ISO.LOFT, funktionen

Returnerer et tal, der rundes op til nærmeste heltal eller til nærmeste multiplum af signifikans. Uanset tallets fortegn, rundes tallet op. Men hvis tallet eller signifikansen er nul, returneres nul.

Syntaks

ISO.LOFT(tal;[betydning])

Syntaksen for funktionen ISO.LOFT har følgende argumenter:

  • Tal    Påkrævet. Den værdi, der skal afrundes.

  • Betydning    Valgfrit. Det valgfrie multiplum, tallet skal afrundes til.

    Hvis signifikansen udelades, er standardværdien 1.

    Bemærk: Den absolutte værdi for multiplummet bruges, så funktionen ISO.LOFT returnerer det matematiske loft uanset fortegnene i tallet og signifikansen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ISO.LOFT(4,3)

Runder 4,3 op til nærmeste multiplum af 1.

5

=ISO.LOFT(-4,3)

Runder -4,3 op til nærmeste multiplum af 1.

-4

=ISO.LOFT(4,3; 2)

Runder 4,3 op til nærmeste multiplum af 2.

6

=ISO.LOFT(4,3; -2)

Runder 4,3 op til nærmeste multiplum af -2.

6

=ISO.LOFT(-4,3; 2)

Runder -4,3 op til nærmeste multiplum af 2.

-4

=ISO.LOFT(-4,3; -2)

Runder -4,3 op til nærmeste multiplum af -2.

-4

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×