importhandlingen fremover, kan du gemme importindstillingerne. Du har også mulighed for at angive importhandlingen som en opgave i Outlook, hvis du vil gentage importen ved en almindelig frekvens. Her er, hvordan du kan gemme indstillingerne:

 1. I endeligt skærmbillede i guiden, markere afkrydsningsfeltet Gem importtrin.

  Et sæt yderligere kontrolelementer vises.

 2. Skriv navnet på importspecifikationen i dialogboksen Gem som, og angiv eventuelt en beskrivelse i boksen Beskrivelse.

 3. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller (såsom ugentligt eller månedligt), skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave. Dette opretter en opgave i Microsoft Outlook 2010, så du kan køre specifikationen.

 4. Klik på Gem import.

Konfigurere Outlook-opgaven

Hvis du har markeret afkrydningsfeltet Opret Outlook-opgave på et tidligere trin, startes Outlook i Access, og der vises en ny opgave. Følg nedenstående trin for at konfigurere opgaven.

Vigtigt: Hvis Outlook ikke er installeret, vises en fejlmeddelelse. Hvis Outlook ikke er konfigureret korrekt, starter guiden Konfiguration af Outlook. Følg vejledningen i guiden for at konfigurere Outlook

 1. I den Import-navn - vindue i Outlook, gennemse og ændre opgaveindstillingerne for de, som Forfaldsdato og påmindelse.

  Hvis du vil oprette en tilbagevendende opgave, skal du klikke på Gentagelse i gruppen Gentagelse under fanen Opgave.

 2. Klik på Gem og luk, når du har valgt de ønskede indstillinger.

Køre en gemt opgave

 1. Klik på Opgaver i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør import i gruppen Microsoft Office Access under fanen Opgave.

 3. Skift tilbage til Access, og åbn den importerede tabel i dataarkvisningen. Kontroller, at alle felter og poster er blevet importeret uden fejl. Skift til designvisningen for at kontrollere datatypen og andre feltegenskaber.

Relaterede opgaver

Når importen er udført, kan du eventuelt udføre følgende opgaver:

Kontrollér datatyperne    Access vælger den rette datatype for hvert felt, der svarer til en kildekolonne. Du vil se en liste over hvordan Access og Windows SharePoint Services-datatyper knyttes til hinanden under importere eller sammenkæde, og hvilke Feltindstillinger er importeret til hver datatype.

Undersøg ekstra felter    Tabellen indeholder muligvis nogle ekstra felter (f.eks. Rediger, Ændret og Type), afhængigt af hvilken listetype tabellen er baseret på. Yderligere oplysninger om deres indhold finder du i Hjælp til Windows SharePoint Services. Hvis du ikke skal bruge disse felter i Access-databasen, kan du slette dem uden problemer.

Indstil opslagsfelter    Hvis du har importeret id'er for opslagskolonner, skal du angiv opslagsegenskaberne for de tilsvarene felter manuelt.

 1. Åbn designvisningen, og klik på Guiden Opslag på listen Datatype for feltet.

 2. Accepter standardindstillingen Opslagskolonnen skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel i guiden, og klik derefter på Næste.

 3. Vælg den tabel eller forespørgsel, der skal levere opslagsværdierne til feltet, og klik derefter på Næste.

Bemærk: Denne tabel kan være en nyimporteret eller en eksisterende tabel.

 1. Vælg id-feltet og det felt, der indeholder visningsværdierne, i ruden Feltliste, og klik derefter på Næste.

 2. Angiv en sorteringsrækkefølge, og klik derefter på Næste.

 3. Klik på Udfør.

Øverst på siden

Oprette en kæde til en SharePoint-liste

Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, opretter Access en ny tabel (ofte kaldes en sammenkædet tabel), der afspejler strukturen og indholdet af kildelisten. I modsætning til import, opretter sammenkædning et link kun til listen, ikke til bestemte visninger på listen.

Der er to aspekter, som gør sammenkædning til en mere effektiv metode end import:

 • Tilføjelse og opdatering af data: Du kan foretage ændringer i data enten ved at gå til SharePoint-webstedet eller ved at arbejde i dataarkvisning eller formular i Access. De ændringer, du foretager på ét sted afspejles i den anden. Men, hvis du vil foretage strukturelle ændringer sådanne som fjerne eller ændre en kolonne, skal du gøre det ved at åbne listen på s    SharePoint-webstedet. Du kan ikke tilføje, slette eller redigere felterne i en sammenkædet tabel, mens du arbejder i Access.

 • Opslagstabeller: Når du opretter en kæde til en SharePoint-liste, Access opretter automatisk sammenkædede tabeller for alle opslagslister (medmindre opslagslisterne der allerede er knyttet til databasen). Hvis opslagslisterne indeholder kolonner, der søger efter andre lister, medtages disse lister også i sammenkædningen, så opslagslisten på hver sammenkædede tabel har en tilsvarende sammenkædet tabel i databasen. Access opretter også relationerne mellem disse sammenkædede tabeller.

Almindelige scenarier, hvor der oprettes en kæde til en SharePoint-liste

Du opretter typisk en kæde til en SharePoint-liste fra en Access-database af følgende grunde:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe benytter de effektive funktioner i Access til rapporteringer og forespørgsler, men Windows SharePoint Services bruges til samarbejde og kommunikation i teamene. De enkelte team opretter lister for at registrere forskellige oplysninger (f.eks. kontaktpersoner og problemer), men disse lister skal ofte overføres til en database i forbindelse med sammenlægning og rapportering. I dette tilfælde er det oplagt at bruge sammenkædning, fordi denne metode giver både SharePoint-brugerne og databasebrugerne mulighed for at tilføje og opdatere data og få hurtig adgang til de nyeste data.

 • Du er en Access-bruger, der for nyligt er begyndt at bruge Windows SharePoint Services. Du har overflyttet flere af dine databaser til teamets SharePoint-websted, og de fleste tabeller i disse databaser er sammenkædede tabeller. Fra nu af skal du oprette SharePoint-lister og kæde disse lister sammen med databaserne i stedet for at oprette lokale tabeller.

 • Du vil fortsat gemme lister på SharePoint-websteder, men du vil gerne have mulighed for at arbejde med de nyeste data i Access, så du kan udføre forespørgsler og udskrive rapporter.

Forberede oprettelse af en kæde til en SharePoint-liste

 1. Find det SharePoint-websted, der indeholder de lister, du vil oprette en kæde til, og noter webstedets adresse.

  En gyldig webstedadresse starter med http:// efterfulgt af navnet på serveren, og slutter med stien til det specifikke websted på serveren.

 2. Identificer de lister, der skal oprettes en kæde til. Du kan oprette kæder til flere lister med en sammenkædning, men du kan ikke oprette en kæde til en bestemt visning af en liste.

Bemærk: Det er heller ikke muligt at oprette kæder til undersøgelser og diskussioner.

 1. Gennemse kolonnerne i kildelisten. I tabellen nedenfor angives nogle af de overvejelser, du bør gøre dig, når du skal importere forskellige elementer.

Element

Overvejelser

Kolonner

Access understøtter ikke mere end 256 felter i en tabel, så sammenkædede tabeller indeholder kun de første 256 kolonner.

Mapper

Hver mappe i SharePoint-listen vises som en post i Access-tabellen. Elementerne i mappen vises også som poster og placeres umiddelbart under den post, der repræsenterer mappen.

Opslagskolonner

Hvis en kildekolonne søger efter værdier i en anden liste, og denne relaterede liste ikke allerede findes i databasen, opretter Access automatisk sammenkædede tabeller for de relaterede lister.

Bemærk: En kildekolonne af typen Person eller Gruppe er en særlig type opslagskolonne, der søger efter værdier i listen Brugeroplysninger. Hvis du opretter en kæde til en liste, der indeholder en Person- eller Gruppe-kolonne, opretter Access automatisk en sammenkædet tabel for listen Brugeroplysninger.

Beregnede kolonner

Resultaterne for en beregnet kolonne vises i det tilsvarende felt, men du kan ikke få vist eller redigere den anvendte formel i Access.

Vedhæftede filer

Kolonnen med vedhæftede filer i listen vises som et felt med navnet Vedhæftede filer.

Skrivebeskyttede kolonner

De kolonner, der er skrivebeskyttet i SharePoint-listen, er fortsat skrivebeskyttede i Access. Desuden kan du ikke tilføje, slette eller redigere kolonner i Access.

Kolonner med flere værdier

En kolonne af typen Valg eller Opslag kan indeholde flere værdier. Når du udfører en sammenkædning, oprettes der felter, som understøtter flere værdier, for denne type kolonner. Der oprettes opslagskolonner med flere værdier i den sammenkædede tabel, hvis kildekolonnen er af typen Opslag.

 1. Find den database, hvori der skal oprettes en kæde. Du skal have de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogle af de eksisterende databaser, skal du oprette en ny, tom database.

 2. Gennemse tabellerne i databasen. Når du importerer en SharePoint-liste, oprettes der en tabel med samme navn som kildelisten. Hvis dette navn allerede bruges, føjes "1" til det nye tabelnavn – f.eks. Kontaktpersoner1. Hvis Kontaktpersoner1 også er i brug, opretter Access Kontaktpersoner2 osv. De samme regler gælder for relaterede lister.

  Bemærk: I denne proces skal du huske, at Access aldrig overskriver en tabel i databasen som en del af importhandlingen. Du kan heller ikke føje indholdet i en SharePoint-liste til en eksisterende tabel.

Kæde til data

 1. Åbn destinationsdatabasen.

 2. Klik på Flere i gruppen Importér; Kæde under fanen Eksterne data.

 3. Klik på SharePoint-liste.

 4. Angiv adressen på kildewebstedet i guiden.

 5. Vælg kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på Næste.

  Guiden viser de lister, der kan sammenkædes.

 6. Vælg de lister, der skal oprettes en kæde til, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Hvis nogle af listerne allerede er kædet sammen med databasen, er afkrydsningsfelterne for disse lister markeret. Hvis du vil fjerne nogle af kæderne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for de kæder, du vil fjerne.

  Access forsøger at oprette sammenkædede tabeller, både for de lister, du har valgt under kørsel af denne handlingen og for hvert af de relaterede lister. Desuden forsøger Access at opdatere de sammenkædede tabeller, der svarer til de lister, der blev valgt i guiden. Access opretter også relationerne mellem tabellerne. I modsætning til en importhandlingen fører en sammenkædning egenskabsindstillingerne for opslag mellem et opslagsfelt og den relaterede tabel. Du skal ikke manuelt angivet egenskaberne for opslagsfeltet i tabeldesign

 7. Gennemse de sammenkædede tabeller i dataarkvisningen. Kontroller, at alle felter og poster vises korrekt.

Access vælger den rigtige datatype for hvert felt, der svarer til en kildekolonne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hver gang du åbner en sammenkædet tabel eller kildelisten, du vil se de nyeste data vises i den. Dog afspejles strukturelle ændringer af en liste ikke automatisk i en sammenkædet tabel. Hvis du vil opdatere en sammenkædet tabel ved at anvende den seneste listestruktur, højreklik på tabellen i navigationsruden, peg på Indstillinger for SharePoint-listen og derefter klikke på Opdater liste Knapflade .

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×