Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac

Office 2016 til Mac-produkter, f.eks. Word, Excel, Outlook og PowerPoint, understøtter de indbyggede tilgængelighedsfunktioner i Mac og indeholder flere funktioner, der gør det lettere for personer med handicap at bruge produkterne.

I dette emne

Brug indstillinger for hjælp til handicappede

Office 2016 til Mac bruger de universelle adgangsfunktioner i Mac OS X. Hjælpeteknologier og handicapvenlige funktioner gør det nemmere at zoome ind på skærmen, bruge tastaturgenveje til at flytte rundt på skærmen og få læst menukommandoer eller tekst højt i dine dokumenter.

Brug fuld tastaturadgang

Fuld tastaturadgang er en funktion på Mac, hvor du kan trykke på tabulatortasten og Skift+Tab for at flytte tastaturets fokus mellem kontrolelementer, når du er i et vindue eller en dialogboks.

Aktivér fuld tastaturadgang
 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Tryk på knappen Tastatur.

 3. Under fanen Genveje under Fuld tastaturadgang skal du trykke på Alle kontrolelementer.

Brug F1, F2 og så videre som almindelige funktionstaster

For at få det maksimale ud af tastaturgenvejene i Office 2016 til Mac kan du ændre funktionsmåden for funktionstasterne på dit Apple-tastatur. Ikoner, der er trykt på funktionstasterne i den øverste række, udfører særlige (hardwarerelaterede) funktioner. De fungerer også som almindelige funktionstaster i Office 2016 til Mac, når du trykker på Fn-tasten (funktion) sammen med funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en funktionstast, kan du ændre indstillingerne for dit Apple-system.

Bemærk: En ændring af denne indstilling påvirker, hvordan funktionstasterne fungerer for hele computeren, ikke kun for Office 2016 til Mac-programmerne. Når du har ændret indstillingen, kan du trykke på Fn-tasten for at bruge indbyggede funktioner til din computer (de særlige funktioner, der er trykt på tasterne). F12 har f.eks. et lydikon. Tryk på Fn+F12 for at bruge tasten til at ændre lydstyrken.

Ændr indstillinger af funktionstast med musen
 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. Under fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Før du kan ændre denne indstilling ved hjælp af tastaturet, skal du først aktivere Fuld tastaturadgang og aktivere VoiceOver (tryk på Command+F5).

Ændr indstillinger af funktionstast med tastaturet
 1. Tryk på Command+mellemrumstasten. Du kan høre "Dialogboksen Spotlight System", og du bliver bedt om at skrive.

 2. Skriv sys, og tryk derefter på Enter. Du kan høre “Systemindstillinger”, og der er fokus på søgevinduet.

 3. Skriv a, og tryk derefter på pil ned, indtil du hører “Hjælp til handicappede, afslutning markeret.“ Tryk på Enter. Vinduet Hjælp til handicappede åbnes, så du kan angive indstillinger.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tabellen Tilgængelighedsfunktioner" og derefter "Tastaturbillede er valgt."

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører “Knappen Åbn tastaturindstillinger,” og tryk på mellemrumstasten.

 6. Du bør nu høre "Tastatur valgt, fane." Hvis du ikke gør det, skal du muligvis trykke på venstre piletast, indtil du hører denne sætning. Tryk derefter på tabulatortasten, indtil du hører “Brug alle F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.” Fokus er på et afkrydsningsfelt.

 7. Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

 8. Tryk på Command+W for at gemme dine ændringer og lukke dialogboksen.

Genvejskonflikter

Nogle genvejstaster, som der refereres til i tastaturgenvejsemnerne til individuelle Office 2016 til Mac-produkter, kan være i konflikt med almindelige Mac OS-taster. For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger for Mac-tastaturet.

Rediger systemindstillinger for tastaturgenveje med musen
 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Tryk på Tastatur.

 3. Under fanerne skal du trykke på Genveje.

 4. Tryk på Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, du vil bruge.

Før du kan ændre denne indstilling ved hjælp af tastaturet, skal du først aktivere Fuld tastaturadgang og kontrollere, at du har aktiveret VoiceOver (tryk på Command+F5).

Rediger systemindstillinger for tastaturgenveje med tastaturet
 1. Tryk på Command+mellemrumstasten. Du kan høre "Dialogboksen Spotlight System", og du bliver bedt om at skrive.

 2. Skriv sys, og tryk derefter på Enter. Du kan høre “Systemindstillinger”, og der er fokus på søgevinduet.

 3. Skriv a, og tryk derefter på pil ned, indtil du hører “Hjælp til handicappede, afslutning markeret.“ Tryk på Enter. Vinduet Hjælp til handicappede åbnes, så du kan angive indstillinger.

 4. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tabellen Tilgængelighedsfunktioner". Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på pil op eller pil ned, indtil du hører "Tastatur, tastaturbillede."

 5. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører “Knappen Åbn tastaturindstillinger,” og tryk på mellemrumstasten.

 6. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Tastaturvalgt fane, en af fire", tryk derefter på højre piletast, indtil du hører "Fanen Genveje."

 7. Tryk på mellemrumstasten for at åbne fanen Genveje.

 8. Tryk på tabulatortasten for at gå til kategoritabellen Genveje.

 9. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Kommandobrobillede er valgt."

 10. Tryk på tabulatortasten, og tryk derefter på pil ned, indtil du hører den tildelte genvej, som du vil erstatte. Hvis du f.eks. vil ændre F11 for at udføre en anden funktion end Vis skrivebord, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Afkrydsningsfeltet Vis skrivebord." Tryk derefter på mellemrumstasten for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Herefter kan du tildele F11 til en anden funktion eller bruge den funktion, som Office til Mac har tildelt til funktionstasten.

 11. Tryk på Command+W for at lukke dialogboksen.

Zoom med tastaturgenveje eller fingerbevægelser

Brug følgende trin til at aktivere tilgængelige zoommetoder:

 1. Tryk på Command+Alternativ+F5 for at åbne dialogboksen Indstillinger for Hjælp til handicappede. Du kan høre "Indstillinger for Hjælp til handicappede i program".

  • Du kan zoome med tastaturgenveje ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Aktivér zoom ved hjælp af tastaturgenveje" og trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

  • Du kan zoome med fingerbevægelser ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Aktivér zoom ved hjælp af fingerbevægelser" og trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

   Tip: Du kan vælge begge zoomfunktioner.

 2. Tryk på Command+Q for at lukke dialogboksen Indstillinger for Hjælp til handicappede.

Hvis du har aktiveret tastaturgenveje til zoom, kan du zoome ind eller ud på følgende måde:

 • Zoom ind ved at trykke på Command+Alternativ+lighedstegn (=).

 • Zoom ud ved at trykke på Command+Alternativ+minustegn (-).

Hvis du har aktiveret fingerbevægelser til zoom, kan du zoome ind eller ud på følgende måde:

 • Zoom ind ved at placere to fingre i midten af pegefeltet og sprede dem fra hinanden på pegefeltet.

 • Zoom ud ved at placere to fingre i midten af pegefeltet og føre dem ind mod hinanden på pegefeltet.

Angive tasteindstillinger

 1. Tryk på Command+Alternativ+F5 for at åbne dialogboksen Indstillinger for Hjælp til handicappede. Du kan høre "Indstillinger for Hjælp til handicappede i program".

  • Hvis du vil bruge træge taster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kan høre "Aktivér træge taster", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

   Træge taster gør det muligt at udføre tastekombinationer, der kræver, at du trykker på to taster på én gang ved i stedet for at trykke på modifikationstasten og derefter trykke på yderligere tast(er) umiddelbart efter.

  • Hvis du vil bruge langsomme taster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kan høre "Aktivér langsomme taster", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

   Langsomme taster kræver, at du holder en tast nede i længere tid, før den træder i kraft.

  • Hvis du vil bruge musetaster, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kan høre "Aktivér musetaster", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

   Musetaster gør det muligt at bruge tastaturet i stedet for musen eller din touchpad til at bevæge sig rundt på skærmen og foretage valg. Få mere at vide under Styr markøren ved hjælp af musetaster på Apples websted.

   Vigtigt: Du kan vælge en eller flere af følgende valgmuligheder.

 2. Tryk på Command+Q for at lukke dialogboksen Indstillinger for Hjælp til handicappede.

Skift visning for at få bedre overblik

 1. Tryk på Command+Alternativ+F5 for at åbne dialogboksen Indstillinger for Hjælp til handicappede. Du kan høre "Indstillinger for Hjælp til handicappede i program".

 2. Du kan invertere farverne i programmets brugergrænseflade ved at trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Invertér farver på skærmen", og derefter trykke på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet.

 3. Hvis du vil justere kontrasten på skærmen, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Kontrastskyder" eller "Kontrast" og en procentdel, som angiver, hvilke kontrast der er angivet. Du kan øge kontrasten ved at trykke på højre piletast og mindske kontrasten ved at trykke på venstre piletast.

 4. Tryk på Command+Q for at lukke dialogboksen Indstillinger for Hjælp til handicappede.

Brug VoiceOver i Office til Mac-produkter

VoiceOver følger med Mac OS X-operativsystemet og er en skærmlæser, der indeholder tastekombinationer til at få adgang til vinduer, tekst, knapper, menuer og meget mere, og som læser indholdet i Office-dokumenter og vinduer op.

Tip: Hvis du ikke er fortrolig med VoiceOver, kan du finde flere oplysninger om det på Apples VoiceOver til OS X-websted.

Aktivér VoiceOver med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Tryk på Tilgængelighed.

 3. Under Tilgængelighedsfunktioner skal du trykke på VoiceOver. I dialogboksen Tilgængelighed skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér VoiceOver.

Aktivér VoiceOver med tastaturet

 • Tryk på Command+F5 for at aktivere VoiceOver.

 • Tryk på Command+F5 igen for at deaktivere VoiceOver.

VoiceOver-kommandoer

Når du har aktiveret VoiceOver, kan du bruge VoiceOver-kommandoer. Hvis du vil bruge en VoiceOver-kommando, skal du trykke på tasterne Ctrl og Alternativ på samme tid samt på de(n) tast(er), der skal bruges til at udfører kommandoen. Når der trykkes på Ctrl og Alternativ på samme tid, kaldes det VO-tasten.

Hvis du f.eks. vil bruge menulinjen i Word, skal du trykke på VO+M (Ctrl+Alternativ+M). Fokus flyttes til Apple-menuen, og du kan høre "Menulinje, Apple." Derfra kan du gå til andre menuer ved at trykke på tabulatortasten eller piletasterne. Du kan også gå til andre områder på skærmen ved at trykke på Esc eller F6.

Bemærk: I resten af dette emne forkorter vi tastekombinationen Ctrl+Alternativ til VO.

Brug båndet

Følgende oplysninger forudsætter, at du har aktiveret fuld tastaturadgang, og at du har aktiveret VoiceOver (tryk på Command+F5).

Sådan får du adgang til en fane på båndet ved hjælp af tastaturet, mens du bruger et Office til Mac-produkt
 1. Tryk på F6 (måske skal du trykke på Esc først, afhængigt af hvor fokus er), indtil du hører navnet på en fane efterfulgt af "Du er i øjeblikket på en fane...i en fanegruppe". Du kan også trykke på VO+venstre piletast og VO+højre piletast.

 2. Tryk på venstre eller højre piletast for at flytte mellem faner.

 3. Tryk på VO+mellemrumstasten, når du hører navnet på den ønskede fane. Fokus flyttes til båndet.

Sådan bruger du knapperne på båndet ved hjælp af tastaturet, mens du bruger et Office til Mac-produkt
 1. Når du har valgt en fane og flyttet fokus til båndet, skal du trykke på tabulatortasten for at flytte mellem kontrolelementerne på båndet. Du kan høre navnene på hvert kontrolelement.

 2. Tryk på VO+mellemrumstasten for at bruge det markerede kontrolelement eller åbne den delingsknap, knap eller liste, der er knyttet til et kontrolelement. Du kan høre, når du har trykket på knappen. (Tryk på Esc for at lukke kontrolelementet.)

 3. Tryk flere gange på F6 for at forlade båndet, når du er færdig, og flytte til en anden placering.

Flere oplysninger

Følgende ressourcer kan være nyttige:

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×