Hvordan knytter jeg et scorecardelement til en rapport ved hjælp af Dashboarddesigner?

Du kan oprette links mellem KPI'er (Key Performance Indicators) i et scorecard og rapporter. Disse rapporter omfatter f.eks. analytiske diagrammer, analytiske gitre og SQL Server Reporting Services-rapporter. Hvis du gør dette, kan dashboardbrugere ved at klikke på en individuel KPI automatisk opdatere sammenkædede rapporter og få vist yderligere oplysninger i rapporterne, der er specifikke for den valgte KPI.

  Et eksempel på, hvorfor dette kan være nyttigt    

Forestil dig et dashboard, der indeholder et scorecard, der viser bruttoresultatet for flere produktkategorier. Scorecardet giver brugerne en overblik over, om bruttoresultatet opfylder målet eller ej for alle perioder. Antag nu, at dashboardbrugerne også vil se ydeevnen for bruttoresultatet for individuelle produktkategorier, og at de vil se ydeevnen for tidsperioder (f.eks. fire regnskabsår). En enkelt scorecard, der indeholder alle disse oplysninger, kan blive så stort i et dashboard, at de vigtigste oplysninger, som brugerne vil se, forsvinder i alle de viste detaljer.

I denne situation hjælper det at sammenkæde KPI'er på scorecards med andre rapporter i et dashboard. Du kan oprette et link fra en KPI til to forskellige rapporter: En, der viser bruttoresultatet for hver produktkategori i fire regnskabsår, og en anden rapport, der viser bruttoresultatet for forskellige producenter, der er tilknyttet en produktkategori. Brugerne kan derved klikke på én produktkategori-KPI på scorecardet og opdatere to analytiske rapporter samtidig, der viser bruttoresultatet både over tid og efter producent for en produktkategori, alt sammen på et enkelt, overskueligt dashboard.

  KPI'er er målinger eller medlemmer    

Når du ser på et scorecard i et dashboard, er det nærliggende at antage, at hver række på scorecardet er en KPI, og at alle KPI'er er ens. Men det er ikke tilfældet! Hvis du f.eks. arbejder med scorecards, der bruger Analysis Services-datakilder, har én type KPI en måling i kuben, der er direkte knyttet til den. En anden type KPI er et medlem i kuben og henter målinger fra den overordnede dimension. Når du arbejder med scorecards, der bruger andre datakilder end Analysis Services, er det ikke sikkert, at KPI'erne er knyttet til målinger i en datakilde. Dette er af betydning, da KPI-typen bestemmer, hvordan den er sammenkædet med en eller flere rapporter i et dashboard. En metode omfatter oprettelse af brugerdefinerede egenskaber, og en anden metode gør ikke.

Sådan fungerer det

Når du sammenkæder en scorecard-KPI med en rapport, bruger du i bund og grund scorecardet til at hente det indhold, der vises i rapporterne. Du erstatter med andre ord ét rapportelement med et andet, der bestemmes af den valgte KPI. Dette gøres ved at overføre et entydigt medlem, der er identificeret ved et entydigt navn, som modtagelsesrapporten kender.

Ved analytiske diagrammer og gitre sender KPI'en et entydigt navn, som enten er MemberUniqueName eller et MDX-udtryk (i formatet [Målinger].[indhold] eller [Dimension].[indhold]), afhængigt af hvordan KPI'en er konfigureret. Den analytiske rapport bruger MemberUniqueName eller MDX-udtrykket til at hente dataene. Ved Reporting Services-rapporter sender KPI'en et navn, der gør det muligt for Reporting Services at hente de korrekte data. I de fleste tilfælde bruges visningsnvnet. Afhængigt at den parameter, der bruges i Reporting Services-rapporten, kan KPI'en dog sende en nøgle, et entydigt navn eller en titeltekst for at hente dataene.

Hvad ønsker du at gøre?

Sammenkæde en KPI, der er kubemedlem, med en analytisk rapport

Sammenkæde en KPI, der er knyttet direkte til en måling, med en analytisk rapport

Sammenkæde en KPI med en SQL Server Reporting Services-rapport

Sammenkæde en KPI, der er kubemedlem, med en analytisk rapport

Inden du begynder med følgende fremgangsmåde, skal du sørge for, at du allerede har oprettet og udgivet følgende elementer i dashboarddesigneren:

 • Et scorecard, der er baseret på Analysis Services og har KPI'er, der er kubemedlemmer, på rækker. Disse kubemedlemmer skal være knyttet til en overordnet KPI.

 • En eller flere analytiske rapporter, der er baseret på den Analysis Services-kube, der bruges af scorecardet. De analytiske rapporter skal have de hierarkier, der er knyttet til filteret, placeret på rækker, kolonner eller baggrund (for gitre) eller på serier, nederste akse eller baggrund (for diagrammer).

 • En dashboardside, der indeholder scorecardet og de analytiske rapporter

Ved hjælp af følgende fremgangsmåde kan du sammenkæde scorecard-KPI'er, der er medlemmer i Analysis Services, med analytiske rapporter. Hvis du gør dette, kan vælge mellem at sammenkæde med målinger eller med dimensioner i rapporterne. Du kan også sammenkæde en KPI med en dimension i én rapport og med en måling i en anden rapport.

 1. Start dashboarddesigneren.

 2. Dobbeltklik på navnet på det dashboard, der indeholder scorecardet og de analytiske rapporter, du vil kæde sammen, i Browser til arbejdsområdet.

 3. Find listen Tilgængelige felter for scorecardet (i den zone, hvor det er placeret). Klik på MemberUniqueName under Medlemsrække, og træk elementet til boksen Slip felter for at oprette links for en analytisk rapport. Derved åbnes dialogboksen Editor til filterlink, der kan hjælpe dig med at fuldføre oprettelsen af linket.

 4. Klik på fanen Linkindstillinger i dialogboksen Editor til filterlink, og klik derefter på boksen Dashboardelementets slutpunkt for at åbne den tilhørende menu. Vælg den dimension i den analytiske rapport, som du vil filtrere ved hjælp af KPI-medlemsnavnet. Det er på denne måde, at KPI-medlemsnavnet sendes til rapporten.

 5. Gentag trin 3 og 4 for andre analytiske rapporter på dashboardsiden, som du vil sammenkæde med scorecard-KPI'erne.

 6. Når du er færdig med at oprette links, skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Udgiv alt. Du kan nu enten få vist et eksempel på dashboardet eller installere det på et SharePoint-websted.

  Få vist et eksempel på dashboardet og teste linkene

  1. Klik på fanen Rediger i dashboarddesigneren, og klik derefter på Eksempel. Derved åbnes guiden Installer dashboard på et eksempelwebsted.

  2. Vælg det dashboard, du vil se et eksempel på, under trinnet Vælg et dashboard i guiden, og klik derefter på Næste.

  3. Du kan se en webadresse, der allerede er angivet, i boksen Placering for eksempelwebsted under trinnet Angiv en placering. Dashboarddesigneren bruger normalt den korrekte placering for eksempelwebstedet, som er baseret på overvågningsserverens konfigurationer. Bevar standardwebadressen, eller angiv en anden placering, og klik derefter på Udfør. Der åbnes en webbrowser, hvor dashboardet vises.

  4. Klik på scorecard-KPI'erne i webbrowseren for at teste linkene til de analytiske rapporter. Når du klikker på et KPI-navn (du skal klikke på navnet og ikke kun i cellen), kan du se, at de sammenkædede rapporter automatisk opdateres og viser oplysninger, der er specifikke for den valgte KPI. Hvis dette ikke er tilfældet, er KPI'en ikke sammenkædet korrekt med rapporterne i dashboardet.

  5. Foretag de nødvendige ændringer af dashboardet ved at følge trin 2-6, eller installer dashboardet.

  Installere dashboardet

  1. Klik på fanen Rediger i dashboarddesigneren, og klik derefter på SharePoint-websted. Derved åbnes guiden Installer et dashboard på et SharePoint-websted.

  2. Vælg det dashboard, du vil installere, under trinnet Vælg et dashboard i guiden, og klik derefter på Næste.

  3. Standardadressen til SharePoint-webstedet vises i boksen URL-adresse til SharePoint-websted under trinnet Angiv en placering. Bevar denne indstilling, eller skriv den fulde sti til et andet SharePoint-websted, som du vil installere dashboardet på. Derved udfyldes listen Dokumentbibliotek automatisk.

  4. Vælg det dokumentbibliotek, hvor dashboardet skal placeres, i boksen Dokumentbibliotek, og klik derefter på Næste.

  5. Standardmastersiden vises i boksen Masterside under trinnet Vælg et layout i guiden. Mastersiden bestemmer layoutet for dashboardet, når det installeres. Du kan bevare denne indstilling eller klikke i boksen for at vælge en anden masterside (hvis der er nogen tilgængelige). Klik derefter på Udfør. Der åbnes en webbrowser med dashboardet på SharePoint-webstedet.

  6. Klik på Luk på bekræftelsessiden i dashboarddesigneren.

Toppen af siden

Sammenkæde en KPI, der er knyttet direkte til en måling, med en analytisk rapport

Inden du begynder med følgende fremgangsmåde, skal du sørge for, at du allerede har oprettet og udgivet følgende elementer:

 • Et scorecard, der indeholder en eller flere KPI'er. Hverken scorecardet eller KPI'erne må have Analysis Services som datakilde. KPI'erne skal kunne knyttes til et medlem eller en måling i den Analysis Services-kube, der bruges af de analytiske rapporter.

 • En eller flere analytiske rapporter (f.eks. gitre, linjediagrammer eller søjlediagrammer). De analytiske rapporter skal have de hierarkier, der er knyttet til filteret, placeret på rækker, kolonner eller baggrund (for gitre) eller på serier, nederste akse eller baggrund (for diagrammer).

 • En dashboardside, der indeholder scorecardet og de analytiske rapporter

Ved hjælp af følgende fremgangsmåde kan du sammenkæde scorecard-KPI'er med analytiske rapporter ved at tildele entydige navne, der har brugerdefinerede egenskaber. Der skal være tilknyttet en værdi til hvert entydige navn, som svarer til et medlem eller en måling i Analysis Services. Det entydige navn overføres til den analytiske rapport for at filtrere visningen.

Først skal du oprette entydige navne for de KPI'er, som du vil sammenkæde med analytiske rapporter, og derefter skal du konfigurere kæderne. Til sidst får du vist et eksempel på dashboardet og skal foretage de nødvendige ændringer og derefter installere dashboardet.

 1. Start dashboarddesigneren.

 2. Dobbeltklik på navnet på et scorecard i Browser til arbejdsområdet. Derved åbnes scorecardet til redigering i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber i arbejdsområdet. De KPI'er, der er medtaget på scorecardet, vises i ruden Detaljer.

 4. Klik på en KPI i ruden Detaljer for at åbne det tilhørende arbejdsområde.

 5. Klik på fanen Egenskaber. Klik på Ny egenskab i afsnittet Brugerdefinerede egenskaber. Derved åbnes dialogboksen Vælger af egenskabstype.

 6. Vælg Tekst som egenskabstype i dialogboksen Vælger af egenskabstype, og klik derefter på OK.

 7. Angiv et entydigt MDX-navn for den valgte KPI i kolonnen Værdi. Entydige MDX-navne angives i formatet [Hierarki].[Niveau].[Navn]. Det entydige MDX-navn skal svare til et medlem eller en måling i den Analysis Services 2005-kube, der bruges af den eller de analytiske rapporter, som du vil sammenkæde KPI'en med.

 8. Klik i cellen for at fremhæve ordene Ny egenskab i kolonnen Navn, og angiv derefter et nyt navn til den brugerdefinerede egenskab. Det angivne navn må kun bestå af alfanumeriske tegn (mellemrum er tilladt), og du skal let kunne genkende navnet.

 9. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt.

 10. Gentag trin 2-9 for hver KPI på scorecardet. Du har nu tildelt entydige MDX-navne til scorecard-KPI'erne og er dermed klar til at sammenkæde dem med de analytiske rapporter.

 11. Dobbeltklik på det dashboard, der indeholder det scorecard og de rapporter, du vil sammenkæde, i Browser til arbejdsområdet.

 12. Find listen Tilgængelige felter for scorecardet (i den zone, hvor scorecardet er placeret). Klik på det navn, du har oprettet under trin 8, under KPI-række, og træk det til boksen Slip felter for at oprette links for en analytisk rapport. Derved åbnes dialogboksen Editor til filterlink, der kan hjælpe dig med at fuldføre oprettelsen af linket.

 13. Klik på fanen Linkindstillinger i dialogboksen Editor til filterlink, og klik derefter på boksen Dashboardelementets slutpunkt for at åbne den tilhørende menu. Vælg det dimensionsmedlem eller den dimensionsmåling, du vil bruge, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen. Det valgte element er det element, der erstattes i rapporten, når du klikker på den sammenkædede scorecard-KPI.

 14. Gentag trin 12 og 13 for eventuelt resterende rapporter, som du vil sammenkæde med scorecard-KPI'erne.

 15. Klik på fanen Startside, når du er færdig med at oprette links mellem KPI'er og analytiske rapporter, og klik derefter på Udgiv alt. Du kan nu enten få vist et eksempel på dashboardet eller installere det på et SharePoint-websted.

  Få vist et eksempel på dashboardet og teste linkene

  1. Klik på fanen Rediger i dashboarddesigneren, og klik derefter på Eksempel. Derved åbnes guiden Installer dashboard på et eksempelwebsted.

  2. Vælg det dashboard, du vil se et eksempel på, under trinnet Vælg et dashboard i guiden, og klik derefter på Næste.

  3. Du kan se en webadresse i boksen Placering for eksempelwebsted under trinnet Angiv en placering. Dashboarddesigneren bruger normalt den korrekte placering for eksempelwebstedet, som er baseret på overvågningsserverens konfigurationer. Bevar standardwebadressen, eller angiv en anden placering, og klik derefter på Udfør. Der åbnes en webbrowser, hvor dashboardet vises.

  4. Klik på scorecard-KPI'erne i webbrowseren for at teste linkene til de analytiske rapporter. Når du klikker på et KPI-navn (du skal klikke på en del af KPI-navnet og ikke kun i cellen), kan du se, at de sammenkædede rapporter automatisk opdateres og viser oplysninger, der er specifikke for den valgte KPI. Hvis dette ikke er tilfældet, er KPI'erne ikke sammenkædet korrekt med nogen af rapporterne i dashboardet.

  5. Foretag de nødvendige ændringer af dashboardet ved at følge trin 2-5, eller installer dashboardet.

  Installere dashboardet

  1. Klik på fanen Rediger i dashboarddesigneren, og klik derefter på SharePoint-websted. Derved åbnes guiden Installer et dashboard på et SharePoint-websted.

  2. Vælg det dashboard, du vil installere, under trinnet Vælg et dashboard i guiden, og klik derefter på Næste.

  3. Standardadressen til SharePoint-webstedet vises i boksen URL-adresse til SharePoint-websted under trinnet Angiv en placering. Du kan beholde denne indstilling eller skrive den fulde sti til et andet SharePoint-websted, du vil installere dashboardet på. Derved udfyldes listen Dokumentbibliotek automatisk.

  4. Vælg det dokumentbibliotek, hvor dashboardet skal gemmes, i boksen Dokumentbibliotek. Klik på Næste.

  5. Standardmastersiden vises i boksen Masterside under trinnet Vælg et layout i guiden. Mastersiden bestemmer layoutet for dashboardet, når det installeres. Bevar denne indstilling, eller klik i boksen for at vælge en anden masterside (hvis der er nogen tilgængelige). Klik derefter på Udfør. Der åbnes en webbrowser, hvor du kan se dashboardet på SharePoint-webstedet.

  6. Klik på Luk på siden Bekræftelse i dashboarddesigneren.

Toppen af siden

Sammenkæde en KPI med en SQL Server Reporting Services-rapport

Inden du begynder med følgende fremgangsmåde, skal du sørge for, at du allerede har oprettet og udgivet følgende elementer ved hjælp af dashboarddesigneren:

 • Et scorecard, der indeholder en eller flere KPI'er

 • En SQL Server 2005 Reporting Services-rapport med parametre. Du skal kende rapportnavnet, placeringen og de gyldige værdier for parametrene, f.eks. en nøgle, et entydigt navn eller en titeltekst.

 • En dashboardside, der indeholder scorecardet og Reporting Services-rapporten

Ved hjælp af følgende fremgangsmåde kan du sammenkæde scorecard-KPI'er med Reporting Services-rapporter ved at tildele entydige navne, der har brugerdefinerede egenskaber. Der skal være tilknyttet en værdi til hvert entydige navn, som svarer til en parameter, som Reporting Services genkender som gyldig. Det entydige navn bruges til at overføre oplysninger til Reporting Services-rapporten for at filtrere visningen.

Du skal først tildele entydige navne til KPI'erne, og derefter skal du oprette links mellem KPI'erne og Reporting Services-rapporten. Til sidst får du vist et eksempel på dashboardet og skal foretage eventuelt nødvendige ændringer og derefter installere dashboardet.

 1. Start dashboarddesigneren.

 2. Dobbeltklik på navnet på et scorecard i Browser til arbejdsområdet. Derved åbnes scorecardet til redigering i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber i arbejdsområdet. De KPI'er, der er medtaget på scorecardet, vises i ruden Detaljer.

 4. Klik på en KPI i ruden Detaljer for at åbne det tilhørende arbejdsområde.

 5. Klik på fanen Egenskaber. Klik på Ny egenskab i afsnittet Brugerdefinerede egenskaber. Derved åbnes dialogboksen Vælger af egenskabstype.

 6. Vælg Tekst som egenskabstype i dialogboksen Vælger af egenskabstype, og klik derefter på OK.

 7. Angiv den nøgle, det entydige navn eller den titeltekst, som Reporting Services-rapporten kan genkende som gyldigt input til parametrene, i kolonnen Værdi.

 8. Klik i cellen i kolonnen Navn for at fremhæve ordene Ny egenskab, og angiv derefter et nyt navn til den brugerdefinerede egenskab. Det angivne navn må kun bestå af alfanumeriske tegn (mellemrum er tilladt), og du skal let kunne genkende navnet.

 9. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt.

 10. Gentag trin 2-9 for hver KPI på scorecardet. Du har nu tildelt entydige navne til KPI'erne og er dermed klar til at oprette links mellem KPI'erne og Reporting Services-rapporten.

 11. Dobbeltklik på det dashboard i Browser til arbejdsområdet, der indeholder det scorecard og den Reporting Services-rapport, som du vil sammenkæde.

 12. Find listen Tilgængelige felter for scorecardet (i den zone, hvor scorecardet er placeret). Klik på det navn, du har oprettet under trin 8, under KPI-række, og træk det til boksen Slip felter for at oprette kæder for Reporting Services-rapporten. Derved åbnes dialogboksen Editor til filterlink, der kan hjælpe dig med at fuldføre oprettelsen af linket.

 13. Klik på fanen Linkindstillinger i dialogboksen Editor til filterlink, og klik derefter i boksen Dashboardelementets slutpunkt for at åbne den tilhørende menu. Vælg det element, du vil bruge, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen. Det valgte element er det element, der erstattes i rapporten, når du klikker på den sammenkædede scorecard-KPI.

 14. Gentag trin 12 og 13 for eventuelt resterende rapporter, som du vil sammenkæde med scorecard-KPI'erne.

 15. Klik på fanen Startside, når du er færdig med at oprette links mellem KPI'erne og Reporting Services-rapporten, og klik derefter på Udgiv alt. Du kan nu enten få vist et eksempel på dashboardet eller installere det på et SharePoint-websted.

  Få vist et eksempel på dashboardet og teste linkene

  1. Klik på fanen Rediger i dashboarddesigneren, og klik derefter på Eksempel. Derved åbnes guiden Installer dashboard på et eksempelwebsted.

  2. Vælg det dashboard, du vil se et eksempel på, under trinnet Vælg et dashboard i guiden, og klik derefter på Næste.

  3. Du kan se en webadresse i boksen Placering for eksempelwebsted under trinnet Angiv en placering. Dashboarddesigneren bruger normalt den korrekte placering for eksempelwebstedet, som er baseret på overvågningsserverens konfigurationer. Bevar standardwebadressen, eller angiv en anden placering, og klik derefter på Udfør. Der åbnes en webbrowser, hvor dashboardet vises.

  4. Klik på scorecard-KPI'erne i webbrowseren for at teste linkene til Reporting Services-rapporterne. Når du klikker på et KPI-navn (du skal klikke på en del af KPI-navnet og ikke kun i cellen), kan du se, at de sammenkædede rapporter automatisk opdateres og viser oplysninger, der er specifikke for den valgte KPI. Hvis dette ikke er tilfældet, er KPI'erne ikke sammenkædet korrekt med nogen af rapporterne i dashboardet.

  5. Foretag de nødvendige ændringer af dashboardet ved at følge trin 2-5, eller installer dashboardet.

  Installere dashboardet

  1. Klik på fanen Rediger i dashboarddesigneren, og klik derefter på SharePoint-websted. Derved åbnes guiden Installer et dashboard på et SharePoint-websted.

  2. Vælg det dashboard, du vil installere, under trinnet Vælg et dashboard i guiden, og klik derefter på Næste.

  3. Standardadressen til SharePoint-webstedet vises i boksen URL-adresse til SharePoint-websted under trinnet Angiv en placering. Du kan beholde denne indstilling eller skrive den fulde sti til et andet SharePoint-websted, du vil installere dashboardet på. Derved udfyldes listen Dokumentbibliotek automatisk.

  4. Vælg det dokumentbibliotek, hvor dashboardet skal gemmes, i boksen Dokumentbibliotek. Klik på Næste.

  5. Standardmastersiden vises i boksen Masterside under trinnet Vælg et layout i guiden. Mastersiden bestemmer layoutet for dashboardet, når det installeres. Bevar denne indstilling, eller klik i boksen for at vælge en anden masterside (hvis der er nogen tilgængelige). Klik derefter på Udfør. Der åbnes en webbrowser, hvor du kan se dashboardet på SharePoint-webstedet.

  6. Klik på Luk på siden Bekræftelse i dashboarddesigneren.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×