Hvad er nødplaceringer, nødadresser og viderestilling af nødopkald?

Når du konfigurerer PSTN-opkald, er det påkrævet, at der tildeles en nødadresse til hvert telefonnummer, enten når du får telefonnummeret, eller når det tildeles til en bruger for at understøtte nødopkald. Før der tildeles en nødadresse til et telefonnummer, skal der oprettes og valideres en nødadresse. Validering sikrer, at nødadressen genkendes og har et korrekt format, som kan bruges af nødopkaldstjenester. Det er muligt at tilføje en placering i nødadressen for at give en mere specifik placering for brugeren. Nødplaceringen kan f.eks. være et gulv, en fløj eller et kontor, der er knyttet til en specifik nødadresse. Selvom nødadresser valideres, gør placeringer det ikke.

Hvad er nødadresser?

Der skal angives en nødadresse for aktive telefonnumre, men dette afhænger af dit land/område. I USA er en nødadresse påkrævet, når et nummer tildeles en bruger. I andre lande, f.eks. i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), er en nødadresse påkrævet, når du får telefonnummeret fra Office 365, eller når det overføres fra en anden tjenesteudbyder eller mobiloperatør.

En nødadresse er ofte en officiel adresse, en postadresse eller en fysisk adresse. Det er postadressen eller den officielle adresse tilhørende en afdeling inden for organisationen. F.eks. 12345 North Main Street, Redmond, WA 98052. Denne adresse bruges af beredskabsmyndighederne for at finde frem til en person og derefter sende et beredskabshold. Det er sandsynligt, at du skal bruge mere end én nødadresse, hvis din virksomhed har mere end én fysisk placering.

Validering af en nødadresse indebærer at sørge for, at den er legitim og korrekt formateret til nødopkaldstjenester. Selvom det er muligt at oprette og gemme en nødadresse, der ikke valideres, er det kun validerede adresser, der kan knyttes til en bruger. Når en nødadresse er valideret og gemt, kan den tildeles til en bruger. Hvis du vil ændre en gemt valideret nødadresse, skal du oprette en ny.

Hvad er nødplaceringer?

Nødplaceringer er knyttet til en nødadresse med henblik på at angive en mere præcis placering inden for en fysisk placering eller nødadresse. Placeringen kan være en etage, et bygningsnummer eller et kontornummer, hvor brugeren befinder sig. Du kan have et ubegrænset antal placeringer.

Når du tildeler en nødadresse til en bruger, er det faktisk et placerings-id, der refereres til, når du tildeler adressen. Placerings-id'et indeholder nødadressen, der refereres til (postadressen eller den officielle adresse). En standardnødplacering er inkluderet i en nødadresse i tilfælde, hvor bygningsplaceringer ikke er nødvendige.

Hvad er viderestilling af nødopkald?

Nødadresser og -placeringer bruges i forbindelse med viderestilling af nødopkald til det relevante beredskabscenter ved udsendelse af beredskabspersonale. Når en Skype for Business-bruger ringer til et nødopkaldsnummer, vil den måde, som opkaldet viderestilles på til den fungerende alarmcentral, variere efter land/område. I nogle lande såsom USA og Storbritannien vil opkaldene først blive screenet for at bestemme brugerens aktuelle placering, før opkaldet forbindes til det relevante beredskabscenter. I andre lande/områder viderestilles opkald direkte til det beredskabscenter, der betjener telefonnummeret, som er knyttet til personen, der ringer.

Oprette, tilføje og tildele nødplaceringer og adresser til dine brugere

  1. Planlæg nødplaceringer Det første trin er at planlægge dine nødplaceringer. Du skal anføre alle dine fysiske adresser. Så bør det på baggrund af dette fastslås, om placeringerne for nødadresserne er nødvendige, og hvis det er tilfældet, hvad de i så fald er. Antag for eksempel, at en virksomhed har 3 kontorbygninger med hver 4 etager. Da er det sandsynligt, at der skal være 3 nødadresser med etagerne 1-4 angivet som en placering for hver.

  2. Opret og valider dine nødplaceringer Det næste trin er at oprette og validere dine nødadresser. Når du opretter en nødadresse, kan du validere den. Se Tilføje eller fjerne en nødadresse for organisationen for at oprette en nødadresse.

    Vigtigt: Validering af en postadresse eller officiel adresse indebærer at sikre, at den er legitim og formateret korrekt. Det er muligt, at en delvist korrekt nødadresse, f.eks. et forkert stavet bynavn, stadig kan bestå valideringen. Valideringsprocessen bruger alle dele af en given adresse for at finde ud af, om den indeholder tilstrækkeligt med oplysninger til at viderestille opkaldet til det relevante beredskabscenter. Hvis dette er tilfældet, returneres den som valideret og kan derefter tildeles til et telefonnummer.

  3. Få telefonnumre Det næste trin er at få telefonnumre til dine brugere. Det kan du gøre ved at få nye telefonnumre fra Office 365 eller ved at overføre eller overflytte dine eksisterende telefonnumre til Office 365. Gå til Overfør telefonnumre til Skype for Business Online for at se de fuldstændige trin.

  4. Tildel telefonnumre Det sidste trin er at give brugerne mulighed for at foretage og modtage telefonopkald. Det gør du ved at tildele et telefonnummer til alle brugere. Se Tildel, skift eller fjern et telefonnummer for en bruger for at tildele et telefonnummer.

Se også

Skype for Business Online: Etiket med ansvarsfraskrivelse for nødopkald

Vilkår og betingelser for nødopkald

Vilkår for anvendelse af PSTN-tjenester i Skype for Business Online

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×