Hvordan opretter jeg et dashboardfilter i Dashboarddesigner?

Dashboardfiltre er dashboardelementer, du kan oprette og vedhæfte scorecard og rapporter i PerformancePoint-dashboarddesigner og dermed begrænse de datatyper, du viser i dine dashboards. Du kan for eksempel oprette et tids filter for at få vist data for en bestemt periode eller for flere perioder, f.eks et antal år. Eller du kan oprette et gruppe filter for at få vist data for en eller flere grupper i organisationen.

Hvad vil du gøre?

Vælge en filtertype

Oprette dit filter

Føje dit filter til en dashboardside

Se næste trin

Vælge en filtertype

Når du opretter et dashboardfilter, skal du først beslutte, hvilken filtertype du vil oprette. Dashboardfiltre varierer i udseende og funktionalitet og typisk hører de til en af følgende grupper:

Separate filtre, du opretter ved hjælp af en guide

Et separat filter vises som et enkelt element i et dashboard. Brug et separat filter, når du vil udføre en af følgende opgaver:

 • Oprette et filter, der vises som et enkelt element i et dashboard.

 • Gøre det muligt for dashboardbrugere at markere et eller flere elementer på en liste eller i et træ, der kan udvides, for at angive, hvilke elementer der skal der skal anvendes som filter.

 • Knytte et filter til flere rapporter og scorecards.

Forespørgsler, der er integreret i de enkelte rapporter eller scorecards

En integreret forespørgsel er et filter, der er indbygget i en rapport eller et scorecard for at vise bestemte oplysninger, der findes i den pågældende rapport eller det pågældende scorecard. En integreret forespørgsel er ikke tydelig i et dashboard, da den er problemfrit integreret i en enkelt rapport eller et enkelt scorecard. Brug en integreret forespørgsel, når du vil udføre en af følgende opgaver:

 • Oprette et filter, der er indbygget i en rapport eller et scorecard ved hjælp af brugerdefinerede forespørgsler og/eller baggrundselementer.

 • Oprette en rapport eller et scorecard, så dashboardbrugere som standard kan se bestemte oplysninger, når de åbner rapporten eller scorecardet.

 • Anvende et filter, der er specifikt for en enkelt rapport eller et enkelt scorecard.

Nøgletalsindikatorer (KPI'er) for scorecards, der er knyttet til rapporter

Dashboardbrugere kan klikke på en tilknyttet KPI for at få vist flere oplysninger om en metrikværdi. Vælg en tilknyttet KPI, når du vil udføre en af følgende opgaver:

 • Bruge en KPI som et filter for andre rapporter.

 • Gøre det muligt for dashboardbrugere at klikke på en KPI at få flere oplysninger om dens underliggende detaljer.

 • Knytte en KPI til flere rapporter.

Når du har besluttet hvilken filtertype, du vil have, skal du fortsætte til Oprette dit filter.

Bemærk: Du finder flere oplysninger om de forskellige filtertyper, du kan oprette, under Oprette filtre i PerformancePoint-dashboarddesigner.

Toppen af siden

Oprette dit filter

Den metode, du kan bruge til at oprette dit filter, afhænger af den filtertype, du vil oprette.

Hvis du vil gøre dette, skal du

klikke på dette link

Få mere at vide om, hvordan du opretter et separat filter ved hjælp af en guide.

Vælg den procedure, der svarer til den filterskabelon, du vil bruge.

Få mere at vide om filtre, der er indbygget i rapporter eller scorecards ved hjælp af brugerdefinerede forespørgsler og/eller baggrundselementer.

Om at bruge MDX i Dashboarddesigner

Få mere at vide om, hvordan du bruger KPI'er som filtre til andre rapporter i et dashboard.

Knytte KPI'er for scorecards til analytiske rapporter

Toppen af siden

Føje dit filter til en dashboardside

Det afhænger af den filtertype, du opretter, om du skal føje dit filter til en dashboardside. Når du opretter filtre, der vises som individuelle dashboardelementer, skal du føje dem til din dashboardside og derefter knytte dem til en eller flere rapporter eller et eller flere scorecards. I modsætning til når du opretter filtre, der er brugerdefinerede forespørgsler, baggrundselementer eller KPI'er, der er knyttet til analytiske rapporter, findes disse filtre allerede i dit dashboardsom en del af dine rapporter eller scorecards.

De følgende procedurer, gælder kun for de separate filtre, du opretter ved hjælp af guiden Opret et filter.

Bemærk: Inden du begynder, skal du kontrollere, at du allerede har oprettet et dashboard, der indeholder mindst et scorecard eller en rapport samt et filter. Selvom du opretter filtre i arbejdsområdet i et dashboard, indgår det pågældende filter ikke på en dashboardside, før du tilføjer det ved hjælp af følgende fremgangsmåde.

Del 1: Træk filteret til en dashboardzone

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Opdater for at opdatere den liste over elementer, der gemmes på PerformancePoint-overvågningsserver. I arbejdsområdebrowseren skal du klikke på dashboards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på overvågningsserveren. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet, skal du klikke på fanen Server. Dobbeltklik på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 2. I den midterste rude skal du klikke på fanen Editor.

 3. I ruden Detaljer skal du klikke på plustegnet ( + ) ud for Filtre for at udvide listen over tilgængelige filtre. Træk det filter, du skal bruge, til en dashboardzone.

  Bemærk: Hvis du ikke kan se nogen filtre i ruden Detaljer, er der ikke oprettet nogen filtre til dashboardet. Opret et filter, og fortsæt.

 4. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på overvågningsserveren.

Del 2: Knyt filteret til en rapport eller et scorecard

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Editor i arbejdsområdet for det dashboard, du vil ændre. Find det filter, du vil knytte til en rapport eller et scorecard.

 2. Klik på pil ned ud for filternavnet i dashboardzonen, og klik derefter på Opret link. Dialogboksen Editor til filterlink åbnes.

 3. Klik på fanen Sammenkæd elementer. Navnet på det filter, du lige har føjet til dashboardet, skal være angivet i feltet Filter. Hvis det ikke er angivet, skal du bruge listen Filter til at vælge det. Derefter skal du bruge listen Tilknyttet dashboardelement: til at vælge den rapport eller det scorecard, du vil knytte til filteret.

 4. Klik på fanen Linkindstillinger, og angiv indstillingerne Dashboardelementets slutpunkt, Kildeværdi og Filterlinkformel ved hjælp af følgende fremgangsmåder:

  Angiv Dashbordelementets slutpunkt

  Brug listen Dashboardelementets slutpunkt til at vælge den dimension, du vil bruge. Det vil sige, du skal angive, hvor du vil have vist resultaterne af forespørgslen i rapporten.

  Antag, at du har en rapport, der indeholder produktkategorier og mål, f.eks. bruttofortjeneste og dækningsgrad. Antag desuden, at du vil knytte rapporten til et filter, der indeholder en liste over forskellige geografiske områder. Hvis du vælger Produktkategorier på listen Dashboardelementets slutpunkt, erstattes produktkategorioplysninger i din rapport med de oplysninger om de geografiske områder, der er valgt i filteret.

  Angiv en Kildeværdi

  Brug listen Kildeværdi til at vælge en tilgængelig kilde til filteret. Den Kildeværdi, du vælger, svarer til de data, dit filter forespørger, når dashboardbrugere bruger filteret. Indstillingerne varierer afhængigt af den filtertype, du konfigurerer. For de fleste filtre, skal du vælge datakilden til den rapport eller det scorecard, du knytter til filteret.

  Angiv en Filterlinkformel

  Bemærk: Når du føjer et Time Intelligence-bogføringsformelfilter til dit dashboard, skal du angive en Filterlinkformel. Når du tilføjer andre filtertyper, er det dog typisk i forbindelse med indstillingen for erfarne brugere, du kan angive en Filterlinkformel.

  Klik på Filterlinkformel for at åbne dialogboksen Formeleditor. Der kan du angive en brugerdefineret MDX-forespørgsel og/eller en Time Intelligence-formel for dit filter. Du finder flere oplysninger under følgende ressourcer.

  Hvis du vil gøre dette, skal du

  klikke på dette link

  Få mere at vide om, hvordan du bruger en brugerdefineret MDX-forespørgsel i dit filter.

  Oprette et brugerdefineret MDX-filter ved hjælp af dialogboksen Formeleditor

  Få vist eksempler på MDX-forespørgsler.

  Om at bruge MDX i Dashboarddesigner

  Få mere at vide om, hvordan du bruger en Time Intelligence-formel i dit filter.

  Oprette et filter, der bruger Time Intelligence

  Få vist eksempler på Time intelligence-formler.

  Om syntaksen for Time Intelligence-udtryk

 5. Når du har angivet indstillingerne under fanen Linkindstillinger i dialogboksen Filterlinkeditor, skal du klikke på OK. Klik på fanen Hjem, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme dit dashboard på overvågningsserveren. Dit filter er nu i dit dashboard og er knyttet til en rapport eller et scorecard.

Toppen af siden

Se næste trin

Klik på det link, der passer bedst til det, du vil vide mere om.

Få vist et eksempel på et dashboard
Oprette eller redigere en dashboardside
Eksportere et dashboard til et SharePoint-websted

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×