Hjælp til handicappede i Excel 2016

Center for hjælp til handicappede i Office > Hjælp til handicappede i Excel

Excel 2016 indeholder funktioner, der gør det nemmere for brugere med nedsat finmotorik, nedsat syn og andre handicap at arbejde med filerne. Det betyder, at du kan bruge tastaturgenveje, en skærmlæser eller et talegenkendelsesværktøj, når du arbejder med Excel 2016.

I dette emne

Udforsk Excel 2016-brugergrænsefladen

I Excel 2016 er navnet på din projektmappe centreret øverst på skærmen. Kontrolelementer i apps, f.eks. Minimer og Luk, findes øverste til højre. Som standard er værktøjslinjen Hurtig adgang placeret øverst til venstre på skærmbilledet. Denne værktøjslinje kan tilpasses og indeholder ofte anvendte kommandoer, f.eks. Gem, Fortryd og Annuller Fortryd.

Under titellinjen finder du en række faner på båndet, f.eks. Startside, Indsæt, Formler, Data, Gennemse og Power Pivot. Båndet vises under denne række med faner. Når du vælger en fane, vises et fanespecifikt bånd. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er inddelt i grupper. Hvis du f.eks. vælger fanen Indsæt, vises der et bånd. På dette bånd kan du vælge forskellige elementer, f.eks. tabeller, diagrammer, links eller illustrationer, som du kan indsætte i dit regneark.

Cellegitteret i det aktive regneark vises under båndet og fylder det meste af siden. Nogle kommandoer, f.eks. Gennemse eller Søg, åbner et vindue i midten af regnearket. Andre kommandoer, f.eks. Del, åbner en rude til højre eller venstre for regnearket.

Under cellegitteret findes en søjle, der indeholder en fane for hvert regneark i projektmappen. Du kan rulle gennem denne række med faner for at markere et regneark. Det aktuelt markerede regneark kaldes for det "aktive regneark."

Nederst i Excel-vinduet finder du statuslinjen. Til højre for statuslinjen finder du kommandoer til at få vist regnearket (f.eks. Normal visning eller Vis sideskift) og en skyder og knap til at angive zoomniveauet. Når du markerer en gruppe celler, viser statuslinjen gennemsnittet, en optælling og summen af tallene i de markerede celler. Du kan ændre, hvad statuslinjen viser, ved at tilpasse den måde, Excel opsummerer dataene på. Tryk på F6 for at tilpasse statuslinjen, indtil du hører "Statuslinje, værktøjslinje." (I Oplæser kan du høre "Til, knappen Normal." Tryk på Skift+F10. I menuen Tilpas statuslinje kan du vælge de ønskede indstillinger (f.eks. Numerisk antal, Maks, Min og Scroll Lock) ved at bruge pil op og pil ned og derefter trykke på Enter.

Se Hjælp til handicappede i Office 2016 og Windows 10 for at finde generelle oplysninger om at navigere på båndet, i ruder eller i en projektmappe.

Brug af en skærmlæser og tastaturgenveje

Du kan navigere i Excel 2016 og gennemgå elementer på skærmen (regnearket, båndet, opgaveruden (hvis den er åben) og status-/værktøjslinjen) ved at trykke på F6 (fremad) og Skift+F6 (bagud). Tryk på Ctrl+F6 for at skifte til det næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue. For at bevæge dig mellem celler eller kolonner i en tabel skal du trykke på tabulatortasten (fremad) og Skift+tabulatortasten (bagud) eller bruge piletasterne. Du kan markere en celle ved at flytte fokus til cellen. For at søge i menuer eller lister skal du trykke på pil op eller pil ned, og derefter skal du foretage et valg ved at trykke på Enter. Tryk på Esc for at afslutte en menu eller tilstand. Du kan gå til det næste eller det forrige regneark i en åben projektmappe ved at trykke på Ctrl+PgDn eller Ctrl+PgUp. Du kan finde flere oplysninger under Tastaturgenveje i Excel 2016 til Windows.

Excel 2016 indeholder navne som hjælp til handicappede, der kan læses og oplæses af skærmlæsere, mens du navigerer i programmet. Du kan bruge Oplæser, som er den indbyggede skærmlæser i Windows, eller en tredjepartsskærmlæser som f.eks. JAWS. Du kan finde flere oplysninger om brug af Excel 2016 med en skærmlæser under Introduktion til brug af skærmlæser i Excel 2016.

Rediger et regnearks størrelse og visning

Hvis du vil se et nærbillede af dit regneark eller en markering i dit regneark, kan du zoome ind på det. Hvis du vil se mere af siden i reduceret størrelse, kan du zoome ud.

Zoom ind på eller ud fra et regneark ved hjælp af tastaturet

 1. Tryk på Alt+W, Q. Hvis du bruger en skærmlæser, kan du høre "Dialogboksen Zoom" eller "Vinduet Zoom."

 2. Brug pil op og pil ned til at vælge en zoomprocent. Du kan angive en brugerdefineret procent ved at vælge alternativknappen Brugerdefineret og skrive den ønskede procent.

 3. Når du hører den ønskede procent, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og derefter trykke på Enter.

Zoom ind på eller ud fra et regneark ved hjælp af musen

Gør et af følgende:

 • Brug skyderen Zoomniveau på statuslinjen nederst i regnearket.

 • Under fanen Vis i gruppen Zoom skal du klikke på Zoom. I dialogboksen Zoom skal du vælge den ønskede zoomindstilling eller skrive et procenttal og derefter klikke på OK.

Zoom ind på et markeret celleområde ved hjælp af tastaturet

 1. Markér den celle, det celleområde eller den tabel, du vil zoome ind på.

 2. Tryk på Alt+W, G. Zoomniveauet øges automatisk til et større procenttal (f.eks. 300 % eller 400 %).

 3. Hvis du vil gendanne markeringen til et zoomniveau på 100 %, skal du trykke på Ctrl+Z eller på Alt+W, J.

Zoom ind på et markeret celleområde ved hjælp af musen

 1. Markér den celle, det celleområde eller den tabel, du vil zoome ind på.

 2. Gør et af følgende:

  • Brug skyderen Zoomniveau på statuslinjen nederst i regnearket.

  • Under fanen Vis i gruppen Zoom skal du klikke på Zoom på markeringen. På værktøjslinjen Hurtig adgang kan du gendanne markeringen til et zoomniveau på 100 % ved at klikke på Fortryd eller gå til fanen Vis i gruppen Zoom og klikke på 100 %.

Føj talekommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang

Talekommandoerne læser den markerede tekst højt, og du kan føje dem til værktøjslinjen Hurtig adgang i Excel 2016.

 1. Tryk på Alt+F, T for at gå til dialogboksen Indstillinger. Du kan høre "Indstillinger" eller »Vinduet Excel-indstillinger«.

 2. Hvis du vil ændre værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du trykke på pil ned, indtil du hører "Værktøjslinjen Hurtig adgang."

 3. Tryk på Alt+C for at få vist en liste over tilgængelige kommandoer. Du kan høre "Almindelige kommandoer." Fokus er på kombinationsfeltet Vælg kommandoer fra.

 4. Tryk på pil ned, indtil du hører "Kommandoer ikke på båndet", og tryk derefter på tabulatortasten.

 5. Du kan gå til Tale-kommandoerne ved at trykke på S og derefter trykke på pil ned, indtil du kan høre "Udtal celler," som er den første Tale-kommando.

 6. Brug pil ned til at vælge en anden Tale-kommando. Valgmulighederne er: Stop Udtalelse af celler, Udtal celler efter kolonner, Udtal celler efter rækker og Udtal celler ved Enter.

 7. Tryk på Alt+A for at føje Tale-kommandoen til værktøjslinjen Hurtig adgang.

 8. Du kan lukke dialogboksen ved at trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen OK, og trykke på Enter.

Ikonet for talekommandoen føjes til værktøjslinjen Hurtig adgang. Tastaturgenvejen afhænger af antallet af kommandoer på værktøjslinjen Hurtig adgang. Hvis det f.eks. er den femte kommando på værktøjslinjen Hurtig adgang, skal du trykke på Alt+5 for at få læst en markering højt.

Brug Fortæl mig det

Hvis du ikke kender genvejstasten, eller hvis du vil have mere at vide om flere indstillinger, skal du bruge boksen Fortæl mig, hvad du vil gøre.

 1. Valgfrit. Markér teksten, cellen eller et andet Office-objekt, som du vil arbejde med.

 2. Tryk på Alt+Q. Du hører "Fortæl mig, hvad du vil gøre."

 3. Skriv et nøgleord eller et udtryk, og tryk derefter på pil ned for at gennemse søgeresultaterne. Du kan f.eks. skrive skrifttype for at få vist indstillinger, der er relateret til skrifttyper, f.eks. kursiv og skriftstørrelse. Nogle resultater kan være undermenuer med flere valgmuligheder.

 4. Tryk på Enter for at vælge et resultat.

Opret handicapvenlige Excel-projektmapper

Du kan få tip om, hvordan du opretter en handicapvenlig projektmappe, under Tjekliste: Opret et handicapvenligt regneark i Excel.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Brug Excel til Android-tilgængelighedsfunktioner til at oprette regneark, filtrere data, arbejde med diagrammer og mere. Du kan bruge et eksternt tastatur og en skærmlæser til at arbejde med Excel.

Bemærkninger: 

I dette emne

Se brugergrænsefladen for Excel til Android

Brugergrænsefladens område

Fælles elementer i Excel Mobile-brugergrænsefladen

Øverst: Knapper og knappen Indsæt funktion og formellinjen

 • Filer

 • Flere indstillinger

 • Filer

 • Søg

 • Del

 • Fortryd

 • Knappen Indsæt funktion. Dobbeltklik på knappen for at få adgang til funktionsbiblioteket.

 • Formellinje

Område med hovedindhold: regneark

Som standard:

 • Regneark, som indeholder kolonneoverskrifter, rækkeoverskrifter og celler

Bund: Arkoplysninger

 • Fanen Arknavn.

 • Knappen Tilføj ark. Tilføjer et regneark og viser det i vinduet.

 • Når du har trykket på Flere indstillinger øverst:

  • Faner på båndet (i rækkefølge): Hjem, Indsæt, Tegn, Formler, Data, Gennemse og Vis plus de grupper, der er aktiveret, når et objekt er markeret.

  • Søgeknappen Fortæl mig det

Brug TalkBack-skærmlæser, touchbevægelser og eksterne tastaturgenveje

Excel til Android fungerer sammen med skærmlæseren TalkBack. Når TalkBack er aktiveret, kan du høre en talt beskrivelse af, hvad du markerer eller aktiverer på din enhed. Dette omfatter kommandoer, placeringer, lister og knapper samt indholdet af Excel-skærmbilleder, menuer og pop op-vinduer. Når du navigerer til objekter som diagrammer og grafik, kan du høre en alternativ tekst, hvis en sådan er tilføjet. Du kan finde flere oplysninger i Kom i gang med at bruge TalkBack med Excel til Android

Du kan finde flere oplysninger om TalkBack på Kom godt i gang i Android med TalkBack.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med touch i TalkBack, i Udforsk ved berøring i TalkBack.

Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du se Bruge tastaturgenveje i TalkBack.

Aktivér TalkBack

Du kan aktivere TalkBack, enten når du konfigurerer din Android-telefon eller senere efter konfigurationen. Du kan også aktivere en genvej til aktivering af TalkBack. Få vejledning under Aktivér TalkBack.

 1. For at aktivere TalkBack efter installationen skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed.

 2. Tryk på TalkBack, og tryk på til/fra-knappen for at aktivere den.

 3. Vælg OK.

Brug globale og lokale genvejsmenuer

Når du navigerer ved hjælp af TalkBack, findes der to genvejsmenuer, der kan hjælpe dig med at finde indstillinger og kontrolelementer. Den globale genvejsmenu indeholder kommandoer, der virker overalt. Kommandoerne i den lokale genvejsmenu afhænger af det fokuserede element.

Du kan finde flere oplysninger om den globale og lokale genvejsmenu i Brug globale og lokale genvejsmenuer.

Brug Fortæl mig det

Brug søgningen Fortæl mig det, når du ønsker at kende flere muligheder, hurtigt udføre en opgave eller se, hvor en indstilling eller fane er placeret på skærmen.

Du kan finde flere oplysninger i Gør ting hurtigt med Fortæl mig.

 1. Stryg til venstre eller højre med én finger i Excel-dokumentet, indtil du hører: "Knappen Flere muligheder. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Du hører følgende: "Fanemenu, Hjem markeret, dobbelttryk for at aktivere."

 2. Stryg til højre, indtil du hører: "Fortæl mig det-knappen. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Fortæl mig, hvad du vil gøre."

 3. Stryg til højre, indtil du hører: "Redigeringsfelt, fortæl mig, hvad du vil gøre." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Viser <tastatursprog> tastatur."

 4. Lad fingeren glide hen over tastaturet i bunden af skærmen for at skrive et søgeord, indtil du hører det tegn, du gerne vil skrive, og løft derefter fingeren. Mens du skriver, åbnes der en liste over søgeresultater.

 5. Du kan gennemse søgeresultaterne ved at stryge mod venstre eller højre med én finger. Du kan høre søgeresultaterne. Nogle resultater kan have undermenuer med flere valgmuligheder. TalkBack meddeler søgeresultater med undermenuer. Du kan høre: "<Søgeresultat> menu, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen for at åbne menuen.

 6. Dobbelttryk på skærmen for at vælge et resultat.

Brug Excel til Android med talegenkendelse

Værktøjer til talegenkendelse kan hjælpe dig med at bruge stemmekommandoer til at betjene Excel i stedet for touchnavigation eller et eksternt tastatur. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du henter og aktiverer Voice Access-appen i Introduktion til Voice Access.

Zoome ind eller ud

Forstør indholdet i dit regneark for f.eks. at se indholdet af en enkelt celle eller et markeret område af celler.

Zoom ind på eller ud af et regneark

Placer to fingre på skærmen, og lad dem glide fra hinanden for at zoome ind på Excel-regnearket. Placer to fingre på skærmen, og knib dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind eller ud af et markeret område af celler

 1. Stryg til venstre eller højre med én finger i Excel-dokumentet, indtil du hører: "Knappen Flere muligheder. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Du hører følgende: "Fanen menu, Hjem markeret. Dobbelttryk for at aktivere."

 2. Stryg til venstre eller højre på fanen Hjem, indtil du hører: "Vælg område tre periodeknap, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Vælg celle eller område. Viser <tastatursprog> tastatur." Skærmtastaturet vises.

 3. Du indtaster en værdi for en celle eller et celleområde, som du vil zoome ind eller ud, ved at stryge til venstre eller højre, indtil du hører: "Feltet Rediger, redigering". Stryg derefter fingeren på tastaturet nederst på skærmen, indtil du hører bogstaverne og tallene i cellerne. Stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører: "Knappen OK. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til det valgte område.

 4. Stryg først op uden at løfte fingeren og derefter ned for at flytte fokus til den øverste del af dokumentet.

 5. Stryg til venstre eller højre med en finger, indtil du hører: "Knappen Flere muligheder. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen med én finger. Du hører følgende: "Fanen menu, Hjem markeret. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk på skærmen.

 6. Stryg til højre i menuen Faner, indtil du hører: "Vis fane. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen.

 7. Stryg til højre på fanen Vis, indtil du hører enten "Zoom ind-knappen. Dobbelttryk for at aktivere" eller "Zoom ud-knappen. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Fokus flyttes til den markerede celle eller celleområder, der er nu zoomet ind eller ud.

Ændr farvekontrasten og invertér farver

Du kan øge kontrasten eller invertere farverne på din enhed for at gøre det nemmere at læse og vælge indholdet.

Bemærk: Ændring af farvekontrasten og invertering af farver er eksperimenterende funktioner. Der er ingen garanti for, at de fungerer med alle knapper og overflader.

 1. Stryg nedad fra øverst i skærmbilledet med to fingre på startskærmen. Du hører følgende: "Meddelelsens skyggefarve." Meddelelsesområdet åbnes.

 2. Stryg nedad med to fingre: "Du hører navnet på den indstilling, der er i fokus."

 3. Stryg til venstre eller højre, indtil du hører: Knappen Åbn indstillinger. Dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på knappen. Du hører følgende: "Indstillinger."

 4. Tryk et vilkårligt sted på skærmen, og stryg derefter til venstre eller højre, indtil du hører: "Tilgængelighed, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører følgende: "Tilgængelighed."

 5. Benyt en eller begge af følgende fremgangsmåder:

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Tekst med stor kontrast, eksperimenterende, tænd/sluk-knap, dobbelttryk for at aktivere". Dobbelttryk derefter på elementet. Du hører følgende: "Til."

  • Stryg til højre, indtil du hører: "Farveinvertering, eksperimenterende, kan påvirke ydeevnen, tænd/sluk-knap, dobbelttryk for at aktivere." Dobbelttryk derefter på elementet. Du hører følgende: "Til."

Opret handicapvenlige Excel-projektmapper

Du kan formatere regneark, celler, diagrammer, tabeller, grafer og billeder i Excel for at gøre dem mere tilgængelige. Du kan finde tip til at gøre et regneark tilgængeligt i Gør dine Excel-regneark tilgængelige.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Se også

Kom i gang med at bruge TalkBack med Excel til Android

Brug TalkBack til at indsætte og redigere en tabel i Excel.

Hjælp til Excel til Android-telefoner

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×