Hvordan opretter jeg en dataindtastningsformular, der skal gentages månedligt? (PerformancePoint Server)

Du kan bruge Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel at designe formularer, som bidragydere kan bruge til at sende data til din organisations finansdatabaser. Når du opretter formularen, kan du derefter bruge procesplanlægning i PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel til at oprette og spore afsendelse af data med en tildeling. Du kan endda definere en tilbagevendende cyklus (dagligt, ugentligt, månedligt osv.) for tildelingen, så den automatisk gentages jævnligt.

Det første trin er at oprette en dataindtastningsformular i Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel. Derefter skal du oprette en cyklus ved hjælp af Forretningsplanlægningsmodel. Derefter skal du oprette en tildeling i Forretningsplanlægningsmodel.

Opret en dataindtastningsformular

Om formularer og rapporter

Du kan bruge Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel til at designe rapporter og formularer i Microsoft Office Excel, der giver adgang til dine finansdatabaser.

Husk at overveje følgende, når du udformer formularer og rapporter:

 • En Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excelrapport er et Excel-regneark, der viser data fra PerformancePoint-planlægningsserver databaser. Brugere kan kun få vist rapporten. De kan ikke indtaste data i rapporten.

 • En Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excelformular er det samme som en rapport, bortset fra, at brugere, der har de rette tilladelser, kan indtaste data i regnearket og derefter sende data tilbage til Planlægningsserver databaserne.

 • Som standard er Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel konfigureret til at oprette og få vist en rapport. I dette emne beskrives, hvordan du opretter og publicerer den rapport som en formular.

 • Hver bruger har dataadgangstilladelser, som bestemmer, hvilke data der vises i en formular eller rapport. Forskellige brugere kan få vist forskellige data, når de åbner en tildeling.

 • Brugere kan få vist de formularer, du designer og opretter i Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel, ved hjælp af Excel. Når brugerne åbner formularen, opretter den forbindelse til Planlægningsserver og indlæser de relevante data fra finansdatabaserne i et Excel-standardregneark.

Oprette en dataindtastningsformular

Brug ruden Oprettelse i Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel til at oprette en dataindtastningsformular.

Oprette en cyklus

Hvad er en cyklus?

Ledere bruger processtyringscyklusser til at definere et bestemt sæt af relaterede forretningsprocesser, som optræder i et bestemt tidsrum og bruger et bestemt udsnit af data i en model. Når du knytter en cyklus til en model, begrænser cyklussen de data, der sendes til den valgte model. Hvis du yderligere vil begrænse omfanget af dataindtastningen, kan du angive et Tidsinterval og et scenarie, som brugere skal overholde, når de indtaster data. Omfanget af dataindtastningen af en given cyklus begrænser alle tildelinger og job inden for den pågældende cyklus.

En cyklus kan være en enkelt forekomst, eller den kan være planlagt til at blive gentaget. Tilbagevendende cyklusser kan køre med foruddefinerede mellemrum, der strækker sig over tid, eller til et bestemt antal forekomster. Alle tildelinger eller job i cyklusdefinitionen kører med hver forekomst.

Du kan konfigurere modelegenskaben CurrentPeriod for at gøre dit cyklusser dynamisk med hensyn til Tid. Når du opretter cyklussen, kan du bruge CurrentPeriod-referencer til at bestemme det Tidsinterval, som brugerne kan indtaste data. Hver gang cyklussen forekommer, kontrollerer softwaren værdien af CurrentPeriod på det pågældende tidspunkt og åbner det korrekte Tidsinterval, hvor brugerne kan indtaste data. Det gør det muligt for dig, som modelbygger, at styre omfanget dataindtastning for en eller flere cyklusser ved at ændre værdien af modelegenskaben CurrentPeriod i stedet for at ændre eller genskabe cyklusserne.

Når du bruger egenskaben CurrentPeriod, kan du udtrykke start- og slutdatoer af cyklussen som værdien forhold til CurrentPeriod. Du kan f.eks. vælge CurrentPeriod som udgangspunkt for din cyklus og CurrentPeriod + 3 til slutningen af cyklussen. Hvis CurrentPeriod af modellen er indstillet til september, kan brugerne skrive data fra september til december.

Bemærk: Værdien af CurrentPeriod bestemmes af det laveste niveau i granularitet i visningen Tid, der er knyttet til modellen. Hvis en models laveste niveau i Granularitet f.eks. er en måned, er værdien af CurrentPeriod én måned, og "CurrentPeriod + 1" repræsenterer CurrentPeriod + én måned.

Før du opretter en cyklus

Før du kan definere en cyklus, skal du kontrollere, at du har udført følgende opgaver:

 • Forbered de data, cyklussen kræver. Kør f.eks. forretningsregler for at udfylde og fordele.

 • Definer sikkerhedsrollen for hver bruger, der skal deltage i cyklussen.

 • Angiv følgende oplysninger:

  • Navnet på den model, der accepterer data fra cyklussen.

  • Navnet på det Scenarie-dimensionsmedlem, der accepterer data fra cyklussen

  • Medlemmer af den Tidsdimension, som cyklussen indsender til modellen.

  • Startdato og -klokkeslæt, som brugerne skal begynde at sende data på.

  • Startdato og -klokkeslæt, som brugerne skal stoppe med at sende data på.

  • De dataindtastningsformularer, deltagerne kan bruge i cyklussen.

  • Brugernavne eller forretningsroller, der er knyttet til hver funktionel rolle: bidragyder, korrekturlæser og godkender.

Oprette en tilbagevendende cyklus

Brug guiden Opret en cyklus i Forretningsplanlægningsmodel til at oprette en tilbagevendende cyklus, som beskrevet i emnet Oprette en tilbagevendende cyklus.

Oprette en tildeling

Hvad er en tildeling?

En tildeling er en dataindtastningsopgave i en cyklus, der er tildelt en eller flere brugere. En brugers tildelingsopgave kan være at bidrage med data ved hjælp af en dataindtastningsformular eller at gennemse og/eller godkende de data, bidragydere sender. Planlægningsserver formulartildelinger vises som regneark i Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel. Softwaren dirigerer tildelingerne til de relevante brugere, som tilføjer de ønskede oplysninger og sender dem til den computer, der kører Planlægningsserver. Hver tildeling har en startdato, og deadlines til afsendelse og godkendelse og en afsendelses-, gennemgangs- og godkendelsesproces. Tilsammen kaldes tildelinger, job og proceskravene en cyklus.

Oprette en tildeling

Brug definitionsguiden Opret en tildeling i Forretningsplanlægningsmodel til at oprette en tildeling, som beskrevet i emnet Opret en tildeling.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×