Importere data i Office Publisher, Visio eller Word ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Der findes en verden af dataene uden for dit Microsoft Office Publisher, Visio eller Word-program, du kan bruge i hvert program. Men hvordan importere dataene og sikre det du? Det handler om at gøre de højre forbindelser.

Hvad vil du foretage dig?

Oversigt over Office-dataforbindelser

Sikre adgang til data

Oprette eller redigere en Office-dataforbindelsesfil ved hjælp af Excel

Office Publisher: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Office Visio: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Office Word: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

Oversigt over Office-dataforbindelser

I følgende afsnit beskrives, hvordan eksterne dataforbindelser arbejde og hvordan du deler forbindelsesoplysningerne med andre programmer og brugere.

Forstå grundlæggende om dataforbindelser

Data i dit program kan komme fra en ekstern datakilde, som en tekstfil, en projektmappe eller en database. Denne eksterne datakilde er forbundet til dit program via en dataforbindelse, som er et sæt af oplysninger, der beskriver, hvordan du finde og logge på, og få adgang til den eksterne datakilde.

Den primære fordel ved at oprette forbindelse til eksterne data er dette: Du kan med jævne mellemrum analysere disse data uden at skulle kopiere dataene. Flere gange kopiering af data er en handling, der kan være tidskrævende og fejlbehæftede.

Forbindelsesoplysningerne er gemt i projektmappen og kan også være gemt i en forbindelsesfil, f.eks i en Office-dataforbindelsesfil (ODC)-fil (.odc) eller i en datakildenavn (DSN)-fil (.dsn).

Hvis du vil sætte eksterne data ind i dit program, du skal have adgang til dataene. Hvis den eksterne datakilde, som du vil have adgang til ikke er på din lokale computer, du muligvis kontakte administratoren af databasen for en adgangskode, brugertilladelse eller andre oplysninger om forbindelsen. Hvis datakilden er en database, skal du kontrollere, at databasen ikke åbnes med udelt adgang. Hvis datakilden er en tekstfil eller en projektmappe, skal du kontrollere, at en anden bruger ikke har tekstfilen eller projektmappe åben med udelt adgang.

Mange datakilder kræver også en ODBC-driver eller OLE DB-provider til at koordinere strømmen af data mellem dit program, forbindelsesfilen og datakilden.

I følgende diagram vises hovedpunkterne for dataforbindelser.

Oprette forbindelse til eksterne data

1. der er en række forskellige datakilder, du kan oprette forbindelse til: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel og tekst-filer.

2. Hver datakilde har en tilknyttet ODBC-driver eller OLE DB Provider.

3. En forbindelsesfil definerer alle de nødvendige oplysninger, for at du kan få adgang til og hente data fra en datakilde.

4. Forbindelsesoplysningerne er kopieret fra en forbindelsesfil til dit program.

Delingsforbindelser

Filer, der er særligt nyttige til delingsforbindelser på grundlag af ensartet, skabe forbindelse mere synlig, hjælper med at forbedre sikkerheden og lette administration af datakilden. Den bedste måde at dele filer, der er at placere dem på en sikker og der er tillid til placering, som en netværksmappe eller Microsoft Office SharePoint Designer bibliotek, hvor brugere kan åbne filen, men kun udpeget brugere kan redigere filen.

Du kan oprette Office-dataforbindelsesfil (ODC) filer (.odc), ved hjælp af Excel eller ved hjælp af guiden Dataforbindelse til at oprette forbindelse til nye datakilder. En .odc-fil bruger brugerdefinerede HTML og XML-koder til at lagre forbindelsesoplysninger. Du kan nemt få vist eller redigere indholdet af filen i Excel.

Du kan dele forbindelsesfiler med andre brugere at give dem samme adgang, som du har en ekstern datakilde. Andre brugere behøver ikke at konfigurere en datakilde til at åbne forbindelsesfilen, men de kan være nødvendigt at installere ODBC-driver eller OLE DB-provider, der kræves for at få adgang til de eksterne data på deres computere.

Forstå Microsoft Data Access Components

Microsoft Data Access komponenter (MDAC) 2,8 er inkluderet i Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windows XP SP2 eller nyere. Du kan oprette forbindelse til og bruge data fra en lang række relationelle og består datakilder med MDAC. Du kan oprette forbindelse til mange forskellige datakilder ved hjælp af Open Database Connectivity (ODBC) drivere eller OLE DB udbydere. Enten kan være indbygget og leveret af Microsoft eller udviklet af forskellige tredjeparter. Når du installerer Microsoft Office, tilføjes ekstra ODBC-drivere og OLE DB-provider til din computer.

Få vist dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse fra en Data Link-fil for at se en komplet liste over OLE DB-udbydere, der er installeret på computeren skal, og klik derefter på fanen udbyder.

Få vist dialogboksen ODBC-Database Administrator for at se en komplet liste over ODBC-udbydere, der er installeret på computeren skal, og klik derefter på fanen drivere.

Du kan også bruge ODBC-drivere og OLE DB-provider fra andre producenter hente oplysninger fra andre kilder end Microsoft datakilder, herunder andre typer ODBC- og OLE DB-databaser. Oplysninger om installation af disse ODBC-drivere eller OLE DB-provider, i dokumentationen til databasen, eller kontakte din leverandør af databasen.

Brug af ODBC til at oprette forbindelse til datakilder

I følgende afsnit beskrives Open Database Connectivity (ODBC) mere detaljeret.

ODBC-arkitektur

Opretter forbindelse til ODBC-Driver Manager, som også bruger en bestemt ODBC-driver (såsom Microsoft SQL ODBC-driver) til at oprette forbindelse til en datakilde (såsom Microsoft SQL Server-database) i ODBC-arkitekturen et program (såsom dit program).

Definere oplysninger om forbindelser

Hvis du vil oprette forbindelse til ODBC-datakilder, skal du gøre følgende:

 1. Sørg for, at den korrekte ODBC-driver er installeret på den computer, der indeholder datakilden.

 2. Definere datakildenavnet (DSN), ved hjælp af en ODBC-Data Source Administrator for at gemme forbindelsesoplysningerne i Microsoft Windows-registreringsdatabasen eller en .dsn-filen eller ved hjælp af en connect-strengen i Microsoft Visual Basic-kode til at videregive forbindelsen oplysninger direkte til ODBC-Driver Manager.

  Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel for at definere en datakilde, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

  Du kan finde flere oplysninger om de forskellige indstillinger, skal du klikke på knappen Hjælp i hver dialogboks.

Maskindatakilder

Maskindatakilder lagrer forbindelsesoplysninger i Windows-registreringsdatabasen på en bestemt computer med et brugerdefineret navn. Du kan bruge maskindatakilder på den computer, som de er defineret på. Der findes to typer maskindatakilder – bruger og system. Brugerdatakilder kan anvendes af den aktuelle bruger og kan ses af kun den pågældende bruger. System-datakilder, der kan anvendes af alle brugere på en computer og kan ses af alle brugere på computeren. En maskindatakilde er især nyttig, når du vil øge sikkerheden, fordi det hjælper med at sikre, at kun brugere, der er logget på kan få vist en maskindatakilde, og en maskindatakilde kan ikke kopieres af en ekstern bruger til en anden computer.

Fildatakilder

Fil-datakilder (også kaldet DSN-filer) lagrer forbindelsesoplysninger i en tekstfil, ikke i Windows-registreringsdatabasen, og er generelt mere fleksible at bruge end maskindatakilder. Du kan for eksempel kopiere en fildatakilde til en hvilken som helst computer med den korrekte ODBC-driver, så programmet kan stole på ensartede og nøjagtige forbindelsesoplysninger til alle de computere, der bruges. Eller du kan placere fildatakilden på en enkelt server, dele den mellem mange computere i netværket og nemt vedligeholde forbindelsesoplysningerne på ét sted.

En fildatakilde kan også være ikke-delelig. En ikke-delelig fildatakilde er placeret på en enkelt computer og peger på en computer datakilde. Du kan bruge ikke-delelig fildatakilder til at åbne eksisterende maskindatakilder fra fildatakilder.

Brug af OLE DB til at oprette forbindelse til datakilder

I følgende afsnit beskrives Object Linking and Embedding Database (OLE DB) mere detaljeret.

OLE DB-arkitekturen

Det program, der har adgang til dataene, der kaldes en dataforbruger (såsom Publisher) i OLE DB-arkitekturen, og det program, der giver direkte adgang til dataene, der kaldes en databaseudbyder af (såsom Microsoft OLE DB-Provider til SQL Server).

Definere oplysninger om forbindelser

En Universal Data Link-fil (.udl) indeholder de forbindelsesoplysninger, en dataforbruger bruges til at få adgang til en datakilde via OLE DB-provideren af datakilden. Du kan oprette forbindelsesoplysningerne ved at gøre et af følgende:

 • Brug dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse til at definere en dataforbindelse til en OLE DB-provider i guiden Dataforbindelse.

 • Oprette en tom tekstfil med en .udl filtype, og derefter redigere filen, som viser dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse.

Toppen af siden

Sikre adgang til data

Når du opretter forbindelse til en ekstern datakilde eller opdatere dataene, er det vigtigt at være opmærksom på potentielle sikkerhedsproblemer og for at vide, hvad du kan gøre om disse sikkerhedsproblemer. Brug følgende retningslinjer og bedste fremgangsmåder til at beskytte dine data.

Gemme dataforbindelser i en pålidelig placering

En dataforbindelsesfil indeholder ofte en eller flere forespørgsler til en datakilde. Ved at erstatte denne fil, kan en bruger, der har ondsindede angreb designe en forespørgsel for at få adgang til fortrolige oplysninger og distribuere dem til andre brugere eller udføre andre skadelige handlinger. Derfor er det vigtigt at sikre, at følgende:

 • Forbindelsesfilen er skrevet af en person.

 • Forbindelsesfilen er sikkert, og at den kommer fra en pålidelig placering.

For at forbedre sikkerheden på, forbindelser til eksterne data muligvis ikke tilgængelig på din computer. Hvis du vil oprette forbindelse til data, når du åbner en projektmappe, skal du aktivere dataforbindelser, ved hjælp af værktøjslinjen Sikkerhedscenter eller ved at placere projektmappen i en pålidelig placering.

Yderligere oplysninger finder du se oprette, fjerne, eller ændre en pålidelig placering til dine filer, tilføje, fjerne, eller få vist en udgiver, der er tillid til, og få vist mine sikkerhedsindstillinger i Sikkerhedscenter.

Ved hjælp af legitimationsoplysninger på en sikker måde

Adgang til en ekstern datakilde normalt kræver legitimationsoplysninger (som et brugernavn og en adgangskode), der bruges til at godkende brugeren. Sørg for, at disse legitimationsoplysninger er angivet for dig på en sikker måde, og at du ikke ved et uheld afsløre disse legitimationsoplysninger til andre.

Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

Undgå at gemme logonoplysninger, når du opretter forbindelse til datakilder. Disse oplysninger kan gemmes som almindelig tekst i projektmappen og forbindelsesfilen, og en ondsindet bruger kan få adgang til oplysningerne forringer sikkerheden for datakilden.

Når det er muligt, kan du bruge Windows-godkendelse (også kaldet en pålidelig forbindelse), som bruger en Windows-brugerkonto til at oprette forbindelse til SQL Server. Når en bruger opretter forbindelse via en Windows-brugerkonto, bruger SQL Server oplysninger i Windows-operativsystemet til at validere kontonavn og din adgangskode. Før du kan bruge Windows-godkendelse, skal en serveradministrator konfiguration af SQL Server for at bruge denne godkendelsestilstand. Hvis Windows-godkendelse ikke er tilgængelig, kan du undlade at gemme brugernes logonoplysninger. Det er mere sikker for brugerne at indtaste deres logonoplysninger, hver gang de logger på.

Toppen af siden

Oprette eller redigere en Office-dataforbindelsesfil ved hjælp af Excel

Du vil dele en Office-dataforbindelsesfil (ODC)-fil (.odc), med andre brugere eller mellem forskellige programmer. Hvis du vil oprette eller redigere en .odc-fil, kan du bruge Excel.

Oprette en ny ODC-fil ved hjælp af Excel

 1. Find mappen Datakilder på din computer.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en hvilken som helst type forbindelsesfil, højreklik på filen + Opret forbindelse til ny datakilde.odc, og klik derefter på Åbn i Excel i genvejsmenuen.

   Excel starter. Hvis meddelelsen Sikkerhedsmeddelelse fra Microsoft Office Excel vises, skal du klikke på Aktivér.

   Siden Velkommen til guiden Dataforbindelse i guiden Dataforbindelse vises. Følg vejledningen i guiden.

  • Hvis du vil oprette en SQL Server-forbindelsesfil, højreklik på filen + Ny SQL-serverforbindelse.odc, og klik derefter på Åbn i Excel i genvejsmenuen.

   Excel starter, og Opret forbindelse til databaseserveren siden af den vises i guiden Dataforbindelse.

Redigere en eksisterende ODC-fil ved hjælp af Excel

 1. Find den mappe, der indeholder .odc-filen, som mappen Datakilder på din computer eller en mappe, der er tillid til netværket.

 2. Højreklik på .odc-filen, og klik derefter på Åbn i Excel i genvejsmenuen.

 3. Sikkerhedsmeddelelse fra Microsoft Office Excel meddelelsen kan blive vist. Hvis du har tillid til datakilden, skal du klikke på Aktivér.

  De data, der er hentet ved .odc-filen vises i det første regneark i en ny projektmappe for at bekræfte, at du har den korrekte forbindelse.

 4. Klik på Forbindelser i gruppen Forbindelser under fanen Data.

 5. Vælg forbindelsen i dialogboksen Projektmappeforbindelser, og klik derefter på Egenskaber.

 6. Foretag de ændringer, du vil i dialogboksen Egenskaber for forbindelse.

  Du kan finde flere oplysninger om ændring af filen forbindelsesoplysninger, Excel Hjælp-systemet.

 7. Når du har foretaget alle ændringerne, klik på fanen Definition, og klik derefter på Eksportér forbindelsesfil.

 8. Klik på Gem i dialogboksen Gem fil.

 9. Luk dialogboksene Forbindelsesegenskaber og Projektmappeforbindelser, og afslut derefter Excel uden at gemme den nye projektmappe.

Toppen af siden

Office Publisher: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

I Microsoft Office Publisher, kan du importere eksterne data ved hjælp af brevfletning. Bruge brevfletning til at oprette et stort antal dokumenter, der er hovedsageligt identiske, men indeholder visse entydige oplysninger, som en produktlancering, som du sender til øverste 100 kunder. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller forespørgsler direkte, uden at bruge en forbindelsesfil. Få mere at vide under oprette en brevfletning.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Det er nemt at importere en fil med semikolonseparerede værdier (CSV) tekstfil (.csv). Hvis din tekstfil er en .csv-fil, der ikke bruger listeseparatortegn, der er defineret på din computer, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det rigtige filformat.

Importere filen

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Anden/Avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 5. Vælg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider under fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv den fulde sti til den mappe, der indeholder tekstfilen i feltet Vælg eller Angiv et navn på databasen på fanen forbindelser.

  For at hjælpe dig med at finde mappen, skal du klikke på knappen Gennemse ud for feltet.

 7. Klik på fanen alle, Vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi.

 8. Skriv et af følgende i feltet Egenskabsværdi:

  • Hvis tekstfilen indeholder kolonneoverskrifter, angive tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, angive tekst. HDR = ingen.

 9. Klik på OK.

 10. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 11. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 12. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 13. Vælg den tekstfil, du vil importere, på siden Vælg Database og tabel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 14. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 15. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden liste separator tegn eller -filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, der tilsidesætter standardindstillingerne for tekst-driver i Windows-registreringsdatabasen. Generelt, hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du gøre følgende:

 • Gem filen Schema.ini i samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Navngiv filen Schema.ini.

 • På den første linje i filen Schema.ini, Skriv navnet på den tekstfil, du opretter et link til, omsluttet af kantede parenteser.

 • Tilføje yderligere oplysninger for at angive filformatet anden tekst.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex rigeligt: Angiv et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver er skal du som minimum to trin. Først, hvis det er nødvendigt, definere en bruger DSN på din computer til ODBC text-driveren. Importere tekstfilen ved hjælp af en bruger-DSN. Hvis din tekstfil er en fil med semikolonseparerede værdier (CSV)-fil, der ikke bruger listeseparatortegn, der er defineret på din computer, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det rigtige filformat.

Definere en bruger DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen ODBC-databaseadministrator under fanen Bruger-DSN.

 3. Vælg Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen ODBC Text-installation vises.

 4. Angiv et navn i Datakildenavn.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug det aktuelle bibliotek.

 6. Klik på Vælg mappe.

 7. Find den mappe, der indeholder den tekstfil, du vil importere, skal du kontrollere, at tekstfilen vises på listen under feltet Filnavn i dialogboksen Vælg mappe, og klik derefter på OK.

 8. Klik på OK to gange.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Importere filen

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg det bruger-DSN, som du lige har oprettet, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 6. Vælg tekstfilen under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 7. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 8. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden liste separator tegn eller -filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, der tilsidesætter standardindstillingerne for tekst-driver i Windows-registreringsdatabasen. Generelt, hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du gøre følgende:

 • Gem filen Schema.ini i samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Navngiv filen Schema.ini.

 • På den første linje i filen Schema.ini, Skriv navnet på den tekstfil, du opretter et link til, omsluttet af kantede parenteser.

 • Tilføje yderligere oplysninger for at angive filformatet anden tekst.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Anden/Avanceret i siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 5. Vælg Microsoft Office 12,0 Access Database Engine OLE DB-Provider under fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv det fulde sti og navn på Excel-projektmappen i dialogboksen datakilde under fanen forbindelser.

 7. Klik på fanen alle, Vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi.

 8. Skriv et af følgende i feltet Egenskabsværdi:

  • Hvis dataene i projektmappen indeholder kolonneoverskrifter, angive Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Hvis dataene i projektmappen ikke har kolonneoverskrifter, angive Excel 8.0; HDR = ingen.

 9. Klik på OK.

 10. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 11. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 12. Markér regnearket under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 13. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 14. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 15. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg Excel-filer, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 6. Angive den mappe, der indeholder Excel-projektmappen i dialogboksen Vælg projektmappe, i feltet Databasenavn, Vælg projektmappen på listen, og klik derefter på OK.

 7. Markér det regneark, du vil importere, på siden Vælg Database og tabel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 8. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 9. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Anden/Avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 5. Benyt en af følgende under fanen Provider:

  • Hvis databasen er en Microsoft Access 2000 eller Microsoft Office Access 2003-database, kan du vælge Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider.

  • Hvis databasen er en Microsoft Office Access 2007 database, kan du vælge Microsoft Office 12,0 Access Database Engine OLE DB-Provider.

 6. Klik på Næste.

 7. Angiv det fulde sti og navn på Access-databasen i feltet Vælg eller Angiv et navn på databasen på fanen forbindelser.

  Hvis du har valgt Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider under fanen Provider, for at hjælpe dig med at finde databasen, klikke på Gennemse ud for feltet.

 8. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 9. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 10. Vælg den tabel eller forespørgsel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

  Bemærk!: En sammenkædet tabel vises ikke på denne liste. Hvis du vil importere en sammenkædet tabel, skal du oprette en forespørgsel til den sammenkædede tabel i Access-databasen, før du kan udføre importen igen.

 11. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 12. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg MS Access-database, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

  Dialogboksen Vælg Database vises.

 6. Find den mappe, der indeholder den Access-database, du vil importere, skal du kontrollere, at Access-databasen vises på listen under feltet Filnavn i dialogboksen Vælg mappe, og klik derefter på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 7. Vælg den tabel eller forespørgsel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 8. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 9. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på Microsoft SQL Server på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. På siden Opret forbindelse til databaseserveren skal du gøre følgende:

  • Skriv navnet på databaseserveren i feltet Servernavn.

   Hvis databasen er på din computer, kan du angive (lokalt).

  • Gør et af følgende under logonoplysninger:

   • Hvis du vil bruge din Windows-brugernavn og adgangskode, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

   • Hvis du vil bruge en databasebrugernavn og din adgangskode, klik på Brug følgende brugernavn og adgangskode, og angiv derefter databasebrugernavn og adgangskode i de relevante felter.

 6. Klik på Næste.

 7. Vælg databasen, i boksen Database på siden Vælg Database og tabel, Vælg den tabel, visning eller brugerdefineret funktion under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 8. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 9. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server-database ved hjælp af en ODBC-driver er en to-trins-proces. Først, hvis det er nødvendigt, definere en bruger DSN på din computer til ODBC-driver. Importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruger DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Vælg fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-Database Administrator, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg SQL Server i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Server vises.

 4. Angiv et datakildenavn i feltet navn.

 5. Skriv eventuelt en beskrivelse af datakilden i feltet Beskrivelse.

 6. Angiv navnet på databaseserveren i feltet Server.

  Hvis databasen er på din computer, kan du angive (lokalt).

 7. Klik på Næste.

 8. Under hvordan skal SQL Server bekræfte autenticiteten af logon-ID'ET?, gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge din Windows-brugernavn og adgangskode, skal du klikke på med Windows NT-godkendelse ved hjælp af netværk logon-ID.

  • Hvis du vil bruge en databasebrugernavn og din adgangskode, klik med SQL Server-godkendelse med logon-ID og din adgangskode, der angives af brugeren, og angiv derefter database logon-ID og din adgangskode i de relevante felter.

 9. Klik på Næste to gange, og klik derefter på Udfør.

 10. For at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, skal du klikke på Test datakilde .

 11. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager den meddelelse "test blev fuldført!", skal du klikke på OK.

 12. Klik på OK to gange.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Importere data fra SQL Server-databasen

 1. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning, E-mail-fletning eller Katalogfletning.

 2. Gør et af følgende:

  • I opgaveruden Brevfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden E-mail-fletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

  • I opgaveruden Katalogfletning skal du klikke på Opret eller oprette forbindelse til en produktliste.

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 4. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 5. Vælg navnet på datakilden, som du angav i det forrige afsnit, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 6. Vælg databasen, i boksen Database på siden Vælg Database og tabel, Vælg den tabel, visning eller funktionen under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 8. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Toppen af siden

Office Visio: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

I Microsoft Office Visio kan importere du eksterne data, så den kan tilføjes direkte til figurer i en tegning. Brug en tegning til at overvåge oplysninger i en visuel måde, som et netværksdiagram, der viser nedetid statistik eller et rutediagram, der viser statuslinjer og målere opsummere projektopgaver. De følgende instruktioner er til tekstfiler og SQL Server-datakilder. Du kan også importere Excel-regneark, Access-tabeller eller forespørgsler, og SharePoint-lister direkte til en fil uden at bruge en forbindelsesfil. Få mere at vide under importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint-websteder og andre eksterne kilder.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Det er nemt at importere en fil med semikolonseparerede værdier (CSV) tekstfil (.csv). Hvis din tekstfil er en .csv-fil, der ikke bruger listeseparatortegn, der er defineret på din computer, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det rigtige filformat.

Importere filen

 1. Klik på Kæd Data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på den første side i guiden Datavælger, andre OLE DB- eller ODBC-datakilde.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/Avanceret.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 4. Vælg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider under fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv den fulde sti til den mappe, der indeholder tekstfilen i feltet Vælg eller Angiv et navn på databasen på fanen forbindelser.

  For at hjælpe dig med at finde mappen, skal du klikke på knappen Gennemse ud for feltet.

 6. Klik på fanen alle, Vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi.

 7. Skriv et af følgende i feltet Egenskabsværdi:

  • Hvis tekstfilen indeholder kolonneoverskrifter, angive tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, angive tekst. HDR = ingen.

 8. Klik på OK.

 9. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 10. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 11. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 12. Vælg den tekstfil, du vil importere, på siden Vælg Database og tabel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 13. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 14. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

 15. Klik på Afslut.

  Guiden Datavælger vises igen.

 16. På siden Vælg dataforbindelse skal du gøre et af følgende:

  • Bruge .odc-filen, som du lige har oprettet, og klik på Udfør for at acceptere alle rækker og kolonner i datakilden.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så kan du oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Flere oplysninger om hver enkelt side i guiden Datavælger, trykke på F1.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden liste separator tegn eller -filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, der tilsidesætter standardindstillingerne for tekst-driver i Windows-registreringsdatabasen. Generelt, hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du gøre følgende:

 • Gem filen Schema.ini i samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Navngiv filen Schema.ini.

 • På den første linje i filen Schema.ini, Skriv navnet på den tekstfil, du opretter et link til, omsluttet af kantede parenteser.

 • Tilføje yderligere oplysninger for at angive filformatet anden tekst.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver er skal du som minimum to trin. Først, hvis det er nødvendigt, definere en bruger DSN på din computer til ODBC text-driveren. Importere tekstfilen ved hjælp af en bruger-DSN. Hvis din tekstfil er en fil med semikolonseparerede værdier (CSV)-fil, der ikke bruger listeseparatortegn, der er defineret på din computer, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det rigtige filformat.

Definere en bruger DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen ODBC-databaseadministrator under fanen Bruger-DSN.

 3. Vælg Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen ODBC Text-installation vises.

 4. Angiv et navn i Datakildenavn.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug det aktuelle bibliotek.

 6. Klik på Vælg mappe.

 7. Find den mappe, der indeholder den tekstfil, du vil importere, skal du kontrollere, at tekstfilen vises på listen under feltet Filnavn i dialogboksen Vælg mappe, og klik derefter på OK.

 8. Klik på OK to gange.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Importere filen

 1. Klik på Kæd Data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på den første side i guiden Datavælger, andre OLE DB- eller ODBC-datakilde.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg det bruger-DSN, som du lige har oprettet, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 5. Vælg tekstfilen under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 6. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 7. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

 8. Klik på Afslut.

  Guiden Datavælger vises igen.

 9. På siden Vælg dataforbindelse skal du gøre et af følgende:

  • Bruge .odc-filen, som du lige har oprettet, og klik på Udfør for at acceptere alle rækker og kolonner i datakilden.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så kan du oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Flere oplysninger om hver enkelt side i guiden Datavælger, trykke på F1.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden liste separator tegn eller -filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, der tilsidesætter standardindstillingerne for tekst-driver i Windows-registreringsdatabasen. Generelt, hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du gøre følgende:

 • Gem filen Schema.ini i samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Navngiv filen Schema.ini.

 • På den første linje i filen Schema.ini, Skriv navnet på den tekstfil, du opretter et link til, omsluttet af kantede parenteser.

 • Tilføje yderligere oplysninger for at angive filformatet anden tekst.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Kæd Data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på den første side i guiden Datavælger, Microsoft SQL Server 2000 eller 2005-database.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. På siden Opret forbindelse til databaseserveren skal du gøre følgende:

  • Skriv navnet på databaseserveren i feltet Servernavn.

   Hvis databasen er på din computer, kan du angive (lokalt).

  • Gør et af følgende under logonoplysninger:

   • Hvis du vil bruge din Windows-brugernavn og adgangskode, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

   • Hvis du vil bruge en databasebrugernavn og din adgangskode, klik på Brug følgende brugernavn og adgangskode, og angiv derefter databasebrugernavn og adgangskode i de relevante felter.

 4. Klik på Næste.

 5. Vælg databasen, i boksen Database på siden Vælg Database og tabel, Vælg den tabel, visning eller brugerdefineret funktion under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 7. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

 8. Klik på Afslut.

  Guiden Datavælger vises igen.

 9. På siden Vælg dataforbindelse skal du gøre et af følgende:

  • Bruge .odc-filen, som du lige har oprettet, og klik på Udfør for at acceptere alle rækker og kolonner i datakilden.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så kan du oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Flere oplysninger om hver enkelt side i guiden Datavælger, trykke på F1.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server-database ved hjælp af en ODBC-driver er en to-trins-proces. Først, hvis det er nødvendigt, definere en bruger DSN på din computer til ODBC-driver. Importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruger DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Vælg fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-Database Administrator, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg SQL Server i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Server vises.

 4. Angiv et datakildenavn i feltet navn.

 5. Skriv eventuelt en beskrivelse af datakilden i feltet Beskrivelse.

 6. Angiv navnet på databaseserveren i feltet Server.

  Hvis databasen er på din computer, kan du angive (lokalt).

 7. Klik på Næste.

 8. Under hvordan skal SQL Server bekræfte autenticiteten af logon-ID'ET?, gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge din Windows-brugernavn og adgangskode, skal du klikke på med Windows NT-godkendelse ved hjælp af netværk logon-ID.

  • Hvis du vil bruge en databasebrugernavn og din adgangskode, klik med SQL Server-godkendelse med logon-ID og din adgangskode, der angives af brugeren, og angiv derefter database logon-ID og din adgangskode i de relevante felter.

 9. Klik på Næste to gange, og klik derefter på Udfør.

 10. For at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, skal du klikke på Test datakilde .

 11. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager den meddelelse "test blev fuldført!", skal du klikke på OK.

 12. Klik på OK to gange.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Importere data fra SQL Server-databasen

 1. Klik på Kæd Data til figurer i menuen Data.

 2. Klik på den første side i guiden Datavælger, andre OLE DB- eller ODBC-datakilde.

  Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg navnet på datakilden, som du angav i det forrige afsnit, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 5. Vælg databasen, i boksen Database på siden Vælg Database og tabel, Vælg den tabel, visning eller funktionen under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 7. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

 8. Klik på Afslut.

  Guiden Datavælger vises igen.

 9. På siden Vælg dataforbindelse skal du gøre et af følgende:

  • Bruge .odc-filen, som du lige har oprettet, og klik på Udfør for at acceptere alle rækker og kolonner i datakilden.

  • Hvis du vil fortsætte med at bruge guiden Datavælger, så du kan vælge bestemte kolonner og rækker, og så kan du oprette et entydigt id, skal du klikke på Næste.

   Flere oplysninger om hver enkelt side i guiden Datavælger, trykke på F1.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Toppen af siden

Office Word: Importere eksterne data ved hjælp af guiden Dataforbindelse

I Microsoft Office Word, kan du importere eksterne data ved hjælp af brevfletning. Bruge brevfletning til at oprette et sæt dokumenter, som et standardbrev, der sendes til mange kunder eller et ark med adresseetiketter for en Feriekalender kort forsendelse. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller forespørgsler direkte, uden at bruge en forbindelsesfil. Få mere at vide under oprette en brevfletning.

Hvad vil du foretage dig?

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en OLE DB-provider

Det er nemt at importere en fil med semikolonseparerede værdier (CSV) tekstfil (.csv). Hvis din tekstfil er en .csv-fil, der ikke bruger listeseparatortegn, der er defineret på din computer, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det rigtige filformat.

Importere filen

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/Avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 4. Vælg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider under fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv den fulde sti til den mappe, der indeholder tekstfilen i feltet Vælg eller Angiv et navn på databasen på fanen forbindelser.

  For at hjælpe dig med at finde mappen, skal du klikke på knappen Gennemse ud for feltet.

 6. Klik på fanen alle, Vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi.

 7. Skriv et af følgende i feltet Egenskabsværdi:

  • Hvis tekstfilen indeholder kolonneoverskrifter, angive tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, angive tekst. HDR = ingen.

 8. Klik på OK.

 9. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 10. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 11. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 12. Vælg den tekstfil, du vil importere, på siden Vælg Database og tabel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 13. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 14. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden liste separator tegn eller -filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, der tilsidesætter standardindstillingerne for tekst-driver i Windows-registreringsdatabasen. Generelt, hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du gøre følgende:

 • Gem filen Schema.ini i samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Navngiv filen Schema.ini.

 • På den første linje i filen Schema.ini, Skriv navnet på den tekstfil, du opretter et link til, omsluttet af kantede parenteser.

 • Tilføje yderligere oplysninger for at angive filformatet anden tekst.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive et semikolon (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver

Importere en tekstfil ved hjælp af en ODBC-driver er skal du som minimum to trin. Først, hvis det er nødvendigt, definere en bruger DSN på din computer til ODBC text-driveren. Importere tekstfilen ved hjælp af en bruger-DSN. Hvis din tekstfil er en fil med semikolonseparerede værdier (CSV)-fil, der ikke bruger listeseparatortegn, der er defineret på din computer, eller hvis tekstfilen ikke er en .csv-fil, kan du bruge en Schema.ini-fil til at angive det rigtige filformat.

Definere en bruger DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen ODBC-databaseadministrator under fanen Bruger-DSN.

 3. Vælg Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen ODBC Text-installation vises.

 4. Angiv et navn i Datakildenavn.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug det aktuelle bibliotek.

 6. Klik på Vælg mappe.

 7. Find den mappe, der indeholder den tekstfil, du vil importere, skal du kontrollere, at tekstfilen vises på listen under feltet Filnavn i dialogboksen Vælg mappe, og klik derefter på OK.

 8. Klik på OK to gange.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Importere filen

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg det bruger-DSN, som du lige har oprettet, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 5. Vælg tekstfilen under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 6. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 7. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Bruge en Schema.ini-fil til at angive en anden liste separator tegn eller -filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil, der indeholder poster, der tilsidesætter standardindstillingerne for tekst-driver i Windows-registreringsdatabasen. Generelt, hvis du vil bruge en Schema.ini-fil, skal du gøre følgende:

 • Gem filen Schema.ini i samme mappe som den tekstfil, du importerer.

 • Navngiv filen Schema.ini.

 • På den første linje i filen Schema.ini, Skriv navnet på den tekstfil, du opretter et link til, omsluttet af kantede parenteser.

 • Tilføje yderligere oplysninger for at angive filformatet anden tekst.

De følgende afsnit viser almindelige eksempler på brug af filen Schema.ini.

Eksempel: Angive en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angiv et semikolon tegn (;) som afgrænseren

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angive et tabulatortegn som afgrænseren

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angive en fil med fast bredde

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/Avanceret i siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 4. Vælg Microsoft Office 12,0 Access Database Engine OLE DB-Provider under fanen Provider, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv det fulde sti og navn på Excel-projektmappen i dialogboksen datakilde under fanen forbindelser.

 6. Klik på fanen alle, Vælg Udvidede egenskaber, og klik derefter på Rediger værdi.

 7. Skriv et af følgende i feltet Egenskabsværdi:

  • Hvis dataene i projektmappen indeholder kolonneoverskrifter, angive Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Hvis dataene i projektmappen ikke har kolonneoverskrifter, angive Excel 8.0; HDR = ingen.

 8. Klik på OK.

 9. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 10. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 11. Markér regnearket under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 12. Klik på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 13. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 14. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Excel 97-2003 eller 2007-projektmappe ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg Excel-filer, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 5. Angive den mappe, der indeholder Excel-projektmappen i dialogboksen Vælg projektmappe, i feltet Databasenavn, Vælg projektmappen på listen, og klik derefter på OK.

 6. Markér det regneark, du vil importere, på siden Vælg Database og tabel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 8. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Anden/Avanceret på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

  Dialogboksen Egenskaber for dataforbindelse vises.

  Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

 4. Benyt en af følgende under fanen Provider:

  • Hvis databasen er en Access 2000- eller Access 2003-database, kan du vælge Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider.

  • Hvis databasen er en Office Access 2007 database, kan du vælge Microsoft Office 12,0 Access Database Engine OLE DB-Provider.

 5. Klik på Næste.

 6. Angiv det fulde sti og navn på Access-databasen i feltet Vælg eller Angiv et navn på databasen på fanen forbindelser.

  Hvis du har valgt Microsoft Jet 4.0 OLE DB-Provider under fanen Provider (for at hjælpe dig med at finde databasen) Klik på knappen Gennemse ud for feltet.

 7. Klik på fanen forbindelse for at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, og klik derefter på Test forbindelse.

 8. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager meddelelsen "testforbindelsen lykkedes", skal du klikke på OK.

 9. Vælg den tabel eller forespørgsel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

  Bemærk!: En sammenkædet tabel vises ikke på denne liste. Hvis du vil importere en sammenkædet tabel, skal du oprette en forespørgsel til den sammenkædede tabel i Access-databasen, før du kan udføre importen igen.

 10. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 11. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en Access 2000, 2003 eller 2007-database ved hjælp af en ODBC-driver

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg MS Access-database, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

  Dialogboksen Vælg Database vises.

 5. Find den mappe, der indeholder den Access-database, du vil importere, skal du kontrollere, at Access-databasen vises på listen under feltet Filnavn i dialogboksen Vælg mappe, og klik derefter på OK.

  Guiden Dataforbindelse vises igen.

 6. Vælg den tabel eller forespørgsel under kolonnen navn, og klik derefter på Næste på siden Vælg Database og tabel.

 7. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 8. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en OLE DB-provider

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på Microsoft SQL Server på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. På siden Opret forbindelse til databaseserveren skal du gøre følgende:

  • Skriv navnet på databaseserveren i feltet Servernavn.

   Hvis databasen er på din computer, kan du angive (lokalt).

  • Gør et af følgende under logonoplysninger:

   • Hvis du vil bruge din Windows-brugernavn og adgangskode, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

   • Hvis du vil bruge en databasebrugernavn og din adgangskode, klik på Brug følgende brugernavn og adgangskode, og angiv derefter databasebrugernavn og adgangskode i de relevante felter.

 5. Klik på Næste.

 6. Vælg databasen, i boksen Database på siden Vælg Database og tabel, Vælg den tabel, visning eller brugerdefineret funktion under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 7. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 8. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Importere data fra en SQL Server 2000 eller 2005-database ved hjælp af en ODBC-driver

Importere data fra en SQL Server-database ved hjælp af en ODBC-driver er en to-trins-proces. Først, hvis det er nødvendigt, definere en bruger DSN på din computer til ODBC-driver. Importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruger DSN

 1. Åbn Microsoft Windows Kontrolpanel, skal du dobbeltklikke på ikonet Administration, og derefter dobbeltklikke på ikonet Datakilder (ODBC).

 2. Vælg fanen Bruger-DSN i dialogboksen ODBC-Database Administrator, og klik derefter på Tilføj.

 3. Vælg SQL Server i dialogboksen Opret ny datakilde, og klik derefter på Udfør.

  Dialogboksen Opret en ny datakilde til SQL Server vises.

 4. Angiv et datakildenavn i feltet navn.

 5. Skriv eventuelt en beskrivelse af datakilden i feltet Beskrivelse.

 6. Angiv navnet på databaseserveren i feltet Server.

  Hvis databasen er på din computer, kan du angive (lokalt).

 7. Klik på Næste.

 8. Under hvordan skal SQL Server bekræfte autenticiteten af logon-ID'ET?, gør et af følgende:

  • Hvis du vil bruge din Windows-brugernavn og adgangskode, skal du klikke på med Windows NT-godkendelse ved hjælp af netværk logon-ID.

  • Hvis du vil bruge en databasebrugernavn og din adgangskode, klik med SQL Server-godkendelse med logon-ID og din adgangskode, der angives af brugeren, og angiv derefter database logon-ID og din adgangskode i de relevante felter.

 9. Klik på Næste to gange, og klik derefter på Udfør.

 10. For at sikre, at du har angivet oplysningerne korrekt, skal du klikke på Test datakilde.

 11. Gør et af følgende:

  • Hvis du modtager en fejlmeddelelse, skal du kontrollere de værdier, du har angivet i de forrige trin.

  • Hvis du modtager den meddelelse "test blev fuldført!", skal du klikke på OK.

 12. Klik på OK to gange.

Du kan finde flere oplysninger om forskellige indstillinger i de forskellige dialogbokse, skal du klikke på Hjælp.

Importere data fra en SQL Server-database

 1. Klik på Vælg modtagere i gruppen Start brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Brug eksisterende liste.

  Billede af Word-båndet

 2. Gør et af følgende i dialogboksen Vælg datakilde:

  • Hvis du vil bruge en eksisterende .odc-fil, skal du dobbeltklikke på .odc-filen. Dataene er importeret, og du er færdig.

  • Hvis du vil oprette en ny .odc-fil, skal du klikke på Ny kilde, og følg derefter hvert trin i proceduren.

   Guiden Dataforbindelse vises.

 3. Klik på ODBC/DSN på siden Velkommen til guiden Dataforbindelse.

 4. Vælg navnet på datakilden, som du angav i det forrige afsnit, og klik derefter på Næste på siden Opret forbindelse til ODBC-datakilde.

 5. Vælg databasen, i boksen Database på siden Vælg Database og tabel, Vælg den tabel, visning eller funktionen under kolonnen navn, og klik derefter på Næste.

 6. Angiv et navn til .odc-filen i feltet Filnavn, og klik derefter på Udfør på siden Gem dataforbindelsesfil, og Afslut.

  Hvis du vil ændre den mappeplacering, som er mappen Datakilder som standard, skal du klikke på Gennemse.

 7. For at gøre forbindelsesfilen mere synlig, kan du eventuelt angive yderligere oplysninger i felterne Beskrivelse, Navn og Nøgleord til søgning.

Til toppen af siden Starten af afsnittet

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×