Hurtig start: Oprette en pivottabel i Excel

Ved hjælp af en pivottabel kan du opsummere, analysere, udforske og vise en oversigt over dine regnearkdata eller en eksterne data-kilde. En pivottabel er især nyttig, hvis du har en lang liste med tal, der skal opsummeres, og indsamlede data eller subtotaler ville hjælpe dig med at kigge på data fra forskellige perspektiver og sammenligne tallene for ensartede data.

I følgende eksempel viser pivottabelrapporten, hvordan det samlede tredje kvartals salg i golfafdelingen i celle F3 kan sammenlignes med salg for en anden sport eller med et andet kvartal eller med det samlede salg i alle afdelinger.

Eksempel på kildedata og den deraf følgende pivottabel

1. Kildedata – i dette tilfælde fra et regneark

2. Kildeværdierne for opsummeringen af 3. kvartals salg af golfudstyr i pivottabellen

3. Hele pivottabellen

4. Opsummeringen af kildeværdierne i C2 og C8 fra kildedataene

Vigtigt: Selvom du også kan oprette en pivottabel for en ekstern datakilde, beskriver denne hurtige startartikel, hvordan du opretter en for regnearksdata.

Sådan gør du

Ikonbillede

Definere datakilden for pivottabelrapporten

 • Hvis du vil bruge regnearksdata som datakilde, skal du klikke i en celle i det celleområde, der indeholder dataene.

 • Hvis du vil anvende data i en Microsoft Excel-tabel som datakilde, skal du klikke i en celle i Excel-tabellen.

Bemærk!   Sørg for, at området har kolonneoverskrifter, eller at sidehoveder vises i tabellen, og at der ikke er tomme rækker i området eller tabellen.

Ikonbillede

Oprette pivottabellen

 1. Klik på Pivottabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Tip: For at oprette et pivotdiagram, der er baseret på pivottabelrapporten på samme tid, skal du klikke på pilen under Pivottabel og derefter klikke på Pivotdiagram.

  billede af båndet i excel

 2. I dialogboksen Opret pivottabel skal du sørge for, at Vælg en tabel eller et område er markeret, og tryk derefter på feltet Tabel/område, og bekræft celleområdet.

  Opret dialogboksen Pivottabel

  Excel bestemmer automatisk området til pivottabellen, men du kan erstatte det ved at skrive et andet område eller et navn, du har defineret til området.

  I forbindelse med data i et andet regneark eller en anden projektmappe skal du medtage projektmappen og regnearksnavnet ved hjælp af følgende syntaks [workbookname]sheetname!range.

  Tip    Du kan også klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt. Vælg derefter området i regnearket, og klik derefter på Udvid dialogboks Knapflade .

 3. Gør et af følgende:

  • Klik på Nyt regneark, hvis du vil placere pivottabellen i et nyt regneark med start i celle A1.

  • For at placere pivottabellen på et bestemt sted i et eksisterende regneark skal du markere Eksisterende regneark og derefter i feltet Placering angive den første celle i det område af celler, hvor du vil placere pivottabellen.

 4. Klik på OK.

  Excel tilføjer en tom pivottabel til den angivne placering og viser pivottabelfeltlisten, så du kan tilføje felter, oprette et layout og tilpasse pivottabellen.

  Bemærk!   Hvis du oprettede et pivotdiagram på samme tid, vises det oven på tilknyttet pivottabelrapport. Et pivotdiagram og den tilknyttede pivottabelrapport skal altid være i samme projektmappe.

Ikonbillede

Føje felter til pivottabelrapporten

Gør et af følgende under Pivottabelfeltliste:

 • Du kan placere et felt i standardområdet i layoutsektionen ved at markere afkrydsningsfeltet ud for feltnavnet i feltsektionen.

  Som standard føjes ikke-numeriske felter til området Rækkenavne, numeriske felter føjes til området Værdier og OLAP-dato- og klokkeslætshierarkier (Online Analytical Processing) føjes til området Kolonnenavne.

Pivottabelfeltliste

1. Feltsektionen indeholder feltnavne på de felter, du kan føje til layoutsektionen

2. Layoutsektionen indeholder området Rapportfilter, området Kolonnenavne, området Rækkenavne og området Værdier.

 • For at placere et felt i et bestemt område i layoutsektionen skal du højreklikke på feltnavnet i sektionen og derefter vælge Føj til rapportfilter, Føj til kolonnenavn, Føj til rækkenavn eller Føj til værdier.

 • For at trække et felt til det ønskede område skal du klikke og holde på feltnavnet i feltsektionen og derefter trække det til et område i layoutsektionen.

Tip!    Du kan bruge pivottabelfeltlisten til at omarrangere felterne senere efter behov ved at højreklikke på felterne i layoutsektionen og derefter vælge det ønskede område eller ved at trække felterne mellem områderne i layoutsektionen.

Næste trin

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×