Importere eller oprette kæde fra Access-data til SQL Server-data

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Microsoft SQL Server til at lagre data, kan du være nødt til at arbejde med nogle SQL Server-data i Access.

Du kan hente data fra SQL Server-objekter (tabeller eller visninger) ind i Access på én af to måder: gennem import eller oprettelse af en kæde. Forskellen mellem de to fremgangsmåder er følgende:

 • Når du importerer dataene, opretter Access en kopi af SQL Server-dataene, og alle senere ændringer af dataene i din Access-database afspejles ikke på SQL Server-databasen. På samme måde afspejles alle senere ændringer af SQL Server-tabellen eller -visningen ikke i Access.

 • Når du opretter en kæde til SQL Server-dataene, opretter du forbindelse direkte til kildedataene, så alle senere ændringer, der foretages af dataene i Access, afspejles på SQL Server og omvendt.

I denne artikel beskrives, hvordan du enten importerer eller opretter kæde til SQL Server-data.

Hvad vil du foretage dig?

Beslutte, om at importere eller oprette et link

Importere data fra SQL Server

Gemme og bruge importindstillingerne

Oprette kæde til SQL Server-data

Sådan ses SQL Server-datatyper i Access

Beslutte, om du vil importere eller oprette kæde til

Situationer, hvor import er passende

Normalt importerer du SQL Server-data til en Access-database af følgende grunde:

 • For permanent at flytte SQL Server-data til en Access-database, fordi du ikke længere har brug for dataene på SQL Server-databasen. Når du har importeret dataene i Access, kan du slette dem på SQL Server-databasen.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access, men du skal indimellem hente flere data fra en SQL Server-database, som skal flettes til én af dine Access-databaser.

Når SQL Server-data importeres, oprettes en kopi af dataene i din Access-database, og du skal derfor angive de tabeller eller visninger, du vil kopiere, under importprocessen.

Situationer, hvor oprettelse af en kæde er passende

Normalt opretter du kæde til SQL Server-data af følgende grunde:

 • For at oprette forbindelse direkte til kildedataene for at kunne se og redigere de seneste oplysninger i både SQL Server-databasen og din Access-database.

 • SQL Server-databasen indeholder mange store tabeller, og du kan ikke importere dem alle til en enkelt .accdb-fil. Den maksimale størrelse af en Access-database er 2 gigabyte minus den plads, der kræves til systemobjekter.

 • Du vil køre forespørgsler og oprette rapporter ud fra data fra SQL-serveren uden at lave en kopi af dataene og overvejer at oprette en kæde til SQL Server.

 • Din afdeling eller arbejdsgruppe bruger Access til rapportering og forespørgsler og bruger SQL Server til datalagring. Individuelle grupper kan oprette SQL Server-tabeller og -visninger til central lagring, men ofte skal disse data hentes ind i programmer på lokale pc'er til aggregering og rapportering. Oprettelse af kæde er det mest passende valg, fordi det gør det muligt for brugere af både SQL Server-databasen og Access-databasen at tilføje og opdatere data og altid at få vist og arbejde med de nyeste data.

 • Du er Access-bruger og er for nyligt begyndt at bruge SQL Server. Du har overflyttet flere af dine databaser til SQL Server, og de fleste af tabellerne i disse databaser er sammenkædede tabeller. Fra nu af vil du i stedet for at oprette Access-tabeller oprette tabeller og visninger i SQL Server og derefter oprette kæde til dem fra dine Access-databaser.

 • Du vil fortsætte med at gemme dine data i SQL Server, men du vil også arbejde med de nyeste data i Access for at kunne køre forespørgsler og udskrive rapporter, som du designede i Access.

Toppen af siden

Importere data fra SQL Server

Forberede import

Under importen oprettes en tabel i Access, og dataene kopieres derefter fra SQL Server-databasen til denne tabel. I slutningen af importen kan du vælge at gemme detaljerne for importhandlingen som en specifikation.

Bemærk: En importspecifikation gør det lettere for dig at gentage importhandlingen senere uden at skulle gennemgå guiden Import hver gang.

 1. Find den SQL Server-database, der indeholder de data, du vil importere. Kontakt administratoren af databasen for at få forbindelsesoplysninger.

 2. Identificer de tabeller eller visninger, du vil importere. Du kan importere flere objekter i en enkelt importhandling.

 3. Gennemse kildedataene, og vær opmærksom på følgende:

  • Access understøtter ikke mere end 255 felter i en tabel. Derfor importeres kun de første 255 kolonner i Access.

  • Den maksimale størrelse af en Access-database er 2 gigabyte minus den plads, der kræves til systemobjekter. Hvis SQL Server-databasen indeholder mange store tabeller, kan du muligvis ikke importere dem alle til en enkelt .accdb-fil. I så fald kan du overveje at oprette kæde fra dataene til din Access-database i stedet.

  • Access opretter ikke automatisk relationer mellem relaterede tabeller ved afslutningen af en importhandling. Du skal manuelt oprette relationerne mellem de forskellige nye og eksisterende tabeller ved at bruge indstillingerne i vinduet Relationer. Sådan får du vist vinduet Relationer:

   • Klik på fanen Filer, og klik derefter på Relationer under fanen Info.

 4. Identificer den Access-database, du vil importere SQL Server-dataene i.

  Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at føje data til Access-databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogen af dine eksisterende databaser, skal du oprette en tom database ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Tom database under fanen Ny.

 5. Gennemse eventuelt eksisterende tabeller i Access-databasen.

  Importhandlingen opretter en tabel med samme navn som SQL Server-objektet. Hvis dette navn allerede er i brug, føjes et "1" til det nye tabelnavn i Access, f.eks. Kontaktpersoner1. (Hvis Kontaktpersoner1 også allerede er i brug, oprettes Kontaktpersoner2 osv. i Access).

  Bemærk: I Access overskrives aldrig en tabel i databasen som del af en importhandling, og du kan ikke føje SQL Server-data til en eksisterende tabel.

Importere dataene

 1. Åbn destinationsdatabasen.

  Klik på ODBC-database i gruppen Importér og link under fanen Eksterne data.

 2. Klik på Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på OK.

 3. Hvis den .dsn-fil, du vil bruge, allerede findes, skal du i dialogboksen Vælg datakilde klikke på filen på listen.

  Jeg skal oprette en ny .dsn-fil

  Bemærk: Fremgangsmåden for dette kan variere en anelse for dig afhængigt af den software, der er installeret på din computer.

  1. Klik på Ny for at oprette et nyt datakildenavn (DSN).

   Guiden Opret ny datakilde startes.

  2. I guiden skal du vælge SQL Server på listen over drivere og derefter klikke på Næste.

  3. Skriv et navn til .dsn-filen, eller klik på Gennemse for at gemme filen et andet sted.

   Bemærk: Du skal have skrivetilladelser til mappen for at kunne gemme .dsn-filen.

  4. Klik på Næste, gennemse oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Udfør for at fuldføre guiden.

   DialogboksenOpret en ny datakilde til SQL Servervises.

  5. Skriv en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse. Dette trin er valgfrit.

  6. Under Hvilken SQL Server vil du oprette forbindelse til? i boksen Server skal du skrive eller vælge navnet på den SQL Server, som du vil oprette forbindelse til, og derefter klikke på Næste for at fortsætte.

  7. Du skal måske bruge oplysninger fra administratoren af SQL Server-databasen, f.eks. om du skal bruge Microsoft Windows NT-godkendelse eller SQL Server-godkendelse. Klik på Næste for at fortsætte.

  8. Hvis du vil oprette forbindelse til en bestemt database, skal du sikre, at afkrydsningsfeltet Skift standarddatabase: er markeret. Vælg derefter den database, du vil arbejde med, og klik på Næste.

  9. Klik på Udfør.

  10. Gennemse oversigtsoplysningerne, og klik på Test datakilde.

  11. Gennemse testresultaterne, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.

   Hvis testen var vellykket, skal du klikke på OK igen eller klikke på Annuller for at ændre dine indstillinger.

 4. Klik på OK for at lukke dialogboksen Vælg datakilde.

  Dialogboksen Importér objekter åbnes i Access.

 5. Klik på hver tabel eller visning, du vil importere, under Tabeller, og klik derefter på OK.

 6. Hvis dialogboksen Vælg entydigt post-id vises, kunne Access ikke bestemme, hvilket felt eller felter der entydigt identificerer hver række i et bestemt objekt. I så fald skal du markere det felt eller den kombination af felter, som er entydig for hver række og derefter klikke på OK. Hvis du ikke er sikker på dette, skal du kontakte administratoren af SQL Server-databasen.

  Dataene importeres i Access. Hvis du forventer at gentage importhandlingen senere, kan du gemme importfremgangsmåden som en importspecifikation og let køre samme importfremgangsmåde igen senere. Microsoft Office Outlook skal være installeret på din computer, for at du kan oprette en opgave.

 7. Klik på Luk under Gem importtrin i dialogboksen Hent eksterne data - ODBC-database. Access fulfører importen og viser den nye tabel eller de nye tabeller i navigationsruden.

Hvis du vil gemme importen som en opgave, der kan genbruges, skal du fortsætte til næste afsnit.

Toppen af siden

Gemme og bruge importindstillingerne

Bemærk: Du skal have installeret Microsoft Office Outlook for at oprette en opgave.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Gem importtrin i dialogboksen Gem importtrin i Hent eksterne data - ODBC-database. Der vises et yderligere sæt kontrolelementer.

 2. Skriv et navn til importspecifikationen i boksen Gem som.

 3. Skriv en beskrivelse i boksen Beskrivelse. Dette trin er valgfrit.

 4. Hvis du vil udføre handlingen med bestemte intervaller (såsom ugentligt eller månedligt), skal du markere afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave. Dette opretter en opgave i Microsoft Outlook 2010, hvor du kan køre specifikationen.

 5. Klik på Gem import.

Hvis Outlook ikke er installeret, vises der en fejlmeddelelse, når du klikker på Gem import.

Bemærk: Hvis Outlook 2010 ikke er konfigureret korrekt, starter guiden Microsoft Outlook 2010 Start. Følg vejledningen i guiden for at konfigurere Outlook.

Du kan vælge at oprette en Outlook-opgave. Det kan være nyttigt at oprette en opgave i Outlook, hvis du vil køre importhandlingen med regelmæssige eller gentagende intervaller. Hvis du ikke opretter en opgave, gemmes specifikationen dog stadig i Access.

Oprette en Outlook-opgave

Hvis du markerede afkrydsningsfeltet Opret Outlook-opgave, startes Office Outlook 2010 i Access, og der vises en ny opgave. Følg nedenstående trin for at konfigurere opgaven:

Bemærk: Hvis Outlook ikke er installeret, vises der en fejlmeddelelse. Hvis Outlook ikke er konfigureret korrekt, startes guiden til konfiguration af Outlook. Følg anvisningerne i guiden for at konfigurere Outlook.

 1. Gennemse og rediger opgaveindstillingerne, f.eks. Startdato, Forfaldsdato og Påmindelse.

  Hvis du vil gøre importhandlingen til en tilbagevendende hændelse, skal du klikke på Gentagelse og angive de relevante oplysninger.

 2. Klik på Gem og luk.

Køre en gemt opgave

 1. Klik på Opgaver i navigationsruden, og dobbeltklik derefter på den opgave, du vil køre.

 2. Klik på Kør import i gruppen Microsoft Access under fanen Opgaver.

 3. Skift tilbage til Access-vinduet, og tryk derefter på F5 for at opdatere navigationsruden.

 4. Dobbeltklik på den importerede tabel for at åbne den i dataarkvisning.

 5. Kontrollér, at alle felter og poster er blevet importeret uden fejl.

 6. Højreklik på den importerede tabel i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen. Gennemse feltdatatyperne og andre feltegenskaber.

Toppen af siden

Oprette kæde til SQL Server-data

Fordi data gemmes i tabeller, oprettes en ny tabel (kaldes ofte en sammenkædet tabel) i Access, når du opretter en kæde til en tabel eller visning i en SQL Server-database. Denne nye tabel afspejler strukturen og indholdet af kildeobjektet. Du kan enten ændre data i SQL Server eller i dataarkvisning eller formularvisning fra Access. De ændringer, du foretager af data på ét sted, afspejles på det andet sted. Hvis du dog vil foretage strukturelle ændringer, f.eks. fjerne eller ændre en kolonne, skal du gøre det fra SQL Server-databasen eller fra et Access-objekt, der er forbundet til den pågældende database. Du kan ikke tilføje, slette eller ændre felter i en sammenkædet tabel, mens du arbejder i Access.

Forberede oprettelse af kæde

 1. Find den SQL Server-database, der indeholder de data, du vil oprette kæde til. Kontakt databaseadministratoren for at få forbindelsesoplysninger.

 2. Identificer de tabeller eller visninger, som du vil oprette kæde til. Du kan oprette kæde til flere objekter i en enkelt sammenkædningshandling.

 3. Gennemse kildedataene, og vær opmærksom på følgende:

  • Access understøtter ikke mere end 255 felter i en tabel, så sammenkædede tabeller indeholder kun de første 255 felter fra det objekt, du opretter kæde til.

  • De kolonner, der er skrivebeskyttet i et SQL Server-objekt, er fortsat skrivebeskyttede i Access.

  • Du vil ikke kunne tilføje, slette eller ændre kolonner i den sammenkædede tabel i Access.

 4. Identificer den Access-database, som du vil oprette de sammenkædede tabeller i. Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at føje data til databasen. Hvis du ikke vil gemme dataene i nogen af dine eksisterende databaser, skal du oprette en ny, tom database ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Tom database under fanen Ny.

 5. Gennemse tabellerne i Access-databasen. Når du opretter en kæde til en SQL Server-tabel eller -visning, opretter Access en sammenkædet tabel med samme navn som kildeobjektet. Hvis dette navn allerede er i brug, føjes et "1" til det nye sammenkædede tabelnavn i Access, f.eks. Kontaktpersoner1. (Hvis Kontaktpersoner1 også allerede er i brug, oprettes Kontaktpersoner2 osv. i Access).

 6. Du kan oprette en kæde til dataene ved at åbne destinationsdatabasen.

 7. Klik på ODBC-database i gruppen Importér og link under fanen Eksterne data.

 8. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på OK.

 9. Klik på den .dsn-fil, du vil bruge, i dialogboksen Vælg datakilde, eller klik på Ny for at oprette et nyt datakildenavn (DSN).

 10. Hvis den .dsn-fil, du vil bruge, allerede findes, skal du i dialogboksen Vælg datakilde klikke på filen på listen.

  Jeg skal oprette en ny .dsn-fil

  Bemærk: Fremgangsmåden for dette kan variere en anelse for dig afhængigt af den software, der er installeret på din computer.

  1. Klik på Ny for at oprette et nyt datakildenavn (DSN).

   Guiden Opret ny datakilde startes.

  2. I guiden skal du vælge SQL Server på listen over drivere og derefter klikke på Næste.

  3. Skriv et navn til .dsn-filen, eller klik på Gennemse for at gemme filen et andet sted.

   Bemærk: Du skal have skrivetilladelser til mappen for at kunne gemme .dsn-filen.

  4. Klik på Næste, gennemse oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Udfør for at fuldføre guiden Opret ny datakilde.

   Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Server startes.

  5. Skriv en beskrivelse af datakilden i boksen Beskrivelse i guiden. Dette trin er valgfrit.

  6. Under Hvilken SQL Server vil du oprette forbindelse til? i boksen Server skal du skrive eller vælge navnet på den SQL Server-computer, som du vil oprette forbindelse til, og derefter klikke på Næste for at fortsætte.

  7. På denne side i guiden er det muligvis nødvendigt at bede administratoren af SQL Server-databasen om oplysninger, f.eks. om du skal bruge Windows NT-godkendelse eller SQL Server-godkendelse. Klik på Næste for at fortsætte.

  8. På næste side i guiden skal du muligvis bede administratoren af SQL Server-databasen om yderligere oplysninger. Hvis du vil oprette forbindelse til en bestemt database, skal du sikre, at afkrydsningsfeltet Skift standarddatabase: er markeret, vælge den database, du vil arbejde med, og klikke på Næste.

  9. Klik på Udfør. Gennemse oversigtsoplysningerne, og klik derefter på Test datakilde.

  10. Gennemse testresultaterne, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen SQL Server ODBC Datakildetest.

   Hvis testen var vellykket, skal du klikke på OK igen for at fuldføre guiden eller klikke på Annuller for at gå tilbage til guiden og ændre dine indstillinger.

 11. Klik på OK.

  Dialogboksen Sammenkæd tabeller åbnes.

 12. Klik på hver tabel eller visning, du vil oprette en kæde til, under Tabeller, og klik derefter på OK.

  1. Hvis dialogboksen Vælg entydigt post-id vises, kunne Access ikke bestemme, hvilket felt eller felter der entydigt identificerer hver række i kildedataene. I så fald skal du markere det felt eller den kombination af felter, som er entydig for hver række og derefter klikke på OK. Hvis du ikke er sikker på dette, skal du kontakte administratoren af SQL Server-databasen.

Access afslutter sammenkædningshandlingen og viser den nye sammenkædede tabel eller de nye sammenkædede tabeller i navigationsruden.

Vigtigt: Hver gang du åbner en sammenkædet tabel eller kildeobjektet, får du vist de seneste data i tabellen eller objektet. Hvis du ændrer et SQL Server-objekts struktur, afspejles disse ændringer imidlertid ikke automatisk i den sammenkædede tabel.

Opdatere en sammenkædet tabel ved hjælp af den nyeste SQL Server-objektstruktur

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Styring af sammenkædede tabeller i genvejsmenuen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver sammenkædede tabel, du vil opdatere, eller klik på Markér alt for at markere alle sammenkædede tabeller.

 3. Klik på OK.

  Hvis opdateringen gennemføres, vises en meddelelse om det i Access. Hvis ikke, vises en anden meddelelse.

 4. Klik på Luk for at lukke Styring af sammenkædede tabeller.

Toppen af siden

Sådan ses SQL Server-datatyper i Access

Access-datatyper er anderledes end SQL Server-datatyper. Derfor skal Access bestemme den bedst egnede Access-datatype til brug i hver kolonne i hver SQL Server-tabel eller -visning, som du importerer eller opretter kæde til. For eksempel importeres eller oprettes kæde til en SQL Server-kolonne af datatypen bit i Access ved hjælp af datatypen Ja/Nej. Et andet eksempel er, at en SQL Server-kolonne af datatypen nvarchar(255) (eller mindre) importeres eller sammenkædes med datatypen Tekst, men en kolonne af datatypen nvarchar(256) (eller større) importeres som et Access Notat-felt. Når du har gennemført en import- eller sammenkædningshandling, kan du åbne tabellen i designvisning og bekræfte, hvilke datatyper der tildeles felterne i Access. Du kan ændre datatyper for felter i importerede tabeller. Du kan dog ikke ændre datatyper for felter i sammenkædede tabeller, bortset fra at du kan ændre dem i selve SQL Server-databasen eller i et Access-projekt, der er forbundet med den pågældende database.

Følgende tabel indeholder de primære SQL Server-datatyper. Anden og tredje kolonne viser, hvordan hver type fortolkes i Access.

SQL Server-datatype

Access-datatype

Feltstørrelse i Access

bigint

Tekst

255

binære ( feltstørrelsen )

Binær

Samme som SQL Server-feltstørrelse

bit

Ja/Nej

tegn ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

tegn ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

datetime

Dato og klokkeslæt

decimal ( præcision , skala )

Tal

Decimal (Access-egenskaberne Præcision og Skala svarer til præcision og skala i SQL Server).

float

Tal

Dobbelt

billede

OLE-objekt

heltal

Tal

Langt heltal

penge

Valuta

nchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

nchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

ntext

Notat

numeriske ( præcision , skala )

Tal

Decimal (Access-egenskaberne Præcision og Skala svarer til præcision og skala i SQL Server).

nvarchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

nvarchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

nvarchar(MAX)

Notat

kommatal

Tal

Enkelt

smalldatetime

Dato og klokkeslæt

smallint

Tal

Heltal

smallmoney

Valuta

sql_variant

Tekst

255

tekst

Notat

timestamp

Binær

8

tinyint

Tal

Byte

uniqueidentifier

Tal

Replikerings-id

varbinary

Binær

Samme som SQL Server-feltstørrelse

varbinary(MAX)

OLE-objekt

varchar ( feltstørrelsen ), hvor feltstørrelsen er mindre end eller lig med 255

Tekst

Samme som SQL Server-feltstørrelse

varchar ( feltstørrelsen), hvor feltstørrelsen er større end 255

Notat

varchar(MAX)

Notat

xml

Notat

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×