Importere eller sammenkæde med SQL Server-data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Microsoft SQL Server til at gemme data, kan du støde på scenarier, hvor du vil arbejde med nogle af SQL Server-data i Microsoft Office Access 2007.

Hvis du ikke er fortrolig med SQL Server og vil have mere at vide, kan du besøge Microsoft SQL Server hjemmeside. Følg linket i afsnittet Se også i denne artikel.

Du kan hente data fra SQL Server-objekter (tabeller eller visninger) til Office Access 2007 i en af to måder – ved at importere eller sammenkæde data. Hvis du importerer data, kan du kopiere dataene i din Access-database. Alle efterfølgende ændringer, du foretager i dataene i Access afspejles ikke i SQL Server-databasen. På samme måde, afspejles alle efterfølgende ændringer, der er foretaget i SQL Server-tabel eller visningen ikke i Access-tabellen. Ved kontrast, hvis du sammenkæder med SQL Server-data, dataene forbliver på computeren med SQL Server og Access fører en forbindelse til disse data. Alle efterfølgende ændringer, du foretager i dataene i Access, afspejles i SQL Server-data, og de ændringer, du foretager i SQL Server-databasen, afspejles i den sammenkædede tabel i Access.

I denne artikel beskrives trinnene, både import og sammenkædning af SQL Server-data til Access 2007.

Hvad vil du foretage dig?

Importere SQL Server-data

Oprette kæde til SQL Server-data

Få mere at vide, hvordan Access fortolker SQL Server-datatyper

Importere SQL Server-data

Import af SQL Server data opretter en kopi af dataene i en Access-database. Under importen, kan du angive de tabeller eller visninger, som du vil kopiere.

Importhandlingen opretter en tabel i Access og derefter kopierer data fra SQL Server-databasen til Access-tabel. Du kan finde links til flere oplysninger om tabeller og hvordan en database er struktureret i afsnittet Se også.

Ved importens afslutning kan du vælge at gemme oplysningerne om importen som en specifikation. En importspecifikation gør det muligt at udføre importhandlingen på et senere tidspunkt, uden at du skal gentage trinnene i guiden Import.

Almindelige scenarier, hvor importere en SQL Server-tabel i Access

Typisk importere SQL Server-data til en Access-database af følgende årsager:

 • Du vil flytte permanent SQL Server-data til en Access-database, fordi du ikke længere har brug for dataene i SQL Server-databasen. Du kan importere data til Access og derefter slette den fra SQL Server-databasen.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men du skal indimellem hente flere data fra en SQL Server-database, som skal flettes til én af dine Access-databaser.

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du importerer SQL Server-data til en Access-database.

Forberede importen

 1. Find den SQL Server-database, der indeholder de data, du vil kopiere. Kontakt administratoren af databasen for oplysninger om forbindelsen.

 2. Identificer de tabeller eller visninger, som du vil kopiere til Access-databasen. Du kan importere flere objekter i en enkelt importhandlingen.

 3. Gennemse kildedataene, og vær opmærksom på følgende:

  • Access understøtter ikke mere end 255 felter i en tabel. Derfor importeres kun de første 255 kolonner i Access.

  • Den maksimale størrelse af en Access-database er 2 gigabyte minus den plads, der kræves til systemobjekter. Hvis SQL Server-databasen indeholder mange store tabeller, kan du muligvis ikke importere dem alle til en enkelt .accdb-fil. I så fald kan du overveje at oprette kæde fra dataene til din Access-database i stedet.

  • Access opretter ikke automatisk relationer mellem relaterede tabeller i slutningen af en importhandlingen. Du skal manuelt oprette relationer mellem de forskellige nye og eksisterende tabeller ved hjælp af indstillingerne på fanen relationer. At få vist fanen relationer:
   Klik på relationer i gruppen Vis/Skjul under fanen Databaseværktøjer. Knapflade

 4. Identificer den Access-database, du vil importere SQL Server-dataene i.

  Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at føje data til Access-databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i en eksisterende database, kan du oprette en tom database ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter klikke på Ny.

 5. Gennemse eventuelt eksisterende tabeller i Access-databasen.

  Importhandlingen opretter en tabel med samme navn som SQL Server-objektet. Hvis dette navn allerede er i brug, føjes et "1" til det nye tabelnavn i Access, f.eks. Kontaktpersoner1. (Hvis Kontaktpersoner1 også allerede er i brug, oprettes Kontaktpersoner2 osv. i Access).

  Bemærk: I Access overskrives aldrig en tabel i databasen som del af en importhandling, og du kan ikke føje SQL Server-data til en eksisterende tabel.

Importere dataene

 1. Åbn destinationsdatabasen.

  Klik på flere i gruppen Importer under fanen Eksterne Data.

 2. Klik på ODBC-Database Knapflade .

 3. Klik på Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på OK.

 4. Hvis den .dsn-fil, du vil bruge, allerede findes, skal du i dialogboksen Vælg datakilde klikke på filen på listen.

  Jeg skal oprette en ny .dsn-fil

  Bemærk: Fremgangsmåden for dette kan variere en anelse for dig afhængigt af den software, der er installeret på din computer.

  1. Klik på Ny for at oprette en ny datakildenavnet (DSN).
   Feltet Opret ny guiden Sammenkæd datakilder starter.

  2. I guiden skal du vælge SQL Server på listen over drivere og derefter klikke på Næste.

  3. Skriv et navn til .dsn-filen, eller klik på Gennemse for at gemme filen til en anden placering.

   Bemærk: Du skal have skrivetilladelser til mappen for at kunne gemme .dsn-filen.

  4. Klik på Næste, gennemgå oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Udfør for at fuldføre guiden.
   Feltet Opret en ny datakilde til SQL Server guiden starter.

  5. Skriv en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse i guiden. Dette trin er valgfrit.

  6. Under Hvilken SQL Server vil du oprette forbindelse til? i boksen Server skal du skrive eller vælge navnet på den SQL Server, som du vil oprette forbindelse til, og derefter klikke på Næste for at fortsætte.

  7. På denne side i guiden skal du muligvis få oplysninger fra SQL Server-databaseadministrator som afgøre, om du vil bruge Microsoft Windows NT-godkendelse eller SQL Server-godkendelse. Klik på Næste at fortsætte.

  8. På den næste side i guiden skal du muligvis få flere oplysninger fra SQL Server-administratoren om databasen, før du fortsætter. Hvis du vil oprette forbindelse til en bestemt database, kan du sikre dig, at afkrydsningsfeltet Skift standarddatabasen til er markeret. Klik på den database, du vil arbejde med, og klik derefter på Næste.

  9. Klik på Udfør. Gennemse oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Test datakilde.

  10. Gennemse testresultaterne, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen SQL Server ODBC Datakildetest.

   Hvis testen blev fuldført, skal du klikke på OK igen for at fuldføre guiden, eller klik på Annuller for at vende tilbage til guiden og foretage ændringer i dine indstillinger.

 5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg datakilde.

  Dialogboksen Importér objekter åbnes i Access.

 6. Klik på hver tabel eller visning, du vil importere, under Tabeller, og klik derefter på OK.

 7. Hvis dialogboksen Vælg entydigt post-id vises, kunne Access ikke bestemme, hvilket felt eller felter der entydigt identificerer hver række i et bestemt objekt. I så fald skal du markere det felt eller den kombination af felter, som er entydig for hver række og derefter klikke på OK. Hvis du ikke er sikker på dette, skal du kontakte administratoren af SQL Server-databasen.

Access importerer data. Hvis du planlægger at udføre importen igen senere, kan du gemmer Importér trinnene som en importspecifikation af og nemt køre de samme importtrin senere. Gå til næste afsnit i denne artikel for at udføre denne opgave. Hvis du ikke vil gemme oplysningerne om importspecifikationen, kan du klikke på Luk under Gem importere trin i dialogboksen Hent eksterne Data - ODBC-Database. Access gennemfører importhandlingen og viser den nye tabel eller tabeller i navigationsruden.

Gemme importtrin som en specifikation

 1. Under Gem importere trin i dialogboksen Hent eksterne Data - ODBC-Database, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem importtrin.

  Et sæt yderligere kontrolelementer vises.

 2. Skriv et navn på importspecifikationen i boksen Gem som.

 3. Angiv en beskrivelse i feltet Beskrivelse. Dette trin er valgfrit.

 4. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller (f.eks. en gang om ugen eller en gang om måneden), skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave. Herved oprettes der en opgave i Microsoft Office Outlook 2007, som gør det muligt at køre specifikationen.

 5. Klik på Gem import.

Konfigurere Outlook-opgaven

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave i den forrige procedure, Access starter Office Outlook 2007 og viser en ny opgave. Følg disse trin for at konfigurere opgaven.

Bemærk: Hvis Outlook ikke er installeret, vises der en fejlmeddelelse. Hvis Outlook ikke er konfigureret korrekt, startes guiden til konfiguration af Outlook. Følg anvisningerne i guiden for at konfigurere Outlook.

 1. Gennemse og ændre opgaveindstillingerne for de, som Forfaldsdato og påmindelse i vinduet Outlook-opgave.

  Hvis opgaven skal gentages, skal du klikke på Gentagelse og Udfyld de relevante oplysninger.

  Denne figur viser Opgavestyring med nogle typiske indstillinger.

  Outlook-opgavestyring

  Oplysninger om planlægning af Outlook-opgaver finder du i artiklen Planlægge en import- eller eksport.

 2. Når du er færdig med opgaveindstillingerne for i Outlook, under fanen opgave i gruppen Handlinger skal du klikke på Gem og Luk.

Køre en gemt opgave

 1. Klik på Opgaver i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør import Knapflade i gruppen Microsoft Office Access under fanen Opgave.

 3. Skift tilbage til Access-vinduet, og tryk derefter på F5 for at opdatere navigationsruden.

 4. Dobbeltklik på den importerede tabel for at åbne den i dataarkvisning.

 5. Kontrollér, at alle felter og poster er blevet importeret uden fejl.

 6. Højreklik på den importerede tabel i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen. Gennemse feltdatatyperne og andre feltegenskaber.

Toppen af siden

Oprette kæde til SQL Server-data

Sammenkædning kan du oprette forbindelse til data uden at importere disse oplysninger, så du kan få vist og redigere de nyeste data både i SQL Server-databasen og i Access-databasen uden at oprette og vedligeholde en kopi af data i Access. Hvis du ikke vil kopiere SQL Server-data til Access-databasen, men i stedet du vil køre forespørgsler og oprette rapporter, der er baseret på data, du skal oprette et link i stedet for import.

Når du opretter kæde til en tabel eller visning i en SQL Server-database, Access opretter en ny tabel (ofte kaldes en sammenkædet tabel) afspejler, som strukturen og indholdet af kildeobjektet. Du kan foretage ændringer til data i SQL Server eller i dataarkvisning eller formularvisning fra Access. De ændringer, du foretager til data på ét sted afspejles i den anden. Hvis du vil foretage strukturelle ændringer, som fjerne eller ændre en kolonne, skal du gøre det fra i SQL Server-database eller inde fra en Access-projekt, der er dog forbundet til den pågældende database. Du kan ikke tilføje, slette eller redigere felterne i en sammenkædet tabel, mens du arbejder i Access.

Hvis SQL Server-databasen indeholder en stor mængde data, skal du vælge sammenkædning over importere, fordi den maksimale størrelse på en Access-database er 2 GB (minus plads til systemobjekter). Importere mange store tabeller eller visninger kan medføre du overskrider denne grænse, mens et link til dataene, ikke føjer meget størrelse til Access-databasen.

Almindelige scenarier, hvor der oprettes en kæde til SQL Server-data

Typisk du kæde til en SQL Server-tabel, eller få vist fra en Access-database af følgende årsager:

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access til rapportering og forespørgsler og bruger SQL Server til datalagring. Individuelle grupper kan oprette SQL Server-tabeller og -visninger til central lagring, men ofte skal disse data hentes ind i programmer på lokale pc'er til aggregering og rapportering. Oprettelse af kæde er det mest passende valg, fordi det gør det muligt for brugere af både SQL Server-databasen og Access-databasen at tilføje og opdatere data og altid at få vist og arbejde med de nyeste data.

 • Du er Access-bruger og er for nyligt begyndt at bruge SQL Server. Du har overflyttet flere af dine databaser til SQL Server, og de fleste af tabellerne i disse databaser er sammenkædede tabeller. Fra nu af vil du i stedet for at oprette Access-tabeller oprette tabeller og visninger i SQL Server og derefter oprette kæde til dem fra dine Access-databaser.

 • Du vil fortsætte med at gemme dine data i SQL Server, men du vil også arbejde med de nyeste data i Access for at kunne køre forespørgsler og udskrive rapporter, som du designede i Access.

Forberede dig på at oprette et link til en SQL Server-tabel

 1. Find den SQL Server-database, der indeholder de data, du vil oprette kæde til. Kontakt databaseadministratoren for at få forbindelsesoplysninger.

 2. Identificer de tabeller eller visninger, som du vil oprette kæde til. Du kan oprette kæde til flere objekter i en enkelt sammenkædningshandling.

 3. Gennemse kildedataene, og vær opmærksom på følgende:

  • Access understøtter ikke mere end 255 felter i en tabel, så sammenkædede tabeller indeholder kun de første 255 felter fra det objekt, du opretter kæde til.

  • De kolonner, der er skrivebeskyttet i et SQL Server-objekt, er fortsat skrivebeskyttede i Access.

  • Du vil ikke kunne tilføje, slette eller ændre kolonner i den sammenkædede tabel i Access.

 4. Identificere den Access-database, hvor du vil oprette sammenkædede tabeller. Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i en eksisterende database, kan du oprette en ny, tom database ved hjælp af følgende kommando:

  Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , og klik derefter på Ny.

 5. Gennemse tabellerne i Access-databasen. Når du opretter en kæde til en SQL Server-tabel eller -visning, opretter Access en sammenkædet tabel med samme navn som kildeobjektet. Hvis dette navn allerede er i brug, føjes et "1" til det nye sammenkædede tabelnavn i Access, f.eks. Kontaktpersoner1. (Hvis Kontaktpersoner1 også allerede er i brug, oprettes Kontaktpersoner2 osv. i Access).

Kæde til data

 1. Åbn destinationsdatabasen.

 2. Klik på flere i gruppen Importer under fanen Eksterne Data.

 3. Klik på ODBC-Database.

 4. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på OK.

 5. Klik på den .dsn-fil, du vil bruge, i dialogboksen Vælg datakilde, eller klik på Ny for at oprette et nyt datakildenavn (DSN).

 6. Hvis den .dsn-fil, du vil bruge, allerede findes, skal du i dialogboksen Vælg datakilde klikke på filen på listen.

  Jeg skal oprette en ny .dsn-fil

  Bemærk: Fremgangsmåden for dette kan variere en anelse for dig afhængigt af den software, der er installeret på din computer.

  1. Klik på Ny for at oprette en ny datakildenavnet (DSN).
   Feltet Opret ny guiden Sammenkæd datakilder starter.

  2. I guiden skal du vælge SQL Server på listen over drivere og derefter klikke på Næste.

  3. Skriv et navn til .dsn-filen, eller klik på Gennemse for at gemme filen til en anden placering.

   Bemærk: Du skal have skrivetilladelser til mappen for at kunne gemme .dsn-filen.

  4. Klik på Næste, gennemgå oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Udfør for at fuldføre oprette nye guiden datakilde.
   Feltet Opret en ny datakilde til SQL Server guiden starter.

  5. Skriv en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse i guiden. Dette trin er valgfrit.

  6. Under Hvilken SQL Server vil du oprette forbindelse til? i boksen Server skal du skrive eller vælge navnet på den SQL Server-computer, som du vil oprette forbindelse til, og derefter klikke på Næste for at fortsætte.

  7. På denne side i guiden er det muligvis nødvendigt at bede administratoren af SQL Server-databasen om oplysninger, f.eks. om du skal bruge Windows NT-godkendelse eller SQL Server-godkendelse. Klik på Næste for at fortsætte.

  8. På næste side i guiden skal du muligvis bede administratoren af SQL Server-databasen om yderligere oplysninger. Hvis du vil oprette forbindelse til en bestemt database, skal du sikre, at afkrydsningsfeltet Skift standarddatabase: er markeret, vælge den database, du vil arbejde med, og klikke på Næste.

  9. Klik på Udfør. Gennemse oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Test datakilde.

  10. Gennemse testresultaterne, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen SQL Server ODBC Datakildetest.

   Hvis testen blev fuldført, skal du klikke på OK igen for at fuldføre guiden, eller klik på Annuller for at vende tilbage til guiden og foretage ændringer i dine indstillinger.

 7. Klik på OK.
  Access viser dialogboksen Sammenkæd tabeller.

 8. Klik på hver tabel eller visning, du vil oprette en kæde til, under Tabeller, og klik derefter på OK.

 9. Hvis dialogboksen Vælg entydigt post-id vises, kunne Access ikke bestemme, hvilket felt eller felter der entydigt identificerer hver række i kildedataene. I så fald skal du markere det felt eller den kombination af felter, som er entydig for hver række og derefter klikke på OK. Hvis du ikke er sikker på dette, skal du kontakte administratoren af SQL Server-databasen.

Access gennemfører sammenkædningen og viser den nye sammenkædede tabel eller tabeller i navigationsruden.

Vigtigt: Hver gang du åbner en sammenkædet tabel eller kildeobjektet, får du vist de seneste data i tabellen eller objektet. Hvis du ændrer et SQL Server-objekts struktur, afspejles disse ændringer imidlertid ikke automatisk i den sammenkædede tabel.


Sådan opdaterer en sammenkædet tabel ved at anvende den nyeste SQL Server-objektstruktur:

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Styring af sammenkædede tabeller i genvejsmenuen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver sammenkædede tabel, du vil opdatere, eller klik på Markér alt for at markere alle sammenkædede tabeller.

 3. Klik på OK.

  Hvis opdateringen lykkes, vises en meddelelse herom. Ellers vises en fejlmeddelelse.

 4. Klik på Luk for at lukke Styring af sammenkædede tabeller.

Toppen af siden

Få mere at vide, hvordan Access fortolker SQL Server-datatyper

Fordi Access-datatyper er forskellige fra SQL Server-datatyper, skal Access bestemme datatypen mest relevante Access skal bruges for hver kolonne med alle tabeller, SQL Server eller få vist, at du importere eller sammenkæde med. For eksempel en SQL Server-kolonne med data type bit importeres eller sammenkædes til Access med datatypen Ja/Nej. Som et andet eksempel, skrive en SQL Server kolonne med data nvarchar(255) (eller mindre) er importeret eller sammenkædet til Access med datatypen tekst, men en kolonne af data type nvarchar(256) (eller større) er hentet ind som et Access Notat -felt. Når du fuldfører en import eller sammenkædning handling, skal du åbne tabellen i designvisning og Bekræft, hvilke gyldige datatyper for Access, der er tildelt felterne. Du kan ændre datatypen for felter i importerede tabeller. Du kan dog ændre datatyperne for felter i sammenkædede tabeller, undtagen i SQL Server-database eller i en Access-projekt, der er forbundet til den pågældende database.

Følgende tabel indeholder de primære SQL Server-datatyper. Anden og tredje kolonne viser, hvordan hver type fortolkes i Access.

SQL Server-datatype

Access-datatype

Feltstørrelse i Access

bigint

Tekst

255

binære ( feltstørrelsen )

Binær

Samme som SQL Server-feltstørrelse

bit

Ja/Nej

tegn ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

tegn ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

datetime

Dato og klokkeslæt

decimal ( præcision , skala )

Tal

Decimal (Access-egenskaberne Præcision og Skala svarer til præcision og skala i SQL Server).

float

Tal

Dobbelt

billede

OLE-objekt

heltal

Tal

Langt heltal

penge

Valuta

nchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

nchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

ntext

Notat

numeriske ( præcision , skala )

Tal

Decimal (Access-egenskaberne Præcision og Skala svarer til præcision og skala i SQL Server).

nvarchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

nvarchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

nvarchar (Maks.)

Notat

kommatal

Tal

Enkelt

smalldatetime

Dato og klokkeslæt

smallint

Tal

Heltal

smallmoney

Valuta

sql_variant

Tekst

255

tekst

Notat

timestamp

Binær

8

tinyint

Tal

Byte

uniqueidentifier

Tal

Replikerings-id

varbinary

Binær

Samme som SQL Server-feltstørrelse

varbinary (Maks.)

OLE-objekt

varchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

varchar ( feltstørrelsen), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

varchar (Maks.)

Notat

xml

Notat

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×