Office
Log på

Hjælp til handicappede

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

På Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft Office Forms Server 2007-websteder kan du udføre de fleste opgaver ved hjælp af funktioner til handicappede, f.eks. genvejstaster. Ud over handicapfunktionerne og -værktøjerne i Microsoft Windows gør de funktioner, der er beskrevet i denne artikel, webstederne mere brugervenlige for personer med handicap.

Bemærk!: Oplysningerne i dette emne gælder kun for brugere med licens til Microsoft-produkter i USA. Hvis du har købt dette produkt uden for USA, indeholder pakken et kort med oplysninger med en oversigt over Microsoft support services-telefonnumre og adresser. Du kan kontakte Microsoft Danmark for at finde ud af, hvilke produkter og tjenester, der er beskrevet her, der er tilgængelige i dit område. Du kan finde flere oplysninger, som er tilgængelig i andre sprog, herunder japansk og fransk, http://www.microsoft.com/enable/worldwide.htm.

Denne artikel indeholder

Mere handicapvenlig tilstand

Tastaturgenveje

Navigation

Overskrifter

Billeder, alternativ tekst og visningsindstillinger

Ved hjælp af værktøjerne hjælp til handicappede

Brug af hjælp

Funktioner i webbrowseren

Flere oplysninger om hjælp til handicappede

Mere handicapvenlig tilstand

På et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted er de fleste brugergrænsefladeelementer, f.eks. hyperlinks, formularkontrolelementer og knapper, designet til at bruge Microsoft Active Accessibility. Med Microsoft Active Accessibility kan personer med handicaps bruge indhold ved hjælp af handicapfunktioner som f.eks. skærmlæsere. Skærmlæsere er enheder, som bruger syntetisk tale eller Braillebeskrivelse til at gengive, hvad en blind eller synshandicappet bruger ikke kan se på en computerskærm eller et websted. Eftersom nogle brugerdefinerede brugergrænsefladeelementer ikke anvender Microsoft Active Accessibility-egenskaber, kan du slå den mere handicapvenlige tilstand til. I denne tilstand gengives brugerdefinerede kontrolelementer som tilsvarende standard-HTML-kontrolelementer. Denne gengivelse sikrer, at brugere af handicapfunktioner, kan benytte brugerdefinerede kontrolelementer.

Bemærk!: Den mere handicapvenlige tilstand aktiverer ikke nødvendigvis en alternativ version af et brugergrænsefladeelement. Hvis nogen i virksomheden f.eks. tilpasser et SharePoint-websted ved at tilføje et brugerdefineret kontrolelement, oprettes der ikke automatisk en alternativ version af dette kontrolelement, når den mere handicapvenlige tilstand aktiveres.

Funktionen Mere handicapvenlig tilstand aktiveres og deaktiveres ved at trykke på TAB, så snart du har markeret siden i en browser. Tryk på TAB-tasten, indtil du når til hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand eller Deaktiver den mere handicapvenlige tilstand. Selvom hyperlinket til aktivering af funktionen Mere handicapvenlig tilstand er det første element i tabulatorrækkefølgen - hvilket betyder, at det er den første valgmulighed, du interagerer med på siden - skal du muligvis trykke på TAB-tasten mere end én gang for at aktivere funktionen. Det skyldes, at browsermenuerne eller -værktøjslinjerne indledningsvist kan være markeret. Funktionen Mere handicapvenlig tilstand ændrer den måde, hvorpå siden gengives for dig og ikke for andre brugere af webstedet. Fordi det er en lokal indstilling, er der ikke andre end dig, der ved, at du har aktiveret indstillingen. Funktionen Mere handicapvenlig tilstand forbliver aktiveret, indtil du deaktiverer den eller lukker din browser. Med funktionen Mere handicapvenlig tilstand kan følgende elementer gengives på en sådan måde, at de optimeres til at fungere bedre med handicapfaciliteter, som f.eks. skærmlæsere:

 • Menuer    I stedet for at vise en rullemenu med valgmuligheder for filer i et dokumentbibliotek åbnes der et nyt browservindue, der indeholder alle menupunkterne som hyperlinks. Dette format er nemmere for handicapfaciliteter at fortolke.

 • Optimerede felter    Visse felter er vanskelige for handicapfaciliteter at fortolke. Når funktionen Mere handicapvenlig tilstand aktiveres, erstattes disse felter med felter, der er optimeret til handicapfaciliteter. Visse SharePoint-lister understøtter f.eks. udvidede tekstfelter, som gør det muligt for brugerne at tilføje formateret tekst, billeder, tabeller og hyperlinks. På grund af den måde, som disse felter gengives på i en browser, kan visse handicapfaciliteter ikke læse dem. Når funktionen Mere handicapvenlig tilstand aktiveres, erstattes sådanne felter med almindelige tekstfelter, som er kompatible med handicapfaciliteter.

  Foruden udvidede tekstfelter erstattes flere andre typer felter med alternative felter i funktionen Mere handicapvenlig tilstand.

  Liste over felter og alternative felter i mere handicapvenlig tilstand

  Felt i standardtilstand

  Alternativt felt i Mere handicapvenlig tilstand

  Udvidet tekstfelt

  Tekstfelt med flere linjer

  Grafiske oversigtsdiagrammer (til undersøgelser)

  Tabel med tabeloverskrifter

  Gantt-diagram (på en projektliste)

  Tabel med tabeloverskrifter

  Der vises også en tabel med tabeloverskrifter under et Gantt-diagram i standardtilstand.

  Kontaktpersonvælger

  Tekstfelt

Bemærk!: Funktionen Mere handicapvenlig tilstand begrænser ikke funktionaliteten, men muliggør i stedet alternative gengivelsesmetoder for sideelementer, så de er kompatible med handicapfaciliteter.

Toppen af siden

Tastaturgenveje

Mange funktioner og kommandoer er tilgængelige direkte ved hjælp af tastaturet. Du kan trykke på tabulatortasten og SKIFT + TAB for at flytte frem og tilbage mellem elementerne på en side. Du kan også finde tastaturgenveje til mange kommandoer. Du kan finde flere oplysninger tastaturgenveje.

Toppen af siden

Navigation

Side- og navigationselementerne på et websted følger en logisk og intuitiv fanerækkefølge. Fanerækkefølgen er en rækkefølge, hvori du flytter fokus fra ét brugergrænsefladeelement til et andet ved at trykke på TAB-tasten. Desuden er to vigtige indstillinger – hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand og hyperlinket Gå til hovedindhold – de to første indstillinger i fanerækkefølgen. Hvis du vil aktivere den mere handicapvenlige tilstand, kan du gøre det ved at trykke på TAB-tasten, når der er aktivt fokus på siden i browseren. Hvis du vil springe over gentagne navigationshyperlinks og gå direkte til området med hovedindholdet på siden, kan du gøre det ved at trykke på TAB-tasten, indtil du kommer til hyperlinket Gå til hovedindhold.

Siderne på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted bruger desuden brødkrummenavigationshyperlinks, som identificerer, hvor den aktuelle side eller det aktuelle websted, passer ind i det overordnede hierarki for webstedet eller gruppen af websteder. Disse navigationshyperlinks vises foroven på de fleste sider, under sidenavnet. Hvis du f.eks. går til mappen Rapporter i biblioteket Delte dokumenter for webstedet Contoso, kan navigationshyperlinkene indeholde teksten Contoso> Delte dokumenter > Rapporter.

Toppen af siden

Overskrifter

Tabeloverskrifter    Til tabeller med tabeldata bruges tabeloverskriftsceller. På siden Meddelelser i standardvisningen Alle elementer er kolonneoverskrifterne Titel og Ændret f.eks. indeholdt i tabeloverskriftsceller. Tabeloverskriftsceller gør det nemmere for brugerne at forstå en tabels struktur og forbedrer læseoplevelsen for personer, der bruger handicapfaciliteter.

Overskriftskoder    Koder bruges på websteder som en hjælp til at bibringe sidens struktur til brugere af handicapfaciliteter. Overskriftskoderne (H1, H2, H3 og H4) opbygger en logisk disposition over indholdet på en side. Hvis du bruger en handicapfacilitet, som f.eks. en skærmlæser, kan du konfigurere den til kun at læse overskriftskoderne på en side. Denne virtuelle disposition over overskriftskoder er med til at forbedre overskueligheden af sideindholdet. Startsiden for et websted indeholder f.eks. én H1-kode, som indeholder webstedets titel, én H2-kode, som indeholder sidens titel, en H3-kode omkring hyperlinket Vis alt indhold på webstedet og H3-koder omkring titlen på hver webdel. Brugere af bestemte handicapfaciliteter kan hente en disposition baseret på disse koder og bruge den til nemt at overskue sidens layout og gå til den overskrift, de ønsker.

Toppen af siden

Billeder, alternativ tekst og visningsindstillinger

Alternativ tekst og titler til billeder    Mennesker med synshandicap kan ikke se billeder (f.eks. filer i formaterne JPEG, GIF eller PNG), og de er afhængige af brugen af alternativ tekst til billeder på et websted. Alternativ tekst til billeder angives med attributten ALT i IMG-koden. Uden velskreven og informativ, alternativ tekst har svagtseende ingen mulighed for at forstå betydningen af billederne på en side. Den alternative tekst vises også i visuelle browsere, hvis billedet ikke indlæses, eller hvis gengivelse af billeder ikke er aktiveret for en browser. SharePoint-websteder bruger beskrivende ALT-tekst til billeder, som bibringer brugerne betydning eller vigtige oplysninger. Billeder, der betragtes som afstandsbilleder, eller som ikke har informationsmæssig værdi, har ALT=””, hvilket fortæller handicapfaciliteter, at billederne ikke bibringer indhold eller oplysninger.

Når du desuden overfører en billedfil til et websted, kan du føje alternativ tekst til det pågældende billede, som er fundamental for oprettelse af et tilgængeligt websted. Webdelen Billede på websted indeholder f.eks. et felt, hvori du kan skrive brugerdefineret ALT-tekst, når du tilføjer et billede. Når du føjer billeder til et billedbibliotek, kan du angive brugerdefineret ALT-tekst til billederne.

Sommetider åbnes der et nyt browservindue, hvis du klikker på et element. ALT-teksten til billeder, der åbner nye vinduer, og titelattributterne for hyperlinks, der gør det, indeholder yderligere oplysninger, der gør det nemmere for brugeren at forstå, at der åbnes et nyt vindue. Titelattributten for et hyperlink, som åbner et nyt vindue, indeholder (nyt vindue).

Understøttelse af farveskemaer med høj kontrast    Siderne på et SharePoint-websted er designet, så de vises korrekt, hvis du anvender et farveskema med stor kontrast på din computer.

Toppen af siden

Brug af handicapfaciliteter

Visse handicapfaciliteter fungerer muligvis ikke godt sammen med bestemte elementer på siderne på et websted. Hvis du kommer ud for problemer, kan du se i de følgende oplysninger og ressourcer efter mulige løsninger.

Bemærk!: Det anbefales, at brugere med handicapfunktioner aktiverer den mere handicapvenlige tilstand. Denne tilstand sætter brugere i stand til at udføre handlinger med elementerne på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted ved hjælp af handicapfunktioner som f.eks. skærmlæsere.

Arbejde med Windows Talegenkendelse i Windows Vista

Windows-talegenkendelse er en talebaseret handicapfacilitet, som er tilgængelig i Windows Vista. Windows-talegenkendelse gør det muligt for brugerne at udføre handlinger ved at tale i stedet for at bruge et tastatur eller en mus.

Der er kendte problemer i forbindelse med brug af Windows-talegenkendelse med nogle menuer på en Office SharePoint Server 2007 eller Office Forms Server 2007 side, herunder menuerne for Ny, overføre, Velkommen bruger og rullemenuen af indstillinger, der er tilgængelige for filer i et dokumentbibliotek.

Hvis du vil åbne disse menuer ved hjælp af Windows-talegenkendelse, skal du aktivere Mere handicapvenlig tilstand ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn webstedets startside i en browser, og sig derefter "Tryk på Tab", indtil hyperlinket Aktiver en mere handicapvenlig tilstand vises.

 2. Sig "Tryk på Enter".

 3. Hvis du vil bruge en delingsknapmenu, som f.eks. knappen Ny eller Send på værktøjslinjen Liste, eller hvis du vil bruge menuen med valgmuligheder for et dokument i et dokumentbibliotek, skal du først markere elementet ved at sige "Tryk på TAB" og derefter sige "Tryk på ALT + PIL NED".

  Der åbnes et nyt browservindue med hyperlinks fra menuen.

Bemærk!: Ved menuer med mere end én kommando skal du sige "Tryk på ALT + PIL NED".

Toppen af siden

Brug af Hjælp

Nogle hjælp til handicappede værktøjer som skærmlæsere fungerer muligvis ikke med de udvidelige hyperlinks i onlinehjælpen. Hvis du har problemer, kan du prøve at installere Microsoft Internet Explorer 5 eller Internet Explorer 6. Få mere at vide på Internet Explorer-websted.

Bemærk!: Hyperlinks i dette emne går til World Wide Web. Du kan når som helst vende tilbage til Hjælp.

Toppen af siden

Funktioner i webbrowseren

Webbrowseren indeholder forskellige funktioner, der kan øge læsbarheden af siderne. Oplysninger om handicapfaciliteterne i din webbrowser kan du finde ved at søge efter oplysninger i Hjælp til browseren om, hvordan browseren kan tilpasses til at vise de skrifttyper og farver, du foretrækker. Hvis du har en Internet Explorer-browser, skal du søge efter Hjælp til handicappede i indholdsfortegnelsen i Hjælp.

Toppen af siden

Yderligere oplysninger om hjælp til handicappede

Webstedet Microsoft Hjælp til handicappede i Microsoft Hjælp til handicappede indeholder oplysninger om teknologiske hjælpemidler gør livet lettere for personer med handicap. Oplysningerne på dette websted henvender sig personer med handicap og deres venner og familie, personer i engagement organisationer, undervisere og er.

Der findes en gratis månedlige nyhedsbrev kan hjælpe dig med at holde dig opdateret med hjælp til handicappede-emner om Microsoft-produkter. Hvis du vil abonnere skal du besøge Gratis abonnement på nyhedsbrevet Accessibility Update.

For at få mere for at vide om oprettelse af handicapvenligt indhold til dine websider, se Hjælp til handicappede standarderne udviklet af World Wide Web Consortium.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×