Importere Google Gmail-kontakter i Outlook

Hvis du vil se og bruge dine Google Gmail-kontakter i Outlook 2016 eller 2013, behøver du ikke at oprette dem én ad gangen. Du kan i stedet eksportere dine Gmail-kontakter til en fil og derefter importere dem i Outlook. Du kan ikke blot klikke på en enkelt knap, men der er en guide, som du kan bruge til at gennemføre trinnene.

Tip: Se Importer kontakter til en Outlook.com-konto, hvis du vil importere Gmail-kontakter til en Outlook.com-konto (eller en anden Exchange ActiveSync-konto) i Outlook 2016 eller 2013.

Her er en video, der viser, hvad du skal gøre. Vejledningen vises under videoen.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Trin 1: Eksporter dine Google Gmail-kontakter til en fil

Bemærk: Google eksporterer ikke billeder af dine kontakter.

 1. Log på din Google Gmail-konto.

 2. Vælg Gmail >Kontakter.

  Vælg Gmail og derefter Kontakter i Gmail for at importere Gmail-kontakter til Office 365

 3. Klik på Mere >Eksportér øverst i afsnittet med kontakter.

  For at importere kontakter fra Gmail til Office 365 skal du vælge Kontaktpersoner, Mere, Eksporter i Gmail

 4. Klik på en gruppe med kontakter under Hvilke kontakter vil du eksportere?, eller klik på Alle kontakter.

  Vælg Outlook CSV-formatet for at eksportere kontakter, som du vil importere til Outlook

 5. Under Hvilket eksportformat skal du vælge Outlook CSV (ved import til Outlook eller et andet program) og derefter vælge Eksporter.

 6. Klik på Gem som, når du bliver bedt om at downloade eksportfilen.

  Eksportere kontakter i Google Gmail – Gem som

 7. Vælg Gennemse, og vælg en placering på computeren, hvor du vil gemme filen midlertidigt. Standardfilnavnet er contacts.csv.

  Gem contacts.csv-filen et sted på computeren.

  Hvis du vil, kan du åbne filen contacts.csv med Excel for at kontrollere, at alle dine kontakter er blevet eksporteret. Medmindre du har været meget omhyggelig med at indtaste oplysningerne for dine kontakter i Gmail, vil den eksporterede csv-fil sandsynligvis ligne følgende, med oplysninger i nogle celler, men ikke andre:

  En csv-eksempelfil eksporteret fra Google.

  Bemærk: Du kan slette denne fil, når kontakterne er importeret til Outlook.

Trin 2: Importer dine Google Gmail-kontakter i Outlook

 1. I Outlook 2013 eller Outlook 2016 skal du vælge Fil > Åbn og eksporter > Importer/Eksporter.

  Du kan oprette din Outlook-pst-fil ved at vælge Filer, derefter vælge Åbn og Eksportér, og derefter Importér/Eksportér

 2. Vælg Importér fra et andet program eller en anden fil, og vælg derefter Næste.

  Guiden Importér og eksportér – importere fra et andet program eller en anden fil

 3. Vælg Kommaseparerede værdier, og vælg derefter Næste.

  Guiden Eksportér i Outlook – vælge en CSV-fil

 4. Find den fil, du gemte på trin 7 i den forrige procedure, i feltet Importér en fil, og dobbeltklik på den for at vælge den.

  Gå til kontakternes csv-fil, og vælg, hvordan du vil håndtere dubletter

 5. Vælg et af følgende punkter for at angive, hvordan Outlook skal håndtere duplikerede kontakter:

  • Erstat dubletter med de importerede elementer   Hvis en kontakt findes i både Outlook og Gmail, vil Outlook ignorere de oplysninger, som det har om kontakten, og bruge oplysningerne fra Gmail. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Gmail er mere fuldstændige eller nyere end kontaktoplysningerne i Outlook.

  • Tillad oprettelse af dubletter   Hvis en kontakt findes i Outlook og Gmail, vil Outlook oprette dublerede kontakter: én med de oprindelige oplysninger fra Outlook, og én med de oplysninger, der er importeret fra Gmail. Du kan kombinere oplysningerne for disse personer på et senere tidspunkt, så du slipper for dubletter. Det er standardindstillingen og den mest sikre, da der ikke slettes nogen oplysninger.

  • Importér ikke dubletter   Hvis en kontakt findes i Outlook og Gmail, bevarer Outlook de oplysninger, som det har om kontakten, og det ignorerer oplysningerne fra Gmail. Du bør vælge denne indstilling, hvis kontaktoplysningerne i Outlook er mere komplette eller nyere end kontaktoplysningerne i Gmail.

 6. Klik på Næste.

 7. I feltet Vælg en destinationsmappe skal du rulle til toppen, hvis det er nødvendigt, og vælge mappen Kontakter > Næste.

  Når du importerer Google Gmail-kontaktpersoner i din Office 365-postkasse, skal du vælge Kontakter som destination

 8. Vælg Finish.

  Når du importerer Gmail-kontakter til Office 365-postkassen, skal du klikke på knappen Afslut for at starte overførslen

  Outlook importerer dine kontakter til Outlook.

Få dine kontakter vist i Outlook

 1. Vælg Adressekartotek i Outlook, vælg navnet på din postkasse, og vælg Kontakter.

  Når du har importeret dine Gmail-kontakter, kan du finde dem i Office 365 ved at vælge adressekartoteket

 2. Du kan se en liste over dine kontakter i adressekartoteket.

  Når kontaktpersonerne er importeret fra Google Gmail til Office 365, kan du se dem i Adressekartotek: Kontakter

Løs problemer med import af Gmail-kontakter

 • Der vises en fejlmeddelelse: Hvis du forsøger at importere mere end 2000 kontakter ad gangen, vises en fejlmeddelelse. Brug et program som Excel til at åbne csv-filen, opdele listen over kontakter i mindre .csv-filer, og importér derefter hver nyligt oprettet CSV-fil.

 • Der vises ingen kontakter i Outlook: Hvis du har fuldført importen, men der ikke vises nogen kontakter i Outlook, skal du gøre følgende:

  1. Find den csv-fil, du eksporterede fra Google. Standardfilnavnet er contacts.csv.

  2. Brug Excel til at åbne den csv-fil, du eksporterede fra Google.

  3. Kontrollér, om der er nogen oplysninger i CSV-filen. Hvis der ikke er nogen oplysninger i CSV-filen, virkede eksporten fra Google ikke. I dette tilfældet skal du gøre følgende:

   1. Slet filen contacts.csv.

   2. Eksporter dine kontakter fra Google igen. Sørg for at vælge at eksportere Alle kontakter eller den rigtige gruppe af kontakter.

    Vælg Outlook CSV-formatet for at eksportere kontakter, som du vil importere til Outlook

   3. Når du eksporterer dine kontakter, kan du bruge Excel til at åbne csv-filen, og kontrollere, at den indeholder data. Når du lukker filen, spørger Excel dig et par gange: "er du sikker på, at du vil gemme den i CSV-format?" Du skal altid vælge Ja. Hvis du vælger Nej, kan filen ikke bruges, og du skal starte forfra med en ny contacts.csv-fil.

   4. Gentag trinnene for at importere din contacts.csv-fil til Outlook.

 • Kontakter mangler oplysninger: Når du har importeret dine kontakter, og du åbner Outlook og ser, at ikke alle oplysninger blev importeret, kan du åbne csv-filen i Excel for at se, om oplysningerne er der.

  • Du kan redigere csv-filen ved hjælp af Excel og tilføje navne og andre manglende oplysninger.

  • Outlook kræver kolonneoverskrifter i den første række, så du må ikke erstattet dem med noget andet.

  • Når du gemmer CSV-filen, spørger Excel dig et par gange: "er du sikker på, at du vil gemme den i CSV-format?" Du skal altid vælge Ja. Hvis du vælger Nej, kan filen ikke bruges, og du bliver nødt til at starte forfra igen ved at eksportere listen fra Gmail.

  • Gentag trinnene for at importere din contacts.csv-fil til Outlook. Når d i trin 5 bliver bedt om ud til at håndtere dubletter, skal du sørge for at vælge Erstat dubletter med de importerede emner.

Næste trin

Her er nogle af de ting, du kan gøre for at konfigurere Outlook:

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×