Hvordan eksporteres data med en udgående regel?

Du kan eksportere dine PerformancePoint-server-data og definitioner og derefter gøre dem tilgængelige for et større virksomhedscommunity ved hjælp af en udgående regel, en særlig regel, der angiver, hvilke data der skal eksporteres.

Når du kører den udgående regel, kan programmer uden for PerformancePoint-server bruge dine data. Du kan f.eks. have en kunde, der ønsker at bruge nye faktadata i SAP i slutningen af en budgetcyklus, eller en kunde, der ønsker et katalog med en oversigt over dataresultater, når du har behandlet dataene i Forretningsplanlægningsmodel.

Når du kører en udgående regel i en dataeksport, gemmer Forretningsplanlægningsmodel en log over de eksporterede data på destinationswebstedet.

Denne artikel indeholder

Trin 1: Forberede eksport af data

Trin 2: Konfigurere modelegenskaber

Trin 3: Oprette udgående regel og regelsæt

Trin 4: Opdatere modellen

Trin 5: Køre et job til eksport af data

Trin 1: Forberede eksport af data

Hvis du vil eksportere data fra Forretningsplanlægningsmodel, skal du have de rette tilladelser. Du skal også kende det bestemte navn på destinationsserveren, så du kan give disse oplysninger, når det er nødvendigt.

Desuden skal du angive en bestemt beskrivelse af de data, du vil eksportere. Det hjælper dig med at oprette et korrekt omfang for den udgående regel.

Opgave

Beskrivelse

Kontrollér brugertilladelser.

Hvis du vil køre et job til eksport af data, skal du have administratortilladelser til dataene.

Find navnet på datadestinationen i tabellen under fanen Modelegenskaber.

En datadestination er et serverwebsted, der er angivet af en dataadministrator, som kan modtage eksporterede data. Bestem navnet på den datadestination, som en dataadministrator har konfigureret i PerformancePoint Administrationskonsol til planlægning, og brug derefter denne værdi til at angive modelegenskaben Eksportplacering.

Identificer dimensionerne for datakilde.

Bestem omfanget af kildedataene. Når du opretter et omfang for en udgående regel, skal du eksplicit angive omfanget for hver enkelt dimension i modellen.

Toppen af siden

Trin 2: Konfigurere modelegenskaber

Forretningsplanlægningsmodel bruger visse modelegenskaber til at konfigurere de nødvendige indstillinger for eksport.

Opgave

Beskrivelse

Tilføje, slette eller redigere en modelegenskab

Hvis du vil arbejde med dimensioner og regler for en model, skal du åbne modelwebstedet og angive egenskaberne for modellen

  • Angiv egenskaben Aktivér modeleksport til SAND.

  • Angiv egenskaben Eksportplacering til navnet på den datadestination, der blev angivet af dataadministratoren.

Toppen af siden

Trin 3: Oprette udgående regel og regelsæt

En udgående regel indeholder specifikationerne for de data, der skal eksporteres. Det er en af de særlige regler, som Forretningsplanlægningsmodel understøtter, og den skal oprettes i et udgående regelsæt.

Opgave

Beskrivelse

Oprette en udgående regel

Før du kan bruge en udgående regel, skal reglen tilhøre et udgående regelsæt. Hvis modellen indeholder et udgående regelsæt, bør den indeholde den regel, du vil oprette. Hvis modellen ikke indeholder et udgående regelsæt, skal du oprette et, før du kan oprette en udgående regel.

Definere SCOPE-sætningen

Brug ruden Definer områder til at angive de kildedimensioner, du vil eksportere.

Toppen af siden

Trin 4: Opdatere modellen

Opgave

Beskrivelse

Validere reglen

Kontrollér syntaks og semantik for reglen, og kontrollér, at dimensionerne og programelementerne i reglen er gyldige.

Gem modellen.

Hvis du vil gemme en forretningsregel, skal du gemme modellen.

Udrulle reglen

Gør reglen tilgængelig for brugere i Forretningsplanlægningsmodel og Tilføjelsesprogrammet PerformancePoint til Excel.

Toppen af siden

Trin 5: Køre et job til eksport af data

Mål

Beskrivelse

Definere og planlægge en sagsopgave

Hvis du vil køre et udgående regelsæt, skal du medtage regelsættet i en dataeksport og planlægge jobbet.

Om egenskaber for en dataeksport

Hvis du vil definere dataeksporten fuldt ud, skal du angive jobspecifikke egenskaber.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×