Hvordan skriver jeg en forretningsregel?

I PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel er en forretningsregel et kort program, der udfører en forretningsopgave.

Du kan oprette forretningsregler, der allokerer ressourcer, beregner prognoser i henhold til kriterier, fastsætter afvigelser eller finder KPI'er. Regler kan hjælpe dig med at køre forespørgsler, indføre data i Office Excel 2007-formularer eller flytte saldi fra én periode til en anden. Du kan køre regler direkte fra arbejdsområdet Forretningsregler eller køre dem som en del af et planlagt job.

Ligesom andre funktioner i Forretningsplanlægningsmodel kan forretningsregler anvendes på flerdimensionelle data i en model. Hver regel angiver et bestemt sæt dimensioner og medlemmer, som reglen gælder for.

Der er tre hovedfaser, når du vil skrive en forretningsregel: Planlæg reglen, skriv reglen, og kør reglen.

Planlægge reglen

  Trin 1: Vælg, hvad reglen skal gøre

Forretningsregler kan udføre en lang række opgaver, lige fra at flytte data i modellen til at udføre simple beregninger. Du kan oprette brugerdefinerede regler eller bruge en af de mange tidsbesparende alternativer.

Opgave

Beskrivelse

Analyser valgmuligheder i forbindelse med regler

Vælg den regeltype, der er mest velegnet til formålet.

  Trin 2: Identificer vigtige faktorer ved implementering

Selvom den regel, du vælger, angiver, hvilke indstillinger der er tilgængelige til implementering, kan det være en idé at overveje at implementere, inden du overhovedet vælger en regeltype til din regel. Implementeringen af en regel kan have en meget stærk effekt på en regels ydeevne. Derudover bestemmer implementeringen af reglen, hvor Forretningsplanlægningsmodel gemmer både reglen og resultatet af kørslen af reglen.

Opgave

Beskrivelse

Analyser implementeringsindstillinger

Vælg den implementeringsindstilling, der understøtter den måde, du vil køre reglen på.

  Trin 3: Vælg en metode til at oprette reglen

Du kan spare tid ved at vælge en af de forudkodede skabeloner, der ikke kræver stor viden om kode. Alternativt kan du oprette en fuldstændig brugerdefineret regel med en af de mange sprogindstillinger, der understøttes af Forretningsplanlægningsmodel.

Opgave

Beskrivelse

Gennemse måder at oprette en forretningsregel på

Find ud af, hvilke metoder der understøttes.

.

Skrive reglen

  Trin 4: Opret et regelsæt og en regel

Alle regler skal tilhøre et regelsæt. Derudover bestemmer regelsættypen de indstillinger, der er tilgængelige for en regeltype. Derefter kan du bruge resultatet af din planlægning og analyse til at vælge en skabelon eller angive en regeltype og en implementering.

Opgave

Beskrivelse

Opret et nyt regelsæt

Opret en regel, der passer til formålet.

  Opret en ny regel

Opret en procedureregel eller en definitionsregel.

  Trin 5: Angiv regelområdet

En regels område definerer, hvilke celler i modellen reglen har indvirkning på. Normalt består et område af et sæt dimensionsmedlemmer, som er omsluttet af parenteser. Individuelle dimensioner er adskilt af kommaer. Forretningsregler kan indeholde to områdetyper:

  • Destinationsområde – normalt en SCOPE-sætning, der indeholder dimensioner og medlemmer. Dette område indikerer det modeludsnit, som lagrer resultatet af reglen.

  • Kontekstområde – normalt et sæt bestående af et par dimensionsudtryk. Et kontekstområde bruges ofte sammen med en PEL-funktion. Dette område indikerer data, som reglen kører på, og som er forskellige fra destinationen.

Opgave

Beskrivelse

Klarlæg reglens område

Besvar disse spørgsmål for at hjælpe med at identificere områdeelementerne:

» Hvilke celler i kuben vil du gemme resultaterne i, når reglen har udført opgaven?

» Hvilke celler indeholder de data, som reglen køres for, når den udfører opgaven? Er cellerne de samme som destinationscellerne, eller er visse kildeceller forskellige?


Definer området


Brug værktøjerne i Forretningsplanlægningsmodel til at indsætte Scope-sætningen.

  Trin 6: Tilføj reglens brødtekst

De fleste forretningsregler i Forretningsplanlægningsmodel er skrevet i PerformancePoint-udtrykssprog. Alle regler har standardelementer, som angiver reglens område, og den beregning eller opgave, som reglen udfører. Se elementerne i en forretningsregel.

  Trin 7: Valider reglen, og opdater modellen

Opgave

Beskrivelse

Valider en regel

Kontroller reglens syntaks og semantik, og kontroller, at dimensionerne og programelementerne i reglen er gyldige.

Gem modellen

Hvis du vil gemme en forretningsregel, skal du gemme modellen.

Installer reglen

Gør reglen tilgængelig for brugere i Forretningsplanlægningsmodel og Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel.

Køre reglen

 Trin 9: Kør reglen

Når du er færdig med at kode og teste reglen, er du klar til at køre reglen. Den måde, du starter og kører en regel på, afhænger af reglens egenskaber. Nogle regler kan køres af brugerkommandoen fra brugergrænsefladen i Forretningsplanlægningsmodel og andre skal føjes til en jobskabelon og derefter planlægges i et job.

Opgave

Beskrivelse

Find ud af, hvordan du kører en regel eller et regelsæt

Få mere at vide om, hvilke trin du skal følge for at køre en regel.

Find ud af, hvordan du opretter en jobskabelon

Få mere at vide om de oplysninger, der kræves for at planlægge et job.

Find ud af, hvordan du planlægger et job

Få mere at vide om de oplysninger, der kræves for at planlægge et job.

Vigtigt: Du opnår det bedste resultat ved at teste reglen, inden du bruger reglen i et job til brugere. Vi anbefaler, at du kører reglen og derefter kontrollerer resultaterne i en faktatabel eller i en Excel-rapport.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×