Hjælp til handicappede i Sway til iPad

Sway fungerer sammen med tilgængelighedsfunktionerne på din iPad, så alle kan oprette interaktive rapporter, præsentationer, personlige historier og meget mere. Du kommer med indholdet, og Sway klarer resten og sørger for, at det færdige layout ser flot på næsten alle enheder.

Bemærkninger

I dette emne

Udforske Swaybrugergrænsefladen

Når du starter Sway-appen, vises Mine Sways øverst. Denne visning indeholder en liste med alle de Sways, der er knyttet til den konto, som du har brugt til at logge på med. Det omfatter Sways, som du har oprettet, og eventuelle Sways, der er delt med dig.

Du kan starte en ny Sway ved at vælge knappen Opret på menulinjen eller bruge indstillingen Opret ny.

Når du opretter eller redigerer en Sway, er der to knapper i midten på den øverste navigationslinje:

 • Rediger. Du kan føje indhold til et kort i dit handlingsforløb ved at bruge knappen Rediger. Under handlingsforløbet vises en række knapper til at tilføje indhold, f.eks. medier, billeder, tekst og overskrifter.

 • Eksempel. Brug knappen Eksempel til at gennemgå din Sway. Her kan du tilpasse designet, prøve forskellige navigationstyper og ændre farveskemaet.

Tip! Du kan slette din Sway ved at bruge papirkurvsikonet nederst til højre på skærmen.

Brug VoiceOver til at komme godt i gang i SwaySway

VoiceOver kan hjælpe dig med at navigere og arbejde i Sway, uanset om du bruger fingerbevægelser eller et eksternt tastatur. Dette emne forudsætter, at hurtig navigation er deaktiveret, og emnet bruger forkortelsen "VO" til at henvise til VoiceOver-tasterne (Ctrl-tasten og Alternativ-tasten). Hvis du vil deaktivere hurtig navigation, skal du trykke på både højre og venstre piletast på samme tid.

Her er vigtige tip til at holde dig orienteret i Sway:

 • Når du starter Sway, er overskriften øverst på skærmen Mine Sways, og når du kører din finger hen i nærheden af midten øverst på skærmen, kan du hører "Mine Sways, overskrift." Hvis du kan høre "Mine Sways, knap", er visningen Eksempel eller Rediger aktiv, og VoiceOver-markøren er på knappen Mine Sways øverst til venstre.

 • Når du redigerer, skal du svippe op eller ned for at finde de tilgængelige kommandoer. Hvis du bruger et tastatur, skal du trykke på VO+pil ned. VoiceOver viser funktionerne for den aktuelle kontekst, afhængigt af hvad der er markeret. Når du hører den ønskede funktion, skal du dobbelttrykke.

Logge på

Sway gemmer dit arbejde i iCloud, på OneDrive eller på en anden konto. Når du starter Sway, skal du således også logge på den konto, som du ønsker, at dit arbejde skal gemmes på.

Hvis du ikke allerede er logget på, når du starter Sway, kan du høre "Log på for at starte." Sådan logger du på:

 1. Du kan aktivere knappen Log på for at starte ved at dobbelttrykke et vilkårligt sted på skærmen. Dialogboksen Log på åbnes. VoiceOver-markøren er på knappen Annuller øverst til venstre.

 2. Svip til højre, eller tryk gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du kan høre “Hvilken mailadresse eller hvilket telefonnummer vil du bruge til at logge på Sway?”

 3. Du kan placere indsætningspunktet i tekstfeltet ved at dobbelttrykke, skrive dine kontooplysninger og derefter trykke på Enter. Logondialogboksen for din konto vises.

 4. Skriv dine logonoplysninger i overensstemmelse med vejledningen på skærmen. Når du er færdig, åbnes Sway i visningen Mine Sways.

Åbn en eksisterende Sway

 1. I Mine Sways skal du svippe fingeren til højre og trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører navnet på den ønskede Sway.

 2. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen. Sway åbnes i vinduet Eksempel, og VoiceOver-markøren er placeret på knappen Mine Sways øverst til venstre.

 3. Du kan redigere denne Sway ved at stryge mod højre eller trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du kan høre "Knappen Rediger", og derefter dobbelttrykke på et vilkårligt sted på skærmen.

Start en ny Sway

 1. I Mine Sways skal du svippe fingeren til højre eller trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører “Opret, knap” eller “Opret ny.”

 2. Dobbelttryk på et vilkårligt sted på skærmen. I handlingsforløbet vises der et nyt, tomt titelkort efterfulgt af en række knapper til at tilføje indhold.

Brug VoiceOver til at føje indhold til en ny Sway

 1. I visningen Rediger skal du flytte fingeren til det første kort i handlingsforløbet. Hvis du bruger et tastatur, kan du også vælge at trykke gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du kan høre "Titel uden baggrundsbillede".

 2. Stryg opad gentagne gange for at tilføje et billede, der vises bag titlen. Hvis du bruger et eksternt tastatur, kan du vælge at trykke på VO+pil ned, indtil du hører "Erstat billedet". Dobbelttryk derefter på et vilkårligt sted. Der åbnes en dialogboks med din kamerarulle, dine panoramabilleder eller andre billeder. VoiceOver-markøren er på knappen Billede tilbage.

  Bemærk! Når du gennemser billeder, identificerer VoiceOver fotos som "Billede, element." Det er i øjeblikket ikke muligt for VoiceOver at identificere fotos efter filnavn.

 3. Svip til venstre eller højre for at finde fotos, eller tryk på VO+venstre piletast eller på VO+højre piletast. Når du finder det ønskede foto, skal du dobbelttrykke eller trykke på VO+mellemrumstasten. Billedet indsættes på titelkortet som et baggrundsbillede.

 4. For at tilføje titlen skal du sørge for, at titelkortet er markeret, og derefter trykke tre gange. Indsætningspunktet vises i tekstområdet. Skriv titelteksten.

 5. Du kan tilføje mere indhold ved hjælp af knapperne under titelkortet.

Eksempelvisning i visningen Hjælp til handicappede

Når du får vist et eksempel på din Sway, kan du aktivere visningen Hjælp til handicappede, der viser dit arbejde i en webbrowser med en typografi med høj kontrast, så det er nemmere at læse. Navigation med tastatur understøttes til brug sammen med VoiceOver, og eventuelle animationer er deaktiveret.

I Eksempel er linket Hjælp til handicappede et landmærkeområde, der er skjult fra visningen. Sådan får du vist linket:

 • Brug et eksternt tastatur til at trykke på VO+venstre pil, indtil du kan høre "Hjælp til handicappede, link", og derefter trykke på VO+mellemrumstasten. Din Sway åbnes i et nyt browservindue.

 • Hvis du bruger fingerbevægelser, kan du trykke på den pågældende Sway. Du kan høre titlen på din Sway. Svip til venstre gentagne gange, indtil du hører "Hjælp til handicappede, visning." Dobbelttryk. Din Sway åbnes i et nyt browservindue.

Mens du får vist din Sway i visningen Hjælp til handicappede:

 • Du kan navigere gennem alle valgbare funktioner på dit tastatur ved at trykke gentagne gange på VO+venstre piletast eller VO+højre piletast for at gå til den ønskede funktion.

 • Hvis du vil zoome ind på et valgt billede i din aktuelle Sway, skal du trykke på mellemrumstasten på tastaturet. Hvis du vil lukke billedet og vende tilbage til Sway, skal du trykke på Esc.

Bemærk! Billeder kan gøres handicapvenlige ved at inkludere alternativ (alt) tekst, hvilket er en funktion, der snart udgives i Sway, men som ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt.

Afslut visningen Hjælp til handicappede

 1. Svip fingeren til venstre, eller tryk gentagne gange på VO+højre piletast eller på VO+venstre piletast, indtil du hører "Flere indstillinger". Derefter skal du dobbelttrykke.

 2. Gå til Afslut visningen Hjælp til handicappede, og dobbelttryk eller tryk derefter på VO+mellemrumstasten.

 3. Gå tilbage til Sway-appen for at vende tilbage til redigering. Brug appskifteren (dobbeltklik på knappen Startside), eller tryk på Command+Tab.

Find ud af, hvilke funktioner der ikke er optimeret

Sway udvikler sig, og Sway-teamet er fokuseret på at skabe en fantastisk, handicapvenlig oplevelse. Vi har endnu ikke optimeret alternative tekster eller billedmarkeringen med hensyn til handicapvenlighed. (VoiceOver kan ikke identificere fotos efter navn.)

Fortæl os, hvilke handicapfunktioner der er de vigtigste for dig. Send feedback ved gå til webstedet Sway UserVoice. Du kan også sende os en mail:

 1. I Mine Sways skal du svippe til venstre, indtil du hører "Indstillinger, knap", og derefter dobbelttrykke.

 2. Svip til højre, eller tryk gentagne gange på VO+højre piletast, indtil du hører "Send feedback, knap." Dobbelttryk.

 3. I dialogboksen Hjælp os med at blive bedre skal du vælge OK. Der åbnes en mail adresseret til Sway-teamet hos Microsoft.

 4. Skriv og send din meddelelse. Husk at skrive Hjælp til handicappede i din feedback, så vi nemt kan finde den.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×