Importere data til figurer i tegningen i Visio Professional 2016

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oprettelse af forbindelse til data fra eksterne kilder, f.eks. Excel, Access, SQL Server eller SharePoint, er en proces i to trin: Du skal først importere dataene og derefter forbinde dem til figurerne.

Før du begynder: Hvis du importerer data fra Excel, er der en hurtig måde, der aktiverer de to trin til én. Du skal blot klikke på Data > Hurtig Import og derefter vælge en Excel-projektmappe. Hvis figurerne er navngivet på samme måde på tekst i Microsoft Excel-data, vil dataene få importeret og knyttet til figurerne automatisk. Visio skal selv lægge datagrafik på figurer, hvis den let kan forstå dine data. Hvis hurtig Import ikke virker for dig, fortryde ændringerne, og prøv derefter import og sammenkædning data ved hjælp af nedenstående fremgangsmåder.

Importere data

Hvis knappen Hurtig importere (ovenfor), ikke fungerer som forventet, skal du gøre en brugerdefineret import af data i vinduet Eksterne Data. Her er hvordan:

 1. Klik på Importer brugerdefineret under fanen Data.

 2. På den første side i guiden Datavælger skal du vælge de typer datakilder, du vil anvende:

  • Excel-projektmappe

  • Access-database

  • SharePoint-liste

  • SQL Server-database

  • Andre OLEDB eller ODBC-datakilder

  • Tidligere oprettet forbindelse

 3. Følg instruktionerne i guiden Datavælger.

 4. Når du klikker på Udfør på den sidste side i guiden Datavælger, vises ruden Eksterne Data med de importerede data vises i en tabel.

Dataene i vinduet Eksterne data er et snapshot af din datakilde på tidspunktet for importen. Du kan opdatere dataene, så de matcher ændringerne i dine kildedata (klik på Opdater alt under fanen Data), men ændringer i diagrammet sendes ikke tilbage til datakilden.

Kæde rækker af data sammen med figurer på tegningen

Der er tre metoder til sammenkædning af rækker af data til figurer på tegningen. Du kan kæde rækker sammen med eksisterende figurer én ad gangen, du kan kæde rækker sammen med figurer automatisk, eller du kan oprette figurer på baggrund af dataene.

Kæde rækker sammen med eksisterende figurer én ad gangen

Denne metode er mest velegnet til eksisterende tegninger med relativt få figurer, og den kræver ikke nogen særlige indstillinger.

 • Træk en række fra vinduet Eksterne data over på en figur i tegningen.

Eller:

 • Markér en figur, og højreklik derefter på en række med data, og klik på Sammenkæd med markerede figurer i genvejsmenuen. Brug denne metode til at sammenkæde dataene med en beholderfigur.

Dataene vises ved figuren, og der vises et kædeikon Opret link i vinduet Eksterne data for at vise, at rækken er sammenkædet med en figur. Du kan sammenkæde en enkelt række til flere figurer, men hver figur kan kun sammenkædes med én række.

Tip!: Du kan skjule vinduet Eksterne data ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vinduet Eksterne data i gruppen Vis/skjul under fanen Data.

Hvis du ikke kan huske den figur, der er tilknyttet en række, skal du højreklikke på rækken, og klik derefter på Sammenkædede figurer, og navnet på figuren. Når du gør det, bliver den tilknyttede figur markeret, så du kan identificere den.

Kæde rækker sammen med figurer automatisk

Denne fremgangsmåde er bedst i eksisterende tegninger, der indeholder mange figurer, men du skal klargøre figurerne på forhånd ved at give dem særlige figurdatafelter. Værdien i et figurdatafelt skal svare til en værdi i en række i datakilden, så Visio kan sammenkæde den bestemte række med den figur, der har den tilsvarende værdi.

Du kan f.eks. have en Excel-projektmappe, som indeholder statusdata for computerne i et netværk, og du vil bruge et netværksdiagram til at overvåge computerstatussen visuelt. I projektmappen svarer hver række data til en computer. I dette eksempel er kolonnen Computernavn det entydige id. Hvis du vil sammenkæde de korrekte rækker i projektmappen med de korrekte figurer i diagrammet automatisk, skal du føje et felt med navnet Computernavn til figurdataene for hver figur, udfylde feltet med navnet på en entydig computer i netværket og derefter starte guiden Sammenkæd automatisk:

 1. Klik på Sammenkæd Data under fanen Data i gruppen Avanceret sammenkædning af Data.

 2. Følg fremgangsmåden i guiden Datavælger.

I eksemplet på siden i guiden, hvor der står Sammenkæd automatisk række til at forme Hvis, ville du vælge trin på listen Kolonne, og vælg også trinShape-felt på listen. Når du har afsluttet guiden sammenkæder Visio rækkerne og figurer, der har identiske værdier.

Oprette figurer fra data

Denne metode egner sig bedst, hvis tegningen ikke allerede indeholder figurer, og du ikke skal benytte bestemte figurer.

 1. Markér en figur i vinduet Figurer.

 2. Træk en række eller et sæt rækker fra vinduet Eksterne data over på et tomt område på tegningen.

Der vises én forekomst af den markerede figur for hver række, du trækker over på tegningen.

Formatere dataene på siden

Anvende datagrafik på figurerfor at tilføje visuel repræsentation af data, og gør det nemmere at scanne.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×