Hvordan fungerer versionsstyring i en SharePoint-liste eller et bibliotek

Hvordan fungerer versionsstyring i en SharePoint-liste eller et bibliotek

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når versionsstyring er aktiveret i SharePoint listen eller biblioteket, kan du gemme, spore og gendanne elementer på en liste og filer i et bibliotek, hver gang vedkommende ændrer. Versionsstyring, kombineres med andre indstillinger, som udtjekning, får du en masse kontrol over det indhold, der skrives på dit websted og kan angive faktiske værdi, hvis du har behov for at se eller gendanne en tidligere version af et element eller en fil.

Bemærk!: Versionsstyring er aktiveret som standard i SharePoint biblioteker og deaktiveret som standard i SharePoint lister. Se flere oplysninger om konfiguration af versionsstyring, aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller bibliotek.

Oversigt over versionsstyring

Alle med tilladelse til at administrere lister kan slå versionsstyring til eller fra for et bibliotek. Versionsstyring er tilgængelig for listeelementer i alle standard listetyper – herunder kalendere, registrering problemlister og brugerdefinerede lister. Det er også tilgængelig for alle de filtyper, som kan gemmes i biblioteker, herunder webdelssider. Se flere oplysninger om at konfigurere og bruge versionsstyring, aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller bibliotek.

Bemærk!: Hvis du er Office 365-kunde, er versionsstyring nu aktiveret som standard når du opretter nye OneDrive for Business biblioteker og gemmer den automatisk de sidste 500 versioner af et dokument. Dette hjælper dig med at undgå at miste vigtige dokumenter eller data. Hvis du har eksisterende biblioteker på webstedet OneDrive for Business eller på dit teamwebsted, der ikke har aktiveret versionering, kan du aktivere versionsstyring for dem når som helst.

Du kan bruge versionsstyring til følgende:

 • Spore historikken for en version    Når versionsstyring er aktiveret, kan du se, hvornår et element eller en fil er blevet ændret og af hvem. Du kan også se, hvornår filens egenskaber (oplysninger om filen) blev ændret. Hvis nogen f.eks. ændrer et listeelements forfaldsdato, vises de pågældende oplysninger i versionshistorikken. Du kan også se de kommentarer, der skrives til de filer, der tjekkes ind i biblioteker.

 • Gendanne en tidligere version    Hvis du har lavet en fejl i en aktuel version, hvis den aktuelle version bliver beskadiget, eller hvis du ganske enkelt bare synes bedre om en tidligere version, kan du erstatte den aktuelle version med en tidligere version. Den gendannede version bliver dermed den aktuelle version.

 • Få vist en tidligere version    Du kan få vist tidligere versioner uden at overskrive den aktuelle version. Hvis du får vist versionshistorikken i et Microsoft Office-dokument, f.eks. en Word- eller Excel-fil, kan du sammenligne de to versioner for at se forskellene.

Når versionsstyring er aktiveret, oprettes versioner i følgende situationer:

 • Når et listeelement eller en fil oprettes indledningsvist, eller når en fil overføres.

  Bemærk!: Hvis udtjekning af filer er påkrævet, skal du tjekke filen at oprette den første version.

 • Når en fil overføres, der har samme navn som en eksisterende fil.

 • Når egenskaberne for et listeelement eller en fil ændres.

 • Når et Office-dokument åbnes og gemmes. Når et dokument åbnes igen, oprettes en ny version, når du har gemt en redigering.

 • Med jævne mellemrum, når du redigerer og gemmer Office-dokumenter. Ikke alle ændringer og gemmer oprette nye versioner. Når du gemmer ændringer ofte, for eksempel registrerer hver ny version et punkt i stedet for hver enkelt redigering. Dette er almindelige, når automatisk lagring er aktiveret.

 • Under samtidig redigering af et dokument, når en anden bruger begynder at arbejde på dokumentet, eller når en bruger klikker på Gem for at overføre ændringerne til biblioteket.

Der kan til enhver tid være op til tre aktuelle versioner af en fil: den version, der er tjekket ud, den seneste underordnede version (kladdeversion) og den seneste publicerede version (overordnet version). Alle andre versioner betragtes som værende historiske versioner. Nogle af de aktuelle versioner kan kun ses af de brugere, der har tilladelse til at få dem vist.

Nogle organisationer sporer både overordnede og underordnede versioner af filer i deres biblioteker. Andre sporer kun de overordnede versioner. Overordnede versioner kan genkendes på det hele tal, f.eks. 5.0, mens underordnede versioner kan genkendes på decimaltallet, f.eks. 5.1.

De fleste organisationer bruger underordnede version til de filer, der er under udvikling, og de bruger overordnede versioner, når der nås bestemte milepæle, eller når filerne er klar til at blive publiceret for et større publikum. I mange organisationer er kladdesikkerheden indstillet til, at det kun er ejeren af en fil samt personer med tilladelser til at godkende filer, der har adgang til versionerne. Det betyder, at underordnede versioner ikke kan ses af alle, før der publiceres en overordnet version.

Du kan bruge overordnede versioner for lister, men underordnede versioner vil ikke være tilgængelige. Hver version af et listeelement tildeles et helt tal. Hvis organisationen kræver, at elementerne på en liste skal godkendes, vil elementerne have statussen Afventer, indtil de godkendes af en person med de nødvendige tilladelser. Når en fil har statussen Afventer, er den stadig nummeret med et decimaltal, men kaldes en kladde.

Se mere at vide om at aktivere og konfigurere versionsstyring, herunder overordnede og underordnede versioner, aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller bibliotek.

Der tilføjes automatisk versionsnumre, hver gang du opretter en ny version. På en liste eller i et bibliotek, hvor overordnet versionsstyring er aktiveret, har versionerne hele tal, f.eks. 1.0, 2.0, 3.0 osv. I biblioteker kan administratoren aktivere versionsstyring for både overordnede og underordnede versioner. Når der spores underordnede versioner, har de decimaltal, f.eks. 1.1, 1.2, 1.3 osv. Når en af disse versioner publiceres som en overordnet version, bliver dens nummer 2.0. Efterfølgende underordnede versioner nummereres 2.1, 2.2, 2.3 osv.

Når du fjerner en udtjekning, ændres versionsnummeret ikke. Hvis den seneste version var 3.0, vil den fortsat være 3.0, efter at du har fjernet udtjekningen.

Når du sletter en version, går versionen til papirkurven og dens antallet bliver med den. Versionshistorik, vises de resterende version tal. Andre version tallene ændres ikke. Hvis du har et dokument, som har underordnede versioner 4.1 og 4.2, og du beslutter dig for at slette version 4.1, vises den resulterende versionshistorik eksempelvis kun version 4.0 og 4.2. Følgende billede viser, at dette.

Se mere at vide om at aktivere og konfigurere versionsstyring, herunder overordnede og underordnede versioner, aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller bibliotek.

Versionshistorik, hvor én underordnede version er slettet

Nogle organisationer tillader et ubegrænset antal versioner af filer og andre definerer begrænsninger. Når du tjekker en fil ind, opdager du muligvis, at der mangler en ældre version af filen. Hvis den seneste version er 26.0, og der ikke længere findes en version 1.0, skyldes det, at administratoren har konfigureret biblioteket til kun at tillade 25 overordnede versioner af en fil. Når den 26.version tilføjes, bliver den første version slettet. Det er kun version 2.0 til og med 26.0, der gemmes. Når der tilføjes en version 27,er det kun version 3.0 til og 27.0, der gemmes.

Administratoren kan også vælge at begrænse antallet underordnede versioner til lige rettighederne for et angivet antal de nyeste versioner. Eksempelvis hvis 25 overordnede versioner er tilladt, kan administratoren beslutter at bevare mindre kladder til kun de seneste fem overordnede versioner. Standardantallet af underordnede versioner mellem overordnede versioner er 511. Hvis du forsøger at gemme en anden underordnede version, får du vist en fejlmeddelelse, der fortæller dig, skal du først udgive dokumentet. Administratoren af webstedet kan ændre standarden for at tillade færre underordnede versioner.

Hvis en liste eller et bibliotek begrænser antallet af overordnede versioner, slettes de tidligste versioner, når grænsen er nået. Eksempelvis hvis kun 20 versioner bevares, og dit team opretter 25 versioner, holdes kun versioner 6-25. Hvis en anden version er oprettet, kun versioner 7 til 26, bevares. Hvis listen eller biblioteket begrænser versioner, skal du sikre dig, at bidragydere er opmærksomme, slettes tidligere versioner, når version er nået.

I et bibliotek, der begrænser antallet af overordnede versioner, som den bevarer underordnede versioner til, slettes de underordnede versioner til de forrige overordnede versioner, når version er nået. Eksempelvis hvis du Behold kladder til kun 10 overordnede versioner, og dit team opretter 15 overordnede versioner, beholdes kun de overordnede versioner for de tidligste versioner. De underordnede versioner, der er knyttet til fem tidligste vigtige versioner – som 1.2 eller 2.3 – er slettet, men de overordnede versioner – 1, 2 osv –, bevares, medmindre biblioteket begrænser også overordnede versioner.

Det er som regel en god ide at begrænse antallet af versioner. Det medfører, at der spares plads på serveren, og det bliver nemmere at overskue for brugerne. Men, hvis organisationen kræver, at alle versioner gemmes, f.eks. af hensyn til lovgivningen eller af andre årsager, skal du ikke angive nogen begrænsninger.

Vigtigt!: Hvis din organisation begrænser antallet versioner, der er lagret, slettes de ældste versioner permanent, når grænsen er nået. De sendes ikke til papirkurven.

Se mere at vide om at aktivere og konfigurere versionsstyring, herunder begrænsninger, aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller bibliotek.

Du kan konfigurere, hvem der kan få vist kladder af listeelementer og filer. Kladder er oprettet i to situationer:

 • Når en underordnet version af en fil oprettes eller opdateres i et bibliotek hvor, overordnede og underordnede versioner.

 • Når et listeelement eller en fil oprettes eller opdateres, men endnu ikke er godkendt i en liste eller et bibliotek, hvor der kræves godkendelse af indhold.

Når du registrerer overordnede og underordnede versioner, kan du angive, om andre personer skal have tilladelse til at redigere filer, før de kan få vist og læse en underordnet version. Når denne indstilling anvendes, kan brugere, som har tilladelse til at redigere filen, arbejde på filen, men dem, der kun har tilladelse til at læse filen, kan ikke få vist den underordnede version. Det kan f.eks. være, at du ikke vil have, at alle, der har adgang til dit bibliotek, skal kunne se kommentarer eller rettelser, mens en fil redigeres. Hvis overordnede og underordnede versioner registreres, og ingen har udgivet en overordnet version endnu, er filen ikke synlig for de personer, der ikke har tilladelse til at få vist kladdeelementer.

Når der kræves godkendelse af indhold, kan du angive, hvis filer, der afventer godkendelse kan ses af personer med tilladelse til at læse, personer med tilladelse til at redigere, eller kun den forfatter og personer med tilladelse til at godkende elementer. Hvis både overordnede og underordnede versioner registreres, publicere forfatteren en overordnet version, før filen kan sendes til godkendelse. Når der kræves godkendelse af indhold, vises de personer, der har tilladelse til at læse det indhold, men har ikke tilladelse til at se kladdeelementer sidst godkendte eller overordnet version af filen.

Uanset om personer har tilladelse til at redigere en fil eller ej, hvis personer søger efter en fil, der er i underordnet version, de kan ikke få resultater for den.

Du kan begrænse hvor mange versioner af elementer eller filer gemmes i en liste eller et bibliotek, som kan hjælpe med at bevare serverplads. Hvis dit team opretter et stort antal versioner, kan at begrænse antallet versioner hjælpe dit team til nemmere at administrere og finde tidligere versioner. For eksempel, hvis dit team bevarer mange versioner over flere måneder eller år.

s, kan det være svært for medlemmer at gennemse versionshistorik til at finde de versioner, de skal bruge. Hvis dit team skal have vist eller beholde nogle af dens tidligere versioner, enten begrænser ikke antallet versioner vil beholde eller angive antallet versioner, der findes til et høj tal.

Hvis dit bibliotek sporer overordnede og underordnede versioner, kan du vælge antallet af overordnede versioner af filer for at beholde, og hvor mange underordnede versioner for hvert vigtige version du vil beholde. Som standard kan hver overordnet version have op til 511 kladder (underordnede versioner).

Afhængigt af den måde, som dit team fungerer dit team kan være mere sandsynlighed har brug for de seneste underordnede versioner, såsom en version, som er blevet redigeret for nylig. Over tid, kan dit team være mindre sandsynlighed har brug for en ældre underordnede version. Normalt repræsenterer en overordnet version en milepæl, som en fil, der sendes til gennemsyn eller publikation, mens en underordnet version er en arbejde i gang, der ikke er klar til alle websted deltagere at læse.

Hvis en liste eller et bibliotek begrænser antallet af overordnede versioner, slettes de tidligste versioner, når grænsen er nået. Eksempelvis hvis kun 20 versioner bevares, og dit team opretter 25 versioner, holdes kun versioner 6-25. Hvis en anden version er oprettet, kun versioner 7 til 26, bevares. Hvis listen eller biblioteket begrænser versioner, skal du sikre dig, at bidragydere er opmærksomme, slettes tidligere versioner, når version er nået.

I et bibliotek, der begrænser antallet af overordnede versioner, som den bevarer underordnede versioner til, slettes de underordnede versioner til de forrige overordnede versioner, når version er nået. Eksempelvis hvis du Behold kladder til kun 10 overordnede versioner, og dit team opretter 15 overordnede versioner, beholdes kun de overordnede versioner for de tidligste versioner. De underordnede versioner, der er knyttet til fem tidligste vigtige versioner – som 1.2 eller 2.3 – er slettet, men de overordnede versioner – 1, 2 osv –, bevares, medmindre biblioteket begrænser også overordnede versioner.

Versionsstyring er aktiveret automatisk, når et bibliotek er oprettet, og ikke når der oprettes en liste. Alle med tilladelse til at administrere lister kan slå til eller fra versionsstyring. På mange websteder, der er den samme person, der administrerer webstedet, fordi lister og biblioteker nedarver tilladelser fra webstedet. Ud over at aktivere versionsstyring, beslutter ejeren af webstedet (eller en anden person administrere listen eller biblioteket), om der skal kræves godkendelse af indhold, der kan se kladdeelementer, og hvis udtjekning er påkrævet. Hver af disse beslutninger har indflydelse på hvordan versionsstyring fungerer. Eksempelvis hvis den person, administration af et bibliotek beslutter at kræve udtjekning, oprettes version tal kun, når en fil tjekkes ind. Hvis der kræves godkendelse af indhold, anvendes overordnet version tal ikke, indtil filer er godkendt af en person, der har tilladelse til at gøre dette.

Vigtigt!:  Hvis de personer, der arbejder i dit bibliotek, planlægger at gøre brug af samtidig redigering af dokumenter, skal du ikke konfigurere biblioteket til at udtjekning er påkrævet. Det er ikke muligt at arbejde flere personer i et dokument, hvis dokumentet skal være tjekket ud.

For at lære at aktivere versionsstyring for en liste eller et bibliotek, skal du se aktivere og konfigurere versionsstyring for en liste eller bibliotek.

Hvis versionsstyring er aktiveret i biblioteket, er den person, der konfigurerer den bestemmer, om du vil spore både overordnede og underordnede versioner og også bestemmer, hvem der kan se de underordnede versioner. I de fleste tilfælde, når indhold godkendelse er påkrævet, skal kan kun ejeren af den fil, og de personer, der har tilladelse til at godkende elementer, se de underordnede versioner. Alle, der kan redigere filer i biblioteket, eller alle, der har læsetilladelser til biblioteket, kan se alle versioner i andre biblioteker. Når en version er godkendt, kan alle, som har læsetilladelser til den liste eller bibliotek vist-versionen.

Selvom lister ikke har overordnede og underordnede versioner, betragtes alle elementer med statussen Afventer som en kladde. I de fleste tilfælde er det kun den person, der har oprettet elementet, samt de personer, der har tilladelserne Fuld kontrol eller Design, der kan se kladder. En kladde vises med statussen Afventer for disse personer, men andre kan kun se den seneste version med statussen Godkendt i versionshistorikken. Hvis filen afvises, beholder den statussen Afventer, indtil en person med de nødvendige tilladelser sletter den.

En ventende element eller en fil er synlig kun til forfatteren og for personer med tilladelse til at administrere lister som standard, men du kan angive, hvis andre grupper af brugere kan få vist elementet eller filen. Hvis biblioteket er konfigureret til at spore både overordnede og underordnede versioner, skal den person, der redigerer filen først publicere en overordnet version af filen.

Du finder flere oplysninger om oprettelse af godkendelse af dokumenter i kræve godkendelse af elementer i en webstedsliste eller et bibliotek.

Bemærk!: Kladdesikkerheden i nogle lister og biblioteker, er konfigureret til at tillade alle brugere kan se både ventende og godkendt versioner.

Når du tjekker en fil ud fra et bibliotek, hvor versionsstyring er aktiveret, oprettes der en ny version, hver gang du tjekker den ind igen. Hvis overordnede og underordnede versioner er slået til, kan du ved indtjekning bestemme, hvilken type version der tjekkes ind. I de biblioteker, hvor udtjekning er påkrævet, oprettes der kun versioner, når der tjekkes ind.

I de biblioteker, hvor udtjekning ikke er påkrævet, oprettes der en ny version den første gang, du åbner filen. Hver gang du gemmer filen, overskrives den version, som blev oprettet den første gang, du gemte filen. Hvis du lukker programmet og derefter åbner dokumentet igen, vil der igen blive oprettet en ny version, når du gemmer første gang. Dette kan medføre, at der hurtigt bliver oprettet mange versioner.

Flere oplysninger om Tjek ind og ud, se tjekke ud, tjekke ind, eller slette ændringerne i filer i et bibliotek.

Vigtigt!:  Hvis I er flere, der redigerer et dokument på samme tid, skal du ikke tjekke filen ud, medmindre du har en god grund til at forhindre andre i at arbejde i dokumentet.

Kræve udtjekning kan hjælpe dit team, få det bedste ud af versionsstyring, fordi personer tildeler specifikt, når en version der skal oprettes. Der oprettes en version, kun, når en person kontrollerer en fil ud, ændres det og derefter tjekker den ind igen. Når udtjekning ikke er påkrævet, oprettes en version, når en bruger først gemmer en fil, og denne version er opdateret, når personen, lukkes den. Hvis vedkommende eller en anden derefter åbner og gemmer filen igen, oprettes en anden version. Afhængigt af situationen, du kan ikke til hensigt for flere versioner, der skal oprettes, f.eks, hvis du skal lukke en fil til at deltage i et møde, før du er færdig med at foretage ændringer i filen.

Når udtjekning er påkrævet, skal kan ikke personer føje filer, filer i en anden, eller ændre filegenskaberne uden første tjekke filen ud. Når personer tjekke filer ind, de bliver bedt om at angive kommentarer om de ændringer, de har foretaget, som hjælper med at oprette en mere sigende versionshistorik.

Bemærk!: Hvis biblioteket skal indeholde Microsoft Project (.mpp)-filer, der synkroniseres med opgavelister på webstedet, kan feltet kræve udtjekning skal ryddes.

Flere oplysninger om at kræve udtjekning, kan du se konfigurere et bibliotek til at kræve udtjekning af filer.

Lister og biblioteker har tilladelser, der er relateret til versionsstyring og udtjekning, der varierer afhængigt af det tilladelsesniveau, der er anvendt en bruger eller en bestemt gruppe. En person, der kan redigere tilladelsesniveauer kan konfigurere disse tilladelser anderledes eller kan du oprette en ny gruppe med brugerdefinerede tilladelsesniveauer.

Disse tilladelser kan opnå større fleksibilitet, hvordan du administrerer dit bibliotek. Du kan for eksempel vil nogen lov til at slette versioner af en fil uden tilladelse til at slette selve filen. Tilladelse til at Slette versioner er ikke den samme som tilladelsen til at Slette elementer, så du kan angive en tilpasset kontrolniveau.

Følgende tabel viser de tilladelser, der er relateret til versionsstyring og udtjekning og som standard tilladelsesniveauer, som de gælder for.

Tilladelse

Standardtilladelsesniveau

Vis versioner

Fuld kontrol, Design, bidrage og læse

Slet versioner

Fuld kontrol, designe og bidrage

Tilsidesæt udtjekning

Fuld kontrol og Design

Godkend elementer

Fuld kontrol og Design

Du kan finde flere oplysninger om tilladelser, forstå tilladelsesniveauer i SharePoint.

Skriv en kommentar

Var denne artikel nyttig? Hvis ja, må du gerne fortælle os det nederst på siden. Hvis den ikke var nyttig, må du gerne fortælle os, hvad der var forvirrende eller manglede. Du bedes angive din version af SharePoint, operativsystem og browser. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke fakta, tilføje oplysninger og opdatere denne artikel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×