Hvor er oversigterne?

Når du åbner en database, der er oprettet i en tidligere version af Access, i Microsoft Office Access 2007 – og den pågældende database indeholder en oversigt (en formular med knapper eller hyperlinks til at navigere rundt i databasen) – virker nogle kommandoer i den pågældende oversigt muligvis ikke. F.eks. fungerer kommandoer til visning af databasevinduet ikke længere.

Office Access 2007 indeholder en ny funktion, der hedder navigationsruden. Denne rude erstatter databasevinduet, og du kan bruge den i stedet for oversigter. Navigationsruden fungerer sammen med den nye brugergrænseflademodel i Office Access 2007. Denne model (SDI-modellen, Single Document Interface) placerer alle åbne objekter – formularer, rapporter osv. – i ét vindue og markerer hvert objekt med en fane. Når du åbner flere objekter, kan du bruge fanerne til at skifte mellem de åbne objekter. I følgende figur vises et typisk sæt faner:

Objektfaner i en Access 2007-database

I modsætning til oversigter forbliver navigationsruden synlig, medmindre du skjuler den. Du kan skjule eller få vist navigationsruden ved at klikke på knappen Åbn/luk tilpasningslinje Knapflade eller ved at trykke på F11. Hvis du vil undgå, at navigationsruden vises som standard, når du åbner en database, skal du angive det med en programindstilling.

Denne artikel indeholder

Indstillinger for brug af oversigter

Oprette en brugerdefineret gruppe objekter i navigationsruden

Åbne og lukke navigationsruden

Slå navigationsruden fra

Bruge Oversigtsstyring til at oprette eller redigere en oversigt

Indstillinger for brug af oversigter

Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder i forbindelse med oversigter i Office Access 2007:

 • Oprette brugerdefinerede objektgrupper i navigationsruden    Du kan oprette brugerdefinerede grupper, der kun indeholder de tabeller, formularer, rapporter og andre objekter, du vil bruge på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt database. Du kan oprette brugerdefinerede grupper uden at oprette makroer eller skrive VBA-kode (Visual Basic for Applications). I de følgende afsnit er der en beskrivelse af, hvordan du opretter en brugerdefineret gruppe af objekter i navigationsruden.

  Du kan finde flere oplysninger om brug af navigationsruden i artiklen Vejledning i navigationsruden.

 • Køre de eksisterende oversigter som tidligere    Hvis du vælger at fortsætte med at benytte oversigter, kan du overveje at deaktivere de handlinger, der ikke understøttes, f.eks. visning af databasevinduet. Hvis du konfigurerer en database til at vise en oversigt ved start, vises og køres den pågældende oversigt normalt med undtagelse af kommandoer, som Office Access 2007 ikke længere understøtter. Du kan desuden stadig bruge Oversigtsstyring til at oprette, redigere og slette oversigter, og fremgangsmåderne senere i artiklen forklarer, hvordan du bruger Oversigtsstyring.

 • Oprette en formular, der fungerer som oversigt, manuelt    Du kan tilføje knapper og integrerede makroer til at starte de forskellige databasekomponenter efter behov og derefter angive, at formularen skal vises ved start.

  Oplysninger om at oprette integrerede makroer finder du i artiklen Grundlæggende oplysninger om makroer i Access 2007. Oplysninger om at oprette en formular findes i artiklen Oprette en formular. Du kan finde flere oplysninger om at oprette en startformular finder du under indstillingen Vis formular i afsnittet Programindstillinger i artiklen Kategorien Aktuel database (Access-indstillinger).

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret gruppe objekter i navigationsruden

Brugerdefinerede grupper svarer til og erstatter både oversigter og databasevinduet i Office Access 2007. Når du vil oprette en brugerdefineret gruppe, skal du benytte følgende generelle fremgangsmåde:

 • Først skal du oprette en brugerdefineret kategori. Access indeholder en, du kan bruge: Brugerdefineret. Du kan omdøbe denne kategori og derefter tilføje eller fjerne grupper efter behov. Du kan når som helst oprette en ny kategori.

 • Når du har oprettet en ny kategori, skal du oprette en eller flere grupper i den pågældende kategori.

 • Luk dialogboksen Navigationsindstillinger, og træk de ønskede databaseobjekter til den brugerdefinerede gruppe i navigationsruden (eller brug Kopier og Sæt ind). Alle objekterne tilhører gruppen Ikke-tildelte objekter. Access opretter automatisk denne gruppe, når du opretter den brugerdefinerede kategori.

  Bemærk!: Når du føjer et databaseobjekt til en brugerdefineret gruppe, opretter Access en genvej til det pågældende objekt. Selve objektet bliver ikke flyttet eller kopieret. Hvis du omdøber eller sletter en genvej i en brugerdefineret gruppe, påvirker det ikke selve objektet, men kun genvejen til det.

 • Når du er færdig med at placere objekterne i de brugerdefinerede grupper, kan du skjule gruppen Ikke-tildelte objekter og eventuelle andre grupper, du ikke ønsker at få vist.

Oprette en brugerdefineret kategori

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger.

 2. I dialogboksen Navigationsindstillinger skal du klikke på Tilføj element under ruden Kategorier. Der vises en ny kategori i sektionen. Ruden Kategorier med en ny brugerdefineret kategori er vist i denne figur:

  En ny brugerdefineret kategori i navigationsruden

 3. Skriv et navn til den nye kategori, og tryk på ENTER.

  Brug så vidt muligt et navn, der giver mening for brugerne af databasen. Når du har angivet navnet, ændres navnet på sektionen Grupper for, så det svarer til det nye navn. Hvis du f.eks. kalder den nye kategori "Min oversigt", bliver navnet på sektionen ændret til Grupper for "Min oversigt". Bemærk endvidere, at sektionen Grupper for indeholder en gruppe med navnet Ikke-tildelte objekter. Access opretter denne gruppe som standard. Den indeholder alle objekterne i databasen, og du bruger objekterne i denne gruppe til at udfylde den brugerdefinerede gruppe.

Når du har oprettet en brugerdefineret kategori, skal du oprette en eller flere grupper i den pågældende kategori. Du kan oprette alle de grupper, du har brug for. Lad dialogboksen Navigationsindstillinger være åben, og udfør de næste trin.

Oprette en brugerdefineret gruppe

 1. Klik på Tilføj gruppe i sektionen Grupper for, giv gruppen et navn, og tryk på ENTER. Du kan gentage denne proces, lige så mange gange du har brug for. Sektionen Min oversigt kunne f.eks. indeholde tre grupper – Dataindtastningsformularer, Rapporter og Forespørgsler. Brugernes behov og dine egne ønsker bestemmer, hvilke grupper du tilføjer på dette trin.

 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet ud for Ikke-tildelte objekter er markeret, og klik på OK. Access lukker dialogboksen Navigationsindstillinger og føjer den nye brugerdefinerede gruppe til navigationsruden, men du kan ikke se den nye gruppe.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre den nye gruppe synlig og føje objekter til gruppen.

Føje objekter til en brugerdefineret gruppe

 1. Klik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på den nye kategori. De grupper, du har oprettet i denne kategori, vises i menuen sammen med gruppen Ikke-tildelte objekter.

 2. Marker de elementer, du vil anvende i den brugerdefinerede gruppe, i gruppen Ikke-tildelte objekter, og flyt dem derefter til gruppen. I Access er der forskellige måder at flytte de markerede elementer på. Du kan:

  • Trække de enkelte elementer hver for sig.

  • Holde CTRL nede, klikke på flere elementer og derefter trække dem til den brugerdefinerede gruppe.

  • Højreklikke på et af de markerede elementer, pege på Føj til gruppe og derefter klikke på navnet på den brugerdefinerede gruppe.

Når du er færdig, kan du lade gruppen Ikke-tildelte objekter være synlig i navigationsruden, eller du kan skjule den.

Skjule gruppen Ikke-tildelte objekter

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ikke-tildelte objekter i ruden Grupper forkategori.

Oprette en ny brugerdefineret gruppe ved hjælp af et objekt i en eksisterende brugerdefineret gruppe

Bemærk!: Hvis du vil bruge denne teknik, skal du først oprette en brugerdefineret kategori og derefter gruppere objekterne ved at benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i de foregående afsnit.

 1. Der skal være en åben brugerdefineret kategori og gruppe i navigationsruden. Derefter skal du højreklikke på et objekt, som du vil placere i den nye gruppe.

 2. Peg på Føj til gruppe, og klik derefter på Ny gruppe.

  Der vises en ny gruppe i navigationsruden. I følgende figur vises en typisk ny gruppe:

  En ny brugerdefineret gruppe i navigationsruden

 3. Skriv et navn til den nye gruppe, og tryk på ENTER, og træk derefter yderligere genveje til den nye gruppe.

Toppen af siden

Åbne og lukke navigationsruden

Som standard vises navigationsruden, når du åbner en database i Office Access 2007, også databaser oprettet i tidligere versioner af Access. Du kan forhindre, at navigationsruden vises som standard, ved at angive en global programindstilling. I det følgende beskrives fremgangsmåden.

Skjule eller vise ruden

 • Klik på knappen Åbn/luk tilpasningslinje i navigationsruden.

  Knapflade

  Genvejstaster  Tryk på F11.

Bemærk!: Hvis navigationsruden er skjult, kan du også få den vist ved at klikke på den lodrette tekst Navigationsrude.

Toppen af siden

Slå navigationsruden fra

Bemærk!: Vi anbefaler, at du kun skjuler navigationsruden, hvis du har en formular, en ældre oversigt eller en anden metode til at starte objekterne i databasen.

Forhindre, at navigationsruden vises som standard

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 2. Klik på Aktuel database, og marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis navigationsrude under Navigation. Indstillingen er som standard markeret.

Yderligere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om brug af navigationsruden i artiklen Vejledning i navigationsruden.

Toppen af siden

Bruge Oversigtsstyring til at oprette eller redigere en oversigt

Du kan bruge Oversigtsstyring, når du vil oprette en oversigt på en hurtigere og nemmere måde. Du skal huske, at oversigter ikke altid er synlige (andre vinduer kan skjule dem), og at de i modsætning til navigationsruden ikke understøtter den nye brugergrænseflade med et enkelt dokument.

Fremgangsmåderne i de følgende afsnit forklarer, hvordan du opretter, tilpasser og sletter en oversigt.

Oprette en oversigt

 1. Klik på Oversigtsstyring i gruppen Databaseværktøjer under fanen Databaseværktøjer.

  Bemærk!: Klik på Ja, hvis du bliver spurgt, om du vil oprette en oversigt.

 2. Klik på Ny.

  Dialogboksen Opret ny vises.

 3. Skriv navnet på den nye oversigt, og klik på OK.

  Oversigten føjes til listen i boksen Oversigtssider.

 4. Klik på den nye oversigt, og klik derefter på Rediger.

  Dialogboksen Rediger oversigtsside åbnes.

 5. Klik på Ny.

  Dialogboksen Rediger oversigtselement åbnes.

 6. Skriv et navn til det første oversigtselement i boksen Tekst, og vælg derefter en kommando på listen Kommando.

  Skriv f.eks. Kundedata i boksen Tekst, og vælg derefter Åbn formular i tilføjelsestilstand på listen Kommando.

  Bemærk!: Hvis du vil åbne en oversigt, der forgrener sig til andre oversigter, skal du klikke på kommandoen Gå til oversigt i boksen Kommando, og derefter vælge en oversigt på listen eller skrive navnet på den anden oversigt.

 7. Afhængigt af, hvilken kommando du klikker på, vises en anden liste under listen Kommando. Hvis du f.eks. vælger kommandoen Åbn rapport, vises en liste over rapporterne i den åbne database. Vælg evt. et element på listen.

 8. Gentag trin 5 til 7, indtil du har føjet alle elementerne til oversigten, og klik på Luk, når du er færdig med at oprette oversigten.

Bemærk!: 

 • Hvis du vil få en oversigt til at åbne, når du åbner databasen, skal du klikke på oversigtens navn i dialogboksen Oversigtsstyring og derefter klikke på Opret standard.

 • Når du opretter en oversigt med Oversigtsstyring, oprettes tabellen Oversigtselementer, som beskriver, hvad knapperne på formularen viser og gør. Hvis du redigerer oversigten manuelt, fungerer programmer muligvis ikke længere.

Redigere en oversigt

 1. Klik på Oversigtsstyring i gruppen Databaseværktøjer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Marker den oversigt, du vil redigere, i dialogboksen Oversigtsstyring, og klik derefter på Rediger.

 3. Klik på det element i oversigten, du vil redigere, og udfør derefter et af følgende trin:

  Hvis du vil ændre teksten til elementet, den kommando, der udføres af elementet, eller det objekt, der åbnes eller afspilles, når du klikker på elementet, skal du klikke på Rediger.

  Hvis du vil tilføje et element, skal du klikke på Ny, skrive teksten til elementet og derefter klikke på en kommando i boksen Kommando. Afhængigt af, hvilken kommando du klikker på, vises en anden boks under boksen Kommando. Klik eventuelt på et element i denne boks. Hvis du f.eks. klikker på en af formularkommandoerne i boksen Kommando, skal du klikke på navnet på den formular, du vil åbne.

  Hvis du vil slette et element, skal du klikke på Slet.

  Hvis du vil flytte et element, skal du klikke på Flyt op eller Flyt ned.

 4. Klik på Luk, når du er færdig med at redigere oversigten.

Slette en oversigt

 1. Klik på Oversigtsstyring i gruppen Databaseværktøjer under fanen Databaseværktøjer.

 2. Marker den oversigt, du vil slette, i dialogboksen Oversigtsstyring, og klik derefter på Slet.

 3. Klik på Luk.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×