Hvorfor kan nogen oplysninger ikke ses på dashboardet?

Når du får vist et PerformancePoint-dashboard, vil du muligvis opdage, at du ikke kan se alt, hvad du forventede at kunne se. Nogle elementer på dashboardet er muligvis ikke synlige for dig. Dette sker som regel, når du ikke har de nødvendige tilladelser, eller du ikke har fået tildelt den nødvendige rolle. Hvis du ikke har de nødvendige tilladelser, kan det være, at du ikke får vist noget overhovedet. Afhængigt af din rolle i organisationen eller den sikkerhedsrolle, du er tildelt, kan du også være udelukket fra at få vist bestemt indhold.

Hvad vil du foretage dig?

Tilladelser

Roller

Fejl i data

Problemer med placeringer, der er tillid til

Tilladelser

Du skal bruge to typer tilladelser, før du kan få vist og kommunikere med et PerformancePoint-dashboard:

  • SharePoint-tilladelser

  • Datakildetilladelser

SharePoint-tilladelser

Du får tildelt dine SharePoint-tilladelser af webstedsadministratoren. Disse tilladelser bestemmer, hvad du har adgang til på SharePoint-webstedet, og hvad du kan foretage dig på dette websted. Hvis du vil have vist et dashboard på et SharePoint-websted, skal du som minimum have læsetilladelse til webstedet. Administratoren kan tildele dig tilladelser som en enkeltperson eller som et medlem af en bestemt gruppe eller begge dele.

Hvis du slet ikke kan få vist et dashboard, skal du kontakte SharePoint-administratoren for at få de tilladelser, der kræves.

Bemærk: Der vises en meddelelse af typen "Adgang nægtet" på siden, hvis du ikke har de nødvendige tilladelser.

Datakildetilladelser

De data, du får vist på et dashboard, kan stamme fra forskellige kilder. Hvis du vil have vist dem, skal du have læsetilladelse til de data, der er medtaget i PerformancePoint-rapporter og -scorecards. Hvis du ikke kan se en bestemt rapport eller et bestemt scorecard, har du muligvis ikke de nødvendige læsetilladelser til data, der er gemt i datakilden. Kontakt it-administratoren for at få de nødvendige tilladelser.

Bemærk: Hvis du har tilladelser til siden, men ikke til data i en bestemt rapport, får du vist webdelsrammen men ikke dataene. En meddelelse angiver, at du ikke har de nødvendige tilladelser til at få vist rapporten.

Roller

Alle de oplysninger, der er installeret på et dashboard, er tilknyttet en sikkerhedsrolle, og hver person, der får vist et dashboard, er også tildelt en sikkerhedsrolle. Denne rolle bestemmer, hvad du kan og ikke kan se, og hvad du kan og ikke kan udføre på et PerformancePoint-dashboard. SharePoint-webstedsadministratoren tildeler tilladelser til hvert enkelt dashboardelement. Dette sikrer, at andre kun får vist de oplysninger, der er beregnet for dem.

Hvis du f.eks. er sælger, kan du få begrænset visningen til kun at omfatte dine egne salgsdata, hvorimod din chef kan få vist salgsdata for hver sælger i teamet. Salgschefen kan til gengæld være begrænset til at få vist data vedrørende dit team, mens distriktssalgschefen kan få vist salgsdata for hver salgsgruppe i distriktet.

Fejl i data

En gang imellem vil dashboardet vise "Fejl" på steder, hvor du forventer at få vist data. Det sker lejlighedsvist, når dashboardet er inaktivt i et stykke tid, og data ikke er opdateret. Tryk på F5 for at opdatere dashboardet.

Toppen af siden

Problemer med placeringer, der er tillid til

En placering, der er tillid til i PerformancePoint, er en placering i SharePoint Server 2010, som indholdet på dashboardet kan køres fra. En administrator angiver indhold i bestemte lister og biblioteker som "placeringer, der er tillid til", hvilket betyder, at indholdet på disse placeringer kan få adgang til datakilder via PerformancePoint Services. Denne angivelse indeholder en placering, hvor dashboardspecifikke objekter og datakilder kan gemmes og er med til at sikre integriteten af de data, de indeholder. Det forhindrer også, at der bruges personlige datakilder, f.eks. dem, der findes på Mit websted eller på andre placeringer.

Når du åbner et dashboard på et SharePoint-websted, udføres der bestemte former for kontrol i baggrunden. Dine tilladelser til listerne og bibliotekerne kontrolleres. Derefter udføres ekstra former for kontrol, der skal verificere, at indholdet er gemt på en liste eller i et bibliotek, der er tillid til, og som tillader adgang til data via PerformancePoint Services. Hvis der er indhold på et dashboard, som ikke findes på en placering, der er tillid til, vises der fejlmeddelelser i webdele, som har sådant indhold. Kontakt administratoren af SharePoint-webstedet for at få flere oplysninger.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×