Importere eller oprette en kæde til data i en anden Access-database

Importere eller oprette en kæde til data i en anden Access-database

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hente data fra én Access-database til en anden på mange måder. At kopiere og sætte ind er den mest enkle metode, men hvis du importerer og opretter en kæde, opnår du bedre kontrol over og fleksibilitet med de data, du tager med, og over hvordan du får de pågældende data ind i destinationsdatabasen.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan importere eller oprette en kæde til data i en anden Access-database.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå importere og sammenkæde med data fra en anden Access-database

Importere data fra en anden Access-database

Oprette kæde til data i en anden Access-database

Forstå import og sammenkædning af data fra en anden Access-database

Når du importerer fra en anden database, oprettes en kopi af dataene i destinationsdatabasen, uden at ændre kilden. Under importen, kan du vælge de objekter, du vil kopiere, styre, hvordan tabeller og forespørgsler, der er importeret, skal du angive, om relationer mellem tabeller skal importeres, og så videre.

Du vil importere data for eksempel for at oprette nogle tabeller, der svarer til tabeller, der findes i en anden database. Du muligvis vil kopiere hele tabellen eller blot definitioner for at undgå designe manuelt hver af disse tabeller. Når du vælger at importere kun tabeldefinition, får du en tom tabel. Det vil sige, kopieres felter og feltegenskaber til destinationsdatabasen, men ikke dataene i tabellen. En anden fordel ved at importere (sammenlignet med en kopi indsættelsen) er, kan du vælge at importere relationerne mellem tabellerne sammen med tabellerne sig selv.

Hvis dit mål er at tilføje posterne fra én database til en eksisterende tabel i en anden database, bør du overveje at importerer poster til en ny tabel og derefter oprette en tilføjelsesforespørgsel. Du kan ikke føje poster til en eksisterende tabel under en import. Du kan finde flere oplysninger om tilføjelsesforespørgsler, i artiklen tilføje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Du vil oprette kæde til data i en anden Access-database, hvis din organisation bruger flere Access-databaser, men dataene i nogle tabeller, som medarbejdere, behøver at være delt mellem forskellige databaser. I stedet for at duplikere tabellen i hver sådanne database, kan du holde tabellen i en enkelt database og kæde til den fra andre databaser. En anden arbejdsgruppe eller afdeling skal kunne tilføje til og bruge dataene i databasen, men du vil fortsætte med at eje strukturen i tabellerne.

Importér data fra en anden Access-database

Processen med at importere data følger disse overordnede trin:

 • Forbered importhandlingen

 • Kør guiden Importér

 • Du kan også gemme importindstillingerne som en importspecifikation til senere brug

De følgende sæt af trin forklarer, hvordan du udfører hver handling.

Forbered importhandlingen

 1. Find kildedatabasen, og identificer de objekter, du vil importere.

  Hvis kildedatabasen er af filtypen .mdb eller .accdb, kan du importere tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler. Hvis kildefilen er af typen .mde eller .accde, kan du kun importere tabeller.

 2. Hvis dette er første gang, du importerer data fra en Access-database, skal du se den følgende tabel for at få nogle nyttige tip.

  Element

  Beskrivelse

  Flere objekter

  Du kan importere flere objekter i en enkelt importhandling.

  Nyt objekt

  Hver importhandling opretter et nyt objekt i destinationsdatabasen. Du kan ikke overskrive et eksisterende objekt eller føje poster til en eksisterende tabel ved hjælp af en importhandling.

  Importér en sammenkædet tabel

  Hvis kildetabellen (f.eks. Medarbejdere1 i databasen Salg) faktisk er en sammenkædet tabel (en tabel, der er kædet sammen med tabellen Medarbejdere i databasen Løn), erstattes den aktuelle importhandling af en sammenkædningshandling. I slutningen af handlingen får du vist en sammenkædet tabel (f.eks. med navnet Medarbejdere1), som er sammenkædet med den oprindelige kildetabel (Medarbejdere i databasen Løn).

  Spring felter og poster over

  Du kan ikke springe bestemte felter eller poster over, når du importerer data fra en tabel eller forespørgsel. Hvis du ikke vil importere nogen af posterne i en tabel, kan du dog vælge kun at importere tabeldefinitionen.

  Relationer

  Du kan vælge at importere relationerne mellem kildetabeller.

  Tabeldefinition

  Du kan vælge at importere en hel tabel eller blot tabeldefinitionen. Når du kun importerer definitionen, opretter Access en tabel, der har de samme felter som kildetabellen, men ingen data.

  Opslagsfelter

  Hvis et felt i kildetabellen slår værdier op i en anden tabel eller forespørgsel, skal du importere den relaterede tabel eller forespørgsel, hvis du vil have destinationsfeltet til at vise opslagsværdier. Hvis du ikke importerer den relaterede tabel eller forespørgsel, viser destinationsfeltet kun opslags-id'erne.

  Forespørgsler

  Du kan importere en forespørgsel enten som en forespørgsel eller som en tabel. Hvis du importerer en forespørgsel som en forespørgsel, skal du importere de underliggende tabeller.

 3. Luk kildedatabasen. Kontrollér, at ingen brugere har den åben med udelt adgang.

 4. Åbn destinationsdatabasen. Kontrollér, at databasen ikke er skrivebeskyttet, og at du har de nødvendige tilladelser til at tilføje objekter og data i databasen.

  Hvis kildedatabasen er beskyttet med adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden, hver gang du bruger den som kilde til en importhandling.

  Bemærk: Hvis du vil importere dataene til en ny database, skal du oprette en tom database, ikke som indeholder tabeller, formularer eller rapporter, før du starter importhandlingen.

  Importhandlingen overskriver eller ændrer ikke nogen af de eksisterende tabeller eller objekter. Hvis der allerede findes et objekt med samme navn som kildeobjektet i destinationsdatabasen, tilføjer Access et tal (1, 2, 3 osv.) i navnet på importobjektet. Hvis du f.eks. importerer tabellen Problemer til en database, der allerede har en tabel med navnet Problemer, får den importerede tabel navnet Problemer1. Hvis navnet Problemer1 allerede er i brug, får den nye tabel navnet Problemer2 osv.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du vil føje posterne i kildetabellen til en tabel i destinationsdatabasen, skal du bruge en tilføjelsesforespørgsel i stedet for at køre en importhandlingen. Du kan finde flere oplysninger om tilføjelsesforespørgsler, i artiklen tilføje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Importér dataene

 1. Placeringen af importguiden varierer en smule afhængigt af din version af Access. Vælg de trin, som passer til din Access-version:

  • Klik på Ny datakilde, hvis du bruger den nyeste version af Office 365-abonnementsversion af Access, i gruppen Importér; kæde under fanen Eksterne Data > Fra Database > adgang.

  • Hvis du bruger Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, under fanen Eksterne Data, skal du klikke på Access i gruppen Importér; kæde.

  • Hvis du bruger Access 2007, under fanen Eksterne Data, skal du klikke på Access i gruppen Importer.

 2. Hent eksterne Data - Access-Database Importér og link åbnes.

  Guiden Importér skærmbillede af Hent eksterne Data - Access-Database

 3. I tekstfeltet Filnavn skal du skrive navnet på kildedatabasen eller klikke på Gennemse for at få vist dialogboksen Åbn fil.

 4. Markér Importér tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler til den aktuelle database, og klik på OK.

  Dialogboksen Importer objekter åbnes.

  Vælg objekter til at importere i dialogboksen Importer objekter

 5. Vælg de tabeller, du vil importere, i dialogboksen Importer objekter under fanen tabeller. Hvis du vil importere forespørgsler, skal du klikke på fanen forespørgsler og vælge de forespørgsler, du vil importere.

  Hvis du vil annullere et markeret objekt, skal du klikke på objektet igen.

 6. Klik på Indstillinger for at angive yderligere indstillinger.

  I den følgende tabel beskrives det, hvordan hver indstilling påvirker resultaterne af handlingen.

  Element

  Beskrivelse

  Afkrydsningsfeltet Relationer

  Markér for at importere relationerne mellem de markerede tabeller.

  Afkrydsningsfeltet Menuer og værktøjslinjer

  Markér for at importere eventuelle brugerdefinerede menuer og værktøjslinjer, der findes i kildedatabasen. Menuerne og værktøjslinjerne vises på en fane med navnet Tilføjelsesprogrammer.

  Afkrydsningsfeltet Import/eksport-specifikationer

  Markér for at importere gemte import- eller eksportspecifikationer, der findes i kildedatabasen.

  Afkrydsningsfeltet Navigationsrudegrupper

  Markér for at importere eventuelle navigationsrudegrupper, der findes i kildedatabasen.

  Alternativknappen Definition og data

  Markér for at importere strukturen og dataene i alle markerede tabeller.

  Alternativknappen Kun definition

  Vælg for kun at importere felterne i de markerede tabeller. Kildeposterne importeres ikke.

  Alternativknappen Som forespørgsler

  Markér for at importere de markerede forespørgsler som forespørgsler. I dette tilfælde skal du huske at importere alle de underliggende tabeller sammen med forespørgslerne.

  Alternativknappen Som tabeller

  Markér for at importere forespørgsler som tabeller. I dette tilfælde behøver du ikke at importere de underliggende tabeller.

 7. Klik på OK at fuldføre handlingen.

  Access kopierer dataene og viser fejlmeddelelser, hvis der opstår problemer. Når importen er udført i importere dataene, kan du gemme oplysningerne om handlingen som en importspecifikation af til fremtidig brug af den sidste side i guiden.

Sammenkæd med data fra en anden Access-database

Ved at sammenkæde kan du oprette forbindelse til data i en anden database uden at importere dem, og således kan du få vist og redigere de nyeste data i både kilde- og destinationsdatabaser uden at oprette og vedligeholde to kopier af de samme data. Du kan kun oprette kæde til tabeller i en anden Access-database. Du kan ikke oprette kæde til forespørgsler, formularer, rapporter, makroer eller moduler.

Når du opretter en kæde til en tabel i en Access-database, opretter Access en ny tabel, kaldet en sammenkædet tabel, som bevarer en kæde til kildeposterne og -felterne. De ændringer, du foretager af dataene i kildedatabasen, afspejles i den sammenkædede tabel i destinationsdatabasen, og omvendt. Du kan dog ikke ændre strukturen i en sammenkædet tabel i destinationsdatabasen. Med andre ord kan du ikke foretage ændringer i en sammenkædet tabel ved f.eks. at tilføje eller slette et felt eller ændre datatypen for et felt.

Processen med at oprette en kæde til data i en anden Access-database følger disse generelle trin:

 • Forberede til sammenkædning

 • Køre guiden Sammenkæd

De følgende sæt af trin forklarer, hvordan du udfører hver handling.

Forbered dig på at sammenkæde tabeller i en Access-database

 1. Find kildedatabasen.

  Filformatet kan være enten MDB, MDE, ACCDB eller ACCDE. Hvis kildedatabasen er beskyttet med adgangskode, bliver du bedt om at angive adgangskoden i forbindelse med sammenkædningen.

 2. Identificer de tabeller, som du vil sammenkæde. Du kan sammenkæde tabeller, men du kan ikke sammenkæde med forespørgsler, formularer, rapporter, makroer eller moduler. Hvis dette er første gang du opretter et link til tabeller i en anden Access-database, kan du referere til den følgende tabel for at få nogle nyttige tip.

  Element

  Beskrivelse

  Flere objekter

  Du kan oprette kæder til flere tabeller i en enkelt sammenkædningshandling. Der oprettes en sammenkædet tabel for hver kildetabel.

  Sammenkædede tabeller som kilde

  Du kan ikke oprette en kæde til en tabel, der allerede findes som sammenkædet tabel i kildedatabasen.

  Hvis f.eks. tabellen Medarbejdere1, som du vil oprette en kæde til i databasen Salg, faktisk er en sammenkædet tabel, der linker til tabellen Medarbejdere i databasen Løn, kan du ikke bruge tabellen Medarbejdere1 i databasen Salg som kildetabel. Du skal i stedet oprette en kæde direkte til tabellen Medarbejdere i databasen Løn.

  Ny eller eksisterende tabel

  Hver sammenkædningshandling opretter en ny sammenkædet tabel for hver kildetabel. Du kan ikke overskrive eller føje til en eksisterende tabel ved hjælp af en sammenkædningshandling.

  Relationer

  Hvis du markerer flere kildetabeller, videreføres relationerne mellem tabellerne automatisk til destinationsdatabasen. Du kan dog ikke ændre eller slette relationen i destinationsdatabasen.

  Opslagsfelter

  Hvis et felt i kildetabellen slår værdier op i en anden tabel, skal du huske at oprette en kæde til den relaterede tabel eller forespørgsel, hvis du vil have destinationsfeltet til at vise opslagsværdier. Hvis du ikke opretter kæde til den relaterede tabel eller forespørgsel, viser destinationsfeltet kun opslags-id'erne.

 3. Luk kildedatabasen. Kontrollér, at ingen andre brugere har databasen åben med udelt adgang.

 4. Åbn destinationsdatabasen. Kontrollér, at destinationsdatabasen ikke er skrivebeskyttet, og at du har de nødvendige tilladelser til at tilføje objekter og data i databasen.

  Bemærk: Hvis du vil oprette linkene i en ny database, skal du oprette en tom database (én, der ikke indeholder tabeller, formularer eller rapporter), før du starter sammenkædningen.

  Handlingen overskriver eller ændrer ikke nogen af de eksisterende tabeller eller objekter. Hvis der allerede findes et objekt med samme navn som kildeobjektet i destinationsdatabasen, tilføjer Access et tal (1, 2, 3 osv.) i navnet på den sammenkædede tabel. Hvis du f.eks. sammenkæder tabellen Problemer fra en database, der allerede har en tabel med navnet Problemer, får den sammenkædede tabel navnet Problemer1. Hvis navnet Problemer1 allerede er i brug, får den nye tabel navnet Problemer2 osv.

  Husk, at hvis du vil tilføje posterne i kildetabellen til en tabel i destinationsdatabasen, skal du bruge en tilføjelsesforespørgsel i stedet for at køre en sammenkædningshandling.

  Du kan finde flere oplysninger om tilføjelsesforespørgsler, i artiklen tilføje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Kæde til data

 1. Placeringen af guiden Sammenkæd varierer en smule afhængigt af din version af Access. Vælg de trin, som passer til din Access-version:

  • Klik på Ny datakilde, hvis du bruger den nyeste version af Office 365-abonnementsversion af Access, i gruppen Importér; kæde under fanen Eksterne Data > Fra Database > adgang.

  • Hvis du bruger Access 2016, Access 2013 eller Access 2010, under fanen Eksterne Data, skal du klikke på Access i gruppen Importér; kæde.

  • Hvis du bruger Access 2007, under fanen Eksterne Data, skal du klikke på Access i gruppen Importer.

 2. Hent eksterne Data - Access-Database Importér og link åbnes.

  Guiden Importér skærmbillede af Hent eksterne Data - Access-Database

 3. I tekstfeltet Filnavn skal du skrive navnet på kildedatabasen eller klikke på Gennemse for at få vist dialogboksen Åbn fil.

 4. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Sammenkæd tabeller åbnes.

  Vælg en tabel for at oprette en kæde til i dialogboksen Sammenkæd tabeller

 5. I dialogboksen Sammenkæd tabeller skal du vælge de tabeller, du vil linke til.

  Hvis du vil annullere et valg, skal du klikke på tabellen igen.

 6. Klik på OK at fuldføre handlingen.

  Access opretter de sammenkædede tabeller.

 7. Åbn de sammenkædede tabeller i Dataarkvisning for at sikre, at dataene ser rigtige ud.

Hvad mere skal jeg vide?

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×