Hvad er nødplaceringer, nødadresser og viderestilling af nødopkald?

Når du konfigurerer brugere til PSTN-opkald, er det påkrævet, at en nødadresse tildeles til hver af dine brugere for at understøtte nødopkald (også kaldet 112). Gør dette, når du tildeler et telefonnummer til en bruger, men nødadressen skal oprettes og være valideret, før du kan tildele det angivne telefonnummer. Valideringen sikrer, at nødadressen er officielt anerkendt, har det korrekte format og kan bruges i nødstilfælde. Du kan eventuelt tilføje en placering i nødadressen for at give en mere specifik placering. For eksempel kan placeringen for en bestemt nødadresse være en etage, bygning eller et kontor. Placeringer skal ikke valideres.

Vigtigt: På nuværende tidspunkt er PSTN-opkald kun tilgængelig for organisationer, der har en Office 365-faktureringsadresse, der er baseret i USA.

Hvad er nødadresser?

En nødadresse skal angives, før du kan tildele et telefonnummer til en bruger. En nødadresse er ofte en officiel adresse, en postadresse eller en fysisk adresse. Det er postadressen eller den officielle adresse tilhørende en afdeling inden for organisationen. F.eks. 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052. Denne adresse bruges af beredskabsmyndighederne for at finde frem til en person og derefter sende et beredskabshold. Det er sandsynligt, at du skal bruge mere end én nødadresse, hvis din virksomhed har mere end én fysisk placering.

Validering af en nødadresse indebærer at sørge for, at den er legitim og korrekt formateret for nødberedskabet. Det er kun de amerikanske adresser, som kan valideres. Selvom det er muligt at oprette og gemme en nødadresse, der ikke valideres, er det kun validerede adresser, der kan knyttes til en bruger. Når en nødadresse er valideret og gemt, kan den tildeles til en bruger. Hvis du vil ændre en gemt valideret nødadresse, skal du oprette en ny.

Hvad er nødplaceringer?

Nødplaceringer er knyttet til en nødadresse med henblik på at angive en mere præcis placering inden for en fysisk placering eller nødadresse. Placeringen kan være en etage, et bygningsnummer eller et kontornummer, hvor brugeren befinder sig. Du kan have et ubegrænset antal placeringer.

Når du tildeler en nødadresse til en bruger, er det faktisk et placerings-id, der refereres til, når du tildeler adressen. Placerings-id'et indeholder nødadressen (postadressen eller den officielle adresse). En standard nødplacering er inkluderet i en nødadresse i tilfælde, hvor bygningsplaceringer ikke er nødvendige. En markeret nødplacering kan tildeles til en eller flere brugere.

Hvad er viderestilling af nødopkald?

Nødadresser og nødplaceringer bruges til at viderestille et nødopkald til det relevante beredskabscenter og i sidste ende sende beredskabsfolk til placeringen. Når en Skype for Business-bruger ringer til "112", viderestilles opkaldet først til et landsdækkende screeningscenter for at afgøre, om brugeren rent faktisk er på den registrerede placering. Hvis det er tilfældet, bliver opkaldet sendt videre til beredskabsmyndighederne for den registrerede placering. Hvis screeneren har fundet ud af, at brugeren er flyttet og ikke er på den registrerede placering, indhentes brugerens aktuelle placering verbalt, og opkaldet sendes til beredskabsmyndighederne for den opdaterede placering.

Oprette, tilføje og tildele nødplaceringer og adresser til dine brugere

 • Få telefonnumre Det første skridt er at få telefonnumre til dine brugere. Det kan du gøre ved at få nye telefonnumre fra Office 365 eller ved at "portere" eller overføre dine eksisterende telefonnumre til Office 365.

  VIGTIGT! For at kunne se indstillingen Opkald i venstre navigationsrude i Skype for Business Administration skal du købe mindst én Enterprise E5-licens, én licens til tilføjelsesprogrammet Skype for Business Cloud PBX eller én licens til tilføjelsesprogrammet Skype for Business PSTN Conferencing.

  Hvis du har brug for færre end 999 telefonnumre til dine brugere, kan du bruge guiden Bestilling af overførsel af nyt lokalnummer. Se Overføre dine eksisterende telefonnumre for organisationen for at få mere at vide om, hvordan du overfører dine telefonnumre. Hvis du har brug for at overføre mere end 999 telefonnumre, skal du se Sende en anmodning om overførsel manuelt for at sende en serviceanmodning om overførsel eller for at få alle disse telefonnumre overført til Office 365.

 • Planlæg nødplaceringer Det næste trin er at planlægge dine nødplaceringer. Alle de fysiske adresser skal anskaffes. Så bør det fastslås, om placeringerne for nødadresserne er nødvendige, og hvis det er tilfældet, hvad de i så fald er. Antag for eksempel, at en virksomhed har 3 kontorbygninger med hver 4 etager. Da er det sandsynligt, at der skal være 3 nødadresser med etagerne 1-4 angivet som hver placering.

 • Opret og valider dine nødplaceringer Det næste trin er at oprette og validere dine nødadresser. Når du opretter en nødadresse, kan du validere den. Se Tilføje eller fjerne en nødadresse for organisationen for at oprette en nødadresse.

  Vigtigt: Validering af en postadresse eller officiel adresse indebærer at sikre, at den er legitim og formateret korrekt. Det er muligt, at en delvist korrekt nødadresse, f.eks. et forkert stavet bynavn, stadig kan bestå valideringen. Valideringsprocessen bruger alle dele af en given adresse for at finde ud af, om den indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til at viderestille opkaldet til det relevante beredskabscenter. Hvis det er tilfældet, vil den blive returneret som valideret. Det er også muligt, at valideringsprocessen returnerer en adresse som valideret med rettelser. Det sker typisk, hvis et gadenavn mangler en oplysning såsom retningsangivelse, eller hvis navnet på en by forkortes.

 • Tildele telefonnumre Det sidste trin er at give brugerne mulighed for at foretage og modtage telefonopkald. Du skal tildele et telefonnummer til alle brugere. Når du tildeler et telefonnummer til en bruger, skal du samtidig angive en nødadresse. Se Tildele, ændre eller fjerne et telefonnummer for en bruger for at tildele et telefonnummer.

Hvordan konfigurerer jeg alt dette?

Konfiguration af dine brugere til PSTN-opkald består af en serie af enkle opgaver.

Som udgangspunkt skal du gøre følgende:

 1. Opret dine Office 365-brugere. Se Føje brugere til Office 365 til virksomheder.

  Vigtigt: For telefonsvarer skal du oprette en Office 365 Exchange-postkasse for brugerne. Postkassen er nødvendig, da der sendes en besked til deres postkasse.

 2. Køb og tildel dine brugere en Enterprise E1-, Enterprise E3- eller Enterprise E5-licens. Se Tildel eller fjern tildeling af licenser til Office 365 til virksomheder for at se, hvordan du tildeler licenser.

  Vigtigt: Du kan bruge det Skype for Business Onlineenkeltstående Abonnement 2 i stedet for en E1-, E3- eller E5-licens, men du kan ikke bruge etSkype for Business Online enkeltstående Abonnement 3.

  Hvis du vil have mere at vide om, hvilke licenser du skal købe, kan du se Oversigt over Skype for Business Online-licenser.

 3. Køb og tildel Skype for Business Online-licenser til brugerne. Hvis du vil have mere at vide om, hvilke licenser du skal købe, kan du se Oversigt over Skype for Business Online-licenser.

  Hvis du bruger en:

 4. Opret en nødadresse og eventuelt en nødplacering. Se Tilføje eller fjerne en nødadresse for organisationen.

 5. Brug enten Office 365-telefonnumre, eller porter dine eksisterende numre til Office 365. Se Få telefonnumre for dine brugere eller Porter dine eksisterende telefonnumre for organisationen.

 6. Tildel et telefonnummer til hver af dine brugere. Se Tildele, ændre eller fjerne et telefonnummer for en bruger.

Bemærk: Du kan teste, om dette virker, ved at undersøge om et telefonnummer er tildelt brugeren i feltet Arbejdstelefon i Skype for Business-klienten under Indstillinger > Funktioner > Telefoner. Derudover kan brugeren foretage og modtage PSTN-opkald.

Vil du have mere at vide om nødplaceringer og adresser?

 • Hver virksomhedsbygning vil typisk have en entydig nødadresse.

 • En nødadresse skal valideres, før en placering kan knyttes til den.

 • Hvis du kun har én bygning i organisationen, føjes en standardnødplacering til nødadressen.

 • Nødplaceringer bliver ikke valideret, kun nødadresser.

Vigtige oplysninger om 112

Vigtigt: 

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×