Hvordan virker versionsstyring for lister og -biblioteker?

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når versionsstyring er aktiveret for en liste eller et bibliotek, kan du gemme, spore og gendanne elementer på en liste og filer i et bibliotek, når de ændres. Hvis du kombinerer versionsstyring med andre indstillinger, f.eks. påkrævet udtjekning, får du fuld kontrol over det indhold, der er udgivet på dit websted, og det kan have stor værdi at have mulighed for at se i eller gendanne en ældre version af et element eller en fil.

I denne artikel

Oversigt over versionsstyring

Hvornår oprettes versioner

Overordnede og underordnede versioner

Versionsnummerering

Aktivere, konfigurere og brug af versionsstyring for lister og biblioteker

Andre indstillinger, der påvirker versionsstyring for lister og biblioteker

Oversigt over versionsstyring

Versionsstyring er tilgængelig for listeelementer i alle standardlistetyper – inklusive kalendere, problemsporingslister og brugerdefinerede lister. Det kan anvendes på alle de filtyper, der kan gemmes i biblioteker, inklusive webdelssider.

Du kan bruge versionsstyring til at gøre følgende:

 • Spore historikken for en version   . Når versionsstyring er aktiveret, kan du se, når et element eller en fil er ændret, og hvem der har ændret. Du kan også se, hvornår egenskaber (oplysningerne om filen) er blevet ændret. Eksempelvis hvis nogen ændres forfaldsdatoen for et element på listen, vises disse oplysninger i versionshistorik. Du kan også se kommentarerne personer lave, når de tjekker filer i biblioteker.

 • Gendanne en tidligere version   . Hvis du har oprettet en fejl i en aktuel version, hvis den aktuelle version er beskadiget, eller hvis du blot som en tidligere version bedre, kan du erstatte den aktuelle version med et tidligere. Den "gendannede" version bliver den nye aktuelle version.

 • Få vist en tidligere version   . Du kan få vist en tidligere version uden at overskrive den aktuelle version. Hvis du får vist versionshistorik i et Microsoft Office-dokument, som en Word eller Excel-fil, kan du sammenligne to versioner for at finde ud af, hvad forskellene er.

Toppen af siden

Hvornår oprettes versioner

Når versionsstyring er aktiveret, oprettes versioner i følgende situationer:

 • Når et listeelement eller en fil oprettes indledningsvist, eller når en fil overføres.

  Bemærk:  Hvis udtjekning af filer er påkrævet, skal du tjekke filen ind for at oprette den første version.

 • Når der overføres en fil, der har samme navn som en eksisterende fil, og afkrydsningsfeltet Føj til eksisterende filer som en ny version er markeret.

 • Når egenskaberne for et listeelement eller en fil ændres.

 • Når en fil åbnes, redigeres og gemmes. Der oprettes en version, første gang du klikker på Gem. Den bevarer det nye versionsnummer i resten af den aktuelle redigeringssession, også selvom du eventuelt gemmer den flere gange. Når du lukker den og åbner den igen i en anden redigeringssession, oprettes der en ny version.

 • Hvis flere personer redigerer det samme dokument på samme tid, og en ny bruger begynder at arbejde i dokumentet, oprettes der som standard en ny version for hver 30 minutter. Tidsperioden kan ændres af en administrator.

Der kan til enhver tid være op til tre aktuelle versioner af en fil: den version, der er tjekket ud, den seneste underordnede version (kladdeversion) og den seneste publicerede version (overordnet version). Alle andre versioner betragtes som værende historiske versioner. Nogle af de aktuelle versioner kan kun ses af de brugere, der har tilladelse til at få dem vist.

Toppen af siden

Overordnede og underordnede versioner

Nogle organisationer sporer både overordnede og underordnede versioner af filer i deres biblioteker. Andre sporer kun de overordnede versioner. Når der kun spores overordnede versioner, kaldes det "simpel versionsstyring". Underordnede versioner kan konfigureres i biblioteker. Overordnede versioner identificeres med hele tal, mens underordnede versioner identificeres med decimaler. Et overordnet versionsnummer kan f.eks. være 5.0. Den første underordnede version til den fil får version 5.1.

De fleste organisationer bruger underordnede version til de filer, der er under udvikling, og de bruger overordnede versioner, når der nås bestemte milepæle, eller når filerne er klar til at blive publiceret for et større publikum. I mange organisationer er kladdesikkerheden indstillet til, at det kun er ejeren af en fil samt personer med tilladelser til at godkende filer, der har adgang til versionerne. Det betyder, at underordnede versioner ikke kan ses af alle, før der publiceres en overordnet version.

Simpel versionsstyring kan anvendes på webstedslister, men underordnede versioner vil ikke være tilgængelige. Hver version af et listeelement tildeles et helt tal. Hvis organisationen kræver, at elementerne på en liste skal godkendes, vil elementerne have statussen Afventer, indtil de godkendes af en person med de nødvendige tilladelser. Når en fil har statussen Afventer, er den stadig nummeret med et helt tal, men kaldes en kladde.

.

Toppen af siden

Versionsnummerering

Der tilføjes automatisk versionsnummer, hver gang du opretter en ny version. På en liste eller i et bibliotek, hvor simpel versionsstyring er aktiveret, øges versionsnummeret med hele tal, f.eks. 1.0, 2.0, 3.0 osv. I biblioteker kan administratoren aktivere versionsstyring for både overordnede og underordnede versioner. Når der spores underordnede versioner, nummereres de med decimaler, f.eks. 1.1, 1.2, 1.3 osv. Når en af disse versioner publiceres som en overordnet version, bliver dens nummer 2.0. Efterfølgende underordnede versioner nummereres 2.1, 2.2, 2.3 osv. Der kan som standard være op til 512 underordnede versioner mellem overordnede versioner. Hvis du forsøger at gemme en underordnet version ud over disse, vises der en fejlmeddelelse om, at du først skal publicere dokumentet. Administratoren af webstedet kan ændre standardindstillingen til at tillade færre underordnede versioner.

Når du fjerner en udtjekning, ændres versionsnummeret ikke. Hvis den seneste version var 3.0, vil den fortsat være 3.0, efter at du har fjernet udtjekningen.

Når du sletter en version, bliver den placeret i Papirkurv sammen med nummeret. I versionshistorikken kan de resterende versionsnumre ses. I det følgende eksempel, som indeholder både overordnede og underordnede versioner, kan du se, at versionerne 1.0, 2.0, 2.1 og 3.0 ikke længere findes. Versionshistorikken angiver, at der er nogle af versionerne, der er slettet. Den aktuelle overordnede version, 4.0, er både fremhævet med en farve, og der er angivet en note om, at det er den "aktuelle publicerede overordnede version".

Dialogboksen Versionshistorik, der viser flere versioner. Nogle versioner mangler, og den seneste er fremhævet.

Toppen af siden

Aktivere, konfigurere og brug af versionsstyring for lister og biblioteker

I den følgende tabel kan du se en oversigt over artikler, hvor du kan læse mere om, hvordan du aktiverer og konfigurerer versionsstyring for lister og biblioteker på websteder, hvordan du arbejder med versionerne, og hvordan du kan slette eller gendanne versioner, hvis det bliver nødvendigt.

Artikel

Denne artikel beskriver…

Aktivere og konfigurere versionsstyring for et SharePoint-bibliotek

 • Hvordan indstillingerne for versionsstyring fungerer for et SharePoint-bibliotek

 • Hvordan du kan aktivere og konfigurere versionsstyring for et SharePoint-bibliotek

 • Hvordan du kan fjerne versioner fra et SharePoint-bibliotek

Aktivere og konfigurere versionsstyring for en SharePoint-liste

 • Gode grunde til at aktivere versionsstyring for en SharePoint-liste

 • Hvordan indstillingerne for versionsstyring fungerer for en SharePoint-liste

 • Hvordan du kan aktivere og konfigurere versionsstyring for en SharePoint-liste

 • Hvordan du kan fjerne versioner fra en SharePoint-liste

Publicere eller annullere publiceringen af en version af en fil i et SharePoint-dokumentbibliotek

 • Hvordan du publicerer en overordnet version af en fil i et SharePoint-dokumentbibliotek

 • Hvordan du annullerer publiceringen af en version af en fil i et SharePoint-dokumentbibliotek

Få vist versionshistorikken for et element eller en fil på en SharePoint-liste eller i et SharePoint-bibliotek

 • Hvordan du kan få vist versionshistorikken for et element eller en fil, mens du er i en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

 • Hvordan du kan få vist versionshistorikken for en fil fra et Microsoft Office-dokument

 • Hvordan du kan sammenligne dokumentversioner

Gendanne eller slette en tidligere version af et element eller en fil i SharePoint

 • De tilladelser, der er påkrævet for at gendanne eller slette versioner

 • Forskellene mellem overordnede og underordnede versioner

 • Hvad der sker, når antal versioner er begrænset

 • Hvad der sker, når en underordnet version slettes

 • Hvordan versionsstyring virker, når godkendelse af indhold er påkrævet

 • Hvordan versionsstyring virker med udtjekning af filer

 • Hvordan du kan gendanne en tidligere version

 • Hvordan du kan slette en tidligere version

 • Hvordan du kan slette alle tidligere versioner

 • Hvordan du kan slette alle underordnede versioner

Toppen af siden

Andre indstillinger, der påvirker versionsstyring for lister og biblioteker

Når administratoren opretter en liste eller et bibliotek, træffer vedkommende en række beslutninger. Foruden af aktivere versionsstyring skal administratoren beslutte, om godkendelse af indhold skal være påkrævet eller ej, hvem der kan få vist kladdeelementer, og om udtjekning skal være påkrævet eller ej. Hver af disse beslutninger har betydning for, hvordan versionsstyringen virker. Hvis administratoren f.eks. beslutter, at udtjekning skal være påkrævet, oprettes der kun versionsnumre, når filer tjekkes ind. Hvis godkendelse af indhold er påkrævet, tildeles der ikke overordnede versionsnumre, før filerne er godkendt af en person med de nødvendige tilladelser.

Du kan finde flere oplysninger om disse indstillinger under

Vigtigt:  Hvis de personer, der arbejder i dit bibliotek, planlægger at gøre brug af samtidig redigering af dokumenter, skal du ikke konfigurere biblioteket til at udtjekning er påkrævet. Det er ikke muligt at arbejde flere personer i et dokument, hvis dokumentet skal være tjekket ud.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×