Illustrere DMAIC-processer med Visio

Gælder for

Microsoft Office Visio® 2003

Six Sigma benytter DMAIC-metoden (Define, Measure, Analyze, Improve, Control – Definere, Måle, Analysere, Forbedre, Kontrollere) som køreplan til at forbedre forretningsprocesser og reducere omkostninger. Med den nye DMAIC-rutediagramskabelon i Visio kan du starte et Six Sigma-projekt med at dokumentere kravene og trinnene for alle fem faser.

Efterhånden som projektet skrider frem, kan du også fremlægge koncepter, resultater, processer, teamstrukturer, ideer, tværfagligt arbejde og planer med Visio-diagrammer med så mange detaljer, som du har brug for. Du kan også oprette hyperlinks direkte til diagrammerne og andre dokumenter fra dit DMAIC-diagram, så dine Six Sigma-oplysninger altid er organiserede og lette at finde.

DMAIC-rutediagramskabelon

Start projektet med en Visio DMAIC-rutediagramskabelon

Du kan starte projektet med en Visio DMAIC-rutediagramskabelon, som er tilgængelig på webstedet Skabeloner på Microsoft Office Online. Brug DMAIC-rutediagramskabelonen til at definere faserne i dit Six Sigma-projekt og til at oprette hyperlinks til et detaljeret rutediagram, så du kan begynde at udarbejde et detaljeret diagram over processerne.

DMAIC-rutediagramskabelonen indeholder en oversigtsside og yderligere to sider med et detaljeret rutediagram:

 • DMAIC-rutediagram Viser de fem DMAIC-faser i et enkelt rutediagram med tekst, der opregner de vigtigste trin. Teksten kan overskrives

 • Procesoversigt Indeholder rutediagramfigurer til at få dig godt i gang. Procestrin 1 på siden indeholder et hyperlink til en anden tegningsside, hvor du kan specificere dette trin i processen mere detaljeret. Du kan tilføje, oprette forbindelser mellem, navngive og formatere flere figurer for at beskrive din proces.

 • Oplysninger om trin 1 Indeholder rutediagramfigurer til at hjælpe dig i gang med et detaljeret rutediagram for et bestemt trin i processen.

Når du har hentet og åbnet skabelonen, skal du se under Bruge skabelonen i opgaveruden Hjælp til skabelon for at få instruktioner.

Tip: Du kan oprette hyperlinks direkte fra DMAIC-diagrammet til andre Visio-diagrammer og supplerende dokumenter, som er oprettet i Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint og andre programmer. Oplysninger om, hvordan du gør det, finder du under Tilføje et hyperlink til en figur eller side i en Visio-tegning i Visio Hjælp.

Visio-diagrammer, der understøtter DMAIC

Hver fase i DMAIC-processen spiller en særskilt og væsentlig rolle i den samlede virksomhedsudviklingsproces. Grundig dokumentation kan hjælpe dig med at sikre, at du overholder dine mål for hver enkelt fase, og afspejle, om du er klar til at gå til næste fase.

I Visio kan du oprette grafikintensive diagrammer, som dokumenterer teams, mål, processer og resultater. Når du er klar til at præsentere resultaterne for en større målgruppe, kan du indsætte dine Visio-diagrammer i et PowerPoint-diasshow eller udgive dem på et websted.

Følgende tabel viser DMAIC-faserne og målene og de Visio-diagrammer, der anvendes i hver fase. De diagrammer, som er tilgængelige som skabeloner, der kan hentes, er markeret med en stjerne (*). Når du har hentet og åbnet en skabelon, skal du se under Bruge skabelonen i opgaveruden Hjælp til skabelon for at få tip og instruktioner.

DMAIC-fase

Mål for fasen

Visio-diagrammer

Definere

 • Identificere projektets ressourcer og definere roller og ansvarsområder

 • Strukturere organisationen, så den støtter projektets mål

 • Identificere målsætninger og fastlægge en afslutningsdato

 • Opnå ledelsens støtte

DMAIC-rutediagram*

Tidslinje*

Brainstormingdiagram*

Organisationsdiagram*

Standardrutediagram*

Arbejdsfordelingsdiagram

Tværfunktionelt rutediagram*

Gantt-diagram

Måle

 • Fastlægge vigtige mål, som er korrekte og pålidelige

 • Sørge for, at der er tilstrækkeligt med data at måle

 • Dokumentere aktuel ydeevne

 • Udføre simuleringstest

DMAIC-rutediagram*

Revisionsdiagram

Standardrutediagram*

Analysere

 • Identificere og prioritere vigtige årsager til problemer

 • Vise spænd mellem aktuel ydeevne og målsætningen for ydeevne

 • Estimere nødvendige ressourcer for at opnå målsætningen

 • Identificere mulige forhindringer

DMAIC-rutediagram*

Brainstormingdiagram*

Standardrutediagram*

Fejltræanalyse

Årsag/virkning*

Arbejdsfordelingsdiagram

Tværfunktionelt rutediagram*

Revisionsdiagram

Forbedre

 • Inddele arbejdsstrukturen

 • Udvikle og afprøve mulige løsninger og derefter vælge den bedste

 • Udvikle implementeringsplan

DMAIC-rutediagram*

Brainstormingdiagram*

Standardrutediagram*

Arbejdsfordelingsdiagram

Kontrollere

 • Dokumentere planen for standardisering og overvågning af forbedringsprocesserne

 • Kontrollere og viderekommunikere procedurer

 • Overdrage ejerskabet til de korrekte teams ved projektets afslutning

DMAIC-rutediagram*

Brainstormingdiagram*

Standardrutediagram*

Arbejdsfordelingsdiagram

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×