Hvordan opretter jeg et scorecard?

Dette emne indeholder en oversigt over alle de trin, du skal fuldføre for at oprette et scorecard i PerformancePoint-dashboarddesigner.

Et scorecard er et øjebliksbillede på højt niveau af organisatoriske resultater. Scorecards viser en samling KPI'er (Key Performance Indicators) og resultatmålene for disse KPI'er. Normalt opretter en designer en gruppe målsætninger på højeste niveau, der repræsenterer de forskellige resultatmål i en organisation, og udfylder derefter disse målsætninger med andre KPI'er, der repræsenterer undermålsætningerne inden for hver gruppe.

Vigtigt: Målsætninger repræsenterer organisatoriske mål på højeste niveau. På et scorecard vises målsætningerne på det højeste niveau i et KPI-hierarki. I et normalt scorecard viser målsætningerne kumulative resultatindikatorer, der opløfter resultaterne fra KPI'er på et lavere niveau.

Scorecards er lige så forskellige som de organisationer, de repræsenterer. En detailvirksomhed kan f.eks. måle resultater efter rapporteret salgsvolumen, og et bystyre kan registrere antallet af borgere, der deltager i borgermøder.

Oprette et scorecard

Beslutte, hvad det pågældende scorecard skal kunne

Tilføje scorecardelementer

Konfigurere og udgive scorecardelementerne

Føje det pågældende scorecard til et dashboard og derefter installere dashboardet

Beslutte, hvad det pågældende scorecard skal kunne

Et scorecard kan præsentere en oversigt over en organisatorisk strategi og indeholde værdifulde oplysninger om de skridt, som organisationen tager hen mod målene i den pågældende strategi.

Opgave

Beskrivelse

Indsamle de bedste oplysninger til overvågning af resultater

Hvis du vil have størst muligt udbytte af et scorecard, skal du nøje udvælge resultatindikatorer. Denne vejledning kan hjælpe dig med at stille de rigtige spørgsmål.

Oversigt over scorecards

Gennemse generelle oplysninger om scorecards, f.eks. hvilke typer resultatspørgsmål scorecards kan hjælpe med at besvare, eksempler på KPI'er og retningslinjer, der kan hjælpe dig med at organisere et scorecard.

Toppen af siden

Tilføje scorecardelementer

Elementerne i et scorecard arbejder sammen om at levere præcise resultatmålinger. Præcise målinger kræver gode data, målbare mål og klare måder at vise resultater på.

Opgave

Beskrivelse

Tilføje et datakildeelement

Tilføj et datakildeelement for at få adgang til de oplysninger, som dine KPI'er og scorecards kræver. Datakildeelementer omfatter instruktioner om, hvordan du opretter tilknytninger til databaser, samt hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at oprette disse forbindelser.

Oprette en KPI-indikator

Vælg, hvilke grafiske indikatorer du vil bruge til at repræsentere statussen for dine resultatmål.

Oprette en KPI

Opret KPI'er, der hjælper med at omsætte en strategisk vision til operationelle mål.

Oversigt over KPI-konfiguration

Definer datatilknytninger, angiv sikkerhedstilladelser, konfigurer resultatmønstre, og angiv andre egenskaber for KPI'er.

Oprette et scorecard ved hjælp af guiden

Opret et scorecardelement, der skal indeholde de oplysninger, du vil have vist, og føj KPI'er og andre elementer til det.

Toppen af siden

Konfigurere og udgive scorecardelementerne

Du kan tilpasse et scorecard ved at konfigurere elementerne, så de passer til dine behov.

Når du har konfigureret scorecardelementerne, skal du udgive dem på PerformancePoint-overvågningsserver for at gøre dem tilgængelige for alle de brugere, der har de relevante tilladelser.

Opgave

Beskrivelse

Oprette et scorecardhierarki eller ændre placeringen af en KPI i et hierarki

Opret eller rediger et hierarki af KPI'er i dit scorecard for at præsentere dine målsætninger og undermålsætninger.

Konfigurere KPI-klassifikation: bladniveau, ikke-blad eller målsætning

Konfigurer en KPI, så den udfylder en bestemt rolle i et scorecardhierarki.

Tilføje, slette eller omarrangere scorecardrækker og -kolonner

Føj flere rækker eller kolonner til dit scorecard for at få vist flere data, foretage akkumuleringer osv. Du kan også slette rækker eller kolonner og bytte om på rækkernes og kolonnernes placering.

Ændre værktøjslinjen i et scorecard

Tilføj eller fjern knapper, der angiver visningsindstillinger på værktøjslinjen i et scorecard.

Ændre indstillinger for visning af et scorecard

Rediger den måde, som et scorecard vises på i et dashboard.

Toppen af siden

Føje det pågældende scorecard til et dashboard og derefter installere dashboardet

Når du har oprettet et scorecard, kan du bruge Dashboarddesigner til at føje det pågældende scorecard til et dashboard. Et dashboard er en samling scorecard- og rapportelementer, der er arrangeret i et layout med henblik på udgivelse på Windows SharePoint Services eller Microsoft Office SharePoint Services (MOSS).

Bemærk: Du skal udgive et scorecard og dets elementer på overvågningsserveren, inden du kan føje det pågældende scorecard til et dashboard.

Du kan knytte de scorecardelementer, du medtager i et dashboard, til andre elementer i dashboardet. Hvis dit scorecard f.eks. indeholder en KPI, der bruger en SQL Server 2005 Analysis Services-datakilde, kan du knytte de dimensionsmål, som KPI'en repræsenterer, til en analytisk rapport, der indeholder flere detaljerede oplysninger. Du kan også knytte scorecardelementer til en strategioversigt, der viser organisationens overordnede strategi.

Du installerer det færdige dashboard ved at eksportere det til Windows SharePoint Services eller til et Microsoft Office SharePoint-websted. Inden du gør dette, anbefaler vi dog, at du installerer dashboardet på et eksempelwebsted, hvor du kan få vist dashboardet og foretage de eventuelle sidste rettelser, inden du installerer dashboardet til brugerne. Når du får vist dashboardet, skal du kontrollere, at det indeholder alle de rapporter, scorecards og diagrammer, du vil have, at brugere skal kunne se i dashboardet.

Opgave

Beskrivelse

Oprette eller redigere en dashboardside i Dashboarddesigner

Opret en dashboardside, og føj dit scorecard til den.

Få vist et eksempel på et dashboard i Dashboarddesigner

Installer dashboardet på et eksempelwebsted, så du kan få vist dashboardet og foretage eventuelle rettelser i det, inden du installerer det til brugerne.

Hvordan knytter jeg scorecardelementer til rapporter i et dashboard?

Opret links mellem de dimensionsmedlemmer, som en KPI repræsenterer, og de analytiske rapporter, som indeholder flere oplysninger om medlemsværdierne.

Oprette en strategioversigt

Opret et grafisk billede, der viser organisationens overordnede strategi, og knyt derefter billedet til KPI'er, der er blevet udgivet i et scorecard.

Eksportere et dashboard til et SharePoint-websted

Installer dashboardet på et SharePoint-websted, hvor andre brugere kan se det.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×