Hvad betyder knapperne og trekanterne i cellerne?

I Microsoft Office Excel er der syv indstillingsknapper og tre farvede trekanter, der kan vises i eller ved siden af en celle. Disse knapper og trekanter indeholder nyttige kommandoer og oplysninger om indholdet af cellen, og de vises, når du har brug for dem. I denne artikel beskrives det, hvad de enkelte knapper og trekanter betyder, og hvordan du kan bruge dem.

Indholdet i denne artikel

Knapper, du kan se i regnearket

Farvede trekanter, du kan se i regnearket

Knapper, du kan se i regnearket

Følgende syv knapper kan vises ved siden af en celle: Indstillinger for Autokorrektur, Indstillinger for Sæt ind, Indstillinger for Autofyld, Spor fejl, Indsætningsindstillinger, Handlinger med i-mærker og Anvend formateringsregel på.

Indstillinger for Autokorrektur

Knappen Indstillinger for Autokorrektur Knapflade kan vises, når du holder musemarkøren på den lille blå boks under den tekst, der er rettet automatisk. Hvis du f.eks. skriver et hyperlink eller en e-mail-adresse i en celle, kan knappen Indstillinger for Autokorrektur vises. Hvis du finder en tekst, du ikke vil have rettet, kan du enten fortryde en rettelse eller aktivere eller deaktivere Indstillinger for Autokorrektur. Du kan aktivere eller deaktivere Indstillinger for Autokorrektur ved at klikke på knappen Indstillinger for Autokorrektur og derefter vælge på listen.

Indstillinger for Sæt ind

Knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade vises lige under den indsatte markering, når du har indsat tekst eller data. Når du klikker på knappen, vises der en liste, hvor du kan bestemme, hvordan oplysningerne skal indsættes i regnearket.

De tilgængelige indstillinger afhænger af typen af det indhold, du vil indsætte, det program, du indsætter fra, og formatet af den tekst, du indsætter i.

Indstillinger for Autofyld

Knappen Indstillinger for Autofyld Knapflade kan vises lige under den udfyldte markering, når du har udfyldt tekst eller data i et regneark. Hvis du f.eks. skriver en dato i en celle og derefter trækker cellen ned for at udfylde cellerne nedenunder, kan knappen Indstillinger for Autofyld vises. Når du klikker på knappen, vises der en liste over indstillinger for, hvordan teksten eller dataene udfyldes.

De tilgængelige indstillinger på listen afhænger af det indhold, du vil udfylde, det program, du udfylder fra, og formatet af den tekst eller de data, du udfylder.

Spor fejl

Knappen Spor fejl Knapflade vises ved siden af den celle, hvor der forekommer en formelfejl, og der vises en grøn trekant i øverste venstre hjørne af cellen.

Når du klikker på pilen ved siden af knappen, vises der en liste med indstillinger for fejlkontrol.

Indsætningsindstillinger

Knappen Indsætningsindstillinger Knapflade kan vises ved siden af indsatte celler, rækker eller kolonner.

Når du klikker på pilen ved siden af knappen, vises der en liste med formateringsindstillinger.

Handlinger med i-mærker

Knappen Handlinger med i-mærker Knapflade kan vises ved siden af den tekst, du skriver i en celle, f.eks. et aktiesymbol eller en persons navn.

Når du klikker på pilen ved siden af knappen, vises der en liste med handlinger, du kan udføre.

Anvend formateringsregel på

Knappen Anvend formateringsregel på Knapflade bruges til at ændre metode til angivelse af området for data til betinget formatering i en pivottabel.

Når du klikker på pilen ved siden af knappen, vises der en liste over indstillinger, der angiver området.

Toppen af siden

Farvede trekanter, du kan se i regnearket

De tre farvede trekanter, der kan vises i en celle, er grøn (fejl), rød (kommentar) og mørklilla (handlingstags) .

Grøn trekant

Fejlindikator i celle

En grøn trekant i øverste venstre hjørne af en celle angiver, at der er en fejl i formlen i cellen. Hvis du markerer cellen, vises knappen Spor fejl Knapflade . Klik på pilen ved siden af knappen for at få vist en liste med indstillinger.

Rød trekant

Kommentarindikator i celle

En rød trekant i øverste højre hjørne af en celle angiver, at der er en kommentar i cellen. Hvis du holder musemarkøren over trekanten, kan du få vist kommentarteksten.

Mørklilla trekant

i-mærke-indikator i celle

En mørklilla trekant i nederste højre hjørne af en celle angiver, at der er et i-mærke er i cellen. Hvis du holder musemarkøren over trekanten, vises knappen Handlinger med i-mærker Knapflade . Klik på pilen ved siden af knappen for at få vist en liste med i-mærke-indstillinger.

Tip: Farven på trekantindikatoren for fejlkontrol kan ændres. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre farven:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Excel-indstillinger, og klik derefter på kategorien Formler.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver fejlkontrol i baggrunden under Fejlkontrol.

  3. Klik på knappen Vis fejl med denne farve, og vælg derefter en ny farve fra paletten.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×