Hjælp til handicappede i Office til iPad

Office til iPad-apps fungerer sammen med af tilgængelighedsfunktionerne i din iPad. Dette emne fortæller dig, om de indstillinger, der hjælper dig med at få arbejdet gjort, uanset om du bruger Word, Excel, OneDrive, OneNote eller PowerPoint til iPad.

I dette emne
 1. Brug indstillinger for hjælp til handicappede i Office til iPad

 2. Brug VoiceOver sammen med Office til iPad

 3. Naviger i Office til iPad-apps

 4. Bruge et eksternt tastatur til at navigere

 5. Udfør almindelige opgaver i Office til iPad

 6. Få mere at vide, om hvilke funktioner der ikke er optimerede

 7. Giv feedback om hjælp til handicappede i Office til iPad

 8. Find andre nyttige emner og ressourcer

 9. Teknisk support til kunder med handicap

Brug indstillinger for hjælp til handicappede i Office til iPad

Office til iPad fungerer sammen med tilgængelighedsfunktioner til din iPad som f.eks. VoiceOver, Speak Screen, Dictation, Zoom, Invert Colors og Dynamic Type. Du kan endda bruge Siri. Sig f.eks. "Hey Siri, start Excel".

Hvis du har et eksternt tastatur, understøtter Office-apps brug af tastaturgenveje til at flytte rundt på skærmen.

Bemærk: Opret en tilgængelighedsgenvej til de funktioner, du bruger mest med Office-apps, f.eks. VoiceOver. Hvis du angive en sådan genvej, skal du i iPad-indstillinger trykke på Generelt, trykke på Tilgængelighed derefter trykke på Tilgængelighedsgenvej. Klik tre gange på knappen Hjem for at aktivere genvejen.

Zoom ind

Slå Zoom til for at bruge et skærmforstørrelsesglas sammen med Office-apps.

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på Zoom.

 3. Slå Zoom til.

 4. Dobbelttryk med tre fingre for at vise eller skjule forstørrelsesglasset.

Forstør menuer

Slå Dynamic Type til for at få vist større tekst i Office-menuer. I Outlook forstørres hele indbakken. I Excel, OneNote, PowerPoint, og Word er det kun menuerne, der forstørres, men du kan knibe ind og ud med fingrene for at ændre zoom i dokumentet.

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på Større tekst.

 3. Slå Større størrelser for tilgængelighed til.

Brug stor kontrast

Du invertere farverne på din iPad for at få forbedre synligheden. Få f.eks. vist hvid tekst på en sort baggrund i Excel og Word.

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed.

 3. Slå Negative farver til.

Dikter dine dokumenter

Du kan diktere tekst i Office-apps. Når indsætningspunktet er i et tekstområde i Excel, OneNote, PowerPoint eller Word, kan du trykke på mikrofonknappen til venstre for mellemrumstasten på skærmtastaturet og derefter læse din tekst op.

Tryk på Udført, når du er færdig med at diktere. Dobbelttryk på Udført, hvis VoiceOver også er slået til.

Hvis mikrofontasten ikke vises på tastaturet, understøtter tekstområdet ikke diktering.

Brug VoiceOver sammen med Office til iPad

VoiceOver er den indbyggede skærmlæser på iPhone. Klik tre gange på knappen Hjem for at slå VoiceOver til. Hvis dette ikke virker, kan du bede Siri om det, ("Hey Siri, slå VoiceOver til"). Eller du kan gøre dette:

Bemærk: Dette emne forudsætter, at du bruger standardbevægelser og ikke tilpassede AssistiveTouch-indstillinger.

Slå VoiceOver til

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed, og tryk derefter på VoiceOver.

 3. Slå VoiceOver til.

Opret en genvej til VoiceOver fra knappen Hjem

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Tryk på Indstillinger, tryk på Generelt, tryk på Tilgængelighed.

 3. Rul ned, og tryk derefter på Tilgængelighedsgenvej.

 4. Tryk på VoiceOver.

 5. Tryk på knappen Hjem tre gange for at bruge genvejsmenuen til at slå VoiceOver til eller fra.

Åbn en Office-app, når VoiceOver er slået til

Lad fingeren løber hen over appsene, og stryg efter behov for at flytte mellem skærmene. VoiceOver siger navnene på appsene, når du berører deres ikoner. Dobbeltklik, når du hører navnet på en mappe, som du vil åbne.

Naviger i Office til iPad-apps

Når du bruger VoiceOver til at navigere i en Office-app, du kan bruge kun bevægelser eller en kombination af bevægelser og genvejstaster (hvis du har et eksternt tastatur).

Brug VoiceOver-rotoren

Brug VoiceOver-rotoren til at vælge indstillinger for navigation på skærmen. Hvis du f.eks. vælger Word, bevæger dit indsætningspunkt sig gennem dokumentet ord for ord, hver gang du stryger. Få hjælp under Om VoiceOver-rotor på iPhone, iPad og iPod Touch på Apple Support-webstedet.

Rul ned med VoiceOver aktiveret

Flyt tre fingre op eller ned for at rulle gennem en Office-app. Når du fjerner dine fingre fra skærmen, identificerer VoiceOver, hvor du befinder dig på siden.

Brug båndet med VoiceOver slået til

Nær midten øverst i de fleste Office til iPad-appskærmbilleder vises der et bånd. Når du stryger en finger over båndet, eller trykker på VO + venstre pil eller højre pil, kan du høre navnet på fanen, f.eks. "Fanen Hjem". Hvis du også hører "Markeret", f.eks. "Fanen Hjem, markeret", vises knapperne på båndet også.

 • Dobbelttryk et vilkårligt sted på skærmen, eller tryk på VO + mellemrumstasten for at få vist en fanes knapper på båndet.

 • Træk din finger til højre eller venstre, eller tryk på VO + venstre pil eller højre pil, indtil du hører navnet på den ønskede fane, f.eks. "fanen Indsæt" for at flytte til en anden fane. Dobbeltklik eller tryk på VO + mellemrumstasten.

 • Træk fingeren nedad for at høre navnene på knapperne under en åben fane. Dobbelttryk på knappen, når du hører den ønskede funktion. Eller tryk på VO + venstre pil gentagne gange, indtil du hører den ønskede knap.

 • Dobbelttryk på båndet eller et tabulatorstop, hvis du vil vise og skjule knapperne på båndet.

Brug et eksternt tastatur til at navigere

Du kan bruge et eksternt tastatur til at arbejde i Office til iPad-apps. Grundlæggende redigeringsgenveje som f.eks. Ctrl + X (klip), Ctrl + C (kopier) og Ctrl + V (sæt ind), vil fungere.

Hvis du bruger VoiceOver med et eksternt tastatur, og du vil bruge tastaturgenveje, skal du kontrollere, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på tasterne Venstre pil og Højre pil på samme tid på dit eksterne tastatur. VoiceOver meddeler, at Hurtig navigation er slået fra. Tryk på piletasterne igen for at slå Hurtig navigation til igen.

Find flere tastaturgenveje til:

Brug træge taster

Du kan bruge tastekombinationer med træge taster, uden at skulle holde kommandotasten nede. Når træge taster er aktiveret, kan du f.eks. først trykke på Ctrl og derefter trykke på X for at bruge kommandoen Klip (Ctrl+X).

Sådan aktiveres træge taster:

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Dobbelttryk på Indstillinger, dobbelttryk Generelt, dobbelttryk Tilgængelighed og dobbelttryk derefter på Tastatur.

 3. Dobbelttryk på Træge taster.

Brug langsomme taster

Du kan justere tidsrummet mellem et tryk på en tast og dens aktivering ved at aktivere langsomme taster.

Sådan aktiveres langsomme taster:

 1. Tryk på knappen Hjem.

 2. Dobbelttryk på Indstillinger, dobbelttryk Generelt og dobbelttryk derefter på Tilgængelighed.

 3. Rul ned og dobbelttryk derefter på Tastatur.

 4. Dobbelttryk påLangsomme taster.

 5. Tryk på plus- eller minus-ikonet for at angive tidsrummet mellem taster. (Hvis VoiceOver er slået til, hører du "Forøgelse, knap" og "Faldende, knap".)

Udfør almindelige opgaver i Office til iPad

Disse fremgangsmåder antager, at du har slået VoiceOver til og er bekendt med at bruge det.

Start en Office til iPad-app

Brug den metode, du synes er nemmest, når du vil starte en app:

 • Lad fingeren løber hen over appsene, og stryg efter behov for at flytte mellem skærmene. VoiceOver siger navnene på appsene, når du berører deres ikoner. Dobbeltklik på ikonet, når du hører navnet på den app, som du vil åbne.

 • Hvis du vil bruge Siri, skal du holde knappen Hjem nede og derefter bede Siri om at åbne appen. Sig f.eks. "Hey Siri, åbn Excel".

Appen starter og åbner det seneste viste dokument eller skærmbilledet Åbn fil.

Start et nyt dokument fra skærmbilledet Åbn fil

Hvis det er første gang, du starter en Office-app, vises skærmen Åbn fil, og du hører "Kontoindstillinger", hvilket er indstillingen i sektionen øverst til venstre. Knappen Ny er markeret, og der vises en liste med valgmuligheder, herunder en tom projektmappe, dokument eller præsentation sammen med skabeloner til almindelige filtyper.

Lad fingeren løbe hen over valgmulighederne, indtil du hører navnet på den ønskede filtype, f.eks. "Tom projektmappe". Dobbeltklik på valgmuligheden for at åbne den.

Du kan gå til skærmen Åbn fil, når du arbejder i en Office-app ved at dobbeltklikke på knappen Gem og Luk i afsnittet øverst til venstre i skærmbilledet.

Åbn en nyligt anvendt projektmappe

 1. Åbn en nyligt anvendt projektmappe

 2. Dobbelttryk på knappen, når du hører "knappen Seneste". Øverst på skærmen findes en liste over filer, der har været åbnet i den sidste uge, efterfulgt af en liste over ældre filer.

 3. Stryg fingeren ned over projektmapperne, indtil du hører navnet på den, du ønsker, og dobbelttryk derefter på filen.

Opret forbindelse til en skylagringstjeneste eller SharePoint

Hvis du vil bruge din iPad til at få adgang til filer, der er gemt på computeren, kan du tilknytte Office til OneDrive, Dropbox eller et teamwebsted. På denne måde kan du, når du gemmer dit arbejde i skyen, åbne det ved hjælp af en Office-app til iPad.

 1. Tryk i den øverste venstre del af skærmbilledet Åbn fil på knappen Kontoindstillinger . Du hører "Konto".

  Tip: Hvis du arbejder i en Office-app, skal du gå til skærmbilledet Åbn fil og dobbelttrykke på knappen Gem og Luk i afsnittet øverst til venstre i skærmbilledet.

 2. Gør følgende i dialogboksen Konto under overskriften Forbundne tjenester:

  • Vælg en skybaseret tjeneste, f.eks OneDrive eller Dropbox, hvis de er angivet, og log på.

  • Vælg SharePoint. Du skal have en firmakonto, der er gyldig for de SharePoint-websteder, du vil have adgang til.

  • Vælg Tilføj en tjeneste. Skærmbilledet vises tjenester, som er tilgængelige til at blive tilføjet, i denne rækkefølge: OneDrive, OneDrive for Business og Dropbox. Vælg den tjeneste, du gerne vil tilføje, og følg derefter vejledningen for at logge på. Næste gang du går til menuen Konto står den nye tjeneste under Forbundne tjenester.

Find ud af, hvilke funktioner der ikke er optimeret

Vi arbejder på at levere fantastiske tilgængelighedsfunktioner, og vi har stadig meget at gøre. Her er en liste over ting, vi endnu ikke har optimeret:

 • Excel. Annonceringer af tekstformat i VoiceOver, datavalidering, minidiagrammer, indsættelse af værdier og automatisk udfyldelse af dataserier

 • PowerPoint Oplæsning af søgnings- og tekstformatmeddelelser i VoiceOver

 • Word. SmartArt, diagrammer, tilpasning af figurstørrelse og samtidig redigering

Give feedback om hjælp til handicappede i Office til iPad

Hjælp os med at forbedre Office til iPad.

 1. Du kan indsende feedback i Excel, PowerPoint eller Word ved at gå til menuen Filer, der er det andet ikon fra venstre, i sektionen øverst til venstre i programmet. Hvis VoiceOver er slået til, hører du "knappen Filer".

 2. Vælg i venstre side knappen Send feedback.

 3. Vælg enten Fortæl os, hvad du kan lide eller Fortæl os, hvad der kunne være bedre. Skriv i det angivne tekstfelt. Når indsætningspunktet er i tekstfeltet, kan du høre "Feedback, tekstredigering". Husk at skrive Hjælp til handicappede i din feedback, så vi nemt kan finde den.

 4. Du kan eventuelt oplyse en valgfri mailadresse og et skærmbillede.

 5. Dobbelttryk på knappen Send for at sende din feedback.

Finde andre nyttige emner og ressourcer

Tilgængelighed i Excel til iPad

Tilgængelighed i PowerPoint til iPad

Tilgængelighed i Word til iPad

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×