Importere data i figurer i tegningen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Oprettelse af forbindelse til data fra eksterne kilder, f.eks. Excel, Access, SQL Server eller SharePoint, er en proces i to trin: Du skal først importere dataene og derefter forbinde dem til figurerne.

I det første trin skal du bruge guiden Datavælger til at importere data til vinduet Eksterne data.

 1. Klik på Kæd data til figurer i gruppen Eksterne data under fanen Data.

 2. På den første side i guiden Datavælger skal du vælge de typer datakilder, du vil anvende:

  • Microsoft Excel-projektmappe

  • Microsoft Access-database

  • Microsoft SharePoint Foundation -liste

  • Microsoft SQL Server-database

  • Andre OLEDB eller ODBC-datakilder

  • Tidligere oprettet forbindelse

 3. Følg instruktionerne i guiden Datavælger.

 4. Når du har klikket på Udfør på den sidste side i guiden Datavælger, vises vinduet Eksterne data, og de importerede data vises i en tabel.

  Importerede data

Dataene i vinduet Eksterne data er et snapshot af din datakilde på tidspunktet for importen. Du kan opdatere dataene, så de matcher ændringerne i dine kildedata (klik på Opdater alt under fanen Data), men ændringer i diagrammet sendes ikke tilbage til datakilden.

Du kan skjule vinduet Eksterne data ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vinduet Eksterne data i gruppen Vis/skjul under fanen Data.

Kæde rækker af data sammen med figurer på tegningen

Der er tre metoder til sammenkædning af rækker af data til figurer på tegningen. Du kan kæde rækker sammen med eksisterende figurer én ad gangen, du kan kæde rækker sammen med figurer automatisk, eller du kan oprette figurer på baggrund af dataene.

Kæde rækker sammen med eksisterende figurer én ad gangen

Denne metode er mest velegnet til eksisterende tegninger med relativt få figurer, og den kræver ikke nogen særlige indstillinger.

 • Træk en række fra vinduet Eksterne data over på en figur i tegningen.
  Træk data til en figur

Eller:

 • Markér en figur, og højreklik derefter på en række med data, og klik på Sammenkæd med markerede figurer i genvejsmenuen. Brug denne metode til at sammenkæde dataene med en beholderfigur.

Dataene vises ved figuren, og der vises et kædeikon Opret link i vinduet Eksterne data for at vise, at rækken er sammenkædet med en figur. Du kan sammenkæde en enkelt række til flere figurer, men hver figur kan kun sammenkædes med én række.

Kæde rækker sammen med figurer automatisk

Denne fremgangsmåde er bedst i eksisterende tegninger, der indeholder mange figurer, men du skal klargøre figurerne på forhånd ved at give dem særlige figurdatafelter. Værdien i et figurdatafelt skal svare til en værdi i en række i datakilden, så Visio kan sammenkæde den bestemte række med den figur, der har den tilsvarende værdi.

Du kan f.eks. have en Excel-projektmappe, som indeholder statusdata for computerne i et netværk, og du vil bruge et netværksdiagram til at overvåge computerstatussen visuelt. I projektmappen svarer hver række data til en computer. I dette eksempel er kolonnen Computernavn det entydige id. Hvis du vil sammenkæde de korrekte rækker i projektmappen med de korrekte figurer i diagrammet automatisk, skal du føje et felt med navnet Computernavn til figurdataene for hver figur, udfylde feltet med navnet på en entydig computer i netværket og derefter starte guiden Sammenkæd automatisk:

 1. Klik på Sammenkæd automatisk i gruppen Eksterne data på fanen Data.

 2. Følg fremgangsmåden i guiden Datavælger.

På den side i guiden, hvor der står Sammenkæd automatisk række med figur, hvis, skal du i dette eksempel vælge Computernavn på listen Datakolonne og også på listen Figurfelt. Når du har afsluttet guiden, sammenkædes de rækker og figurer, som har de samme værdier.

Oprette figurer fra data

Denne metode egner sig bedst, hvis tegningen ikke allerede indeholder figurer, og du ikke skal benytte bestemte figurer.

 1. Markér en figur i vinduet Figurer.

 2. Træk en række eller et sæt rækker fra vinduet Eksterne data over på et tomt område på tegningen.

Der vises én forekomst af den markerede figur for hver række, du trækker over på tegningen.

Formatere dataene på siden

Hvis du vil tilføje en visuel repræsentation af dataene og gøre dem nemmere at scanne, skal du anvende brugerdefinerede datagrafikelementer på figurerne.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×